Загрузил Світлана Личкун

62

Реклама
Тема: Дії у складі дозору та в засідці.
Поняття розвідувального дозору
та його завдання.
Розвідувальний дозор – орган військової розвідки, що
висилається з метою розвідки противника і місцевості у визначеному
районі, напрямку.
Для ведення розвідки розвідувальному дозору вказується
напрямок або об’єкт.
Розвідувальний дозор у складі взводу який висилається від
бригади, діє на відстані до 30 км, від батальйону – до 15 км, від
розвідувального загону – до 10 км і виконує завдання спостереженням,
розвідувальними засідками, нальотами, опитуванням місцевих жителів,
допитом полонених і перебіжчиків, підслуховуванням і вивченням
захоплених документів, озброєння і техніки противника.
Для огляду місцевості і місцевих предметів у напрямку руху
дозору і по боках висилаються дозорні відділення (танки) або піші
дозорні, які діють на відстані, що забезпечує спостереження за ним і
підтримку вогнем.
Розвідувальний дозор може вирішувати такі завдання:

виявляти противника в певному районі і встановлювати його
склад і характер дій;

позиції елементів систем високоточної зброї й артилерії;

місця розташування ПУ, опорних пунктів, позицій і характер
фортифікаційних споруд і загороджень;

зони зараження, райони руйнувань, пожеж і затоплень, шляхи
їх обходу або напрямки подолання.
Крім цього, розвідувальний
дозор може захоплювати полонених,
документи, зразки озброєння,
військової техніки і спорядження
противника.
Бойовий розвідувальний дозор та його
завдання.
Бойовий розвідувальний дозор – орган військової розвідки,
призначений для ведення розвідки під час бою перед фронтом або на
одному з флангів батальйону (роти) та для встановлення тактичного і
вогневого контакту з противником у разі його втрати.
Бойовий розвідувальний
дозор виконує завдання
спостереженням,
підслуховуванням,
розвідувальними засідками і
боєм.
За
відсутності
безпосереднього зіткнення з
противником діє на відстані
до 10 км.
Після
виконання
розвідувальних
завдань
взвод діє, як правило, у
бойовому порядку роти.
Дозорне відділення (танк, піший дозор) та особливості
його завдання
Дозорне відділення (танк, піший дозор) висилається від
підрозділів, які ведуть розвідку або виконують бойові завдання у відриві
від головних сил (бойових, розвідувальних дозорів, розвідувальних
загонів), для своєчасного виявлення противника і розвідки місцевості, а
також з метою недопущення несподіваної зустрічі з противником
розвідувального органу (взводу) і доведення до командира первинної
інформації про нього.
Якщо розвідка будь-якого об’єкта з машини (або з обраного
укриття) ускладнена, командир відділення висилає піших дозорних
(двох-трьох солдатів), призначаючи одного з них старшим, а командир
танка – одного із членів екіпажу. При цьому командир відділення (танка)
визначає час на розвідку і завдання. Машина розташовується в укритті.
Особовий склад, який залишився в ній, веде спостереження за діями
дозорних і місцевістю в готовності підтримати їх вогнем.
Під час безпосереднього огляду об’єкта одним дозорним інші
повинні бути в готовності підтримати його вогнем своєї зброї. Піші
дозорні при огляді об’єкта діють на відстані 20-30 м один від одного.
Особливості дії дозору в різних видах бою.
В обороні в умовах відсутності безпосереднього зіткнення з
противником дозор повинен своєчасно виявити його місце
розташування, склад, характер дії підрозділів, час і напрямки висування,
насамперед танкових частин, місця розгортання, позиції систем
високоточної зброї та артилерії, місця розташування ПУ, других ешелонів,
резервів і інших об’єктів.
У наступі дозор проникає в глибину оборони противника, виявляє
розташування його опорних пунктів, вогневих засобів, особливо
протитанкових, наявність і характер фортифікаційних споруд і
загороджень, а також місця установки ядерних мін, визначає координати
елементів систем високоточної зброї, вогневі позиції артилерії, місця
розташування танків, ПУ, райони розташування і напрямки висування
других ешелонів (резервів), зони зараження, райони руйнувань, пожеж і
затоплень, шляхи їх обходу або напрямки подолання.
При розвідці противника, що відходить, дозор визначає напрямки
його відходу, склад колон, позиції і рубежі, що готуються для оборони в
глибині.
У зустрічному бою дозор встановлює склад і напрямок руху
головних сил противника, місця в колонах засобів ядерного і хімічного
нападу, елементів систем високоточної зброї, танків, початок і рубежі
розгортання, вогневі позиції артилерії, місця ПУ. У подальшому він
виявляє склад і напрямок висування інших ешелонів (резервів)
противника.
Під час розвідки водної перешкоди дозор встановлює наявність,
склад і характер дій противника на своєму і протилежному берегах,
характер водної перешкоди та стан її заплави. Виявивши противника на
підступах до водної перешкоди, дозор обходить його або проникає до
водної перешкоди через проміжки в його бойових порядках.
