Uploaded by Ирина Разон

Разон І.В. ММ опис досвіду

advertisement
Концептуальні засади
Життєве кредо
Людина лише там чогось досягне,
де вона вірить у свої сили
Педагогічне кредо
Вічно винаходити, вимагати,
удосконалюватися – ось єдиний
можливий курс сучасного педагога
Підготувала Разон І.В.
Викладач методист
Мистецька школа
м.Ніжин
Проблемні питання
Як сформувати креативну
особистість?
Як розвивати творчі здібності
учнів?
Які педагогічні технології
доцільно обрати?
Як зробити кожен урок
цікавим?
Як досягти творчої співпраці
викладача і учня?
Мета: створення умов для формування та
розвитку обдарованої особистості, реалізації
її потенціалу.
:
Формування готовності до
свідомого вибору майбутньої професії,
Стимулювання школярів до навчання
у вищих навчальних закладах;
Виховання компетентної
особистості, здатної
здійснювати самостійний
вибір та приймати
відповідальні рішення;
Створення атмосфери
співробітництва , взаємодії
викладача та учня
здібність до творчості, здатність виходити за межі завдання;
нон-комформізм – відстоювання переконань на власні погляди;
ініціативна поведінка: прагнення брати на себе провідні ролі в
діяльності;
наявність власного “Я”: власний індивідуалізм, відмінність від
інших;
відповідальність за свої вчинки, відкритість до
самовдосконалення;
здатність розвитку, відкритість до нового;
розкріпаченість емоцій, вміння глибоко переживати, культура
почуттів;
рольова гнучкість: вміння виконувати будь-які ролі (як лідера,
так і підлеглого);
інтелектуальна ініціатива: здібність бачити проблемну
ситуацію, висувати гіпотези.
Творчі методи, які активізують
роботу учнів
Стимулювати бажання учнів працювати самостійно.
В
И
К
Л
А
Д
А
Ч
Заохочувати до роботи над проектами, запропонованими для
роботи самими учнями.
Переконувати учнів у тому, що викладач є їхнім однодумцем.
Заохочувати до максимальної захопленості у спільній
діяльності.
Виключати будь-який тиск на дітей, створювати атмосферу
"відвертості".
Надавати дитині свободу у застосуванні своїх здібностей.
Глибокі
знання т еорії
Креат ивний
підхід
педагога
Ефективний
урок
Практ ичні
навики
Різноманіт ніст ь
форм робот и
Апробовую спосіб інтеграції
окремих елементів таких
сучасних технологій навчання
Інтерактивні
технології
Проектні технології
Технології «Створення
ситуації успіху»
Прийоми інтерактивного навчання
(«Робота в парах», «
«Мікрофон») до складних («Мозковий
штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а
також імітаційні ігри, дискусії, дебати.
від найпростіших
Вміле застосування інноваційних форм роботи, на мою думку, дасть
змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми.
Для цього визначила такий алгоритм:
•
•
•
•
визначити рівень підготовленості класу до сприйняття тієї
чи іншої технології;
провести достатню попередню підготовку;
забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних
прийомів роботи;
дати учням інструктивні матеріали.
СКРИПКА ДАР’Я 1 КЛАС
ЧЕНТОРОГ АННА 2 КЛАС
Боязні
здаватися дивним
і незвичайним
Схильність до
ризику
Впевненість у
своїх силах,
оптимізм
Висока
самооцінка
Риси, що сприяють
творчому мисленню
особистості:
Здатність правильно
формулювати проблему
Самостійність
Здатність до критичного
аналізу
Формування
чуттєвостей до
суперечностей
Формування
впевненості у
своїх силах
Максимальна
опора на
позитивні емоції
Педагогічні
рекомендації
щодо розвитку
творчого
потенціалу
Всіляке заохочення
прагнення бути самим
собою
Стимулювання
прагнення до
самостійного вибору
цілей, завдань,
засобів їх
вирішення
Розвиток уяви
Широке застосування
проблемних методів
навчання
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО УЧНЯ ОРІЄНТОВАНА
НА ОСОБИСТІСТЬ ЦЕ ОЗНАЧАЄ :
Делікатність
оцінювання,
об’єктивність
Створення
відповідних умов
на уроці, вдома
ууууу
Підтримка
вчителя,
батьків
Уміння побачити
позитивне
УЧЕНЬ
Зацікавленість
викладачів, батьків
Участь в
конкурсах,
олімпіадах,
виставках
Похвала за
досягнення
Довіра до
педагога
ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД УМІННЯ
ВЧИТЕЛЯ ЗАСТОСОВУВАТИ ОПТИМАЛЬНІ
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ,
ЯКІ Б ПРОЕКТУВАЛИ КРЕАТИВНІ (ТВОРЧІ)
ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ:
гнучкість розуму;
фантазію;
натхнення;
нестандартність;
наявність власної
точки зору.
ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ
ТВОРЧИХ СИЛ ВЧИТЕЛЯ
Творче самопочуття
Творче натхнення
Творчий пошук чи експеремент
Творча педагогічна діяльність
Науково-дослідна діяльність
Творчості, як і будь-якої діяльності,
можна навчитися.
Г.Апьтшуллер
ШЛЯХИ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
УЧНІВ
Продуктивні
технології
Проблемні
технології
Інтерактивні
технології
Сприятлива психологічна атмосфера
Індивідуальна
робота
Колективна
робота
УЧНІ
Творча самореалізація
Групова
робота
МОДЕЛЬ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
Н
Е
О
Б
Х
І
Д
Н
О
Творча діяльність
Творчий пошук
Творче спілкування
Творче мислення
Творча активність
«Вірте в талант і творчі
сили кожного вихованця!»
• Педагогічна майстерність;
• педагогічна тактовність;
• науково-методична діяльність;
• висока теоретична підготовка;
творчі
здібності
• власна педагогічна концепція;
• толерантність, доброзичливість;
• творчі здібності
ВІД ТВОРЧОГО ВИКЛАДАЧА ДО КРЕАТИВНОГО
УЧНЯ
Будьте самі шукачами,
дослідниками.
Якщо не буде вогника у вас,
вам ніколи не запалити його в
інших.
В.О. Сухомлинський
Download