Загрузил Халед Рами

2 5348530453110328391 (2)

Реклама
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ
ВАРІАНТ № 1
1. Питання І рівня (1 правильна відповідь) кожен тест
1 бал
1.1. Інтерферонам властива протипухлинна дія
A. Так.
B. Ні.
1.2. Кількість Т-лімфоцитів хелперів-індукторів у периферичній крові сягає 5560%
A. Так.
B. Ні.
1.3. Т-хелпери 1 та 2 типу є найважливішими субпопуляціями Т-лімфоцитів,
від функціонального балансу яких залежить спрямованість імунної відповіді
A. Так.
B. Ні.
1.4. При вродженому дефіциті С1-інгібітора розвивається хвороба, що
називається «ангіоневротичний набряк»
A. Так.
B. Ні.
1.5. Антигенність – здатність антигенів зв’язуватися з поверхнею фагоцитів:
A. Так.
B. Ні.
1.6. Клітинний специфічний імунітет представлено популяцією Т-лімфоцитів,
серед яких виділяють хелпери, інгібітори та кілери:
A. Так.
B. Ні.
1.7. Шляхом апоптозу здійснюється контроль клітинного складу швидко
мутуючих клітин
A. Так.
B. Ні.
1.8. Моноклональні антитіла належать до різних класів імуноглобулінів
A. Так.
B. Ні.
1.9. СD3 є частиною В-клітинного розпізнавального рецептора
A. Так.
B. Ні.
1.10. Суперантиген розпізнається за традиційним механізмом презентації
A. Так. В. НІ
2.Тести І рівня (1 правильна відповідь) кожен тест
2 бали
2.1. Якi з наведених тверджень вiрно описують механiзм противiрусної дiї
iнтерферону?
A. Iнтерферон формує покриття поверхнi клiтин, зашкоджуючи таким чином
пенетрації вірусу.
B. Iнтерферон безпосередньо лiзує вiрус у позаклiтковому середовищi.
C. Iнтерферон знищує вiрус, який потрапляє у клiтину.
D. Iнтерферон дiє через геном клiтини, активуючи продукцію противiрусних
бiлкiв.
2.2. Активація комплементу за альтернативним шляхом починається внаслідок
A.
B.
C.
D.
Презентації пептиду.
Потрапляння гаптену.
Утворення комплексу антиген-антитіло.
Потрапляння ліпополісахариду мікробної клітини.
2.3. Клітинами, що сприймають антигенну інформацію у комплексі з молекулою
HLA ІІ класу є
A.
B.
C.
D.
T-кілери.
T-хелпери.
Природні кілери.
Дендритні клітини.
2.4. Функції природних кілерів;
A.
B.
C.
D.
Антигенорестрикція.
Антитілонезалежна цитотоксичність.
Презентація антигену.
Опсонізація.
2.5. Т-хелпери ІІ типу продукують:
A.
B.
C.
D.
Прозапальні цитокіни.
Компоненти комплементу.
Імуноглобуліни.
Антизапальні цитокіни.
3. Тести ІІ рівня (1правильних відповідь) кожен тест
3 бали
3.1. Хворий 48 років знаходиться у терапевтичному відділенні лікарні 25 діб із
діагнозом: гостра двобічна бронхопневмонія. Проведено терапію спочатку
цефазоліном, а потім роваміцином. Стан практично не змінився, t-37,5°С, при
фізикальному і ренгенологічному обстеженні - незначна позитивна динаміка.
З чим найвірогідніше може бути пов’язаний такий перебіг захворювання?
A. З розвитком дисбактеріозу.
B. З наявністю вторинного імунодефіциту.
C. Із реінфекцією.
D. Із суперінфекцією.
E. Із наявністю первинного імунодефіциту.
3.2. У жінки 50 років з діагнозом гіпертонічної хвороби II-ІІІ ступенів через
тиждень після призначення гідралазину відмічено погіршення стану:
лихоманка, арталгії, кашель, біль у грудях. При обстеженні: АТ 170/95 мм рт.
ст., PS 90 уд. за хв., різке послаблення везикулярного дихання над нижніми
відділами легень. Рентгенографічно - легеневий інфільтрат та плевральний
випіт. Виявлені антиядерні антитіла. Вкажіть механізм патогенезу цього стану.
A. Алергічна реакція негайного типу.
B. Цитотоксична реакція.
C. Імунокомплексна реакція.
D. Алергічна реакція сповільненого типу.
E. Псевдоалергічна реакція.
3.3. Каретою швидкої допомоги було доставлено юнака 16 років. Зі слів лікаря
хворого турбувало утруднене дихання. Було введено димедрол, папаверин,
еуфілін. Під час транспортування розвинулася асфіксія, що потребувало
накладання трахеостоми. Об’єктивно: обличчя набрякле, бліде, у
параорбітальній ділянці гематома. В анамнезі такі прояви спостерігалися
неодноразово, починаючись через кілька годин після тренувань з боксу. Який
діагноз найбільш вірогідний?
