Uploaded by sabada120199

Сенсорная Интеграция

advertisement
Харківська державна академія фізичної культури
Кафедра педагогіки та психології
Сабада Поліна Олександрівна
РОЗВИТОК УВАГИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З
ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ СЕНСОРНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ
Спеціальність: 017 – Фізична культура та спорт
Спеціалізація: психологія у сфері фізичної культури та
спорту
Науковий керівник:
кандидат психологічних наук,
доц. кафедри педагогіки та психології,
доцент Гант Олена Євгенівна
Харків 2021
Мета роботи – вивчити особливості
розвитку уваги у дітей дошкільного віку з
використанням методів сенсорної
інтеграції.
Об’єкт дослідження – увага дітей
дошкільного віку.
Предмет дослідження – динаміка
формування функції уваги під впливом
методів сенсорної інтеграції.
Завдання дослідження:
1. На основі вивчення психолого-педагогічної та
спортивно-педагогічної літератури з’ясувати сутність та
особливість розвитку уваги у дітей дошкільного віку .
2. Вивчити особливості уваги на заняттях спортом у
дітей дошкільного віку.
3. Дослідити динаміку розвитку формування уваги у
дітей дошкільного віку.
4. Впровадити корекційно розвиваючу програму, що
включає в себе набір вправ сенсорної інтеграції
направлених на підвищення розвитку уваги.
5. Теоретично та практично обґрунтувати програму
покращення розвитку уваги у дітей дошкільного віку.
Методи дослідження:
Теоретичні методи;
Емпіричні методи:
- стандартизована бесіда;
- психодіагностичний метод;
- експеримент;
- методи математичної статистики.
Психодіагнстичні методики:
-Методику «Коректурна проба» використовували для діагностики обсягу уваги;
-Методику Забраміна «Лабіринти» метою якої є дослідження концентрації уваги;
-Методику Забраміна «Знайди відмінності» для дослідження стійкості та перемикання
уваги;
-Методику Венгера «Єталони», та методику Забрамної «Сортування за кольором та
формою» для діагностики сенсорних реакцій;
-Методику для повної діагностики слухової уваги «Виконання словесної інструкції» та
«Дослідження здатності до перемикання слухової уваги».
Організація дослідження
 В дослідженні прийняли участь 41 дитина дошкільного віку реабілітаційного центру « Наш всесвіт». Середній вік 5
та 6 років.
 Етапи дослідження:
 На першому етапі (з січня 2021 по лютий 2021 року) проведений аналіз науково-методичної літератури з проблеми
розвитку уваги у дітей, психологічних факторів, що впливають на кінцевий результат уваги; проходило осмислення
методологічних і теоретичних основ дослідження; планування психолого-педагогічного експерименту;
 другий етап (березень-квітень 2021 р.) був присвячений проведенню психодіагностичному дослідженню, в процесі
якого були визначені особистісні характеристики дітей, а саме: уваги, особливостей розвитку; проведена обробка
результатів психодіагностичного дослідження; розроблено алгоритм програми, розроблено програму розвитку;
 наступний етап (травень 2021-жовтень 2021) - проведено 20 занять по програмі розвитку уваги у дітей, проведено
повторне психодіагностичне дослідження;
 кінцевим етапом стало узагальнення та систематизація результатів, формулювання висновків і розробка практичних
рекомендацій з досліджуваної проблеми, їх впровадження в практику роботи тренерів.
Результати дослідження
Розподіл дітей, згідно рівням обсягу уваги
Розподіл дітей, згідно рівням зорової уваги, та
зорово-моторної координації, стійкості й
перемикання
45
35
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20
60
53,66
50
39,02
34,15
40
Високий
Середній
Низький
30
21,95
Розподіл дітей, згідно рівням концентрації уваги
50
50
40
20
30
20
30
43,9
10
7,32
0
20
10
0
Високий
Середній
Низький
Зорова увага,
зорово-моторна
координація
Стійкість та
перемикання
уваги, обсяг
Результати дослідження
Розподіл дітей, згідно рівням слухової уваги
50
45
40
46,34
41,46
34,15
36,59
35
30
25
19,51
21,95
20
15
10
5
0
Виконання словесної
інструкції
Дослідження
здатності до
перемикання уваги
Результати дослідження
Розподіл дітей, згідно рівням сенсорного розвитку
48,78
50
43,9
39,02
45
40
35
30
31,71
24,39
25
12,2
20
15
10
5
0
Сортування за
формою та кольором
Еталони
Програма «Розвитку уваги у дітей дошкільного віку з
використанням методів сенсорної інтеграції»
Мета : формування уваги у дітей дошкільного віку.
Завдання :
Формування стійкості уваги;
Розвиток обсягу уваги;
Підвищєння рівня концентрації уваги;
Розвиток довільної уваги;
Покращєння сенсорних реакцій нервової системи дитини;
Розвиток слухової уваги та перемикання.
Кінцеві результати
Показники рівнів обсягу та
концентрації уваги основної та
контрольної груп, після
експерименту. (ОГ,КГ)
Показники рівнів слухової уваги дітей
та здатності до перемикання основної
та контрольної груп до та після
експерименту.(ОГ,КГ)
61,90%
60,00%
47,62% 52,38%
47,62%
60%
50,00%
40,00%
70%
50%
33,33%
40%
40%
33,33%
40%
30,00%
30%
20,00%
20%
14,29%
20%
0%
10,00%
0,00%
4,76%
10%
0%
Контрольна
група
Основна група
Контрольна група
Основна група
Кінцеві результати
Показники рівнів зорової уваги та
зорово-моторної
концентрації
основної та контрольної груп до та
після експерименту (ОГ,КГ).
Показники рівнів сенсорного
розвитку дітей та реакції
основної та контрольної груп до
та після експерименту(ОГ,КГ).
61,90%
70%
57,14%
60%
50%
60%
40%
50%
35%
30%
33,33%
40%
30%
45%
38,10%
40%
25%
30%
20%
25%
20%
4,76%
10%
10%
0%
0%
Контрольна
група
Основна група
4,76%
Контрольна
група
Основна
група
Ефективність запропонованих вправ та технік для
розвитку уваги дітей, встановлена в ході дослідження,
дозволяє рекомендувати їх використання не тільки для
дітей дошкільного віку та садка, а й для дітей шкільного
віку. Програма призначена для підвищення рівня уваги, а
саме слухової , зорово-моторної, сенсорної реакції,
обсягу , розподілу та перемикання.
Дякую за увагу!
Download