Uploaded by Вера Сенаторова

16.04 5-А Украинский язык и литература

advertisement
16.04. 5- А Українська мова та література
Тема. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Фразеологізми
Діти, сьогодні ви познайомитеся з групою слів за значенням: синоніми, антоніми,
омоніми та фразеологізмами. Ви з ними вже знайомилися в молодших класах.
Працюєте за відомим вам посібником. Вивчити матеріал парагр. 18 та 19.
Вивчити там поняття теми: синоніми, антоніми, омоніми та фразеологізми.
Вам необхідно навчитися знаходити їх у текстах та самостійно наводити приклад,
вживати у своєму мовленні.
Це на стор. 190
Перевірте себе (усно)
Виконайте в зошиті тестові завдання про групи слів за значенням: синоніми,
антоніми, омоніми. Записуєте № , букву й саму відповідь.
Наприклад: 12в)
червоний, білий, зелений. Сфотографувати та надіслати вчителю до ВК .
Бажаю успіху.
Перевірте себе (усно)
Виконайте в зошиті тестові завдання. Фразеологізми. Записуєте № , букву й саму
відповідь.
Наприклад: 12в) червоний, білий, зелений. Сфотографувати та
надіслати вчителю до ВК .
Бажаю успіху.
Download