Загрузил nazgul.bolatbekova

Карл Густав Юнг

Реклама
КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ
КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ 1875Ж 26 ШІЛДЕДЕ ШВЕЙЦАРИЯДАҒЫ
КЕҚЫЗМЕТШІСІНІҢ ҰЛЫ ЖӘНЕ БІРІНШІ КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ
ПРОФЕССОРЫНЫҢ НЕМЕРЕСІ. БАЗЕЛЬ ГИМНАЗИЯСЫН ЖӘНЕ
БАЗЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТІН ТӘМАМДАДЫ. ӨЗІНІҢ
МЕДИЦИНАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІН БАЗЕЛЕДЕ ЖӘНЕ ПАРИЖДЕ
БАСТАҒАН БОЛАТЫН.
1907-1912Ж З. ФРЕЙДТІҢ ЖАҚЫН ҚЫЗМЕТШІСІ БОЛДЫ.
ОДАН ҚАТЫНАСЫ ҮЗІЛГЕН СОҢ, 1920 ЖЫЛДАРЫ АФРИКА
ЕЛІНДЕГІ ЭКСПЕДИЦИЯЛАР ҚАТАРЫНДА ҚАТЫСТЫ. 1933
ЖЫЛЫ ГЕРМАНИЯДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ
ПСИХОТЕРАПИЯЛЫҚ ҚОҒАМНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ БОЛЫП
САЙЛАНДЫ.
1934ЖЫЛЫ БІРІНШІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ
ПСИХОТЕРАПИЯ ҚОҒАМЫН ҚҰРДЫ. 1939 Ж ДЕЙІН
«ПСИХОТЕРАПИЯ ЖУРНАЛЫН» ШЫҒАРҒАН БОЛАТЫН. СОЛ
ЖЫЛДАРЫ ОЛ ПСИХИКАЛЫҚ АУРУ АДАМДАРДЫҢ
ФИЗИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ЖОҚ БОЛУ ИДЕНЫ ҚОЛДАҒАН
БОЛАТЫН. 1961 ЖЫЛЫ ҚАЙТЫС БОЛДЫ.
К. ЮНГТІҢ ТИПОЛОГИЯСЫ.
К.ЮНГ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
ӨЗГЕШІЛІКТЕРДЕН ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСАЙ
ОТЫРЫП, АДАМДАРДЫ ТИПТЕРГЕ БӨЛГЕН
БОЛАТЫН, БІРАҚ ОЛ ТУМА БЕРІЛЕДІ ДЕП
САНАҒАН.
К. ЮНГ ЖАЛПЫ 2 ТИПТІ БӨЛДІ –
ЭКСТРАВЕРТТІ ЖӘНЕ ИНТРОВЕРТТІ.
ЭКСТРАВЕРТТЕР ҮШІН ОБЪЕКТІГЕ
БАҒЫТТАЛҒАНДЫҚ ТӘН, СОНДЫҚТАН БАСҚА
АДАМДАРДЫҢ ПІКІРЛЕРІ ЖАЛПЫ
ҚАБЫЛДАНҒАН НОРМАЛАР, ОБЪЕКТИВТІ
ЖАҒДАЙЛАР ҮЛКЕН ДӘРЕЖЕДЕ
АНЫҚТАЛАДЫ. ИНТРОВЕРТТЕ СУБЪЕКТ
ҚҰНДЫЛЫҒЫ, ОБЪЕКТ ҚҰНДЫЛЫҒЫНАН
ҚАРАҒАНДА ӘЛДЕҚАЙДА ЖОҒАРЫ.
К. ЮНГ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕШІЛІКТЕРДЕН
ҚОРЫТЫНДЫ ЖАСАЙ ОТЫРЫП, АДАМДАРДЫ
ТИПТЕРГЕ БӨЛГЕН БОЛАТЫН, БІРАҚ ОЛ ТУМА
БЕРІЛЕДІ ДЕП САНАҒАН.
