Загрузил grani20

100 задач з фізики

Реклама
2
ФІЗИКА, БДЖОЛИ, МЕД
(100 задач з фізики)
ЗБІРНИК ЗАДАЧ
3
1. Маса бджоли 0, 12 г. Чому дорівнює сила тяжіння, яка діє на бджолу?
2. Вага бджолиної матки вдвічі більша за вагу бджоли. Чому дорівнює
маса матки, якщо маса бджоли рівна 0, 12 г ?
3. Бджола інколи виносить трутня з вулика. У скільки разів вага піднятого
нею вантажу більша за її власну вагу? Маса трутня 0, 25 г. Маса бджоли
0, 125 г.
4. На весні бджолина сім’я складається з 20 000 осіб, в розпал
медоносного сезону з 80 000 осіб. На скільки змінюється вага
бджолиної сім’ї? Маса бджоли 0, 12 г.
5. З якою силою прогинається гілка дерева до якої прикріпився бджолиний
рій масою 2 кг?
6. Що сильніше діє: бджола на Землю чи Земля на бджолу ?
7. Який тиск створює бджола на поверхню квітки, якщо кінчик лапки
бджоли має форму круга радіусом 25 мкм? Маса бджоли 0, 12 г і яка
рівномірно розподілена між чотирма лапками.
8. На скільки збільшиться тиск бджоли на поверхню квітки після того, як
вона зібрала 40 мг нектару?
9. Які сили діють на бджолу, яка перебуває в стані спокою на дні вулика?
Зобразити графічно.
10.Які сили діють на бджолу, яка рівномірно рухається по дну вулика?
Зобразити графічно.
11.Які сили діють на бджолу, яка перебуває в стані спокою на вертикальній
рамці з вощиною? Зобразити графічно.
12.Які сили діють на бджолу, яка рухається по вертикальній рамці вниз?
Зобразити графічно.
13. Які сили діють на бджолу, яка рухається по вертикальній рамці вгору?
Зобразити графічно.
14. Яка сила втримує бджолу під час польоту в повітрі?
15. Чому маленька бджола своїм жалом легко проколює шкіру людини?
16.Які сили діють на бджолу під час її польоту? Зобразити графічно.
4
17. Визначити рівнодійну всіх сил, що діють на бджолу під час її польоту,
якщо вона рухається рівномірно.
18. Максимальна висота підйому бджоли 8 м. Чому дорівнює її
потенціальна енергія?
19. На якій висоті перебуває бджола, якщо її потенціальна енергія рівна 0,
0048 Дж.
20.Яку кінетичну енергію має бджола, що рухається швидкістю 6 м/с?
21. Чому дорівнює повна механічна енергія бджоли на висоті 6 м, яка
рухається зі швидкістю 5 м/с?
22. Яку траєкторію описує бджола під час свого польоту?
23.Порівняйте шлях і переміщення бджоли під час її польоту?
24. Що є «компасом» для бджіл під час польоту на відкритій місцевості?
25. Швидкість бджоли 7 м/с. Виразити цю рідкість в км/год.
26. Чия швидкість більша бджоли 7 м/с чи джмеля 18 км/год.
27.Максимальна дальність польоту бджоли 8 км. За який час подолає цю
відстань бджола, рухаючись зі швидкістю 5 м/с?
28. Максимальний час польоту бджоли 1 год. Яку відстань долає бджола
за цей час рухаючись зі швидкістю 6 м/с?
29. За збором нектару бджола рухається зі швидкістю 7 м/с, а повертається
назад зі швидкістю 5 м/с . На скільки довше в польоті з нектаром
перебуває бджола, якщо відстань до медозбору 350 м?
30. Швидкість бджоли 7 м/с. Яку швидкість буде мати бджола рухаючись
за вітром, якщо його швидкість 3 м/с?
31. Швидкість бджоли 7 м/с. Яку швидкість матиме бджола рухаючись
проти вітру швидкість якого 4 м/с?
