Uploaded by Saidbek Raxmanov

1 АЛ фанидан мустакил иш мисоллари

advertisement
Алгоритмларни лойихалаш фани бўйича ЯН учун мисол-масалалар
(тузувчи доц.Юсупов Ф.) – 251 та
1. Излаш – 20
2. Саралаш – 10
3. Илдиз ётган ораликни аниклаш, аналитик усул - 10
4. Илдиз ётган ораликни аниклаш, график усул - 10
5. Илдиз ётган ораликни аниклаш, алгоритмик усул - 10
6. Интеграл, Турт бурчаклар усули - 10
7. Интеграл, Трапеция усули – 10
8. Интеграл, Симпсон усули – 10
9. Трансцендент тенгламани илдизини такрибий хисоблаш, итерация усули
– 10
10.Трансцендент тенгламани илдизини такрибий хисоблаш, Ньютон усули –
10
11.Трансцендент тенгламани илдизини такрибий хисоблаш, кесмани 2 га
булиш усули – 10
12.Чизикли дастурлаш масаласи, график усул – 15
13.Чизикли дастурлаш масаласи, симплекс усул – 19
14.Жараённинг моделини куриш, ЭКК усули – 23
15.Жараённинг моделини куриш, тажрибани режалаштириш (2К) усули – 23
16.Графнинг остов дарахтини (скелетини, узагини) аниклаш, Краскал ва
Прима усули – 6
17.Матрицалар устида амаллар бажариш – 55
--------------------------------------------------------------------------------------------Жами – 251 та
Излаш масалалари:
1. Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик сонли массивда биринчи
ўсувчи кетма-кетликни аниқлашнинг математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин.
2. Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик сонли массивда биринчи
камайувчи кетма-кетликни аниқлашнинг математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин.
3. Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик сонли массивда туб
сонлардан янги массив ҳосил қилишнинг математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин.
4. Изланиш масаласи (Задача поиска). Фақат фамилиялардан ташкил топган
бир ўлчамлик массивда “С” ва “Т” харфидан бошланувчи фамилияларни
чоп қилишнинг математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик сонли массивда 2, 3, 5 га
каррали сонлардан янги массив ҳосил қилишнинг математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин.
6. Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик сонли массивда
полиндром сонларни аниқлашнинг математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин.
7. Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик сонли массивда
ракамлар сони энг кўп бўлган сонни аниқлаш нинг математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин.
8. Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик символли массивда
полиндром сўзларни аниқлаш нинг математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин.
9. Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик символли массивда энг
узун сўзни аниқлаш нинг математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
Сўзлар битта пробел билан ажратилган.
10. Изланиш масаласи (Задача поиска). Бир ўлчамлик символли массивда “ov”,
“na” билан тугалланган сўзларни аниқлаш нинг математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин.
5.
Матрицалар:
11. Икки ўлчамлик сонли массивни сатр элеменларини йиғиндисидан бир
ўлчамлик массив ҳосил қилиш, математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
12. Икки ўлчамлик сонли массивни устун элеменларини кўпайтмасидан бир
ўлчамлик массив ҳосил қилиш математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
13. Бир ўлчамлик сонли массив элементларидан, элементлар сони т та,
сатрлар сони п та ва устунлар сони к та икки ўлчамлик сонли массив ҳосил
қилиш математик тавсифи ва алгоритми тузилсин, бу ерда п*к=т. Масалан
т=12, п=3, к=4.
14. Икки ўлчамлик сонли массивни к-чи устунини олиб ташлаш математик
тавсифи ва алгоритми тузилсин.
15. Икки ўлчамлик сонли массивни к-чи сатрини олиб ташлаш математик
тавсифи ва алгоритми тузилсин.
16. Икки ўлчамлик сонли массивга к-чи сатр қилиб бир ўлчамлик сонли
массивни жойлаштириш математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
17. Икки ўлчамлик сонли массивга к-чи устун қилиб бир ўлчамлик сонли
массивни жойлаштириш математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
18. Икки ўлчамлик сонли массивни к-чи сатри билан t-чи устунини ўрнини
алмаштириш математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
19. Икки ўлчамлик сонли массивни энг катта ва энг кичик элементини
аниқлаш математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
20. Икки ўлчамлик сонли массивнинг периметридаги элементларнинг энг
каттаси ва энг кичигини аниқлаш математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин.
Саралаш:
1. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини “кўпикча”
усули билан ўсиш бўйича саралаш математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин.
2. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини (10, 4, 2, 14,
6 , 5) “кўпикча” усули билан камайиш бўйича саралаш математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин.
3. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини (10, 4, 2,
14, 6 , 5) ўрнига қўйиш (методом вставки) усули билан камайиш бўйича
саралаш математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
4. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини (10, 1, 8,
14, 6, 15) ўрнига қўйиш (методом вставки) усули билан ўсиш бўйича
саралаш математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
5. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини (16, 1, 8,
14, 6, 5) Шелл усули билан ўсиш бўйича саралаш математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин.
6. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини (10, 4, 2,
14, 3, 5) Шелл усули билан ўсиш бўйича саралаш математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин.
7. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини «46 15 12
32 84 18 26 37» Шейкер усули билан ўсиш бўйича саралаш математик
тавсифи ва алгоритми тузилсин.
8. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини «46 15 12
32 84 18 26 37» бўлаклаш усули билан ўсиш бўйича саралаш
математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
9. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини «46 15 12
32 84 18 26 37» бўлаклаш усули билан ўсиш бўйича саралаш
математик тавсифи ва алгоритми тузилсин.
10. Саралаш масаласи. Бир ўлчамлик сонли массив элементларини «46 15 12
32 84 18 26 37» мин (мах) усули билан симметрик саралашш
математик
тавсифи
ва
алгоритми
тузилсин.
(масалан:
84,37,26,15,12,18,32,46).
Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқни аниқлаш
1.
5x  6 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ аналитик
усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
2.
3x  6 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ аналитик
усулда аниқлансин(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
3.
2 x  4 x  6  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ аналитик
усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
4.
5 x  2 x  7  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ аналитик
усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
5.
5 x1  2 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ аналитик
усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
6.
5x 3  2 x 2  3x  7  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
аналитик усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
7.
2x 3  3x 2  12 x  9  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
аналитик усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
8.
x 3  0,3x 2  1,2 x  3,9  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
аналитик усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
9.
x 3  3x 2  6 x  2  0
Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
аналитик усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
10. x  0,1x  2 x  1,9  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
аналитик усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
3
2
Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ график усулда аниқлансин
11. 5 cos(x)  2 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
12. 6 sin( x  2 /  )  6 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқ график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
2
13. 3 cos(x  5 /  )  7 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқ график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
14. 2 ln( x)  2 x  7  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
2
15. 4 exp( x)  5 sin( x  2)  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқ график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
2
16. 5 cos(x   / 3)  2 x  7  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқ график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
17. 6 sin( x  2 /  )  0,6 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқ график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
2
18. 2 cos(x  5 /  )  2 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқ график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
2
19. 2 ln( x)  0,2 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
2
20. 4 exp( x)  5 sin( x)  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқ
график усулда аниқлансин (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқни алгоритмик усулда
аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
21. 5x  2 x  3x  7  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқни
алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
3
2
22. 2x  3x  12 x  9  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқни
алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
3
2
23. x  0,3 x  1,2 x  3,9  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқни алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
3
2
24. x  3x  6 x  2  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқни
алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
3
2
25. x  0,1x  0,2 x  1,9  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқни алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
3
2
26. 5 cos(x   / 3)  2 x  7  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқни алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
27. 6 sin( x  2 /  )  0,6 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқни алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
2
28. 2 cos(x  5 /  )  2 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган
оралиқни алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
2
29. 2 ln( x)  0,2 x  3  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқни
алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
2
30. 4 exp( x)  5 sin( x)  0 Трансцендент тенгламани илдизи ётган оралиқни
алгоритмик усулда аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
Аниқ интегрални қийматини тўрт бурчаклар усулида тақрибий ҳисоблаш
ва хатоликни бахолаш
31. Аниқ интегрални такрибий қийматини чап тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин). хатолик бахолансин
3
x
 x  1 dx
2
1
32. Аниқ
интегрални такрибий қийматини чап тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин). хатолик бахолансин
3
x
 x  1 dx
3
1
33. Аниқ
интегрални такрибий қийматини чап тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
бахолансин
2x  3
 x  1 dx
2
1
34. Аниқ интегрални такрибий қийматини ўнг тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
бахолансин
x2
 x  1 dx
2
1
35. Аниқ
интегрални такрибий қийматини ўнг тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
бахолансин
x2  2
 x  1 dx
2
1
36. Аниқ
интегрални такрибий қийматини ўнг тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
бахолансин
4x  12
 x  1 dx
2
1
37. Аниқ интегрални такрибий қийматини ўрта тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
бахолансин
x
 2x  5 dx
2
1
38. Аниқ интегрални такрибий қийматини ўрта тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
бахолансин
3x 2  2
 x  1 dx
2
1
39. Аниқ интегрални такрибий қийматини ўрта тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
бахолансин
5x - 2
 x  3 dx
2
1
40. Аниқ интегрални такрибий қийматини ўрта тўртбурчаклар усулида
ҳисоблаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
бахолансин
x2  3
 x  1 dx
2
1
Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий ҳисоблаш ва
хатоликни бахолаш
3
41.
dx
 2x  1 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
3
42.
