Uploaded by srunvasa7

Практична робота :Державне регулювання економіки

advertisement
Практична №6
Завдання 11. Визначити чисельність та темп приросту економічно активного
населення регіону країни у звітному році.
Вихідні дані:
1. Чисельність зайнятого населення у працездатному віці в базовому році
становила 18540 тис. чол., що складає 90% від загальної чисельності зайнятих
та 80% від загальної чисельності економічно активного населення.
2. Темп приросту зайнятих працездатного віку у звітному році склав 1% а осіб
старше працездатного віку: -4%.
3.Чисельність безробітних у звітному році скоротилась на 28%.
Розв’язок:
1.Чисельність економічно активного населення в базовому році = 18540/0,8 =
23175 тис. чол.
2.Загальна чисельність зайнятих в базовому році = 18540/0,9 = 20600 тис. чол.
3.Кількість зайнятих у працездатному віці у звітному році = 18540*1,01 =
18725,4 тис. чол.
4.Зайняті особи старше працездатного віку в базовому році = 20600 - 18540 =
2060 тис. чол.
5.Зайняті особи старше працездатного віку в звітному році = 2060 - (2060*0,04)
= 1977,6 тис. чол.
6.Кількість безробітних в базовому році = 23175 - 18540 = 4635 тис. чол.
7.Кількість безробітних в звітному році = 4635 - (4635*0,28) = 3337,2 тис. чол.
8.Чисельність економічно активного населення в звітному році =
Кількість зайнятих у працездатному віці у звітному році + Зайняті особи
старше працездатного віку в базовому році + Кількість безробітних в звітному
році = 18725,4 + 2060 + 1977,6 = 22763 тис. чол.
9.Темп приросту економічно активного населення = (Чисельність з. р −
чисельність б. р.) / Чисельність б. р. *100% = (22763 - 23175) / 23175 * 100% =
− 1,7%
Кількість економічно активного населення в звітному році зменшилась на
1,7% або на 412 тис. чол.
Download