Загрузил VDM VSM

Т.К Монтаж двигунів ТВ3-117МТ

Реклама
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник командира САЗ з ІАС
Полковник вн. сл.
В.Л.Бабак.
_________ 2007
ДО РО
№ 8МТ-0007-00РО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №
Пункт РО №
Монтаж двигунів ТВ3-117МТ
Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Зніміть заглушку з фланців датчика частоти обертання, попередньо відвернув три
гайки її кріплення. Прокладку залиште на двигуні. Установіть на фланець датчика
частоти обертання Д-2М і закріпіть гайками, попередньо підложив під них прості
шайби і пружинні шайби. Приєднайте штепсельний роз'єм і законтрити його
контровочною проволокою Кс 0,8 Кд,
2. Відверніть накидні гайки і штепсельні розйоми від транспортувальних імітаторів
і зніміть їх, попередньо відвернув гайки кріплення.
3. Установіть і підключіть компенсаційні дроти до з'єднуючої колодки термопар
температури газів перед турбіною компресора. Заміряйте мостом постійного струму
МО-62 опір і, при необхідності, відрегулюйте загальний опір ланцюгу термопар і
компресаційного дроту підгонкою додаткового опору ( безпосередньо у клемах РТ12-6), яке повинно бути 2,5±О,5.
4. Перевірте настройку агрегату РТ-12-6 з допомогою пульту ПКРТ на температуру
(985±5) С згідно інструкції по експлуатації пульту, переконавшись перед тим, що
табло Л1В.ДВ.ВЗЛ.РЕЖ. і ПРАВ. ДВ. ВЗЛ. РЕЖ. розміщені на лівій приладної
дошці, відключені.
5. Приєднайте і законтрити головний штепсельний роз'єм, штепсельний роз'єм
датчика ДТА-10 і штепсельний роз'єм заслінки 1919Т.
6. Установіть датчик сигналізації пожежі на нижній частині вхідного тунелю
вентилятора.
7. Проведіть монтаж регулятора максимальних режимів РПР-ЗАМ, засунув чотири
гвинта 3170А-5-10 Кд на потолочній панелі із середини вантажної кабіни між
шпангоутами №3 і 4. Примітка: Між стінками регулятора РПР-ЗАМ і найближчими
поверхнями інших агрегатів зазор повинен бути не менше 10 мм.
КПА
Ключ для гаек ШР
Викрутка Ь-200
На 1 странице
Трудозатраты
(чел-час)
Роботы выполняемые при отклонениях от ТТ
Контроль
Инструмент и приспособления
Плоскогубці комбіновані
Ключ 10×12
Старший інженер САЗ працівник
Расходные материалы
Контровочная проволока 0.5
Контровочная проволока 0.8
В.М.Пузирьов.
Скачать