К. ЮНГ ЖАЛПЫ 2 ТИПТІ БӨЛДІ –
ЭКСТРАВЕРТТІ ЖӘНЕ ИНТРОВЕРТТІ.
ЭКСТРАВЕРТТЕР ҮШІН ОБЪЕКТІГЕ
БАҒЫТТАЛҒАНДЫҚ ТӘН, СОНДЫҚТАН БАСҚА
АДАМДАРДЫҢ ПІКІРЛЕРІ ЖАЛПЫ
ҚАБЫЛДАНҒАН НОРМАЛАР, ОБЪЕКТИВТІ
ЖАҒДАЙЛАР ҮЛКЕН ДӘРЕЖЕДЕ
АНЫҚТАЛАДЫ.
ИНТРОВЕРТТЕ СУБЪЕКТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ,
ОБЪЕКТ ҚҰНДЫЛЫҒЫНАН ҚАРАҒАНДА
ӘЛДЕҚАЙДА ЖОҒАРЫ.
ПСИХИКАЛЫҚ ФУНКЦИЯНЫҢ ИНЕГІЗГІ 4
ДАМУЫ – ОЙЛАУ, ЭМОЦИЯ, ТҮЙСІК ЖӘНЕ
ИНТУИЦИЯНЫҢ НЕГІЗДЕРІНЕ СҮЙЕНЕ
ОТЫРЫП, КАРЛ ЮНГ ЭКСТРАВЕРТТЕРДІҢ
ЖӘНЕ ИНТРОВЕРТТЕРДІҢ 4 ТИПІН АТАП
КӨРСЕТЕДІ:
ЭКСТАВЕРТТІ-ОЙШЫЛ, ЭКСТРОВЕРТТІЭМОЦИОНАЛДЫ, ЭКСТРОВЕРТТІ СЕНСОРЛЫ,
ЭКСТАВЕРТТІ ИНТУИТВТІ;
ИНТРОВЕРТТІ ОЙШЫЛ, ИНТРОВЕРТТІ
ЭМОЦИОНАЛДЫ, ИНТРОВЕРТТІ СЕНСОРЛЫ
ЖӘНЕ ИНТРОВЕРТТІ ЭМОЦИОНАЛДЫ.
ЭКСТРАВЕРТТІ ОЙШЫЛ ТИП МАҢЫЗДЫ
ШЕШІМДЕРДІ ОЙ ТАЛҚЫҒА САЛЫП БАРЫП
ҚАБЫЛДАЙДЫ, ОБЪЕКТИВТІ ШЫҢДЫҚТЫҢ
СЫЗБАЛАРЫН ҚҰРАДЫ ЖӘНЕ ӨЗДЕРІНІҢ
ЖҮРІС ТҰРЫСЫНДА ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНАДЫ
ЖӘНЕ АЙНАЛАСЫНДАҒЫЛАРДАН ДА ОНЫ
ТАЛАП ЕТЕДІ. ЕГЕР БҰЛ СЫЗБАЛАР
ШЫНДЫҚТЫ ТЕРЕҢ ТҮСІНУДЕГІ НӘТИЖЕ
БОЛСА, ОНДА МҰНДАЙ АДАМДАР
РЕФОРМАТОР ЖӘНЕ НОВАТОР БОЛА АЛАДЫ.
МҰНДАЙ ТИПТЕГІ АДАМДАР БАСҚАЛАРҒА
АЯНЫШ СЕЗІМІН СИРЕК БІЛДІРЕДІ ЖӘНЕ
ДОСТЫҚТЫ БАҒАЛАМАЙДЫ, СОЛ СЕБЕПТІ
ӨНЕРГЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ
БОЛМАЙДЫ.
ЭКСТРАВЕРТТІ ЭМОЦИОНАЛДЫ ТИП.
