Загрузил yullamelnyk2002

Доказова медицина

Реклама

Ставлення медичної громадськості світу до
доказової медицини ще неоднозначне: від
захоплення до більш ніж прохолоди, навіть до
ігнорування. Ігнорують її, звичайно, ті медики,
які зовсім не знають, що це таке. Медики
повинні знати, яку допомогу надає доказова
медицина у їх нелегкій діяльності, піднімає
професіоналізм до світового рівня.

Як свідчить світовий досвіт, застосування
засад доказової медицини в лікувальну
практику у різних країнах сприяло значному
росту ефективності та безпечності будь-яких
медичних втручань, зокрема, хірургічних,
фізіотерапевтичних, організаційних тощо.
Доказова медицина –
це розділ медицини,
що базується на
доказах, які
передбачають
 Пошук
 Порівняння
 Узагальнення
 Розповсюдження
отримання доказів
для використання в
інтересах хворих.

Доказова медицина передбачає ретельне,
обгрунтоване дослідження, що базується на
здоровому глузді, використання найкращих
сучасних свідчень для лікування кожного
пацієнта (O. J. Sackett et al., 1996).




експеримент;
стандартизація та
метрологічна повірка
приладів;
використання сучасних
науково обґрунтованих
технологій;
дотримання вимог
рандомізації, статистичної
обробки, критеріїв
включення та виключення
при проведенні наукових
досліджень;
правильне та
об’єктивне
використання
наукової інформації;
 застосування
загальноприйнятих
стандартів
діагностики та
лікування;
 подвійні сліпі
рандомізовані
багатоцентрові
дослідження;





міжнародна
конференція з
гармонізації
(International
Conference on
Harmonization, ICH)
належна клінічна
практика (Good
Clinical Practice, GCP),
мета-аналіз
Кокранівське
співробітництво


Контрольованими;
Рандомізованими;
 Подвійними
сліпими.
Формування чіткої клінічної задачі;
 Пошук літератури для вирішення
поставленої задачі’
 Оцінка (критичний підхід) досліджень
на предмет валідності і користі;
 Застосування корисних знахідок у
клінічній практиці.






- Принцип використання науковомедичної інформації лише найвищого
рівня доказовості.
- Принцип використання науковомедичної інформації лише найвищого
рівня доказовості.
-Принцип постійного знайомства всіх
учасників медичної галузі з досягненнями
науки і практики
-Принцип оптимальної діагностичної
доцільності.
-Принцип раціональної фармакотерапії

Мета-аналіз — систематизований аналіз
із статистичними узагальненнями
(співставлення доказів). Він включає в
себе мету аналізу, вибір способів оцінки
результатів, систематизований пошук
інформації, аналіз інформації за
допомогою статистичних методів,
інтерпретацію результатів. Мета-аналіз
дозволяє отримувати інформацію, яка
надходить із різних джерел способом,
який можна відтворити.
Новий лікарський препарат
повинен володіти
принаймні однією з таких
властивостей:
 Бути ефективнішим, ніж
відомі препарати
аналогічної дії.
 Мати кращу
сприйнятність, аніж відомі
препарати (за умови
однакової ефективності).
 Бути ефективним у тих
випадках, коли лікування
відомими препаратами
не дає очікуваних
результатів.
міжнародна організація, головним завданням якої є
створення, оновлення і розповсюдження
систематичних оглядів результатів лікарських
втручань, що повинні допомогти зацікавленим
особам у прийнятті рішень в різних областях
медицини.
Кокранівське Співробітництво базується на восьми
принципах:








Дух співробітництва
Ентузіазм учасників
Відсутність дублювання в роботі
Мінімізація упереджень і
систематичних помилок
Постійне оновлення даних
Актуальність оглядів
Доступність оглядів
Постійне підвищення якості
роботи
Кокранівська бібліотека містить всю
інформацію, що зібрана
Кокранівським товариством
До її складу входять такі бази даних:
 Кокранівська база даних
систематичних оглядів
(The
Cochrane Database of Reviews);
 Кокранівський контрольований
регістр спостережень
(The
Cochrane Controlled Trails Register);
 База даних абстрактних оглядів
ефективності
(The
Database of Abstracts of Reviews of
Effectiveness.
Доступ до Кокранівської бібліотеки
вільний для користувачів у багатьох
країнах.
Доказова медицина не в повній мірі досліджена
лікарями всіх галузей медицини, але має
широке практичне застосування в
діагностиці, лікуванні і профілактиці різних
захворювань. Доказовій медицині потрібно
надати більше уваги і розширити її вивчення,
адже це є майбутня перспектива розвитку
медицини
Скачать