Uploaded by Celestine

Організація та ефективність роздрібної торгівлі меблями в місті

advertisement
ВСТУП
4
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ
7
ТОРГІВЛІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
7
1.1.
Форми та методи роздрібного продажу меблів
1.2.
Характеристика меблевого ринку в Україні
11
1.3.
Показники ефективності організації роздрібного продажу
12
меблів та обслуговування покупців
15
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА
ПРИКЛАДІ ФОП «Меблі»
2.1.
Організаційно-економічна характеристика діяльності
2.2.
Характеристика процесу роздрібного продажу меблів
2.3.
Оцінка якості культури торговельного обслуговування
2.4.
Шляхи вдосконалення організації роздрібного продажу меблів
та обслуговування покупців ФОП «Меблі»
15
18
20
ВИСНОВКИ
22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
25
Download