Загрузил Shepard Commander

Памятка Курсантам СМВ на плав. пр.(3)

Реклама
ПАМ'ЯТКА
про плавальну практику курсантам
Практичне навчання курсантів морських навчальних закладів є органічною частиною навчального
процесу і ефективною формою підготовки спеціалістів до трудової діяльності.
Метою навчальної плавальної практики курсантів є практична підготовка до професійної діяльності,
набуття навичок грамотної експлуатації і виконання ремонту обладнання сучасних дизельних енергетичних
установок та одержання робочої професії моториста.
Задача практики – закріплення теоретичних знань з предметів: «Суднові дизельні енергетичні
установки та їх експлуатація», «Суднові допоміжні механізми, устрої, системи та їх експлуатація», «Суднові
котельні установки», «Електрообладнання суден» тощо, та практичне освоєння комплексу робіт, що
виконуються членами машинної команди судна, з набуттям практичних навичок з обслуговування суднових
систем, систем енергетичної установки і допоміжних механізмів.
Курсант під час плавальної практики набуває досвіду та закріплює знання з наступних тем:
І. Організація служби на суднах морського транспорту
Загальні положення Статуту служби на транспортних суднах.
Організація служби на судні.
Обов'язки моториста II кл.
Нормативні морські документи.
II. Устрій судна, суднові устрої і рятувальні засоби
Призначення, технічна характеристика і устрій судна.
Розташування цистерн, танків і механізмів в машинно-котельному відділі.
Якірний пристрій. Конструкція, принцип дії, особливості експлуатації та ремонту.
Швартовний пристрій. Конструкція, принцип дії, особливості експлуатації та ремонту.
Вантажний пристрій. Конструкція, принцип дії, особливості експлуатації та ремонту.
Люкові закриття вантажних трюмів. Конструкція, принцип дії, особливості експлуатації та ремонту.
Рульовий пристрій і рульова машина. Конструкція, принцип дії, особливості експлуатації та
ремонту.
Судновий валопровід. Конструкція, принцип дії, особливості експлуатації та ремонту.
Суднові рятувальні засоби. Конструкція, принцип дії, особливості експлуатації та ремонту.
III. Суднові системи
Баластно-осушувальна система. Склад, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Система водяного пожежогасіння. Склад, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Система вуглекислотного гасіння. Склад, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Система забортної води. Склад, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
IV. Прилади і інструменти
Вимірювальний, різальний та допоміжний інструмент в машинному відділенні.
Техніка безпеки при роботі з інструментами.
V Суднові енергетичні установки
Основні характеристики і параметри дизелів.
Конструкція головного двигуна. Принцип дії, особливості роботи.
Конструкція допоміжного двигуна. Принцип дії, особливості роботи.
Системи, що обслуговують головний і допоміжний двигуни.
Масляна система. Склад, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Система охолодження головних та допоміжних двигунів. Склад, принцип роботи, особливості
експлуатації та ремонту.
Паливна система головних і допоміжних двигунів. Склад, принцип роботи, особливості експлуатації
та ремонту.
Система стиснутого повітря. Склад, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Основи технічної експлуатації та ремонту головного і допоміжного двигунів.
Допоміжна котельна установка. Конструкція, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Основні технічні характеристики і устрої допоміжного і утилізаційного котлів.
Система котельної установки. Склад, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Основи технічної експлуатації допоміжного і утилізаційного котлів.
Правила техніки безпеки при обслуговуванні головної та допоміжної установки.
Суднові допоміжні механізми.
Суднові насоси. Конструкція, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Повітряний компресор. Конструкція, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Сепаратор палива і мастила. Конструкція, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Сепаратор льяльних вод. Конструкція, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Водоопріснювальна установка. Конструкція, принцип роботи, особливості експлуатації та ремонту.
Обов'язки вахтового моториста на ходовому режимі та стоянці.
Техніка безпеки при обслуговуванні суднової енергетичної установки.
В результаті проходження навчальної плавальної практики курсант повинен мати оформлені наступні
документи:
- послужну книжку моряка,
- посвідчення особи моряка (при перебування у закордонних рейсах),
- книжку реєстрації практичної підготовки,
- характеристику,
- звіт.
Книга реєстрації практичної підготовки містить перелік тренажів та завдань, що повинен виконати
курсант під час плавання. З прибуттям на судно курсант повинен розпочати практичну підготовку з
заповнення розділу «2. Данні судна» Інші завдання виконуються під час звичної суднової роботи. При
оформленні Книги реєстрації практичної підготовки, треба звертати увагу на охайність оформлення всіх
розділів (розбірливо, не допускаючи коректури), на відповідність записів призначенню колонок та їх повноту
(без пропусків дат, прізвищ керівників та їх підписів). Щомісяця, та по закінченні рейсу Книга надається
старшому механіку на перевірку. Підписи капітана завіряються судновою печаткою.
Звіт з плавальної практики виконуються у вигляді конспекту, у зошиті на 96 аркушів, на підставі
ознайомлення з технічною документацією судна на якому курсант проходить практику, у відповідності до
тем зазначених у додатку (розділ 14) Книги реєстрації практичної підготовки:
14.1 Дизельна пропулъсивна установка;
14.2 Допоміжні механізми та системи суден з дизельною енергетичною установкою;
14.3 Електрична установка;
14.4 Електрогідравлічні приводи суднових рульових пристроїв;
14.5 Обробка и розміщення вантажу;
14.6 Засоби автоматизації;
14.7 Технічне обслуговування та ремонт;
14.8 Суднова холодильна установка.
Скачать