Uploaded by mazanglik

Aripov2

advertisement
Aripov Masud Marufovich
is recogition of the paper publication entitled
QUR’ONDAGI ILOHIY SONLAR
IMPACT FACTOR:
8,1
Vol. 2 No. 3 (2022)
ANALYTICAL JOURNAL OF EDUCATION AND
DEVELOPMENT (ISSN - 2181-2624)
Norov I.
24.02.2022
DIPLOM
Aripov Masud Marufovich
SCIENCEBOX.UZ
QUR’ONDAGI ILOHIY SONLAR
mavzusidagi maqolasi uchun diplom bilan
taqdirlanadi
Norov I.
TASHAKKURNOMA
Aripov Masud Marufovich
SCIENCEBOX.UZ
portali bilan hamkorlik uchun
tashakkurnoma bilan taqdirlanadi
Norov I.
24.03.2022
Download