Загрузил Анатолий Пачинок

Метод. рек. до інд. завдання 1

Реклама
ОПИС ПРОЕКТНОЇ ІДЕЇ
Назва ідеї
проекту
Прізвище, ім’я
автора
Контактна
інформація:
 телефон,
e-mail
 група, курс,
факультет
 ОКР,
спеціальність
Опис проектної
ідеї:
 проблема
«Екологічний університет – це просто!»
Пачинок Анатолій Володимирович
+380632638134
[email protected]
Економічний факультет
Аспірант, 051 Економіка
Забруднення навколишнього природного середовища, порушення
екологічного балансу внаслідок безсистемного засмічення довкілля є
основною проблемою даного проекту проекту. Тверді побутові
відходи (ТПВ) утворюються в процесі життєдіяльності людини і
накопичуються в житлових приміщеннях, закладах соціальної сфери і
не мають подальшого використання за місцем їх утворення. Це –
харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя,
папір, скло, пластмаса, полімери тощо. Проаналізуємо час розкладу
сміття в ґрунті:
 папір – 3 місяці
 консервна банка – від 10 до 100 років
 пластик – від 100 до 1 000 років
 скло – 4 000 років
Підраховано, що 80% відходів можна переробляти при
роздільному зборі сміття. Основою будь-якої переробки служить
сортування. Відсортовуючи пластик, скло, макулатуру для переробки
ми можемо зберегти природні ресурси та покращити екологію.
Cутність проектної ідеї полягає у встановленні на території
 сутність
проектної ідеї університету спеціальних контейнерів для сортування ТПВ: окремо
збирати пластик, папір, скло. Контейнери встановлювати в
навчальних корпусах і по всьому студмістечку з метою подальшої
переробки вторинної сировини. За допомогою спеціального
обладнання, а саме подрібнювача побутових відходів та пресу,
пресувати вторинну сировину в спеціальні блоки вагою 80 кг,
складувати. Набравши певну кількість блоків, здавати їх за ринковою
ціною. Виручені гроші спрямовувати у резервний фонд покращення
життя університету, реалізацію інших проектів та ініціатив.
 механізми
реалізації ідеї
В рамках реалізації проекту передбачено:
1. створення робочої групи для підготовки та реалізації заходів
проекту;
 необхідні
ресурси
 очікувані
результати
2. збір вихідних даних для проектування;
3. опитування студентів та викладачів ЗНУ з метою визначення
актуальності запропонованого проекту, готовності студентського
співтовариства приймати активну участь у реалізації проекту,
власним прикладом пропагувати переваги роздільного збирання
ТПВ;
4. інформування через студенські ради факультетів та оголошення
на входах в корпуси, сюжети в місцевих ЗМІ;
5. придбання обладнання техніки з сортуванн, подрібнення та
пресування;
6. виділення місця під контейнерні майданчики для роздільного
збирання ТПВ;
7. Формування у студентів ЗНУ дбайливого ставлення до
навколишнього середовища та раціонального поводження з ТПВ;
8.Підвищення рівня довіри, поваги і взаємодопомоги між
учасниками проекту, що дасть можливість реалізації в подальшому
нових проектів;
9. висвітлення результатів виконання заходів проекту з місцевих
ЗМІ;
проведення загальноуніверситетських слухань щодо доцільності
продовження та розвитку проекту роздільного збирання ТПВ.
 придбання 40 контейнерів та для роздільного збору ТПВ:
- 10 – звичайних контейнерів, для первинної сировини;
- 10 – для пластикової пляшки;
- 10 – для склотари;
- 10 – для паперу.
 50 урн для збору сміття;
 одного сміттєзбиральників з задньою загрузкою;
 прес-машина для пресування паперу та пластикової пляшки;
 навантажувач для завантаження пресованої втор сировини;
 запровадження системи сортування ТПВ та отримання
значного економічного ефекту від її реалізації;
 зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище
міста та здоров’я населення в результаті збору та переробки ТПВ;
 добитись широкої участі студентів та викладачів до цієї
роботи;
 виручені гроші від реалізації спресованих ТВП спрямовувати у
резервний фонд для покращення життя університету, реалізацію
інших проектів та ініціатив.
 формування у студентів дбайливого ставлення до
навколишнього середовища та раціонального поводження з твердими
побутовими відходами, поступове усвідомлення населенням того, що
сортувати сміття – це просто.
Скачать