Uploaded by Volodya Nikitin

Володимир Нікітін - Семінар №10 Методична частина програми КСД.

advertisement
Реферат на тему:
Соціологія як наука про
суспільство.
Виконав студент групи ЗІ-12, Нікітін Володимир.
План:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Виникнення соціології
Визначення соціології. Її об’єкт і предмет дослідження.
Структура соціологічного знання.
Функції соціології. Зв’язок соціології з іншими науками.
Методологія і методика соціологічного дослідження.
Виникнення соціології
”
(
суспільство
) та
грецького
«
logos
”
(
вчення
),
і
в буквальному
перекладі
означає
«
вчення
про
суспільство
».
Впровадив
цей
термін
до
наукового
вжитку
у
30
х роках Х
I
Х
c
т.
французький
філософ
,
соціолог
Огюст Конт (1798
1857),
який
ототожнював
соціологію
з
суспільствознавством,
щоохоплюєвсігалузізнаньпросуспільство
.
Download