Uploaded by Валерия Михайленко

Логопедична характеристика

advertisement
Логопедична характеристика
ПІБ
учня ____ класу
заклад освіти
ПІБ дата народження, навчався в інклюзивному класі. Активний та пасивний
словник відповідає нормі. Граматичний бік мовлення, фонетико-фонематичні
процеси сформовані. Рухи артикуляційного апарату відповідають віку. Читає на
достатньому рівні, зміст прочитаного розуміє, переказує. Навички письма
сформовані, але потребують удосконалення.
Директор
Логопед
Download