Загрузил Катерина Джігірей

7 клас 03.03.21 урок 34

Реклама
Доброго ранку, діти!
3 березня
Класна робота
Тема уроку « Горіння у кисні складних речовин.»
Мета: повторити хімічні властивості кисню як речовини, яка підтримує
горіння; розвинути поняття про реакцію горіння на прикладі взаємодії кисню зі
складними речовинами, розвинути навички складання рівнянь реакцій,
урівнювання перетворень; усвідомити небезпеку поводження з вогнем.
План.
1.
2.
3.
4.
Горіння складних речовин.
Ознаки, якими супроводжується реакція горіння.
Кисень як окисник.
Продукти горіння – оксиди.
Хід уроку.
1. Актуалізація знань.
Пригадаймо, даємо відповіді на питання. МОЗКОВИЙ ШТУРМ.
Який елемент Оксиген: металічний чи неметалічний?
Яким символом позначається Оксиген, як символ вимовляється?
Який вміст Оксигену у земній корі?
Яку валентність проявляє у сполуках Оксиген?
Чому дорівнює відносна атомна маса Оксигену?
Які прості речовини утворює Оксиген?
Як називається явище існування одного хімічного елемента у вигляді
кількох простих речовин?
Який атомний (порядковий номер у таблиці) номер Оксигену?
Яку кількість протонів та нейтронів місить ядро атома Оксигену-18?
Молекулярна формула кисню. Запишіть у зошит.
Який агрегатний стан кисню за нормальних умов?
Чому дорівнює об’ємний вміст кисню у повітрі?
Яке значення відносної молекулярної маси кисню? Озону?
Яка речовина токсична: кисень чи озон?
Яка речовина захищає від шкідливого для життя космічного
випромінення?
Що таке озонова діра?
Яка речовина має запах: кисень чи озон? …колір?
Яка із речовин взаємодіє зі сріблом: кисень чи озон?
Які групи бінарних сполук утворює Оксиген?
2. Пояснення нового матеріалу.
Всі ми користуємось природним газом і бачили як він горить.
Знаємо, для чого ми використовуємо реакцію горіння природного газу.
Потрібно знати й те, природний газ, як і повітря, - це суміш речовин. Як
відомо, суміші не мають окремої хімічної формули.
Склад природного газу такий: метан СН4, етан С2Н6, пропан С3Н8, бутан
С4Н10.
Така суміш речовин надходить до наших помешкань та використовується
нами для обігріву та приготування їжі.
Слід пам’ятати про небезпеки з якими можна зустрітися під час
використання природного газу. Метан – основна складова природного
газу, яка є вибухонебезпечною в суміші з киснем.
https://youtu.be/eEYl51806DE
Складемо рівняння реакцій горіння складових природного газу в кисні.
СН4 + О2= СО2 +Н2О
Урівнюємо.
СН4 + 2О2= СО2 +2Н2О
Підчас реакції утворюються СКЛАДНІ речовини, БІНАРНІ сполуки
елементів, які входили до складу горючої речовини СН4. Кисень окиснює
Карбон та утворює вуглекислий газ.
Кисень окиснює Гідроген та утворює воду. В результаті окиснення
утворюються ОКСИДИ.
ОКСИДИ – це бінарні сполуки елементів з Оксигеном.
В реакції горіння продуктами є ОКСИДИ.
С2Н6 + О2= СО2 +Н2О
Урівнюємо.
Під час підбору коефіцієнтів у цьому перетворенні є особливість. Краще
розпочати з урівнювання Гідрогену. Ми бачимо, що до реакції їх 6, а після
– 2. Якщо поставити коефіцієнт 3 перед Н2О, тоді атомів Оксигену біде
непарна кількість. Це означає, що потрібне подвоєння коефіцієнту: перед
Н2О ставимо коефіцієнт 6. В результаті отримаємо.
2С2Н6 + 7О2= 4СО2 +6Н2О
Складемо рівняння реакції горіння пропану:
С3Н8 + О2= СО2 +Н2О
Урівнюємо.
С3Н8 + 5О2= 3СО2 +4Н2О
в цій реакції подвоєння не потрібно.
Складемо рівняння реакції горіння бутану.
С4Н10 + О2= СО2 +Н2О
Урівнюємо. Починаємо з Гідрогену. Перед Н2О потрібно поставити 5, але
тоді ми побачимо, кількість атомів Оксигену стане непарною, тому
подвоюємо: перед водою ставимо не 5, а коефіцієнт 10. Тоді перед
бутаном С4Н10 потрібно поставити 2. Перед СО2 8. Перед О2 13.
2С4Н10 + 13О2= 8СО2 +10Н2О
Складемо рівняння горіння сірководню Н2S, речовини з неприємним
запахом, добре відомою як запах «тухлих яєць». Кожен елемент
сірководню окиснюється киснем та перетворюється на оксид.
https://youtu.be/H5zqp5hpiFI Добування та горіння сірководню.
Н2S+ О2(надлишок)= SО2 +Н2О
Урівнюємо. Оксигену непарна кількість у Н2О, ставимо перед водою 2.
Н2S+ О2(надлишок)= SО2 +2Н2О
Атомів Гідрогену стало 4. Ставимо перед Н2S коефіцієнт 2.
2Н2S+ О2(надлишок)= SО2 +2Н2О
Атомів Сульфуру стало 2. Ставимо коефіцієнт 2 перед SО2.
2Н2S+ О2(надлишок)= 2SО2 +2Н2О
Рахуємо кількість атомів Оксигену в продуктах реакції (після взаємодії).
2*2+2=6. Тоді перед О2 ставимо 3.
2Н2S+ 3О2(надлишок)= 2SО2 +2Н2О
Підпишемо назву продукта реакції SО2 - Сульфур (ІV) оксид, або
сірчистий газ (історична назва)
3. Закріплення.
https://youtu.be/vhHnW57ic_E Переглянути відео за посиланням.
4. Домашнє завдання. Параграф 18, стор 134, читати, знати як складаються
рівняння реакцій горіння складних та простих речовин у кисні. Письмово
виконати завдання стор. 136 №4,5,6
Скачать