Uploaded by Pavel Yaremenko

Концептуальна модель

advertisement
Стр. 2
Зміст
Вступ………………………………………………………………………………3
1. Внутрішнє середовище організації……………………………………………4
1.1 Місія та цілі організації……………………………………………………..4
1.2 Задачі та функції організації…………………………………………………5
1.3. Технологія управління та діяльності (матеріально-технічні засоби)…..7
1.4. Організаційна структура управління організацією………………………..7
1.5. Персонал (скільки людей, їх фах, критерії відбору, посадова кар'єра,
процедура звільнення)…………………………………………………………….7
2 Зовнішнє середовище………………………………………………………….8
2.1 Зовнішнє середовище прямого впливу…………………………………….8
2.2 Фактори непрямого впливу…………………………………………………..9
Резюме……………………………………………………………………………9
Список літератури……………………………………………………………10
Стр. 3
ВСТУП
Фітнес-клуб «NRG» заснований в 2011 році і безпосередньо брав
участь у формуванні нового в Дніпродзержинську сегменту ринку послуг сучасні комплексні оздоровчі послуги. Клуб є новатором і використовує
передове обладнання, методи і технології.
Основними завданнями підприємства є надання і надання вело та
спортивних послуг населенню та отримання максимально можливого
прибутку.
В тренажерному залі працює система персональних тренувань. Роботу
ведуть кваліфіковані тренера, котрі забезпечують успішну діяльність клубу і
повагу клієнтської бази.
Одним із відмінностей клубу є наявність різних фітнес-програм. Більше
десяти комплексів вправ по аеробіці: в залежності від інтенсивності
навантаження, з прижками і без прижків, з використанням степ-платформи.
У аеробному залі проходять такі види тренувань, як:
 танцювальні програми (хіп-хоп, латина);
 йога;
 пілатес;
 аеробіка;
 степ-аеробіка.
Також розвивається система дитячого фітнесу і тренувань. В фітнес
клубі проходить навчання і стажування молодих співробітників.
Стр. 4
1. Внутрішнє середовище організації
1.1.Місія та цілі організації
Ціль фітнес клуба складається в отриманні прибутку при створенні
комплексу послуг, повністю відповідальних матеріальним та споживчим
вимогам клієнта, Відобразити бажання, бачення прагнення споживача самим
якісним та креативним способом.
Місія клубу
«NRG» - допомогти людям тримати себе у хорошій
фізичній формі, бути здоровим, та енергійним. Пріоритети – найвища якість
у всьому, зручність та комфорт для занять, максимальна ефективність
тренувань та індивідуальний підхід до кожного клієнта.
1.2 Задачі та функції організації
Загальна ціль:
Задоволення потреб кожного клієнта фітнес центра.
Стратегічна ціль:
Сформувати широку клієнтську базу, шляхом високої якості послуг, які
надаватимуться фітнес центром та реклами.
Виробнича ціль:
1. Швидке задоволення потреб кожного клієнта.
2. Якісне обслуговування клієнтів в фітнес клубі.
Задачі фітнес клубу «NRG»
1. Обслуговування клієнтів з різним рівнем достатку. Можливість
задовольнити потреби як видатних людей, так і звичайних робітників. Гнучка
цінова політика.
2. Оперативне реагування на бажання клієнтів.
3. Компетентна консультація клієнтів з приводу харчування.
4. Забезпеченість фітнес клубу різними видами тренажерів.
Функції фітнес-клубу:
1.Позиціонування - інформування, створення і підтримка зрозумілого
цільовим аудиторіям і громадськості образу клубу.
Стр. 5
2.Підвищення іміджу - зміна усталеного, можливо, негативного
уявлення громадськості про клуб.
3.Налаштування на конкурентів
4.Вибір тих чи інших форм PR-звернень, у вигляді PR-заходів або акцій
(наприклад, дні відкритих дверей, шоу-програма, конкурс і т.д.);
5.Розробка PR-повідомлень.
1.3. Технологія управління та діяльності
Основна стратегічна мета фітнес клубу заклечається у формуванні
команди, яка буде складатися із висококваліфікованих і працездатних
працівників. При цьому треба докласти максимум зусиль з метою створення
умов для оптимального використання кадрового потенціалу, закріплення
єдиної
корпоративної
культури.
Ефективної
мотивації
і
розвитку
співробітників.
Основні принципи управління:
1.Направленість на забезпечення балансу між економічною та
соціальною ефективністю використання ресурсів.
2.Доступність і відкритість для персоналу.
3.Обовязковість
для
виконання
працівниками
будь-якого
рівня
принципів політики по управлінню персоналом.
4.Універсальність
–
направленість
на
забезпечення
умов,
які
дозволяють вирішити будь-які професіональні і соціальні ситуації;
5.Ефективність – відповідність затрат отриманим результатам по
кількості та якості.
6.Обєктивність – при розробці політики в області управління
персоналом забезпечується всебічний підхід, котрий відображає реальну
дійсність та завдання.
7. Політика
в області управління персоналом у функціональному
відношенні включає в себе наступні напрямки – елементи системи
управління персоналом:
 планування персоналу;
Стр. 6
 навчання персоналу;
 оплата праці;
 трудові відносини;
 внутрішні комунікації;
 адміністративна підтримка;
 розвиток корпоративної культури.
