Загрузил Anton Lystopadnyi

ey-tax-alert-8-jun-2022-ukr

Реклама
8 червня 2022 року
Податково-юридична практика EY
Новини оподаткування
Особливості контролю за
трансфертним
ціноутворенням в умовах
воєнного стану та
карантину
Контакти в EY
Володимир Котенко
Партнер
+380 (44) 490 3006
2 червня 2022 року Державна податкова служба України опублікувала
інформування про права та обов’язки платників податків та контролюючих
органів з питань контролю за трансфертним ціноутворенням (ТЦ) в умовах
воєнного стану та карантинних обмежень.
Vladimir.Kotenko@ua.ey.com
i. Роз’яснення щодо подання звітності про контрольовані операції та
відповідальності платників за порушення податкового законодавства
Ольга Горбановська
Партнер
+380 (44) 490 3022
Загалом терміни подання звітності з ТЦ за 2021 рік не змінилися.
Нагадаємо, що для податкового контролю з питань ТЦ є такі види звітності
та строки її подання:
Olga.Gorbanovskaya@ua.ey.com
Борис Лобовик
Партнер
+380 (44) 490 3047
Borys.Lobovyk@ua.ey.com
Ігор Чуфаров
Партнер
+380 (44) 492 8231
Igor.Chufarov@ua.ey.com
►
Звіт про контрольовані операції та Повідомлення про участь у
міжнародній групі компаній – строк подання звіту за 2021 рік
спливає 1.10.2022 року
►
Документація з трансфертного ціноутворення – подається на запит
ДПС протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту
►
Глобальна документація (майстер-файл) – подається на запит ДПС
протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту
►
Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній – подається не
раніше ніж у рік, в якому компетентними органами укладено
багатосторонню угоду про автоматичний обмін міждержавними
звітами.
Ірина Калита
Асоційований партнер
+380 (44) 499 2420
Iryna.Kalyta@ua.ey.com
Богдан Мальнєв
Асоційований партнер
+380 (44) 499 3356
Водночас під час дії воєнного стану передбачені наступні особливості:
►
Якщо відсутня можливість своєчасно виконати податковий
обов’язок – звільнено від відповідальності, проте зобов’язано
виконати такий обов’язок протягом 6 місяців після припинення або
скасування воєнного стану
►
Якщо є можливість своєчасно виконувати податковий обов’язок –
звільнено від відповідальності за несвоєчасне виконання таких
зобов’язань, граничний термін виконання яких припадає на період з
24.02.2022 року до 26.05.2022 року за умови реєстрації ПН та РК
до 15.07.2022 року, подання податкової звітності до 20.07.2022
року та сплати податків та зборів не пізніше 31.07.2022 року
►
Якщо відновилась можливість виконувати податкові обов’язки,
термін виконання яких припадає на період з 24.02.2022 року до
дня відновлення можливості – звільнено від відповідальності за
несвоєчасне виконання таких обов’язків, за умови реєстрації ПН та
РК, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом
60 календарних днів з першого місяця наступного за місяцем
відновлення таких можливостей.
Bogdan.Malniev@ua.ey.com
Галина Хоменко
Асоційований партнер
+380 (44) 490 3028
Halyna.Khomenko@ua.ey.com
2 Новини оподаткування
Підтвердження можливості чи неможливості
виконання платником податків обов’язків буде
здійснюватися за окремим Порядком, який буде
затверджено Міністерством фінансів України.
Разом з тим, відповідно до вимог п. 521 підрозділу
10 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ), за
порушення податкового законодавства, вчинені
протягом періоду з 1.03.2020 року по останній
календарний день місяця (включно), в якому
завершується дія карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України (КМУ) на всій території
України з метою запобігання поширенню на території
України коронавірусної хвороби (COVID–19), штрафні
санкції не застосовуються.
ii. Роз’яснення щодо строків давності
Відповідно до вимог п. 102.1 ст. 102 ПКУ загальний
строк давності щодо ТЦ для проведення перевірок та
визначення суми грошових зобов’язань складає
2 555 днів (7 років), що настає за останнім днем
граничного строку подання податкової декларації
та/або граничного строку сплати грошових
зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а
якщо така податкова декларація була надана пізніше
або подавалась уточнююча декларація – за днем
такого фактичного подання.
Згідно з пунктом 522 підрозділу 10 розділу XX ПКУ на
період з 18.03.2020 року по останній календарний
день місяця (включно), в якому завершується дія
карантину, встановленого КМУ на всій території
України з метою запобігання поширенню на території
України коронавірусної хвороби (COVID-19),
зупинений перебіг строків давності, передбачених
статтею 102 ПКУ.
