Uploaded by Joomcler Dota 2 Love

Дипломна презентація

advertisement
ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА САЙТУ
ТОМАКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО
АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ
Виконав:
студент 4 курсу, групи К12118
Потарський Денис Дмитрович
Керівник:
викладач, к.т.н.
Решевська Катерина Сергіївна
Мета дослідження – розробка і створення вебсайту за допомогою HTML, CSS, JavaScript, PHP.
Для досягнення мети було сформульовано
наступні завдання:

опрацювати теоретичні відомості про вебдизайн та типи сайтів;

проаналізувати наявні веб-сайти навчальних
закладів;

описати інструменти, за допомогою яких такий
сайт може бути створений;

розробити проект веб-сайту для ДПТНЗ ТПАЛ;

виконати програмну реалізацію сайту за
допомогою сучасних технологій.

Об’єкт дослідження –
основні методи та
засоби розробки веб-сайтів та їх стилізація.

Предмет дослідження – веб-сайт для
Томаківського професійного аграрного ліцею
ДПТНЗ.
Основна мета веб-сайтів для навчальних
закладів надати такі можливості –
ознайомлення з інформацією про
навчальний заклад не виходячи із дому.
Веб-сайт для ДПТНЗ ТПАЛ вирішує такі завдання:

отримання актуальної інформації про
навчальний заклад та його керівників;

можливість переглянути доступні спеціальності;

надання розкладу усім потребуючим;

зростання популярності закладу;

просте та зрозуміле адміністрування веб-сайту.
Перед початком створення
проекту для ДПТНЗ ТПАЛ я як слід
проаналізував наявні поширені
веб-сайти, їхнє призначення,
реалізований функціонал,
інтерфейс, переваги та недоліки
використовування сайту.
Поширені веб-сайти:
Сайт ЕПФК ЗНУ (epkznu.com)
Поширені веб-сайти:
Сайт Запорізької гімназії 107 (planeta107.zp.ua)
Поширені веб-сайти:
Сайт ЗНТУ (zp.edu.ua)
Засоби створення веб-сайту для
навчальних закладів
На початку розробки проекту для ДПТНЗ ТПАЛ
було вирішено використовувати стандартні
засоби, такі як:

HTML5

CSS3

JavaScript

PHP
Процес розробки веб-сайту для навчального закладу
ДПТНЗ ТПАЛ можна розділити на декілька етапів:

Постановка цілей і завдань сайту;

Створення, опрацювання технічного завдання на
розробку сайту;

розробка прототипу;

створення макетів сторінок сайту;

вибір технологій для реалізації;

верстка сторінок;

програмна частина;

наповнення контентом;

тестування сайту;

здача проекту.
Дизайн вебсайту
База данних
Висновок
У дипломній роботі було розглянуто створення веб-сайту для
навчального закладу. Було розглянуто вимоги до сучасних
веб-сайтів та засоби для їх створення. Було сформоване
технічне завдання та технічні вимоги до розробленого сайту.
Була створена програмна реалізація веб-сайту для
навчального закладу ДПТНЗ ТПАЛ.

У ході роботи були виконані такі завдання:

визначено поняття веб-сайту та переваги його
використання;

проаналізовано наявні веб-сайти для навчальних закладів;

описано технології, за допомогою яких такий веб-сайт
може бути реалізований;

розроблено проект веб-сайту для ДПТНЗ ТПАЛ;

зверстаний сайт за допомогою HTML та CSS;

розроблена програмна частина за допомгою PHP;

виконано тестування застосунку.

Розроблений веб-сайт відповідає сформованому
технічному завданню та технічнім вимогам.
Дякую за увагу
Download