Загрузил Валерия Михайленко

Логопедична характеристика

Реклама
Логопедична характеристика
Свинарського Давида Романовича
учня 4-Ж класу
Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№17
Свинарський Давид 20.01.2012 року, навчався в інклюзивному класі.
Активний та пасивний словник відповідає нормі. Граматичний бік мовлення,
фонетико-фонематичні процеси сформовані. Рухи артикуляційного апарату
відповідають віку. Читає на достатньому рівні, зміст прочитаного розуміє,
переказує. Навички письма сформовані, але потребують удосконалення.
Директор
І.М. Пташник
Логопед
В.В. Михайленко
Логопедична характеристика
Шевцова Єгора Олеговича
учня 4-Є класу
Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№17
Шевцов Єгор 19.12.2010 року, навчався в інклюзивному класі. Активний
словник збіднений. Граматичний бік мовлення, фонетико-фонематичні процеси
сформовані. Рухи артикуляційного апарату відповідають віку. Читає на
достатньому рівні, зміст прочитаного розуміє частково, переказує з навідними
питаннями. Навички письма сформовані, але потребують удосконалення.
Директор
І.М. Пташник
Логопед
В.В. Михайленко
Скачать