Проте дія пункту 522 підрозділу 10 розділу XX ПКУ
зупинена на період дії воєнного, надзвичайного стану
(зміни внесені Законом України від 15.03.2022
№2120-IX).
Разом з тим, відповідно до вимог п. 102.9 ст. 102 ПКУ
(зі змінами, внесеними Законом України від
15.03.2022 №2120-IX) перебіг строків давності на
період дії правового режиму воєнного,
надзвичайного стану зупинений.
Таким чином, строки давності в частині контролю за
ТЦ зупинені з 18.03.2020 року.
iii. Роз’яснення щодо здійснення перевірок з ТЦ
Під час дії воєнного стану в Україні податкові
перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки
– зупинені (п.п. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ
ПКУ).
Слід також зазначити, що по перевірках, які
завершено, терміни надання заперечень до акту
перевірок та оскарження прийнятих податкових
повідомлень рішень також призупиняються на
період дії воєнного стану в Україні.
При цьому по зупинених відповідно до вищевказаних
норм ПКУ перевірках з ТЦ визначені пп. 39.5.2.8
ст. 39 ПКУ терміни проведення таких перевірок
також призупиняються.
iv. Роз’яснення щодо єдиного податку за
відсотковою ставкою в розмірі 2% та критерію
контрольованих операцій
Відповідно до вимог п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ
(Закон № 2120-IX) платники податків мали змогу
добровільно змінити систему оподаткування із
загальної на 3 групу єдиного податку за ставкою
2% від доходу.
При формуванні звітності з питань ТЦ необхідно
врахувати, що після припинення або скасування
воєнного, надзвичайного стану платники податку, які
використовували особливості оподаткування щодо
сплати єдиного податку за відсотковою ставкою в
розмірі 2% від доходу, з першого дня місяця,
наступного за місяцем його припинення або
скасування, втрачають право на використання
особливостей такого оподаткування і автоматично
вважаються такими, що застосовують систему
оподаткування, на якій перебували до обрання
зазначених особливостей оподаткування.
При цьому з метою визначення відповідності
«вартісним» критеріям віднесення операцій до
контрольованих, обсяг річного доходу
обраховується від будь-якої діяльності за весь
звітний рік, у тому числі з урахуванням
вищевказаних особливостей оподаткування.
У той же час проведені платником податку під час
перебування на сплаті вищезазначеного єдиного
податку операції не враховуються при визначенні
критерію обсягу операцій в розмірі 10 млн грн у
разі, якщо вони не впливають на об’єкт
оподаткування податком на прибуток підприємств.
***
Ми продовжимо стежити за розвитком подій та будемо інформувати вас про важливі зміни.
EY | Building a better working world
Дотримуючись своєї місії — удосконалюючи бізнес,
змінювати світ на краще, — компанія EY сприяє
створенню довгострокового корисного ефекту
для клієнтів, співробітників і суспільства в цілому,
а також допомагає зміцнювати довіру до ринків капіталу.
Багатопрофільні команди компанії EY представлені
у більше ніж 150 країнах світу. Використовуючи дані
й технології, ми забезпечуємо довіру
до інформації, підтверджуючи її достовірність,
а також допомагаємо клієнтам розширювати,
трансформувати й успішно вести свою діяльність.
Фахівці компанії EY в галузі аудиту, консалтингу, права,
стратегії, оподаткування і угод ставлять правильні
запитання, які дозволяють знаходити нові відповіді
на виклики сьогодення.
Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї
чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited,
кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited –
юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, –
є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає послуг клієнтам.
Інформація про порядок збору та використання компанією EY персональних даних,
а також про права, що мають фізичні особи відповідно до законодавства про захист
персональних даних, доступна за посиланням ey.com/privacy. Більш детальна
інформація представлена на нашому сайті: ey.com.
© 2022 ТОВ «Ернст енд Янг»
Усі права захищені.
Інформація, що міститься в цій публікації, представлена у скороченій формі
і призначена лише для загального ознайомлення, у зв'язку з чим вона не може
розглядатися в якості повноцінної заміни докладного звіту про проведене
дослідження й інших згаданих матеріалів та бути підставою для винесення
професійного судження. Компанія EY не несе відповідальності за шкоду,
заподіяну будь-яким особам у результаті дії або відмови від дії на підставі
відомостей, що містяться в даній публікації. Із будь-яких конкретних питань
слід звертатися до фахівця відповідного напряму послуг.
ey.com/ua
Скачать