A. Астматичний статус.
B. Вродженій ангіоневротичний набряк.
C. Закрита черепно-мозкова травма.
D. Вертебро-базілярна недостатність.
E. Алергічній набряк Квінке.
3.4. Хворий 26 років звернувся зі скаргами на нежить водянистого характеру,
багаторазове чхання, періодичне закладання носа, свербіж очей, головний
біль. Загострення щорічні з кінця липня до початку жовтня, протягом 5 років.
Стан погіршується при виїзді за межі міста. Об’єктивно: набряк очей,
сльозотеча, кон’юнктива гіперемована. При обстеженні внутрішніх органів
патології не виявлено. Ваш попередній діагноз:
A. Ріновірусна інфекція.
B. Аденовірусна інфекція.
C. Гипертрофічній риніт.
D. Поліноз.
E. Вазомоторній риніт.
3.5. Подружжя скаржиться на безпліддя протягом 2 років. У чоловіка це
другий шлюб, в першому дітей також не було. Клініко-анамнестичні дані
виключають наявність запальних процесів органів репродукції у пацієнтів.
Показники імунограм у подружжя нормальні, антиспермальні антитіла
відсутні, індекс гістосумісності 125%. Вкажіть на можливу причину безпліддя.
A. Вторинний імунодефіцит у жінки.
B. Антиспермальний конфлікт.
C. Підвищена гістосумісність подружжя.
D. Знижений індекс гістосумісності подружжя.
E. Дисгаммаглобулінемія.
3.6. Хворому Н., 47 років проведено алотрансплантацію печінки. Індекс
гістосумісності 65%. На 4-ий день післяопераційного періоду з’явився біль у
правому підребер’ї, нудота, підвищення t до 38,1°С. Імунограма: зменшення
кількості CD3+- та CD4+-клітин на тлі збереження числа CD8+-лімфоцитів, ІРІ
- 0,5. У пункційному аспіраті: переважають нейтрофіли та макрофаги, високий
рівень ІЛ-1,ФНП-. Що загрожує хворому?
A. Гостра криза відторгнення.
B. Надгостра криза відторгнення.
C. Хронічна криза відторгнення.
D. Інфекційне ускладнення.
E. ЦМВ-гепатит.
3.7. Хворий 60 років скаржиться на зниження апетиту, загальну слабкість,
схуднення. Об’єктивно: шкіра сірого кольору, склери іктеричні, печінка +2 см.
На УЗД черевної порожнини визначено об’ємне утворення у паренхимі
печінки поблизу воріт, d=5 см. Яке дослідження потрібно провести для
уточнення діагнозу?
A. Визначення α-раково-ембріонального антигену.
B. Визначення маркерів вірусних гепатитів.
C. Визначення LE-клітин.
D. Визначення рівня протипухлинних антитіл.
E. Визначення рівня антитіл до мікросом гепатоцитів.
3.8. Пацієнт 20 років хворіє протягом року: скаржиться на швидку втому,
підвищення температури тіла до 38С, нічну пітливість, значне схуднення
протягом 2 останніх місяців. Об'єктивно: пухирцеві висипи на губах, збільшені
усі групи периферичних лімфовузлів, кандидоз ротової порожнини. В аналізі
крові: лейкоцити 3,3109/л, ШОЕ 15 мм/год, В-лімфоцитів - 12 %,
співвідношення CD4+/CD8+- клітин - 0,5. Яким методом підтвердити найбільш
ймовірний діагноз?
A. Виявлення антитіл у реакції ІФА або РІА до ВІЛ.
B. Біологічна проба на морських свинках.
C. Визначення кількості Т-лімфоцитів.
D. Проба Манту.
E. Реакція гальмування міграції лейкоцитів.
3.9. Хлопчику 14 років. Знаходиться під наглядом гематолога з приводу
тромбоцитопенії з 7 років. Відомо, що з 12 років підліток 2-3 рази на рік хворіє
на гостру пневмонію, має рецидивуючу герпетичну інфекцію, екзему з періоду
новонародженості. Необхідно запідозрити наступний різновид первинного
імунодефіциту
A. Синдром Ді-Джорджи.
B. Синдром Луї-Бар.
C. Синдром Мак-К’юзика.
D. Синдром Віскота-Олдріча.
E. Х-зчеплену агамаглобулінемію.
3.10. Юнак 24 років через 2 місяці після введення протиправцевої вакцини
відчув періодичне зниження гостроти зору, появу парестезій у нижніх
кінцівках, м’язову слабкість, півроку потому розвинулися: ністагм, атаксія,
тремор. В крові винайдено високий титр антитіл до основного білка мієліну.
