Uploaded by Tomy Feed

Клінічна фармакологія гіполіпідемічних ЛЗ

advertisement
КЛІНІЧНА
ФАРМАКОЛОГІЯ
ГІПОЛІПІДЕМІЧНИХ
ЛІКАРСЬКИХ
ЗАСОБІВ
Атеросклероз • хронічне прогресуюче захворювання артерій
еластичного і м'язовоеластичного типу, що виникає
внаслідок порушення ліпідного обміну і
супроводжується відкладенням холестерину і
деяких фракцій ліпопротеїдів в інтимі судин.
• Відкладення формуються у вигляді атероматозних
бляшок.
• Подальше розростання сполучної тканини
(склероз), і кальциноз стінки судини призводять до
деформації і звуження просвіту аж до облітерації
(запустіванія).
Етіологія атеросклерозу
• - єдиної теорії виникнення немає:
• Визнані на даний час теорії:
 Теорія липопротеидной інфільтрації - первинно
накопичення ліпопротеїдів в судинній стінці;
 Теорія дисфункції ендотелію - первинно порушення
захисних властивостей ендотелію і його медіаторів;
 Аутоімунна - первинно порушення функції макрофагів і
лейкоцитів, інфільтрація ними судинної стінки;
 Моноклональна - первинно виникнення патологічного
клону гладком'язових клітин;
 Інфекційна - первинно інфекційне ушкодження
ендотелію (вірус герпесу, цитомегаловірус і ін.);
 Перекисна - первинно порушення антиоксидантної
системи;
 Генетична - первинний вроджений дефект ендотелію.
ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТА
ПРОГРЕСУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ
• Куріння;
• Гіперліпопротеїнемія ( рівень загального холестерину >5
ммоль /л, ХС ЛПНЩ>3 ммоль/л, ХС ЛПВЩ< 1,8 ммоль/л);
• Артеріальна гіпертензія (Систолічний АТ>140 мм рт.ст.
діастолічний АТ>90 мм рт.ст.);
• Цукровий діабет;
• Ожиріння;
• Малорухливий спосіб життя;
• Емоційне перенапруження;
• Зловживання алкоголем;
• Неправильне харчування;
• Спадкість;
• Постменопауза;
• Гіперфібриногенемія;
• Гомоцістеїнурія.
Оновлені Рекомендації щодо цільових
рівнів ХС ЛПНЩ (ЕТК, 2019)
ПРЕПАРАТИ, ЯКІ ГАЛЬМУЮТЬ СИНТЕЗ
ХОЛЕСТЕРИНУ І ТРИГЛІЦЕРИДІВ В ПЕЧІНЦІ
Інгібітори ГМГ-КоА-редуктази (статини):
• А. Грибкові лактони, що активуються в печінці:
- Ловастатин - (30 мг / добу) - знижує ХС на 30%, ЛПНЩ на
39%
- Симвастатин - (15 мг / добу) - знижує ХС на 25-30%, ЛПНЩ
на 35-38%, ТГ - на 11-16%, підвищує рівень ЛПВЩ - на 8-14%.
• Б. Напівсинтетичний грибковий лактон:
- Правастатін - (20 мг / добу) - знижує ХС на 20-25%, ЛПНЩ
на 25-30%, підвищує рівень ЛПВЩ - на 5-8%.
• В. Синтетичні похідні індолу:
- Флувастатин - (40 мг / добу) - знижує ХС на 22-25%, ЛПНЩ
на 24-31%, ТГ - на 8- 16%, підвищує рівень ЛПВЩ - на 4-23%.
- Розувастатин 90% виводиться в незміненому вигляді через
кишечник, Міалгія, міопатія, міаз, в рідкісних випадках
рабдоміоліз 4%.
ІНГІБІТОРИ ГМГ-КОА-РЕДУКТАЗИ
Механізм дії:
- блокада 3-гідрокси-3-метоксіглутарил-коензим-А-редуктази (ГМГКоАредуктази), що бере участь в синтезі холестерину, зменшення її
утворення, збільшення синтезу ЛП-рецепторів для ЛПНЩ і зниження рівня
ЛПНЩ в крові.