32. Швидкість бджоли 7м/с, а швидкість пориву вітру 15 м/с. Що
відбуватиметься з рухом бджоли, якщо вона рухатиметься проти вітру?
33. За збором нектару бджола рухається зі швидкістю 7 м/с, повертається
назад зі швидкістю 5 м/с. Яка середня швидкість руху бджоли?
34. Чому ми чуємо звук при польоті бджоли?
5
35. Чим видає бджола звук в польоті?
36. Чому бджолу в польоті чути, а метелика ні?
37. Джміль під час польоту гуде набагато басовитіше. Хто з комах частіше
змахує крильцями?
38. Хто частіше махає крильцями бджола чи комар?
39. Три комахи під час польоту створюють звуки з частотами 420 Гц, 600
Гц і 350 Гц. Знайдіть частоту звуку: бджоли, мухи і комара.
40. Крила бджоли, яка летить за нектаром коливається з частотою 440 Гц,
а при польоті назад з нектаром 330 Гц. Як це відобразиться на звуці, що
створюється бджолою?
41. Частота звуку бджоли 450 Гц. Перетворіть цю частоту кГц.
42. Крила бджоли, яка летить за нектаром коливаються з частотою
420
Гц, а при польоті назад з нектаром 300 Гц. За нектаром бджола летить
зі швидкістю 7 м/с, а назад 6 м/с. При польоті в якому напрямку бджола
зробить більше змахів крилами і на скільки, якщо відстань від вулика
до квіткового поля 600 м?
43. Крила бджоли яка летить за нектаром коливається з частотою 420 Гц.
Швидкість бджоли 6 м/с. Скільки змахів крилами зробить бджола, якщо
відстань від вулика до медозбору 240 м?
44. Крила бджоли, яка рухається з нектаром коливається з частотою
Гц і здійснюють при польоті 30 000 змахів. Швидкість бджоли
300
6 м/с.
Яка відстань від квіткового поля до вулика?
45. Крила бджоли, яка летить за нектаром коливається з частотою 420 Гц,
а при польоті назад з нектаром 300 Гц. Знайти довжини звукових хвиль
в обох випадках?
46. Крила бджоли, яка летить за нектаром коливається з частотою 420 Гц,
а при польоті назад з нектаром 300 Гц. Який період коливань крил в
обох випадках?
47. Яке фізичне явище допомагає бджолам знаходити запахи медоносних
культур?
6
48. Бджола при польоті піднімається на висоту 8 м. на скільки зменшується
атмосферний тиск на такій висоті?
49. Бджолина сім’я, з’їдаючи взимку 7, 6 г меду за добу розвиває теплову
потужність 1Вт. Скільки з’їдає бджолиний клуб меду за добу
розвиваючи максимальну потужність 25 Вт?
50. Під час зимівлі бджолина сім’я розвиває теплову потужність від 5 Вт
до 25 Вт. Скільки тепла виділяється бджолиною сім’єю за одну добу при
цих рівнях потужності?
51. Коли бджола витрачає більше своєї енергії: під час польоту чи рухові
по дну вулика?
52. Коли бджола витрачає більше енергії: під час польоту за нектаром чи з
нектаром назад?
53. Скільки тепла виділяє бджолиний клуб протягом зимівлі при
оптимальній тепловій потужності 15 Вт? Тривалість зимівлі бджіл 180
діб.
54. Для того щоб отримати 1 г меду одна бджола-збирачка повинна
принести у вулик 300 г нектару. Скільки нектару повинна зібрати
бджола, щоб отримати 1 чайну ложку меду (14 г)?
55. Для отримання 1 г меду бджола збирачка повинна здійснити
5 000
нош. Скільки нош вона повинна здійснити для отримання 14 г меду?
56. Одна бджола-приймальниця обробляє одну ношу нектару за 20 хв.
Визначити скільки нош нектару може обробити одна бджолаприймальниця за світловий день (12 год).