Який найбільш сучасний метод імунотерапії можливо запропонувати?
A. Системні ГКС.
B. Препарати β-інтерферону.
C. Кополімер-1.
D. Сандоглобулін.
E. ОКТ-3.
4. Задачі ІІ рівня (Типова задача) кожна правильно вирішена задача
4 бали
4.1 Жінка 33 років лікується з приводу рецидивуючого герпесу (H.
labialis). Рецидиви виникають після переохолодження, на тлі емоційного
перевантаження, ГРЗ, один раз на 1-2 місяці, незалежно від пори року.
Етіотропне лікування приносить короткочасний нестійкий ефект. В дитинстві
часто хворіла на інтерстиціальні бронхопневмонії. В родині є випадки
онкологічних захворювань.
Який імунологічний статус пацієнтки? Дефект якої ланки імунітету
наявнмй у неї? На які субпопуляції лімфоцитів слід в першу чергу
звернути увагу при імунологічному обстеженні?
A. Імуносупресія. Можна думати про дефект клітинної ланки імунітету.
Визначення кількості та функціонального стану CD3, CD4 та CD8клітин.
B. Імуносупресія. Можна думати про дефект гуморальної ланки імунітету.
Визначення кількості та функціонального стану CD19-22-клітин.
C. Нормальний статус. Дефектів роботи імунної системи немає. Доцільності
в проведенні імунологічного обстеження немає
D. Імуносупресія. Можна думати по дефект фагоцитозу. Визначення
кількості та функціонального стану CD 14-клітин.
4.2. Одне з наведених тверджень є невірне
A. Макрофаги та В-лімфоцити експресують на своїй поверхні молекули
головного комплексу гістосумісності ІІ класу.
B. На бiльшостi антигенопрезентуючих клітин експресія молекул головного
комплексу гістосумісності класу ІІ iндукується гамма-iнтерфероном
C. В-лiмфоцити виступають як антигенпрезентуючi клiтини здебільшого
при вторинній iмуннiй відповіді.
D. Макрофаги та В-лiмфоцити експресують на своїй поверхні лише
молекули головного комплексу гістосумісності І класу.
4.3. Підібрати пари правильних тверджень
1. Т-незалежна імунна відповідь характеризується
2. Т-залежна імунна відповідь характеризується
A.
B.
C.
D.
Переважною продукцією Ig М.
Наявністю імунологічної пам`яті.
Відсутністю участі Т-хелперів.
Продукцією імуноглобулінів Ig G, A, E.
4. Задачі ІІ рівня (Типова задача) кожна правильно вирішена задача
4 бали
4.4. Жінка 40 років, надійшла до клініки зі скаргами на напад задишки, який
триває кілька годин і не проходить під впливом раніш ефективного
сальбутамолу. З'явилося серцебиття та неспокій. 8 років хворіє на хронічний
бронхіт. Об'єктивно: стан тяжкий, хвора сидить, спираючись руками об край
столу, блідий ціаноз, на відстані чутно свистяче дихання. В легенях на тлі
послабленого дихання вислуховуються у невеликій кількості розсіяні сухі
хрипи. Пульс – 108 уд./хв. AT - 140/80 мм рт. ст. Який ступінь тяжкості
загострення бронхіальної астми? Які препарати треба застосовувати в
першу чергу?
A. Легкий ступінь загострення. Стабілізатори мембран опасистих клітин.
B. Тяжкий ступінь загострення. Адреноміметики
C. Загроза зупинки дихання. Антигістамінні І покоління.
D. Середньої тяжкості. Інгаляційні холінолітики
E. Тяжкий ступінь загострення. Киснева терапія, системні глюкокортикоїди.
4.5. Пацієнт 25 років звернувся до терапевта зі скаргами на різку слабість,
схуднення на 5 кг за останні 2 місяці, субфебрилітет впродовж 3 місяців,
задишку. Турбує часте загострення герпетичної інфекції з виразковими
ушкодженнями шкіри та слизових оболонок, що зберігаються більше 1 міс.
Об’єктивно: системна лімфаденопатія, кандидоз ротової порожнини; в аналізі
крові - анемія, абсолютна лімфопенія.
Який діагноз необхідно виключити першим? До якого спеціаліста слід
скерувати хворого?
A. Гемобластоз. Огляд гематолога, клінічного імунолога.
B. ВІЛ/СНІД. Огляд інфекціоніста, клінічного імунолога.
C. Мононуклеоз. Огляд інфекціоніста, клінічного імунолога.
D Лімфогранулематоз. Огляд онколога, гематолога.
Скачать