- Збільшення кількості рецепторів до ЛПНЩ,
- Зниження в крові рівня - ЛПДНЩ.
Показання:
- дисліпідемії IIА, IIБ, IV типу.
Побічні ефекти:
- при одночасному прийомі статинів і фібратів - оборотний гепатит (у
1%),
- біль у м'язах (зростання активності креатінфосфокінази),
- підвиення рівня печінкових ферментів
- нудота,
- головний біль,
- розлади сну
Особливості:
- Добре переносяться (у 97%).
- Можна приймати при діабеті, ожирінні, подагрі.
Плейотропні ефекти статинів
• Активація синтезу NO і внутрішньоклітинного цАМФ;
• Поліпшення бар'єрної функції ендотеліоцитів щодо
окислених ЛПНЩ
• Запобігання тромбін-індукованої перебудови цитоскелету і
актіваціціі адгезивних властивостей ендотеліоцитів
• Істотно знижують проникність судинної стінки
• Протизапальна дія (зниження рівнів СРП, ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α)
• Стабілізація атеросклеротичної бляшки
• Зменшення інфільтрації артеріальної стінки макрофагами
• Зменшення продукції ендотелієм хемоарактантного
протеїну, що сприяє міграції лейкоцитів в
субендотеліальний простір
• Гальмування міграції та інгібування проліферації
гладком'язових клітин
• Збільшення числа стовбурових клітин ендотелію і активація
їх функції, що призводить до ангіонеогенезу в ішемізованих
тканинах
ПРЕПАРАТИ КИСЛОТИ НІКОТИНОВОЇ
Кислота нікотинова - водорозчинний вітамін групи В, при прийомі
30 днів в дозі до 3-5 г / добу:
• знижує ТГ - на 36%,
• ХС ЛПНЩ - на 15-30%,
• Підвищує ХС ЛПВЩ - на 30%
Механізм дії: Знижує вихід вільних жирних кислот з жирової
тканини в кров і збільшує розмір часток ЛПНЩ (ускладнює
інфільтрацію інтими), що призводить до зменшення синтезу в
печінці і виходу в кров холестерину, тригліцеридів і ЛПНЩ.
Показання: будь-які атерогенні дисліпідемії
Побічні ефекти:
-подразнення шлунка, клітин печінки,
-гіперемія і свербіж шкіри
Протипоказання: цукровий діабет, подагра, виразкова хвороба,
гепатит, порушення ритму серця
Ендурацін - пролонгована форма нікотинової кислоти. Добре
всмоктується в ШКТі, практично не дає побічних реакцій. Ефект
розвивається через 1,5 місяці від початку прийому, триває 2 місяці
після припинення прийому.
ПОХІДНІ ФИБРОЕВОЇ КИСЛОТИ (ФІБРАТИ)
Клофібрат, Безафібрат, Фенофібрат
Механізм дії:
• зменшують синтез тригліцеридів, холестерину, ЛПНЩ
у печінці
• знижують вивільнення ЛПНЩ з печінки,
• підсилюють виділення ХС з жовчю,
• підвищують ЛПВЩ,
• знижують рівень фібриногену, тромбоцитів
• збільшують активність ліпопротеідліпази - ферменту,
що розщеплює ТГ.
Показання: гіпертригліцеридемія (дисліпідемія II Б, III, IV
при ТГ> 11,3 ммоль / л)
Побічні ефекти: каменеутворення в жовчних шляхах,
м'язові болі.
Протипоказання: захворювання печінки, захворювання
крові (анемія, лейкопенія).