БҰЛ ТИПТЕГІ АДАМДАР ОЛАРДЫ ҚОРШАП
ЖАТҚАН БАРЛЫҚ НӘРСЕЛЕРДІ «ДҰРЫС»
ЭМОЦИОНАЛДЫ БАҒАЛАУҒА БЕЙІМ.
ОЛАР БЕЛГІЛІ БІР КРИТЕРИЙЛЕРГЕ ЖАУАП
БЕРЕТІН СЕРІКТЕСТЕРДІ ҰНАТАДЫ.
(МЫСАЛЫ, НАҚТЫ БІР ӘЛЕУМЕТТІК ОРНЫ
БАР ТҰЛҒАЛАР).
ЭКСТРАВЕРТТІ СЕНСОРЛЫ ТИП.
МҰНДАЙ АДАМДАР ОБЪЕКТТЕРДІҢ
ҚҰНДЫЛЫҒЫН ТҮЙСІНУ КҮШІ БОЙЫНША
АНЫҚТАЙДЫ:
НЕҒҰРЛЫМ МЫҚТЫ БОЛСА, ОБЪЕКТТЕРДІҢ
ҚҰНДЫЛЫҒЫ СОҒҰРЛЫМ КӨП БОЛАДЫ. БҰЛ
ТИПТЕГІЛЕР РАХАТТАНУДЫ ІЗДЕЙДІ,
АЙНАЛАСЫНДАҒЫЛАРҒА ӨЗДЕРІНІҢ ӨМІРГЕ
РИЗАШЫЛЫҚ ӘСЕРІН ҚАЛДЫРАДЫ.
ЭКСТРАВЕРТТІ ИНТУИТИВТІ ТИП.
БҰЛ ТИПТЕГІ АДАМДАР БАРЛЫҚ ЖАҢА
ЗАТТАРҒА ЕРЕКШЕ СЕЗІНУМЕН ИЕМДЕНЕДІ.
ЖАҢА ОБЪЕКТІМЕН ЖЕҢІЛ ӘРІ
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТАНЫТЫП ШҰҒЫЛДАНАДЫ.
К.ЮНГ БҰЛ ТИПТЕГІ АДАМДАР ЖАЙЛЫ
БЫЛАЙ ЖАЗАДЫ: ОЛАР ӨЗДЕРІНІҢ
АЙНАЛАСЫНДАҒЫЛАРҒА ӨМІРДІҢ НӘРІН
«ТАРАТАДЫ».
ИНТРОВЕРТТІ ОЙШЫЛ ТИП. МҰНДАЙ
ТИПТЕГІ АДАМДАР ШЫҢДЫҚТАҒЫ
БОЛМЫСТЫ ҚҰРМАЙТЫН, БІРАҚ ОЛАРДЫҢ
ТҮСІНІКСІЗ БЕЙНЕЛЕРІН ТҮСІНІКТІ ЖӘНЕ
НАҚТЫ КЕЛТІРІЛГЕН ИДЕЯЛАРҒА ДЕЙІН
ЖЕТКІЗЕТІН ОЙЛАУМЕН СИПАТТАЛАДЫ.
ЭСКТРАВЕРТТІ ОЙШЫЛ ТИПТЕРГЕ
ҚАРАҒАНДА ОЛ БІЛІМДЕРДІ КЕҢЕЙТУГЕ
ЕМЕС, ОЛАРДЫ ТЕРЕҢДЕТУГЕ ҰМТЫЛАДЫ,
ҚОРШАҒАН АДАМДАРМЕН ӨЗДЕРІНІҢ
ИДЕЯЛАРЫНА НАЗАР АУДАРТУҒА ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ҚОЛДАУЛАРЫН ҚАЖЕТСІНУГЕ
ҰМТЫЛМАЙДЫ.
ИНТРОВЕРТТІ ЭМОЦИОНАЛДЫ ТИП.