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
dx
 x  1 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
43.
dx
 3x  1 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
3
44.
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
dx
 x  5 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
3
45.
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
dx
 2x  3 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
3
46.
dx
 x  1,4 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
3
47.
 1,2x  0,1 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
3
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
dx
 2,3x  1,6 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
3
49.
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
dx
ҳисоблаш
бахолансин
48.
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
dx
 3,4x  2,8 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
50.
dx
 1,7x  3,1 Аниқ интегрални қийматини трапеция усулида тақрибий
2
1
ҳисоблаш
бахолансин
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида тақрибий ҳисоблаш ва
хатоликни бахолаш
3
51.
 ( x  1) sin( x)dx Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида
1
тақрибий ҳисоблаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
бахолансин
3
52.
 ( x  1) cos(x)dx Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида
1
тақрибий ҳисоблаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
бахолансин
3
53.
 x sin( x)dx Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида тақрибий
1
ҳисоблаш
бахолансин
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
54.
 x cos(x)dx Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида тақрибий
1
ҳисоблаш (математик
бахолансин
тавсифи
ва
алгоритми
тузилсин).,
хатолик
3
55.
 ln( x  1) sin( x)dx Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида
1
тақрибий ҳисоблаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
бахолансин
3
56.
 ln( x  1) cos(x)dx Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида
1
тақрибий ҳисоблаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
бахолансин
3
57.
 x sin( x)dx Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида тақрибий
1
ҳисоблаш
бахолансин
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
58.
 x cos(x)dx Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида тақрибий
1
ҳисоблаш
бахолансин
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
59.
x
e
 sin( x)dx
Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида тақрибий
1
ҳисоблаш
бахолансин
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
3
60.
x
e
 cos(x)dx
Аниқ интегрални қийматини Симпсон усулида тақрибий
1
ҳисоблаш
бахолансин
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин)., хатолик
Трансцендент тенгламанинг илдизини
итерация методида тақрибий ҳисоблаш
берилган
интервалда
оддий
61.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда итерация методида аниқлаш
(математик
тавсифи ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин).
62.
63.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин).
64.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин).
65.
66.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин).
67.
68.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
69.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган [a,b]
интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
70.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда итерация методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламанинг илдизини берилган интервалда Ньютон
методида тақрибий ҳисоблаш
71.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин).
72.
73.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин).
74.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин).
75.
76.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи ва
алгоритми тузилсин).
77.
78.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
79.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган [a,b]
интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми
тузилсин).
80.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда Ньютон методида аниқлаш (математик тавсифи
ва алгоритми тузилсин).
Трансцендент тенгламанинг илдизини берилган интервалда кесмани тенг
иккига бўлиш методи билан тақрибий ҳисоблаш
81.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан
аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
82.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан аниқлаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
83.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан
аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
84.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан аниқлаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