ПРЕПАРАТИ, ЯКІ ПОСИЛЮЮТЬ КАТАБОЛІЗМ І
ВИВЕДЕННЯ З ОРГАНІЗМУ АТЕРОГЕННИХ
ЛІПІДІВ
Пробукол - інгібітор ПОЛ, збільшує швидкість катаболізму
ЛНПН - знижує ЗХС на 20%, ХС ЛПНЩ - на 15%, не впливає на
ТГ, знижує ХС ЛПВЩ - на 25%
Механізм дії:
включається до складу ЛПНЩ і прискорює їх виведення з
крові в печінку,
зменшує здатність ЛПНЩ проникати в інтиму і окислюватися
там.
Показання: неефективність інших препаратів,
гіперхолестеринемія (IIА)
Побічні ефекти: при прийомі з аміодароном - аритмії типу
«пірует», нудота, пронос.
Протипоказання: подовження Q-T на ЕКГ, ішемія міокарда,
ЛПВЩ<0,9 ммоль/л
Інгібітори абсорбції холестерину.
Езитиміб
• При монотерапії знижував рівень ХС ЛПНЩ у
пацієнтів з гіперхолестеринемією на 15-22 %.
• Комбінова терапія езетиміб+статини забезпечує
додаткове зниження рівня ХС-ЛПНЩ на 15-20 %.
Показання: препарат другої лінії в комбінації із
статинами, коли терапевтична ціль не досягнута на
максимально переносимій дозі статину, пацієнти з
непереносимістю статинів або з протипоказами до
них.
Побічні дії: найбільш частими побічними діями є
помірне підвищення рівня печінкових ферментів та
м’язова біль.
Червоний ферментований рис
• отримують з рису, шляхом ферментації червоними
дріжджами Monascus purpureus.
• Основний компонент – монаколін К (ловастатин),
що знижує синтез холестерину в печінці шляхом
конкурентного інгібування редуктази 3-гідрокси-3метилглютарил-коензиму A, внаслідок чого знижується
рівень загального холестерину в плазмі крові,
ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), тригліцеридів.
ω-3-ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ
(ω-3 ПНЖК)
• ω-3 ПНЖК (переважно ейкозапентаєнова і докозагексаєнова
кислоти)
• Основні механізми дії омега-3 жирних кислот:
— регуляція синтезу ейкозаноїдів;
— модифікація складу жирних кислот, фосфоліпідів клітинних
мембран;
— впливи на інозитний ліпідний цикл та сигнальну систему
клітин;
— впливи на Са2+-канали;
— впливи на ферменти та рецептори клітин.
• Ефекти: антитромботичний, антиоксидантний і протизапальний
ефекти, здатність ω-3 ПНЖК у вигляді медикаментозних засобів
знижувати рівень тригліцеридів (в дозі 2-4 г на добу знижують
рівень тригліцеридів на 30%).
• В організмі ω-3 ПНЖК не синтезуються. Надходження
довголанцюжкових ω-3 ПНЖК в організм відбувається
виключно екзогенних шляхом з їжі або готових лікарських форм.
• Важливим є здатність ω-3 ПНЖК запобігати розвитку
панкреатиту, часто супутнього гипертриглицеридемии
Інгібітори PCSK9
• Інгібітори PCSK9 (пропротеїн конвертази субтілін/кексін тип 9) це новий клас препаратів.
• Інгібитори PCSK9: алірокумаб (програма Odissey), еволокумаб
(программа Proficio) та бокоцизумаб (программа Spire)
• Препарати вводяться підшкірно.
• Інгібітори спрямовані на протеїн (PCSK9), який приймає участь
у контролі експресії рецепторів до ХС-ЛПНЩ. Ефект зниження
ХС ЛПНЩ становить від 50 до 70 % від початкового рівня
незалежно від попереднього лікування (статини, езетиміб та ін).
• Показання: пацієнти з високим серцево-судинним ризиком,
гетерозиготними та гомозиготними сімейними
гіперхолестеринеміями на максимально переносимій дозі
першої та другої лінії лікування та /або на аферезі, при
непереносимості статинів з персистуючим високим рівнем
ХС- ЛПНЩ.
• Велика кількість рандомізованих контрольованих досліджень з
жорсткими кінцевими серцево-судинними подіями
продовжується на теперішній час.
Download