Uploaded by moxirayaxshinorova.

8cdcc460-439b-46a3-a758-e5cb1f84d33b

advertisement
MO-08-0492230
Yaxshinorova Moxira Sherali qizi
2022-yil 21-dekabrdan 2022-yil 28-dekabrgacha
Abdulla Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi
metodikalarga o‘rgatish milliy-tadqiqot instituti
Jami 36 soatli
“MATEMATIKA FANI
O‘QITUVCHILARINI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH”
A.Radjiyev
2022-yil 28-dekabr
18
Download