Uploaded by Nataliya Kusyak

semestrova kontrolna robota z himiji 10

advertisement
Контрольна робота з хімії
1. Позначте тип хімічного зв’язку в молекулі S8
А. ковалентний полярний;
Б. йонний;
В. ковалентний неполярний;
Г. металічний.
2. Укажіть кислотний оксид:
А. СО;
Б. СО2;
В. СаО;
Г. ZnO.
3. Укажіть речовини, які взаємодіють з розведеним розчином сульфатної
кислоти:
А. CaO;
Б. Cu;
В. MgCl2;
Г. Cu(OH)2;
Д. Cl2.
4. Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Фосфору:
А P2O3;
Б K3PO4;
В P4;
Г Na3P;
Д P2O5.
5. Укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення Нітрогену:
А NH3 ;
Б NO2 ;
В HNO3 ;
Г K3N ;
Д N2.
6.
А
Б
В.
Г.
Укажіть речовину, яка не є мінеральним добривом:
натрій нітрат;
амоній нітрат;
кальцій сульфат;
подвійний суперфосфат.
7. Встановіть послідовність сполук за збільшенням ступеня окиснення
Фосфору в них:
А HPO3;
Б
В
Г
Li3P;
P4 ;
Ca3(PO4)2.
8. Встановіть послідовність сполук за збільшенням ступеня окиснення
Сульфуру в них:
А H2SO4;
Б H2S;
В H2SO3;
Г S8.
9. Розмістіть сполуки в ряд за збільшенням їхніх відносних молекулярних
мас:
А сульфатна кислота;
Б нітратна кислота;
В вуглекислий газ;
Г кальцій карбонат.
10. Розмістіть сполуки в ряд за збільшенням їхніх відносних молекулярних
мас:
А хлоридна кислота;
Б кисень;
В амоніак;
Г сульфатна кислота.
11. Встановіть відповідність між хімічним елементом і ступенями окиснення,
які він може виявляти в сполуках:
А. Сульфур;
1 -2;
Б. Карбон;
2 -2, +4, +6;
В. Оксиген;
3 -2, +2;
Г. Фосфор.
4 -4, +2; +4;
5 -3, +3, +5.
12. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:
Реагенти:
А. SO3 + H2O =
Б. HCl + Na2 S =
В. H2SO4 k + Cu =
Г. Ag + HNO3
=
Продукти реакцій:
1 AgNO3 + NO + H2O;
2 NaCl + H2 S↑;
3 H2SO4 ;
4 CuSO4 + H2 ;
5 CuSO4 + SO2 + H2O;
13. Встановіть відповідність між хімічними елементами та електронними
формулами їхніх атомів:
Елементи:
А Сульфур;
Б Силіцій;
В Оксиген;
Г Карбон.
Електронні формули:
1s22s22p63s23p64s24p2
1s22s22p4
1s22s22p63s23p2
1s22s22p63s23p4
1s22s22p2
14. Встановіть відповідність між хімічними елементами та електронними
формулами їхніх атомів:
Елементи:
А Сульфур;
Б Фосфор;
В Флуор;
Г Нітроген.
Електронні формули:
1
1s22s22p63s23p64s24p2
2
1s22s22p5
3
1s22s22p63s23p3
4
1s22s22p63s23p4
5
1s22s22p3
15. Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах:
барій нітрат + натрій сульфат =
16. Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах:
калій карбонат + нітратна кислота =
Download