Загрузил roma.bohdanovych

Проект інформаційної системи підприємства

Реклама
AgroBud
Виконав ст. гр. М 21
Зінчук Владислав






Загальний аналіз підприємства та опис його
потреб у інформатизації.
Характеристика та тип комп’ютерної
мережі.
Перелік програмного забезпечення та його
загальна характеристика.
Характеристика інформаційної системи на
основі бази даних.
Характеристика інформаційної системи на
основі електронних таблиць.
Можливість використання САП-систем та
засобів інженерного документообігу.
Підприємство «AgroBud» спеціалізується на
виготовленні с/г техніки.
Для правильного функціонування підприємства
використовують сучасні інформаційні технології.
Використовуючи сучасне
обладнання та високо якісних
спеціалістів ми можемо бути
впевненими що наше обладнання
полегшить працю, і довгий час
залишатиметься надійним та
зручним у використанні. А
використовуючи найновіші САПР
системи ми з легкістю створюємо
те що придумуємо в наших
головах.
Генеральний
директор
Директор з
маркетингу
Директор з
виробництва
Виконавчий
директор
Бугалтерія
Група
планування та
маркетингу
Тех.відділ
Відділ кадрів
Худ.майстерня
ІТ-служба
Група логістики
Відділ
виготовлення
Відділ маркетингу
Відділ продажів
БАЗА ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО К-СТЬ
ПРОДУКЦІЇ
Відділ збору
Відділ
випробувань
ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ
ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦІЯ
Склад
Управління
Стандартний пакет ПР Microsoft Office,та Autodesk,
DВase,
Відділ праці і зарплати
Стандартний пакет ПР Microsoft Office,та Dbase,
Mathcad.
Директора по виробництву
Стандартний пакет ПР Microsoft Office,та DВase,
Autodesk, Mathcad, Adobe Photoshop.
Виконавчий директор
Стандартний пакет ПР Microsoft Office,та DВase,
Mathcad.
Microsoft Office - це унікальний пакет офісних програм, який об'єднує в своєму складі найнеобхідніші програми.
Використовуючи його ви не будете потребувати будь-яких додаткових додатках для повноцінного спілкування за
допомогою електронної пошти, роботи з текстом і т. Д. Великий арсенал інструментів і функцій . В пакет
програм входять такі компоненти:
Excel - незамінний засіб для роботи з електронними таблицями. За допомогою цієї програми ви зможете
складати і редагувати електронні таблиці, проводити складні розрахунки і структурувати великі обсяги
інформації різного типу. Програма відмінно взаємодіє в іншими продуктами, що входять в Office
Word - текстовий редактор з широким набором інструментів і опцій, що дозволяють створювати текстові
документи всіх видів, структур і типів.
PowerPoint - просте додаток для створення яскравих мультимедійних слайдів і презентацій професійного рівня.
Publisher - компонент Office для верстки поліграфії, що дозволяє розробляти як найпростіші матеріали, так і
повноцінні буклети і банери.
Visio - середовище для побудови схем і креслень з набором інструментів, здатним задовольнити запити як
професійного, досвідченого користувача, так і новачки.
InfoPath - засіб для роботи з XML, за допомогою якого ви зможете автоматизувати систему збору та обробки
інформації, шляхом створення власних форм введення даних.
OneNote - ваш віртуальний блокнот, в якому ви можете залишати і зберігати будь-які замітки, починаючи від
власних роздумів, закінчуючи робочим графіком на день і т.д.
Access - система для створення, ведення і редагування баз даних.
Mathcad — система комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизованого проектування, орієнтована на
підготовку інтерактивних документів з обчисленнями і візуальним супроводженням, відрізняється легкістю
використання і застосування для колективної роботи.
dBase — семейство широко распространённых систем управления базами данных, а также язык
программирования, используемый в них. Самая первая СУБД этого семейства называлась dBase II (см. #dBase II)
и была выпущена в 1980 году компанией Ashton-Tate под CP/M, позже появились версии для Apple II, Apple
Macintosh, UNIX, VMS и IBM PC под DOS. Версия для PC вместе с пришедшими ей на смену dBase III и dBase
IV были несколько лет одной из самых распродаваемых программ.
«Autodesk, Inc» (NASDAQ: ADSK) американська транснаціональна корпорація, найбільший у світі постачальник
програмного забезпечення (САПР) для промислового і цивільного будівництва, машинобудування, ринку засобів
інформації та розваг.
Adobe Photoshop — графічний редактор, розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. Цей продукт є лідером
ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень, і найвідомішим продуктом фірми Adobe. Часто цю
програму називають просто Photoshop (Фотошоп).

