Загрузил Аліна Стецюра

МАГІЯ СЛОВА

Реклама
*
Виконала студентка групи 3АУ
Стецюра Аліна
* 1. Мета проекту
* 2. Завдання проекту
* 3. Слово як засіб вияву почуттів у культурі
українців
* 4. Слово як засіб вияву почуттів у культурі
іноземців
* 5. Висновки
*
*Метою проекту є
дослідити багатогранність
слова, з‘ясувати
важливість взаємодії слова
і почуттів людини.
*
* 1. Зібрати статистичні дані про використання
слів для вислову почуттів у 5 осіб.
* 2. Визначити найбільш уживані слова на
позначення почуттів.
* 3. Дослідити образну палітру почуттів у
поезіях одного з письменників.
* 4. Дослідити слова, які використовують
іноземці на позначення почуттів.
*
* Основним шляхом дослідження ми обрали:
дослідження частотності вживання слів на
позначення почуттів, порівняння їх із
словами, які вживають іноземці.
*
* 1.Великий тлумачний словник української
мови : за ред. Бусела О. – Київ. – Т. 1-7.
* 2. Ткачівський Я. Сяєво сьомого неба. –
івано-Франківськ : Типовіт, 2010. – 156 с.
* 3.Робсон Д. Емоції, які не мають назви у
нашій мові [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.bbc.com\ukrainian\vert-cap.
*
*
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Радість
Сум
1
2
3
4
5
особа особа особа особа особа
*
* Хотілося кохати й жити.
* Що полинові нам нестатки…
* Мені червоним маком в житі
* Горіло перше слово “татку”.
* Леґінь нічки не ночує…
* Бо як місяць брів за хмари,
* Шепотів: “Любаско, чуєш,
* Відчини…” — лиш нею марив.
Плаєм біг до водограю,
* Начерпав зірок відерце.
* …Полонина стала раєм,
* Засвітив дівоче серце.
*
* Desbundar (португальська) - позбутися внутрішньої заборони
на отримання задоволення
* Tarab (арабська) - стан екстазу або зачарованості від музики
* Shinrin-yoku (японська) - буквально "купання в лісі", відчуття
розслабленості від спілкування з природою
* Gigil (тагальська) - бажання вщипнути або стиснути в обіймах
того, кого любиш
* Yuan bei (китайська) - відчуття, що ви виконали завдання
повністю і досконало
* Iktsuarpok (мова інуїтів) - відчуття нетерпіння, яке ми
переживаємо, коли очікуємо на когось.
*
* Провівши дослідження, ми довели, що наша мова
багата на засоби вираження почуттів. Їх можна
висловити різними способами. Також наша мова
запозичує багато слів на позначення почуттів
іноземців.
* Також, шляхом опитування, ми з‘ясували, що
українцям більш притаманно висловлювати радісні
почуття, аніж сумні.
* Отже, краса і магія слова полягає у тому, що за
допомогою нього можна висловлювати навіть
найпотаємніші почуття.
*
Скачать