85.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан аниқлаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
86.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан
аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
87.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган
[a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан аниқлаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
88.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан
аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
89.
Трансцендент тенгламани илдизи берилган [a,b]
интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан аниқлаш
(математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
90.
Трансцендент тенгламани илдизи
берилган [a,b] интервалда кесмани тенг иккига бўлиш методи билан
аниқлаш (математик тавсифи ва алгоритми тузилсин).
******************************************************************
91.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг
(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 12X1 + 16X2
max
2x1 + 6x2 ≤ 24
5x1 + 4x2 ≤ 31
2x1 + 3x2 ≤ 18
x1 , x 2 ≥ 0
92.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг
(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 5X1 + 12X2
max
4x1 + 5x2 ≤ 15
3x1 + 8x2 ≤ 35
12x1 + 7x2 ≤ 32
x1 , x 2 ≥ 0
93. Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг (математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 10X1 + 12X2
max
3x1 + 5x2 ≤ 13
2x1 + 5x2 ≤ 24
6x1 + 7x2 ≤ 12
x1, x2 ≥ 0
94. Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 15X1 + 34X2
max
3x1 + 2x2 ≤ 28
2x1 + 3x2 ≤ 37
7x1 + 5x2 ≤ 23
x1, x2 ≥ 0
95. Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 2X1 + 6X2
max
3x1 + 8x2 ≤ 21
5x1 + 7x2 ≤ 15
8x1 + 3x2 ≤ 9
x1, x2 ≥ 0
96.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 105X1 + 164X2
max
2x1 + 5x2 ≤ 10
6x1 + 7x2 ≤ 21
2x1 + 4x2 ≤ 28
x1, x2 ≥ 0
97.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 15X1 + 26X2
max
2x1 + 9x2 ≤ 14
7x1 + 5x2 ≤ 21
12x1 + 2x2 ≤ 13
x1, x2 ≥ 0
98.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 12X1 + 16X2
max
5x1 + 2x2 ≤ 24
8x1 + 3x2 ≤ 31
4x1 + 7x2 ≤ 18
x1, x2 ≥ 0
99.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 20X1 + 160X2
max
3x1 + 7x2 ≤ 20
15x1 + 12x2 ≤ 36
4x1 + 7x2 ≤ 28
x1, x2 ≥ 0
100.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 4X1 + 8X2
max
3x1 + 5x2 ≤ 45
11x1 + 14x2 ≤ 62
8x1 + 9x2 ≤ 25
x1, x2 ≥ 0
101.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 12X1 + 16X2
max
2x1 + 6x2 ≤ 24
5x1 + 4x2 ≤ 31
2x1 + 3x2 ≤ 18
x1, x2 ≥ 0
102.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 5X1 + 12X2
max
4x1 + 5x2 ≤ 15
3x1 + 8x2 ≤ 35
12x1 + 7x2 ≤ 32
x1, x2 ≥ 0
103.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 10X1 + 12X2
max
3x1 + 5x2 ≤ 13
2x1 + 5x2 ≤ 24
6x1 + 7x2 ≤ 12
x1, x2 ≥ 0
104.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 15X1 + 34X2
max
3x1 + 2x2 ≤ 28
2x1 + 3x2 ≤ 37
7x1 + 5x2 ≤ 23
x1, x2 ≥ 0
105.Чизикли программалаш масаласини график усулда оптимал ечимини топинг(математик
тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 15X1 + 26X2
max
2x1 + 9x2 ≤ 14
7x1 + 5x2 ≤ 21
12x1 + 2x2 ≤ 13
x1, x2 ≥ 0
106.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 12X1 + 16X2 + 6X3
max
2x1 - 5x2 + 3X3 ≤ 14
5x1 + 4x2+ 2X3 ≤ 31
2x1 + 3x2 ≤ 18
x1, x2 ,х3≥ 0
107.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 5X1 + 12X2 + 6X3
max
4x1 + 5x2 ≤ 15
3x1 - 8x2 + 2X3 ≤ 35
12x1 + 7x2+ 6X3 ≤ 32
x1, x2,х3 ≥ 0
108.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 10X1 + 12X2+ 6X3
max
3x1 + 5x2 - 3X3 ≤ 13
2x1 - 5x2 + 3X3 ≤ 24
6x1 + 7x2 ≤ 12
x1, x2,х3 ≥ 0
109.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 15X1 + 34X2 + 6X3
max
3x1 + 2x2 ≤ 28
2x1 + 3x2 + 5X3 ≤ 37
7x1 - 5x2 + 3X3≤ 23
x1, x2,х3 ≥ 0
110.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 2X1 + 6X2 + 2X3
max
3x1 + 8x2+ 2X3 ≤ 21
5x1 + 7x2 - 3X3 ≤ 15
8x1 - 3x2 ≤ 9
x1, x2,х3 ≥ 0
111.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 105X1 + 164X2+ 6X3
max
2x1 + 5x2 ≤ 10
6x1 + 7x2 + 3X3 ≤ 21
2x1 + 4x2 - 5X3 ≤ 28
x1, x2,х3 ≥ 0
112.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 15X1 + 26X2+ 6X3
max
2x1 - 9x2 + 5X3 ≤ 14
7x1 + 5x2- 6X3 ≤ 21
усулида
оптимал
ечимини
усулида
оптимал
ечимини
усулида
оптимал
ечимини
усулида
оптимал
ечимини
усулида
оптимал
ечимини
усулида
оптимал
ечимини
усулида
оптимал
ечимини
12x1 + 2x2 ≤ 13
x1, x2 ,х3 ≥ 0
113.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
усулида оптимал
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 12X1 + 16X2 + 6X3
max
5x1 + 2x2 - 6X3 ≤ 24
8x1 + 3x2 + 6X3≤ 31
4x1 + 7x2 ≤ 18
x1, x2 ,х3≥ 0
114.Чизикли программалаш масаласини Симплекс усулида оптимал ечимини
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 20X1 + 160X2+ 6X3
max
3x1 + 7x2 ≤ 20
15x1 - 12x2+ 6X3 ≤ 36
4x1 + 7x2 + 6X3 ≤ 28
x1, x2 ,х3 ≥ 0
