Загрузил oks070669

Штангенінструменти

Реклама
Тема уроку: “ Плоскопаралельні
кінцеві міри. Штангенінструменти.
План
1. Призначення, характеристика плоскопаралельних
кінцевих мір . Правило складання блоку.
2. Види штангенінструменту
загального призначення.
3. Призначення та будова
штангенциркулів
ознайомитися з призначенням,
будовою та правилами користування
штангенінструментами.
1. Призначення, характеристика плоскопаралельних
кінцевих мір . Правило складання блоку.
Плоскопаралельні кінцеві міри
довжини ГОСТ9036-83 –
стальні загартовані
паралелепипеди, у яких дві
протилежні вимірювальні
грані розтащовані на
досконало точній відстані L і
оброблені з найменшими
можливими шорсткістю,
похибкою форми і
відхиленням від
паралельності.
Призначення
• Для повірки точності засобів
вимірювання
• Для налаголжування приладів, верстатів
• Для забезпечення єдності вимірювань в
держані
Випускають набори: мах 116,67,42 мін 4
плиток з різними вимірювальними
розмірами.
По точності виготовляють 4 класа: 0,1,2,3.
По точності 5 розрядів: 1,2,3,4,5.
Правило складання блоку плиток
• За допомогою плиток
складають набор різних
розмірів.
• Для чого кілька плиток
притирають одна до одної
і складають у блоки не
більше чотирьх плиток.
• Набір притертих плиток не
розсувають, між ними
утворюються сили
зчеплення
Приклад складання блока розміру
17,105 мм
17,105
1,005
16,100
1,1
15,0
5,0
10,0
1 плитка
2 плитка
3 плитка
4 плитка
1. Визначення та характерна особливість
штангенінструментів.
Штангенінструменти – це розсувні вимірювальні інструменти, які
мають штангу та рухому рамку з ноніусом.
Штангенінструменти мають дві шкали:
1 – шкала нанесена на штанзі з інтервалом поділок у 1 мм;
2 – шкала нанесена на пластинці ноніуса з інтервалами,
які відповідають установленій для даного інструмента
точності відліку.
Види штангенінструменту загального призначення.
№
Назва
Зовнішній вигляд
Границі
вимірювання, мм
Відлік по
ноніусу, мм
1 Штангенциркуль ШЦ-І
0…125
0,1
2 Штангенциркуль ШЦ -1Ц
0…125
0,02
3 Штангенциркуль ШЦ - ІІ
0…250
0,05
4 Штангенциркуль ШЦ -ІІІ
0…500
0,1
0,05
5 Штангенглибиномір
0…160, 0…250
0…400
0,05
6 Штангенрейсмус
0…250
0,05
40…400 і більш 0,1
до 1500…2500
Призначення, будова штангенциркуля ШЦ –І.
Призначення
Штангенциркуль ШЦ-І призначений для
зовнішніх і
внутрішніх вимірювань та для
вимірювань глибини
(рис.1).
Величина відліку по ноніусу 0,1 мм
Границя вимірювань — від 0 до 125
мм
Будова
1 - губки для внутрішніх вимірювань
(мінімум 3мм).
2 – затиск рамки.
3 – штанга із інтервалом поділок 1мм
4 – лінійка глибиноміра.
5 – ноніус з величиною відліку 0,1мм
6 – рамка.
7 – губки для внутрішніх вимірювань.
Читання показань на шкалах ШЦ -І
Правила читання показань на
штангенциркулі ШЦ –І з
величиною відліку по ноніусу
0,01мм
Повний розмір складається як
додаток показань штанги та
показань ноніуса.
1. Ціле число міліметрів відлічують
за шкалою штанги зліва направо
нульовим штрихом ноніуса.
2. Дробова частину міліметра ( кількість десятих часток) визначається
множенням величини відліку
ноніуса 0,1мм на порядковий номер Приклад:повний розмір складає 39,7 мм
1. На штанзі: 39 мм
штриха ноніусу (не враховуючи
2. На ноніусі: 0,1мм х 7 =0,7мм
нульового), що збігається із
штрихом штанги.
1.4 Читання показань на шкалах ШЦ -ІІ
Правила читання показань на
штангенциркулі ШЦ –І І
з величиною відліку по ноніусу
0,05мм
Повний розмір складається як
додаток показань штанги та
показань ноніуса.
1. Ціле число міліметрів
відлічують за шкалою штанги
зліва направо нульовим штрихом
ноніуса.
2. Дробову частину міліметра
(кількість сотих часток)
визначається множенням
величини відліку ноніуса 0,05 мм
на порядковий номер штриха
ноніусу (не враховуючи нульового),
що збігається зі штрихом штанги.
Читання показань на ШЦ-ІІ при
внутрішніх вимірюваннях.
Правило: при внутрішніх
вимірюваннях до показань
ШЦ –
ІІ додають товщину губок для
зовнішніх і внутрішніх вимірювань:
10 мм
Призначення, будова штангенглибиноміра
Призначення
Штангенглибиноміри призначені для вимірювання
висот і глибин із точністю 0,05 мм
Їх застосовують для контролю глибин глухих отворів,
уступів, пазів, канавок.
Будова
штангенглибиноміра
1 – штанга із
інтервалом поділок
1мм.
2 – мікрометрична
подача.
3 – затиск.
При перевірці
4 – рамка.
5 – ноніус з величиною штангенглибиноміра
його основу
відліку 0,05 мм.
притискають до двох
6 – опора.
однакових блоків мір,
Правила читання показань на
притертих до
штангенглибиномірі однакові з правилами
плоскої скляної
читання показань на штангенциркулі ШЦ –І І
пластини або
з величиною відліку по ноніусу 0,05 мм
перевірної плиті.
Призначення, будова, повірка штангенрейсмуса
Призначення
Штангенрейсмус призначений для вимірювання висоти деталей,
установлених на перевірній плиті і для виконання точної просторової
розмітки.
Будова штангенрейсмуса
1 - штанга із інтервалом
поділок 1мм
2 – мікрометрична
Перед вимірюванням
подача.
штангенрейсмуси
3 – затиск.
перевіряють по
4 – рамка.
мірах,
5 – ноніус.
установлюваних
6 – основа.
на перевірній плиті.
7 – державка.
8 – вимірювальна ніжка.
9 – розмічувальна ніжка.
Правила читання показань на штангенрейсмусі однакові з правилами
читання показань на штангенциркулі ШЦ –І І з величиною відліку по
ноніусу 0,05 мм
Повірка нульового положення штангенінструментів
Правила перевірки придатності штангенциркулів
1. Вимірювальні поверхні губок мають бути рівними, без забоїн і
викривлень.
2. У зімкнутому положенні між губками не видимого зазору; в цьому
положенні нульовий штрих лінійки
штанги і нульовий штрих ноніуса мають точно збігатися (рис. 1).
Рис.1
Рис.2
Домашнє завдання
• Конспект даної теми.
• Виконати самостійно конспект за темами:
1.Похибка вимірювання.
2.Визначення метра і радіана. Еталони
физичних величин. Образцові засоби
вимірювань.
Скачать