Загрузил _________

Задачі

Реклама
Задача 75
Склад основних фондів
основного виду
діяльності
Будівлі
Споруди
Передавальні пристрої
Транспортні засоби
Машини та обладнання
Прилади та інструменти
Інформаційні системи
Інші основні фонди
Разом
На початок року,
тис. грн
Сума,
тис. грн
Частка,
%
21556
19135
2790
3120
29140
2210
1960
1670
81581
26,423
23,455
3,420
3,824
35,719
2,709
2,403
2,047
100
На кінець року,
тис. грн.
Сума,
тис.
грн
21630
19560
2530
3240
31365
2220
1965
1540
84050
Відхилення
Частка,
абсолютне
%
26,048
23,555
3,047
3,902
37,771
2,673
2,366
1,832
100
відносне
0,34
2,22
-9,32
3,85
7,64
0,45
0,26
-7,78
3,03
74
425
-260
120
2225
10
5
-130
2469
Задача 80
Показник
Обсяг випуску продукції, тис. грн
Середньорічна вартість основних
фондів, тис. грн
Середньорічна вартість активної
частини фондів, тис. грн.
Питома вага активної частини
фондів у їх середньорічній
вартості, %
Фондовіддача
Машиновіддача
За
планом
Фактично
Абсолютне
відхилення
Виконання
плану, %
12450
12890
440
103,53
1900
1950
50
102,63
1450
1590
140
109,66
76,31
81,53
5,2227
106,84
6,5526
8,5862
6,6103
8,1069
0,0576
-0,4793
100,88
94,42
СРВ ОФ=50*0,76318,5862=327,6313
Питома вага=5,2227*1950*8,5862=874,4414
МВ= -0,4793*1950*0,8153=-762,0873
Задача 90
Вид
продукції
матеріалів
Фактичний
випуск
продукції у
Витрати сировини на одиницю
продукції
фактично
Відхилення
на випуск
Можливий
додатковий
випуск із
Недодана
продукції
у разі
натуральному
виразі, шт
АРТ 561
А
В
С
за
нормою
відхилення
(+, - )
(+, )
-0,03
0,04
-0,02
-585,6
780,8
-390,4
заощадженої перевитрат
сировини ,
сировини,
шт.
шт.
19520
1,41
0,56
0,44
1,38
0,6
0,42
-415,3291
1394,2857
-887,2727
Задача 92
Показник
Випуск продукції у
порівняних цінах, тис
грн.
Матеріальні витрати,
тис. грн.
Матеріаловіддача, грн
Минулий
рік
Звітній
Рік
56326
Відхилення ±
Темп
зростання,
%
Абсолютне
(+,-)
Відносне,
%
58625
2299
4,08
104,08
22065
21535
-530
-2,41
97,59
2,5527
2,7223
0,1696
6,64
106,64
Скачать