115.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
усулида оптимал
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 4X1 + 8X2 + 6X3
max
3x1 + 5x2 + 6X3 ≤ 45
11x1 + 14x2 - 8X3 ≤ 62
8x1 + 9x2 ≤ 25
x1, x2 ,х3 ≥ 0
116.Чизикли программалаш масаласини Симплекс усулида оптимал ечимини
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 12X1 + 16X2+ 6X3
max
2x1 + 6x2 + 5X3 ≤ 24
5x1 + 4x2 - 8X3 ≤ 31
2x1 + 3x2 ≤ 18
x1, x2 ,х3 ≥ 0
117.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
усулида оптимал
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 5X1 + 12X2 + 6X3
max
4x1 + 5x2 + 2X3 ≤ 15
3x1 + 8x2 - 6X3≤ 35
12x1 + 7x2 ≤ 32
x1, x2 ,х3 ≥ 0
118.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
усулида оптимал
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 10X1 + 12X2 + 6X3
max
3x1 + 5x2 + X3 ≤ 13
2x1 + 5x2 - 6X3 ≤ 24
6x1 + 7x2 ≤ 12
x1, x2 ,х3 ≥ 0
119.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
усулида оптимал
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 15X1 + 34X2+ 6X3
max
3x1 + 2x2 ≤ 28
2x1 + 3x2 + 6X3 ≤ 37
7x1 - 5x2+ X3 ≤ 23
x1, x2 ,х3 ≥ 0
ечимини
ечимини
ечимини
ечимини
ечимини
120.Чизикли программалаш масаласини Симплекс
усулида оптимал
топинг(математик тавсиф ва график, оптимал ечим)
F = 2X1 + 6X2+ 6X3
max
3x1 + 8x2+ X3 ≤ 21
5x1 - 7x2 + X3≤ 15
8x1 + 3x2 ≤ 9
x1, x2 ,х3 ≥ 0
121.Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
ечимини
9
10
Х – фактор
У - фактор
6,6
52,3
6,2
52,4
9
10
6,6
52,3
6,2
53,4
9
10
6,6
62,3
6,2
62,4
9
10
6,6
42,3
6,2
42,4
9
10
6,6
32,3
6,2
32,4
9
8,4
55,5
10
8,8
56,5
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
У - фактор
8,4
56,5
8,8
59,5
9
8,4
10
8,8
5,3
50,2
6,2
50,3
5,0
50,4
5,7
51,0
6,3
51,2
5,4
51,4
6,8 7,3
51,6 51,9
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
Х – фактор
У - фактор
5,3
52,2
4,2
51,3
5,0
50,4
6,7
51,0
6,3
51,2
6,4
51,4
6,8 7,8
51,6 52,9
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
Х – фактор
У - фактор
5,3
60,2
6,2
60,3
5,0
60,4
5,7
61,0
6,3
61,2
5,4
61,4
5,3
40,2
6,2
40,3
5,0
40,4
5,7
41,0
6,3
41,2
5,4
41,4
5,3
30,2
6,2
30,3
5,0
30,4
5,7
31,0
6,3
31,2
5,4
31,4
8
6,8 7,3
41,6 41,9
Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
Х – фактор
У - фактор
8
6,8 7,3
61,6 61,9
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
Х – фактор
У - фактор
8
8
6,8 7,3
31,6 31,9
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
Х – фактор
У - фактор
1
6,3
52,9
6,2
50,9
2
6,7
53,0
6,7
53,0
3
7,8
53,2
7,4
51,2
4
6,8
53,5
6,8
53,5
5
7,2
53,6
7,2
53,6
6
7,7
54,3
7,7
54,3
7
8
8,8 7,8
54,7 55,2
8,5 7,8
54,7 55,2
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
Х – фактор
6,3
6,7
7,8
6,8
7,2
7,7
8,8 7,8
У - фактор
65,5
66,5
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
1
2
3
4
5
6
7
8
6,3
6,7
7,8
6,8
7,2
7,7
8,8 7,8
42,9 43,0 43,2 43,5 43,6 44,3 44,7 45,2
9
8,4
45,5
10
8,8
46,5
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, чизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
Х – фактор
6,3
6,7
7,8
6,8
7,2
7,7
8,8 7,8
У - фактор
32,9 33,0 33,2 33,5 33,6 34,3 34,7 35,2
9
8,4
35,5
10
8,8
36,5
Тажрибани №
Х – фактор
У - фактор
62,9
63,0
63,2
63,5
63,6
64,3
64,7 65,2
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
У - фактор
6,2
52,4
5,3
50,2
6,2
50,3
5,0
50,4
5,7
51,0
6,3
51,2
5,4
51,4
6,8 7,3
51,6 51,9
6,6
52,3
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
У - фактор
6,2
53,4
5,3
52,2
4,2
51,3
5,0
50,4
6,7
51,0
6,3
51,2
6,4
51,4
6,8 7,8
51,6 52,9
6,6
52,3
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
У - фактор
6,2
62,4
5,3
60,2
6,2
60,3
5,0
60,4
5,7
61,0
6,3
61,2
5,4
61,4
6,8 7,3
61,6 61,9
6,6
62,3
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
У - фактор
6,2
42,4
5,3
40,2
6,2
40,3
5,0
40,4
5,7
41,0
6,3
41,2
5,4
41,4
6,8 7,3
41,6 41,9
6,6
42,3
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
У - фактор
6,6
32,3
6,2
32,4
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Х – фактор
6,3
6,7
7,8
6,8
7,2
7,7
8,8 7,8
8,4
У - фактор
52,9 53,0 53,2 53,5 53,6 54,3 54,7 55,2
55,5
10
8,8
56,5
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
8,8
5,3
30,2
6,2
6,2
30,3
6,7
5,0
30,4
7,4
5,7
31,0
6,8
6,3
31,2
7,2
5,4
31,4
7,7
6,8 7,3
31,6 31,9
8,5
7,8
8,4
У - фактор
50,9
53,0
51,2
53,5
53,6
54,3
54,7 55,2
56,5
59,5
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Х – фактор
6,3
6,7
7,8
6,8
7,2
7,7
8,8 7,8
8,4
У - фактор
62,9 63,0 63,2 63,5 63,6 64,3 64,7 65,2
65,5
10
8,8
66,5
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Х – фактор
6,3
6,7
7,8
6,8
7,2
7,7
8,8 7,8
8,4
У - фактор
42,9 43,0 43,2 43,5 43,6 44,3 44,7 45,2
45,5
10
8,8
46,5
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Х – фактор
6,3
6,7
7,8
6,8
7,2
7,7
8,8 7,8
8,4
У - фактор
32,9 33,0 33,2 33,5 33,6 34,3 34,7 35,2
35,5
10
8,8
36,5
1.
Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(2,5,6,7,9,8,5,3); Z1=100-160;Z2=30-40;Z3=50-60.
1. Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(2,3,6,17,19,15,7,3); Z1=10-30; Z2=30-40; Z3=50-60.
1. Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(1,5,8,10,16,14,8,3); Z1=20-30; Z2=30-50; Z3=50-60.
1. Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(2,4,10,12,9,8,3,1); Z1=10-30; Z2=20-40; Z3=60-80.
1. Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(2,8,16,27,19,13,9,5); Z1=10-30; Z2=20-40; Z3=60-80.
1.
Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(2,6,14,18,20,16,12,5); Z1=40-60; Z2=60-90; Z3=60-80.
1.
Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(1,5,10,17,20,16,9,3); Z1=100-140; Z2=20-40; Z3=160-180.
1.
Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(3,8,16,17,20,15,8,3); Z1=110-130; Z2=120-140; Z3=60-80.
1. Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида
курилсин. Маълумотлар: У=(2,4,6,12,18,14,8,3); Z1=10-40; Z2=120-140; Z3=3060.
1. Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида курилсин.
Маълумотлар: У=(2,8,15,20,19,12,8,3); Z1=200-300; Z2=80-100; Z3=60-80.
1. Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида
курилсин. Маълумотлар: У=(2,8,10,20,18,10,8,3); Z1=200-300; Z2=80-100; Z3=6080.
1.Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида
курилсин. Маълумотлар: У=(2,7,10,20,15,12,6,3); Z1=200-300; Z2=80-100; Z3=6080.
1.Технологик жараенни 3 факторли тулик чизикли модели 2К-режа усулида
курилсин. Маълумотлар: У=(2,12,15,22,18,14,6,3); Z1=200-300; Z2=80-100; Z3=60-80.
1. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли (полиномиал)
ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
У - фактор
6,6
42,3
6,2
42,4
5,3
40
6,2
41
5,0
40,4
5,7
41,0
6,3
42
5,4
41,4
6,8 7,3
40,6 42
2. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Х – фактор
У - фактор
6,2
32,4
5
30,2
6
30,3
5
30,4
5
31,0
6,3
31,2
5,4
31,4
7 7,3
31,6 31,9
6,6
32,3
2. Корреляция-регресся тахлили масаласи, 2-тартибли ночизикли модел курилсин
Тажрибани №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Х – фактор
6,3
7
8
6
7
7
8,8 7,8
8,4
У - фактор
52,9 53,0 53,2 53,5 53,6 54,3 54,7 55,2
55,5
1. Чизикли программалаш масаласини Симплекс усулида оптимал ечимини топинг
F = 5X1 + 12X2 + 6X3
max
4x1 + 5x2 + 2X3 ≤ 10
3x1 + 8x2 - 6X3≤ 25
12x1 + 7x2 ≤ 30
x1, x2 ,х3 ≥ 0
1. Чизикли программалаш масаласини Симплекс усулида оптимал ечимини топинг
F = 10X1 + 12X2 + 6X3
max
3x1 + 5x2 + X3 ≤ 23
2x1 + 5x2 - 6X3 ≤ 34
6x1 + 7x2 ≤ 20
x1, x2 ,х3 ≥ 0
1. Чизикли программалаш масаласини Симплекс усулида оптимал ечимини топинг
F = 10X1 + 14X2+ 8X3
max
3x1 + 2x2 ≤ 28
2x1 + 6x2 + 6X3 ≤ 37
7x1 - 5x2+ 2X3 ≤ 23
x1, x2 ,х3 ≥ 0
1. Чизикли программалаш масаласини Симплекс усулида оптимал ечимини топинг
F = 2X1 + 5X2+ 4X3
max
3x1 + 8x2+ 2X3 ≤ 21
5x1 - 7x2 + 3X3≤ 15
8x1 + 5x2 ≤ 9
x1, x2 ,х3 ≥ 0
10
9
56,5
1. Графларда «хасис» алгоритмлар. Краскал ва Прима алгоритмлари. Берилган граф учун
остов дарахти (графни скелети) аниклансин.