БҰЛ ТИПТЕГІ АДАМДАР СЫРТ ҚАРАҒАНДА
САБЫРЛЫ БОЛЫП КӨРІНЕДІ.
ОЛАРДЫҢ ЭМОЦИЯЛАРЫН БАСҚА
АДАМДАР БАЙҚАЙ АЛМАУЫ МҮМКІН,
БІРАҚ ІШІНДЕ БАРЛЫҚ ЭМОЦИЯЛАРЫ
ТУЛАП ЖАТАДЫ. ОНЫҢ ЭМОЦИОНАЛДЫ
ҰСТАМДЫЛЫҒЫ АЙНАЛАСЫНДАҒЫ
АДАМДАРҒА НЕГАТИВТІ ҚАБЫЛДАНАДЫ.
ИНТРОВЕРТТІ СЕНСОРЛЫ ТИП.
ЭКСТРАВЕРТТІ СЕНСОРЛЫ ТИПТЕРГЕ
ҚАРАҒАНДА ОЛАР ИНТЕНСИВТІ СЕЗІМДЕРДІ
ТУДЫРАТЫН ОБЪЕКТІГЕ БАҒЫТТАЛМАЙДЫ.
СОНДЫҚТАН СЕЗІМДЕР ПАЙДА БОЛҒАН КЕЗДЕ
МҰНДАЙ АДАМДАРҒА ОБЪЕКТ ҚҰНДЫЛЫҒЫН
ЖОҒАЛТАДЫ.
МҰНДАЙ ТИПТЕГІ АДАМДАР ӨЗГЕ
АДАМДАРҒА ТҮСІНІКСІЗ ЖӘНЕ СҮЙКІМСІЗ
БОЛЫП КЕЛЕДІ.
ИНТРОВЕРТТІ ИНТУИТИВТІ ТИП К.ЮНГ
БОЙЫНША ҚИЯЛШЫЛ ЖӘНЕ СУРЕТШІЛЕРДІ
ҚАЛЫПТАСТЫРАДЫ.
НАЗВАНИЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТИПЫ. ПРОБЛЕМА ТИПОВ В
ИСТОРИИ МЫСЛИ. ДИСК 1
АВТОР : ЮНГ К.Г.
ТИП: АУДИОКНИГА
ФОРМАТ: MP3
РАЗМЕР : 529 MB
КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ БЫЛ
ШВЕЙЦАРСКИМ ПСИХОЛОГОМ И
ФИЛОСОФОМ, ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
УЧЕНЫХ XX СТОЛЕТИЯ,
ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ
«АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ».
КЛАССИФИКАЦИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ ЮНГА
ОСНОВАНА НА ВЫДЕЛЕНИИ
ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ВНЕШНИЙ
ИЛИ ВНУТРЕННИЙ МИР
ИНДИВИДУУМА (ЭКСТРАВЕРТНЫЙ
И ИНТРОВЕРТНЫЙ ТИПЫ) И
ДОМИНИРУЮЩЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ: МЫШЛЕНИЕ, ЧУВСТВО,
ИНТУИЦИЯ ИЛИ ОЩУЩЕНИЕ.
НАЗВАНИЕ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ТИПЫ. ПРОБЛЕМА ТИПОВ В
ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИИ И ПОЭЗИИ.
ДИСК 2
АВТОР : ЮНГ К.Г.
ТИП: АУДИОКНИГА
ФОРМАТ: MP3
РАЗМЕР : 484 MB
II ЧАСТЬ ТРУДА КАРЛА ЮНГА
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ»
СОСТОИТ ИЗ ГЛАВ 4 И 5. ГЛАВА 4
СОДЕРЖИТ ОБЗОР РАБОТЫ
Ф.ДЖОРДАНА «ХАРАКТЕР С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ТЕЛА И ГЕНЕАЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА», В КОТОРОЙ ОПИСАНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ. В ГЛАВЕ
5 ДАЕТСЯ АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКИМ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ, КОТОРЫЕ
ПОСТРОЕНЫ НА ПРОБЛЕМЕ ТИПОВ,
А ТАКЖЕ ОПИСЫВАЕТСЯ
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ТИПОВ В ИНДИЙСКОЙ И
КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ.
