17 Проводящие пути головного и спинного мозга

advertisement
Проводящие
пути головного
и спинного
мозга
Медицинский факультет
доц. Голод Б.В.
Проводящие пути
головного и спинного
мозга
• Проводящие пути – определение.
• Анатомо-функциональная
классификация проводящих путей
центральной нервной системы:
ассоциативные пути (короткие и
долгие), комисуральные пути,
проекционные пути, (восходящие
и нисходящие).
• Восходящие (афферентные)
проводящие пути:
екстероцептивные,
проприоцептивные,
интероцептивные.
• Нисходящие (ефферентные)
проводящие пути: пирамидные,
екстрапирамидные, корковомостовые.
• Пирамидная двигательная система
(центры, проводящие пути).
• Екстрапирамидальная система
(центры, проводящие пути).
Провідні шляхи головного і спинного мозку
II Комісуральні
Пучки нервових волокон
1. що з’єднують однорідні участки
сірої речовини ЦНС,
2. займають в білій речовинні
головного і спинного мозку
відповідне місце,
3. проводять одинаків імпульс.
(corpus callosum)
(commisura cer. Ant.)
(com. cerebri post.)
III Проекційні
Чутливі
(висхідні аферентні)
Ексткрорецептивні
Короткі
Довгі
Зоровий шлях
Слуховий шлях
Смаковий шлях
Нюховий шлях
(f. arcuatae) (fasc. longitugin sup)
(f. longitudinalis inf)
(f. uncinatus.)
Пірамідні
Екстропі -
tr. corticosp ant
рамідальні
tr. corticosp lat. tr. rubrospina
Специфічні
I Асоціативні
Рухові
(нисхідні еферентні)
Температурні
tr. corticobulb.
і больової
Інтерорецентивні
чутливості
від внутр. органів
(tr. spinothalamicus
2-х, 3-х нейтронні
lateralis)
Пропріорецептивні
Піактильної чутливості
(дотику тиску)
Коркові (свідомі)
tr. spinothalamicus snt.
f. gracialis
(Голля)
f. cuneatus
(Бурдаха)
Мозкові (несвідомі)
tr. spinocerebell ant.
(Говерса)
tr. spinocerebell post.
(Флексига)
lis
ML
PN
SG
E
GS
SG
E
SG
P
NR
DN
SG
P
NNRR
DN
SG
P
N
p
t
h
I
l
a
t
C(
p)
I
m
c Rv
T
N
p
t
h
I
l
a
t
C(
p)
I
m
c Rv
T
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XII
XI
Download