Bog’lanish AB AC AD BD BF CD CE CH DE DF EF EG GF GH
Vazni
5
2
3
4
1
5
2
7
6
8
2
4
3
6
C
H
E
A
D
G
B
F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bog’lanish AB AC AD BD BF CD CE CH DE DF EF EG GF GH
Vazni
2
3
8
1
5
4
6
2
7
8
5
3
6
7
C
H
E
A
D
G
B
F
Bog’lanish AB AC AD BD BF CD CE CH DE DF EF EG GF GH
Vazni
4
2
3
6
12 5
8
7
6
12 2
9
3
6
C
H
E
A
D
G
B
F
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bog’lanish AB AC AD BD BF CD CE CH DE DF EF EG GF GH
Vazni
3
5
2
4
6
5
7
8
6
9
12 4
10 11
C
H
E
A
D
G
B
F
---------------------------------------------------------------------------------------------Bog’lanish AB AC AD BD BF CD CE CH DE DF EF EG GF GH
Vazni
15 12 13 4
10 15 14 17 16 8
13 14 17 9
C
H
E
A
D
G
B
F
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bog’lanish AB AC AD BD BF CD CE CH DE DF EF EG GF GH
Vazni
8
2
5
4
7
5
12 8
9
8
13 15 16 10
C
H
E
A
D
G
B
F
Матрица элементлари устида амаллар бажариш (тузувчи доц.Юсупов Ф.)
1. Матрицани устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани катор
элементларини йигиндиси, энг катта элементи
2. Матрицани устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани манфий
элементларини сони ва йигиндисини уртача киймати хисоблансин.
3. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: энг катта элементи
жойлашган катор ва устунни ўрнини алмаштириш.
4. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани ўртача
кийматини ва матрицанинг элементларини уртача кийматдан фаркларини
уртача киймати хисоблансин;
5. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: катор элементларини
йигиндисидан вектор хосил килинсин ва векторнинг энг катта элементи
аниклансин.
6. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: диоганал элементларини
квадратларини йигиндиси; устун элементларини йигиндиси;
7. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: 2 га ва 5 га бўлинадиган
элементларини сони; матрицани ўртача киймати;
8. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: асосий диоганалдан
пастдаги элементларнинг уртача киймати ва диоганал элементларини
кўпайтмаси хисоблансин. .
9. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани жуфт катор
элементларини кўпайтмаси; ток катор элементларини йигиндиси;
10. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин:
жуфт кийматлик
элементлардан энг каттаси аниклансин ва матрицани периметридаги
элемнтларнинг уртача киймати хисоблансин
11. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: 1- ва 5- катор
элементларини айирмаларидан янги катор хосил килинсин; янги катор
матрицага К-катор килиб кўшилсин.
12. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: А матрицага В матрица
кўпайтирилсин; хосил бўлган матрицани Т дан катта элементларини
ўртача киймати хисоблансин.
13. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани узини узига
купайтиринг; хосил бўлган матрицани энг кичик элементи аниклансин.
14. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрица биров В векторга
купайтирилсин; хосил булган векторнинг энг кичик элементи аниклансин
15. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани ток кийматлик
элементларини ўртача киймати хисоблансин; матрицанинг Т дан катта
элементлари ўзининг квадрат илдизи билан алмаштирилсин.
16. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани периметридаги
элементларини йигиндиси; энг кичик элемент жойлашган катор
аниклансин.
17. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани асосий диоганал
элементларини ўртача киймати; ёрдамчи диоганал элементларини
кўпайтмаси;
18. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани ўртача киймати;
(а,в) ораликда етган элементларнинг уртача киймати хисоблансин.
19. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицанинг энг катта
элементи ва (а,в) ораликда етмайдиган элементларнинг уртача киймати
хисоблансин.
20. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани энг катта
элементи жойлашган катор олиб ташлансин.
21. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани энг кичик
элементи жойлашган устун олиб ташлансин.
22. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани энг кичик
элементи жойлашган катор ва усутун элементларини урни алмаштирилсин.
23. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицага к-чи килиб янги
катор ва м-чи килиб янги устун кушилсин
24. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: А матрицанинг к-чи катори
В матрицага м-катор ва к-устун килиб кушилсин;
25. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрица В БЎСМга
кўпайтирилсин; хосил бўлган С массив элементлари тартиблансин
26. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани устун
элементлари йигиндиси хисоблансин; хосил булган вектор элементлари
тартиблансин.
27. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани катор
элементлари каторлар буйича тартиблансин; тартибланган матрицани ккатор элементлари билан l – катор элементлари алмаштирилсин.
28. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани катор
элементларини йишиндисидан В – БЎСМ хосил килинсин; В массивни энг
кичик элементи хисоблансин.
29. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани катор
элементлари кийматларини камайиши бўйича тартиблансин; хосил бўлган
матрица дастлабки матрицага хадма хад кушиб янги матрица хосил
килинсин.
30. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани ток кийматлик
элементларини йигиндисини синуси ва жуфт кийматлик элементларини
косинуси хисоблансин; Матрицани Т дан кичик элементларини сони
аниклансин.
31. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани ўртача
кийматидан фаркларини квадратларини йигиндиси хисоблансин; энг катта
элемент жойлашган устун аниклансин.
32. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани куйи учбурчак
элементларини йигиндиси ва диоганал элементлари тартиблансин.
33. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин:матрицани Т дан катта
элементлари ичидан энг каттаси аниклансин; матрицани куйи учбурчак
элементларини йигиндиси хисоблансин.
34. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: Матрипцани юкори
учбурчак элементлари ичидан энг каттаси аниклансин; матрицани устун
элементларини йигиндисидан В вектор хосил килинсин.
35. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани куйи учбурчак
элементлари матрицанинг ўртача кийматига бўлиб чикилсин;
36. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани к- ва т – катор
элементларини айирмасидан янги катор элементи хосил килинсин; хосил
килинган янги катор элементлари матрицага с-катор килиб кўшилсин.
37. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: дастлабки матрицага В
матрица элементлари катор бўйича улансин ва янги матрица хосил
килинсин; янги матрицани ўртача киймати хисоблансин;
38. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани элементлари
устунлар буйича тартиблансин; нолга тенг элементлари
Д сонига
алмаштирилсин.
39. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани (а,в) ораликда
ётмайдиган элементларини ўртача киймати хисоблансин; матрицани к- ва тустун элементларини ўрни алмаштирилсин.
40. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин; матрицани (а,в) ораликда
ётадиган элементларини йигиндиси хисоблансин; матрицани мусбат
элементлари йигиндисидан катта элементлар сони аниклансин.
41. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин:матрицани манфий
элементлари узининг мусбатлари билан алмаштириб чикилсин; матрицани
к-катори олиб ташлансин.
42. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани хар бир катори
ўзининг биринчи элементига бўлиб чикилсин; матрицани устун
элементларини кўпайтмасидан янги массив хосил килинсин;
43. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани к- каторини энг
кичик элементи аниклансин; энг кичик элемент жойлашган катор ва устун
элементлари олиб ташлансин.
44. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани к- устунини энг
катта элементи аниклансин; энг катта элемент жойлашган катор ва устун
элементларини ўрни алмаштирилсин.
45. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани периметридаги
элементларини кўпайтмалари хисоблансин; матрицани к- ва с- катор
элементларини ўрни алмаштирилсин.
46. Матрицани устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани катор
элементларини купайтмаси, энг кичик элементи, мусбат элементларини
сони ва йигиндиси.
47. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: ўртача кийматини
хисоблаш; энг кичик элементи жойлашган катор ва устунни олиб ташлаш.
48. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: катор элементларини
купайтмасининг квадрат илдизидан вектор хосил килинсин ва векторнинг
энг катта элементи аниклансин.
49. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: диоганал элементларини
квадратларини йигиндисини уртача киймати; устун элементларини
йигиндиси; ва унинг энг катта элементи.
50. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: 3 га ва 7 га бўлинадиган
элементларини сони; матрицани ўртача киймати; диоганал элементларини
йигиндиси.
51. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани ток катор
элементларини кўпайтмаси; жуфт катор элементларини йигиндиси; ток
кийматли элементлардан энг каттаси.
52. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: к- ва t- катор элементларини
айирмаларидан янги катор хосил килинсин; янги катор матрицага r-катор
килиб кўшилсин.
53. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицага В матрица унг
томондан улансин; хосил бўлган матрицани Т дан катта элементларини
ўртача киймати хисоблансин.
54. Матрица
устида
куйидаги
амаллар
бажарилсин:
матрица
транспонирлансин; траспонирланган матрица олдинги матрица хадма-хад
кўпайтирилсин; хосил бўлган матрицани энг катта элементи аниклансин.
55. Матрица устида куйидаги амаллар бажарилсин: матрицани ток кийматлик
элементларини ўртача кийматидан фаркларини йигиндиси хисоблансин;
манфий элементларини сони аниклансин; матрицанинг энг катта элементи
жойлашган катор олиб ташлансин
Тузувчи доцент Ф.Юсупов.
11.05.2023 й.
Download