Загрузил Tanya Kriva

Директорська контрольна робота з інформатики

Реклама
Директорська контрольна робота з інформатики
8 клас
Варіант І
У завданнях 1 – 6 оберіть одну правильну відповідь (0,5 бала)
1. Виправлення помилок, доповнення та зміна тексту - це ...
а)форматування
в)збереження документа
б) редагування
г)відкриття документа
2. Текстовий курсор - це
а)найменший елемент зображення на екрані
б)блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі
в)позначка у вигляді стрілки, що переміщується на екрані за допомогою миші
3. Назвіть найменшу одиницю вимірювання інформації
а) байт
в) біт
б) мегабайт
г) кілобайт
4. У заданому фрагменті
 кадр
 за кадром
 вихід
Використано
А) маркований список
Б) нумерований список
В) багаторівневий список
5. Які раціональні дії необхідно виконати, щоб пронумерувати сторінки документу?
А) Додати номери вручну
Б) Сервіс/Параметри/Вигляд
В) Вставка/Номери сторінок
У завданнях 7 –8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)
6. Які формати призначені для відеофайлів?
А) .avi
Г) .jpg
Б) .mp3
Д) . flv
В) .mp4
7. Обери дії, які можна виконувати над об'єктами текстового документа
а)вставляння
в)форматування
б)редагування
г)запуск на виконання
Напишіть визначення правильних варіантів відповіді (1,5 бал)
8. Кодування – це…
9. Хмарні технології – це…
У завданні 10 встановіть відповідність (1,5 бал)
10. Встановити відповідність між небезпеками в Інтернеті та можливими причинами їх виникнення.
А) Отримання шахраями приватних даних про
1) Вибір гіперпосилань у спливаючих вікнах
вашу родину
Б) Зараження комп’ютера шкідливими
2) Збереження файлу з Інтернету, який містив
програмами
вірус
В) Великі грошові витрати
3) Участь у лотереях та азартних іграх в
Інтернеті
Г) Зараження комп’ютера вірусом “Trojan”
4) Повідомлення в Інтернеті особистих даних
Завдання відкритої форми 1,5 бал)
11. Заповнити пропуски:
а) 2 байти = _________ бітів
б) 8192 байти = ________ Кбайт
в) 2 Кбайт = ___________ бітів
г) 100 Мбайт = ___________ Кбайт
12. Для чого призначена оперативна пам'ять? Де вона розміщена?
Директорська контрольна робота з інформатики
8 клас
Варіант ІІ
У завданнях 1 – 6 оберіть одну правильну відповідь (0,5 бал)
1. Зміна зовнішнього вигляду тексту
а)редагування тексту
в)створення проектів
б)форматування тексту
2. Для додавання графічних об'єктів до текстового документа призначені інструменти на вкладці
а)Основне
в)Розмітка сторінки
б)Вставлення
г)Посилання
3. Яка з програм у вказаному переліку є текстовим процесором?
а)Блокнот (Notepad)
в) Paint
б)Microsoft Word
г)Медіапрогравач Windows
4. У заданому фрагменті
I. кадр
II. за кадром
III. вихід
Використано А) маркований список
Б) нумерований список
В) багаторівневий список
5. Колонтитули - це
А) службові повідомлення в центрі сторінки
Б) службові повідомлення на лівому і правому полях сторінки
В) службові повідомлення на верхньому і нижньому полях сторінки
У завданнях 7 –8 оберіть кілька (від 2 до 5) правильних варіантів відповіді (1 бал)
6. Програми, які призначені для опрацювання текстів
а)Word
г)Windows
б)Word Pad
д)Google Chrome
в)Блокнот
7. Яке розширення документа MS Word?
а) exe
г)odt
б)txt
д)docx
в)doc
Напишіть визначення правильних варіантів відповіді (1,5 бал)
8.Декодування – це…
9. Google Диск – це…
У завданні 10 встановіть відповідніст (1,5 бал)
10. Встановити відповідність між ярликами програм та їх назвами.
1) Google Chrome
А)
2) Opera
Б)
3) Mozilla Firefox
В)
4) Internet Explorer
Г)
Завдання відкритої форми (1,5 бал)
Заповнити пропуски:
а) 5 байт = _________ бітів
б) 4096 байтів = ________ Кбайт
в) 10 Кбайт = ___________ бітів
г) 3 Мбайти = ___________ байтів
8. Для чого призначена постійна пам'ять? У чому її відмінність від оперативної?
Скачать