Uploaded by Наталія Пилипенко

дидактична гра знайди тінь комахи

advertisement
Дидактична гра
«Знайди тінь»
комахи
Мета: закріпити з дітьми назви комах, вчитись знаходити
їх тіні на картках; розвивати зорове сприйняття, увагу,
пам'ять, спостережливість; виховувати Активність у грі,
любов до природи.
Хід гри: вихователь пропонує дитині обрати будь-яку
тінь комахи, дитина обирає та називає, яка це комаха
може бути.
Серед кольорових картинок дитина знаходить відповідну
Комаху до тіні та поєднує між собою картки. Можна
грати навпаки- спочатку обери Комаху, а потім знайди її
тінь.
Download