Vladimir S. Mikoyan Regionální zastupitel ve Východní Evrop*

Реклама
Vladimir S. Mikoyan
Regionální zastupitel ve Východní Evropě
Kontakty:
OBCHODNĚ – PRŮMYSLOVÁ KOMORA RUSKÉ FEDERACE
Sibiřské nám. 1027
160 00 Praha 6
Tel.: +420 220 561 882
Mob.: +420 775 072 779
E-mail: [email protected]
1.
Положение малого и среднего бизнеса в России
Situace malých a středních podniků v Rusku
2.
Отношение властей России к малому и среднему бизнесу
Přístup ruských orgánů k malým a středním podnikům
3.
Условия развития малого и среднего бизнеса, позитив и негатив, что надо
иметь в виду
Podmínky pro rozvoj MSP, pozitiva a negativa, co je třeba mít na paměti
4.
Содействие ТПП России малому и среднему бизнесу, иностранным
партнерам и инвесторам
Podpora Obchodně-průmyslové komory Ruské federace pro MSP, zahraničním
partnerům a investorům
5.
Новые тенденции в российском бизнесе после вступления России в ВТО
Nové trendy v ruském podnikání po přistoupení Ruska k WTO
6.
Сбербанк – фокус на малый и средний бизнес. Преимущества и
инструменты работы через Сбербанк
Sberbank - zaměření na MSP. Výhody a nástroje pro práci přes Sberbank
Скачать