Ця мережева топологія з чисто топологічної
точки зору схожа на зіркову, в якій окремі
периферійні мережеві пристрої можуть
передавати до або приймати від тільки одного
іншого мережевого пристрою в напрямку до
центрального мережевого пристрою. Як і в
класичній зірковій топології, окремі мережеві
пристрої можуть бути ізольовані від мережі
внаслідок ліквідації одного зв'язку (гілки),
наприклад, внаслідок аварії на лінії. У мережі з
топологією дерева існує один виділений
мережевий пристрій, який є коренем дерева.
Інженерний документообіг - рішення, що дозволяє організувати на підприємстві
систему електронного документообігу , як офісних документів, так і спеціалізованих
інженерних даних (архів 3D моделей, CAD / CAE даними розробленими в системах Pro /
ENGINEER, Autocad, та інше). Тим самим воно дозволяє організувати паралельну і спільну
роботу, в тому числі специфічних підрозділів, таких як проектно-конструкторське та інших.
 Впровадження «Інженерного документообігу» дозволяє підприємству автоматизувати:
 - Управління електронним документообігом (узгодження документів в електронному
вигляді, автоматична розсилка повідомлень, побудова звітів за станом розробки і т.д.),
 - Візуалізацію збережених документів (креслення, 3D моделі, і т.д.) без використання
програмного забезпечення, в якому вони створені, а так само функцію «червоного
олівця» для внесення зауважень.
 - Управління зберіганням структурованих CAD-даних,
 - Управління процесом розробки вироби,
 - Інтеграцію з додатками Microsoft Office, надавши web-орієнтоване робочий простір,
підтримку колективних обговорень, баз знань і т.п.
 - Управління спільним доступом до даних через web-інтерфейс для членів робочих
груп.
 Електронний архів підприємства - це комплекс програмного і апаратного
забезпечення, призначений для вирішення наступних завдань:
•
Надійну систему архівного зберігання величезного обсягу документів і чітку структуру
архіву
•
Можливості автоматизованої обробки поточних документів, отриманих із різних джерел
•
Швидкий пошук і зручний доступ до електронних документів по всій структурі
організації (враховуючи віддалені відділення та відокремлені підрозділи)









Існує два підходи щодо побудови ІС на основі бази даних:
- створюються прикладні бази даних у складі ІС, орієнтовані на обчислювальні
прикладні задачі. Наприклад, створюється БД для обліку та контролю надходження
матеріалів;
- як інформаційна основа ІС створюються проблемні бази даних, орієнтовані на
конкретний клас даних. Наприклад, створюється предметна база «Матеріали»,
призначена для використання у різних прикладних задачах.
Стосовно до ІС підприємств, краще використовувати предметні БД.
Проектування БД доцільно виконувати невеликою групою з трьох-чотирьох фахівців.
Керує роботою адміністратор бази даних. Різноманітність досвіду фахівців групи
дозволяє всебічно опрацювати проект системи.
Якщо адміністратор бази даних не є фахівцем у даній проблемній сфері, йому
необхідно мати консультанта-економіста.
Саму структуру проектування можна уявити у вигляді послідовності чотирьох етапів:
організаційно-підготовчого, обстеження проблемної сфери, вибір СУБД, проектування
реалізації.
Перший етап призначений для підготовки робіт і установлення контактів між
розробниками та замовниками-користувачами.
На другому етапі обстеження проблемної сфери проектувальник працює у тісному
взаємозв'язку із замовником. Тут детально вивчаються всі фрагменти проблемної
сфери. Для кожного фрагмента визначаються інформаційні об'єкти, аналізуються
процеси, що використовують об'єкти, встановлюються асоціації між інформаційними
об'єктами. Виконуються такі роботи: огляд проблемної сфери, визначення
об'єктів,формалізація процесів, встановлення асоціацій, перевірка коректності
інфологічної схеми.
Електронні таблиці (ЕТ), або табличні процесори, — це комп'ютерні
програми, які забезпечують автоматизацію процесів створення, опрацювання,
коригування, зберігання і виведення на друк чи на екран комп'ютера таблиць.
Назва цих програм пов'язана з тим, що користувач працює з таблицею, яка
складається з рядків і стовпчиків та зберігається в пам'яті комп'ютера —
електронною таблицею.
Одним із найбільш поширених табличних процесорів є Microsoft Excel, що
належить до пакету Microsoft Office. Імена документів, створених за допомогою
Excel, мають розширення xsl.
Систе́ма автоматизо́ваного проектува́ння (САПР) — автоматизована система, призначена
для автоматизації технологічного процесу проектування виробу, кінцевим результатом якого є
комплект проектно-конструкторської документації, достатньої для виготовлення та подальшої
експлуатації об'єкта проектування. Процес автоматизованого проектування реалізується на базі
спеціального програмного забезпечення, автоматизованих банків даних, широкого набору
периферійних пристроїв.
Autodesk Inventor — 3D САПР для створення і вивчення поведінки цифрових прототипів
виробів і деталей. Розробник компанія Autodesk.
Використовується в основному в машинобудуванні. В комплект входить декілька продуктів:
Autodesk Inventor Suite, Autodesk Inventor Routed Systems Suite (проектування кабельних і
трубопровідних систем, в том числі для розводки складних ділянок трубопроводів, електричних
кабелів і проводів), Autodesk Inventor Simulation Suite (засоби моделювання руху і аналізу
навантажень, які спрощують вивчення поведінки виробу в реальних умовах ще на стадії
проектування).

Adobe Photoshop ([əˈdəubɪ ˈfəutəʃɔp], Едоубі Фотошоп) — графічний
редактор, розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. Цей
продукт є лідером ринку в області комерційних засобів
редагування растрових зображень, і найвідомішим продуктом фірми
Adobe. Часто цю програму називають просто Photoshop
(Фотошоп). У наш час Photoshop доступний на платформах Mac OS
X/Mac OS і Microsoft Windows. Ранні версії редактора були портовані
під SGI IRIX, але офіційна підтримка була припинена, починаючи з
третьої версії продукту. Для версії CS і CS6 можливий запуск
під Linux за допомогою альтернативи Windows API — Wine.
Скачать