Uploaded by Марія Шамайло

практичне 11-12

advertisement
Практичне заняття 11 «Теорема косинусів та її наслідки. Теорема синусів та її наслідки.»
Можна поділитись на варіанти 1 – теорема косинусів, 2 – синусів.
1. Опрацювати шкільні підручники і проаналізувати метод доведення теореми. Визначити,
чи одним способом доводиться теорема у різних авторів. За зразком, яким ми проходили
етапи вивчення теореми 8 травня (є в чаті), оформити теорему по етапах 1-7.
2. Наслідки з теореми… порівняйте підручники базового рівня і поглибленого рівнів. Зверніть
увагу на підручник Апостолової Г.В.
Задачі…
Практичне заняття 12 «Розв’язування косокутних трикутників. Застосуваннгя
тригонометричних функцій до знаходження площ».
1. Чотири типи задач на розв’язування трикутників. Характеристика даних+алгоритм
розв’язування+ приклад задачі на пряме застосування+приклад прикладної задачі чи
ускладненої задачі з підручника.
2. Проаналізувати базові підручники 9 класів. Які вивчають формули обчислення площ з
використанням тригонометрії? Наведіть приклади задач.
3. Проаналізувати підручники 9 класів з поглибленим вивченням математики. Які вивчають
формули обчислення площ з використанням тригонометрії? Наведіть приклади задач.
Задачі..
Download