Загрузил Настя Рагойжа

Upoważnienie

Реклама
Upoważnienie
ДОВЕРЕННОСТЬ/AUTHORIZATION
Dane osoby upoważniającej:
AKSANA ZNOSKA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - imię i nazwisko / имя / name and surname
KOMSOMOLSKAYA 21/3, BARANOVICHI, BIAŁORUŚ
--------------------------------Miejsce zamieszkania / Место проживания / place of residence
KH2295619
-----------------------------------Numer paszportu / Номер паспорта / passport number
Niniejszym upoważniam Pana/Panią / Я разрешаю / I hereby authorize Mr/Ms
____________________________________________ Zamieszkałego/zamieszkałą/
imię i nazwisko / имя / name and surname
______________________________________________________________________________
Место проживания уполномоченного / Place of residence of the authorized person
Legitymującą/legitymującego się paszportem o numerze
______________________________________________
Номер паспорта уполномоченного/passport number of authorized person
Do odbioru podadtku VAT za formularz Taxfree nr 08/08/2019 z dnia 2019-08-02
собрать НДС для TAX FREE форма / to collect VAT for the TAX FREE form
_________________________________________________________________________AKSANA ZNOSKA
Data i podpis podróżnego (imieniem i nazwiskiem)/upoważniającego
Дата и подпись покупателя (имя и фамилия) – путешественника
Date and signature (name and surname) of the buyer – the tourist
Wydruk z programu TaxFREE (c) BestSoft www.taxfree.pl
Скачать