Загрузил Дима Лобунец

Prezentatsiya man moya 1 (2)34

Реклама
СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ
ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ
ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Роботу виконала:
Підгорна Інна Миколаївна
Учениця 10 – Б класу
Черкаської спеціалізованої
школи І–ІІІ ступенів №3
Альтернативні джерела енергії
Загальні річні витрати енергії
у світі 152 млрд МВт∙год
Спалюючи:
1кг С - 2 кг СО2
Альтернативна енергетика
в Україні
1 м 3 СН 4 - 2 кг СО2
Наслідок :
 збільшення середньої
Енергія
сонця
температури повітря
 зменшення площі
льодовиків
 глобальні зміни клімату
Енергія
біомаси
Енергія
вітру
Енергія
води
Чи достатньо нам сонячної енергії?
Схема поєднання сонячної
та водневої енергетики
Актуальність

Використання водню як палива в майбутньому
позитивно вплине на енергонезалежність,
екологію та економічне зростання країни. Тому
розробка технології великотоннажного
виробництва водню з використанням сонячної
енергії є актуальною.

Скорочення викидів СО2
Мета роботи

оцінити кількість водню, що утворюється
при поєднані звичайного процесу
електролізу та фотоелектричної енергії
для акумулювання сонячної енергії .
Завдання роботи
проведено огляд літератури з проблематики
дослідження;
 визначені середньомісячні вольт-амперні
характеристики фотоелектричного модуля;
 визначена середньомісячна інтенсивність
сонячних променів (інсоляція) для м.Черкас;
 встановлена експериментальна вольтамперна характеристика електролізеру з 26%
водним розчином калій гідроксиду;
 визначені швидкість та об’єми отримання
водню в процесі електролізу для кожного
місяця за допомогою експериментальної
установки для інсоляції м. Черкас.

Наукова новизна

поєднання звичайного електролізу води
і фотоелектричного модуля.
Практичне значення

дає можливість акумулювати
електроенергію шляхом виробництва
водню для використання його в
майбутньому (наприклад для
компенсації довготривалих сезонних
коливань).
Схема экспериментальної
установки
Фото експериментальної
установки
Процес виробництва водню
Значення середньоінтегральної
інтенсивності сонячного випромінювання
для міста Черкаси
Експериментально-встановлені
вольт-амперні характеристики
електролізера
Визначення робочих точок
виробництва водню
методом накладання характеристик
Середні значення
швидкостей виробництва водню
з використанням дослідного обладнання
для інсоляції міста Черкаси
Середньомісячні значення
об’ємів виробництва водню
з використанням дослідного обладнання
для інсоляції міста Черкаси
Висновки
1. Комбінація електролітичного процесу та фотоелектричних модулів дає
можливість акумулювати електричну енергію шляхом виробництва водню
для його використання в майбутньому.
2. Енергія необхідна для виробництва 1 м3 водню та 0,5 м3 кисню з
використанням дослідного обладнання складає 5,7 кВт-годину.
3. Як показав дослід, даний метод виробництва водню має низьку
ефективність - перетворення енергії сонця у хімічну енергії складає лише
5.2%.
4. З метою подальшого збільшення сумарної ефективності трансформації
енергії сонця в молекулярний водень необхідно збільшити ККД
фотоелектричного модуля, а також необхідно збільшити ефективність
електролізеру.
5. Проекти щодо комплексного використання сонячної і водневої технологій
заслуговують на увагу.
6. Водень можна вважати паливом майбутнього. Основною метою розвитку
водневих технологій є зниження залежності від традиційних енергоносіїв –
нафти, газу, вугілля.
7. Основною перевагою використання сонячної енергії є її невичерпність та
екологічна чистота, що сприяє поліпшенню екологічного стану і не
призводить до зміни енергетичного балансу планети.
Дякую за увагу!
Скачать