НАЗВАНИЕ :
.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ.
ПРОБЛЕМА ТИПОВ В
ПСИХОПАТОЛОГИИ, ЭСТЕТИКЕ И
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ.
ДИСК 3
АВТОР : ЮНГ К.Г.
ТИП: АУДИОКНИГА
ФОРМАТ: MP3
РАЗМЕР : 256 MB
ТРЕТИЙ ДИСК СОСТОИТ ИЗ ГЛАВ
VI, VII И VIII. В ГЛАВЕ VI
РАССМОТРЕНЫ РАБОТЫ
ПСИХИАТРА О.ГРОССА, КОТОРЫЙ
ВЫДЕЛЯЕТ ТИПЫ В ОБЛАСТИ
ПСИХОПАТИЧЕСКИХ
НЕПОЛНОЦЕННОСТЕЙ. В ГЛАВЕ VII
ЮНГ АНАЛИЗИРУЕТ ТРУД
ВОРРИНГЕРА «АБСТРАГИРОВАНИЕ
И ЭМПАТИЯ» ОБ ОСНОВНЫХ
СПОСОБАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПРИЯТИЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ТИПАМ. В
ГЛАВЕ VIII РАЗБИРАЕТСЯ
КОНЦЕПЦИЯ У.ДЖЕМСА О 2-Х
ТЕМПЕРАМЕНТАХ В ФИЛОСОФИИ И
ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВАХ.
Н ЧЕЛОВЕК И ЕГО СИМВОЛЫ
АВТОР : ЮНГ К.Г.
ТИП: АУДИОКНИГА
ФОРМАТ: MP3
РАЗМЕР : 387 MB
В ДАННОМ ИЗДАНИИ К.Г.ЮНГ
НА ОСНОВЕ СВОИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДЛАГАЕТ
СОБСТВЕННУЮ СХЕМУ
СТРОЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ПСИХИКИ. МАТЕРИАЛОМ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЮНГА
БЫЛИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
СОБСТВЕННАЯ ПСИХИКА, ЕЕ
ЧУДЕСА И ТАЙНЫ,
СНОВИДЕНИЯ, ФАНТАЗИИ,
ВИДЕНИЯ. ЕГО РАБОТЫ — ЭТО
ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБИН ЕГО
СОБСТВЕННОЙ ДУШИ. НА
ДИСКЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТАКЖЕ
РАБОТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
К.Г.ЮНГА. ДЖОЗЕФА
Л.ХЕНДЕРСОНА, MAPUU-ЛУИЗЫ
ФОН ФРАНЦ, АНИЭЛЫ ЯФФЕ,
ИОЛАНДЫ ЯКОБИ.
ПРАКТИКА ПСИХОТЕРАПИИ
АВТОР : ЮНГ КАРЛ ГЮСТАВ
ТИП: АУДИОКНИГА
ФОРМАТ: MP3
РАЗМЕР : 174 MB ЦЕЛЬ
ПСИХОТЕРАПИИ, ПО ЮНГУ, –
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЦИИ
ЛИЧНОСТИ, ТО ЕСТЬ ЕЕ
СОЗРЕВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
АССИМИЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЧНОГО И
КОЛЛЕКТИВНОГО
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО.
В АУДИОКНИГУ ВКЛЮЧЕНЫ
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ ЮНГА,
РАСКРЫВАЮЩИЕ СУТЬ ЕГО МЕТОДА
ПСИХОТЕРАПИИ И ОБЪЕДИНЕННЫЕ
В РАЗДЕЛЫ «ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОТЕРАПИИ» И «ПСИХОТЕРАПИЯ
И РЕЛИГИЯ».
Скачать