1.4. Організаційна структура управління організацією
Організаційна структура заснована на одноосібному управлінні фітнесклубом керівником, має чітку систему взаємозв’язків і ясно виражену
відповідальність.
Така структура є більш простою у побудові та, в теж час, ефективною
за рахунок відсутності додаткових ланок, що ускладнюють комунікативну
функцію між співробітниками, що забезпечує точність і конкретність
поставлених завдань. Ясно окреслені права та обов’язки співробітників
створюють умови для оперативного прийняття рішень.
1.5. Персонал фітнес-клубу
Фітнес-клуб «NRG» очолює директор, який координує роботу компанії,
контролює всі управлінські рішення, приймає рішення про прийом на роботу
або звільнення співробітників, веде всю бухгалтерську документацію та
фінансову звітність.
У підпорядкуванні директора знаходяться два адміністратора, які
відповідають за роботу з клієнтами, бухгалтер, ,дві прибиральниці, шість
тренерів (троє працюють у спортивній залі, а інші троє проводять тренування
з фітнесу та танців згідно розкладу закладу).
Для якісного відбору персоналу на підприємстві розробляється
методика відбору на різні посади. Методики створюються на основі методів,
які дозволяють визначити професійні, ділові і особистісні якості працівників.
До них відносяться:
1.Анкетування. Важливе значення має вибір і формування питання.
Відповіді, на які повинні судити про рівень підготовки працівника на посаду.
Стр. 7
2.Тестування
–
оцінка
працівника
по
результатам
рішення
підготовлених тестів.
3.Співбесіда – основна мета отримання відповіді на питання, які
вкажуть на риси співробітника.
Атестація робітників проводиться в залежності від виконуваних
функцій раз на рік або раз на 6 місяців. Підвищення кваліфікації працівників
відбувається в результаті поліпшення технологічного процесу. Це робиться
для кар’єрного росту і просування по службовій драбині. При проведенні
аналізу кадрів можна вияснити важливі моменти у відношенні працівників
підприємства:
1.Відношення керівництва до персоналу;
2.Стимулювання праці працівників;
3.Збільшення матеріального статку працівників;
4.Предоставлення робітникам соціального пакету.
Для адаптації працівників в святкові дні для них проводять
корпоративні вечірки.
2 Зовнішнє середовище
2.1 Зовнішнє середовище прямого впливу
Таблиця 1.
Визначення сильних та слабких сторін фітнес центру «NRG»
Параметри оцінки
Сильні сторони
Слабкі сторони
Організація
Дисциплінованість
Певна плинність кадрів.
персоналу.
Ефективний
менеджмент.
Виробництво
Сучасні технології
Висока
Сучасні тренажери
матеріалів.
Якісні матеріали.
Обмеженні
собівартість
імпорту
через світову фінансову
Стр. 8
кризу
Фінанси
Використання сучасної Світова фінансова криза
електронної програми з
ведення бухгалтерії.
Інновації
Новітнє обладнання
Великі
затрати
закупівлю
на
нового
обладнання
Маркетинг
Проведення
Підвищення
вартості
маркетингових
рекламних послуг.
досліджень.
Роздача
рекламних
листівок біля виходу зі
станцій метро.
Реклама в інтернеті.
2.2 Фактори непрямого впливу
Таблиця 2.
Визначення ринкових можливостей і загроз Фітнес-клубу «NRG»
Параметри оцінки
Можливості
Загрози
Конкуренція
Індивідуальний підхід Конкуренція з боку інших
до клієнтів.
спорт клубів
Насичення ринку.
Збут
Поліпшення
якості
обслуговування
клієнтів.
Корпоративні
замовлення.
Природні та екологічні Сезонний
фактори
попит
послуги спорт залу
на
Стр. 9
Попит
Підвищення попиту на Залежність
красиву фігуру.
інвестицій
попиту
у
власну
рекламу.
Економічні фактори
Інфляція.
Зниження
платоспроможності.
Резюме (вхід та вихід)
Необхідні ресурси:
 Людські (персонал),
 Інформаційні,
 Матеріал (тренажери),
 Технології (фітнес-програми),
 Капітал.
Перелік послуг, які надає фітнес – центр «NRG»:
 танцювальні програми (хіп-хоп, латина);
 йога,
 пілатеc,
 аеробіка,
 степ-аеробіка,
 дитячий фітнес,
 тренажерний зал,
 вело-програми.
від
Стр. 10
Список літератури:
1. Азоев Г.А. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр
экономики и маркетинга, 2010. - 209 с.
2. Бланк И.А. Управление торговым предприятием: Учеб. - м.: Тандем,
2008. – 157 с.
3. Вебер М. Коммерческое товароведение: расчеты от А до Я. - М.:
Приор, 2009. – 190 с.
4. Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению организацией //
Методы менеджмента качества. - 2008. - №4. – 319 с.
5. Памбухчиянц
В.К.
Организация,
технология
и
проектирование
торговых предприятий:Учеб.-М.:ИВЦМаркетинг,2009. – 290 с.
Download