Вийшовши до водної перешкоди, дозор визначає її ширину,
глибину, швидкість течії, стан заплави, дна і берегів, їх крутість, наявність
загороджень на берегах і у воді, місця, зручні для форсування, наявність
переправ і їх стан. Використовуючи не зайняті противником ділянки, дозор
переправляється на протилежний берег і виявляє його опорні пункти,
розташування вогневих засобів, наявність і характер загороджень. У разі
неможливості переправитися на протилежний берег дозор веде розвідку
противника, що обороняється на ньому, спостереженням зі свого берега.
Розвідка населеного пункту починається з огляду його околиці
дозорним відділенням (танком). До отримання від нього сигналу “Шлях
вільний” дозор розташовується поза населеним пунктом приховано в
готовності підтримати дозорне відділення (танк) вогнем. У населеному
пункті особлива увага звертається на будівлі біля перехресть, верхні
поверхи будинків і інші місця, де можуть бути встановлені вогневі
засоби противника. Наявність противника в населеному пункті може
встановлюватися також опитуванням місцевих жителів.
Уночі дозор веде розвідку із застосуванням приладів нічного бачення і
підслуховуванням. Особлива увага звертається на підвищення, околиці
населених пунктів, узлісся й інші місця, де можливі засідки противника. Уночі
дозор частіше влаштовує розвідувальні засідки і здійснює нальоти. Особовий
склад дозору повинен суворо дотримуватись світломаскування, діяти раптово,
рішуче і зухвало.
.
Під час ведення бойових дій узимку розвідувальний дозор додатково
встановлює: стан доріг, наявність і глибину снігового покриву, важкодоступні
ділянки місцевості і напрямки, на яких противник може діяти без попереднього
прокладання (очищення від снігу) колонних шляхів. У зимових умовах, коли є
значний сніговий покрив, дозор може діяти в пішому порядку на лижах.
У лісі розвідка починається з огляду узлісся дозорним відділенням
(танком). До закінчення огляду дозор не входить у ліс, перебуваючи в готовності
підтримати дозорне відділення (танк) вогнем. У лісі дозор просувається, як
правило, дорогами або просіками, тіньовим їх боком на максимально можливій
швидкості. Ділянка лісу (гай) осторонь від напрямку руху дозору, а також дороги
(просіки), які відходять убік, у разі необхідності оглядаються дозорним
відділенням (танком). Особливо ретельно оглядаються узлісся, галявини, входи в
яри, лощини і виходи з них, греблі, гати, дефіле, мости, вершини дерев і інші
місця, де найбільш імовірні засідки противника.
У горах дозор, як правило, просувається уздовж доріг, долин,
хребтів і веде розвідку послідовним оглядом командних висот і
спостереженням з них. Дороги, стежки й ущелини, що відходять від
напрямку руху, є видимими командиром взводу з вигідних для
спостереження пунктів, або для їх огляду висилаються дозорні
відділення (танки), а після виконання завдання приєднуються до
головних сил. Особлива увага звертається на місця, де можливе
влаштування противником засідок і різних загороджень. Для огляду
важкодоступних ділянок місцевості висилаються піші дозорні. Для
захоплення полонених, нових зразків озброєння і техніки противника
дозор широко застосовує розвідувальні засідки, які влаштовуються у
тіснинах і за поворотами доріг. Основні зусилля розвідувальний дозор
зосереджує на розвідці перевалів, тіснин, переправ, вузлів доріг,
тонелей.
Ведення розвідки розвідувальною засідкою.
Розвідувальна засідка як спосіб розвідки полягає в завчасному і
потайному розташуванні розвідувальному органу або взводу (групи) на
очікуваних або імовірних шляхах руху противника для раптового нападу
на нього з метою захоплення полонених, документів, зразків озброєння,
бойової техніки і спорядження. Засідки можуть влаштовуватись також з
метою знищення підрозділів противника або його вогневих засобів.
Засідки можуть улаштовуватися у всіх видах бою, на будь-якій
місцевості, у будь-яку пору року, доби і в різних метеорологічних умовах..
Найбільш часто засідки влаштовують в обороні, при підготовки до
наступу, в зустрічному бою і діях в розташуванні противника. Місця для
засідок вибираються поблизу доріг, стежок, пошкоджених ліній
дротового зв’язку, біля мостів, переправ, джерел води, у проходах в
загородженнях, на перевалах, дефіле, ходах сполучення та в інших
місцях, де найбільш вірогідна поява поодиноких солдатів або невеликих
груп противника.
Об’єктами нападу при діях із засад можуть бути поодинокі
солдати, групи солдатів і офіцерів, які прямують на мотоциклах,
автомобілях, БТР, бойових машинах або у пішому порядку, підрозділи
розвідки й охорони, а також пускові установки ракет, гармати ядерної
артилерії та інші види озброєння і техніки, які перебувають у русі (на
марші).
Місце для улаштування засідки слід вибирати з таким
розрахунком, щоб воно задовольняло вимогам маскування,
забезпечувало раптовість дій і потайний відхід після виконання завдання.
Скачать