57. Визначити скільки приблизно світлових днів повинна витратити
бджола-приймальниця для обробітку нош нектару і з якого вийде
1
чайна ложка меду (14 г).
58. За сезон бджолина сім’я збирає 20 кг меду. Скільки для цього потрібно
зібрати нектару?
59. Скільки нош нектару повинні принести бджоли, щоб зібрати 20 кг
меду?
7
60. Знайти густину меду, який має масу 142 г і займає об’єм 100 см3 .
61. Людина може випити за один прийом 200см3 меду. Яка масса цього
меду?
62. Яку силу треба прикласти щоб підняти десятилітрове відро меду? Маса
відра 0, 5 кг.
63. Скільки чайних ложок міститься в літровій банці меду? Маса меду в
чайній ложці 14 г.
64. Якого об’єму повинна бути посудина щоб вмістила 25 кг меду
викачаного від однієї бджолиної сім’ї.
65. Склянка вміщає 250 г води. Яка маса налитого в склянку меду?
66. Порівняйте масу одного літра води і одного літра меду?
67. Густина меду 1,42 г/см3 . Чи правда, що порція меду при об’ємі більше
100 см3 буде мати масу більшу, як 200г.
68. Скільки меду можна вмістити в посудину, що має циліндричну форму
з діаметром основи 22 см і висотою 46 см?
69. Маса меду в літровій банці 1,1 кг. Чи натуральний мед в банці?
70. Чи може в літровій банці міститися мед масою 1,7 кг?
71. Медовий чай складається з 150 г води і чайної ложки меду (14 г). Яка
густина медового чаю?
72. Густина медового чаю 1,05 г/см3 . Маса води 100 г. яка маса меду в чаї?
73. Чи може густина медового чаю бути меншою за 1 г/см3 .
74. Скільки слід долити води до меду, щоб отримати медовий чай з
густиною 1,07 г/см3 ?
75. На якому явищі фізики ґрунтується підсолоджування куті медом?
76. Яку кутю легше підсолодити медом: гарячу чи холодну?
77. Чому мед густішає з часом?
78. Чи виливатиметься мед з закритої пластмасової пляшки, якщо в її дні
зробити невеликий отвір?
79. На якому фізичному явищі ґрунтується переливання свіжого меду з
посудини в посудину?
8
80. Який тиск створює мед на дно сорокалітрової каструлі з діаметром 30
см?
81. Чому тонка струминка меду, виливаючись із ложки, раптово
переривається, утворюючи на краю ложки завислу круглу краплину?
82. Металеву чи дерев’яну ложку потрібно положити в скляний стакан при
наливанні в нього гарячого медового чаю?
83. Металевою чи дерев’яною ложкою слід пити гарячий медовий чай?
84. Чому рідкий мед не виливається із сот вертикальної рамки?
85. Яка сила змушує мед вилітати із сот в медогонці?
86. Чому барабан медогонки слід обертати під час викачування меду?
87. Чому барабан медогонки не можна обертати з дуже великою
швидкістю?
88. Яка сила тиску діє на кран медогонки діаметром 4 см, якщо рівень меду
в ній 15 см?
89. На якому явищі ґрунтується розділення суміші воску і прополісу?
Густина воску 0,9 г/см3 , густина прополісу 1,2 г/см3 .
90. Суміш воску і прополісу складається з однакових їх мас Яка густина
суміші? Чи плаватиме ця суміш у воді?
91. Суміш воску і прополісу складається з однакових їх об’ємів. Яка
густина суміші? Чи плаватиме ця суміш у воді?
92. Для чого бокові стінки і дно вулика роблять подвійними?
93. Для чого повітряні проміжки між подвійними стінками вулика
заповнюють тирсою, стружкою, або пінопластом?
94. Для чого під час зимівлі бджіл зверху на рамки кладуть товсті подушки
з ватою, сіном, або сухим мохом?
95. Чому найкраще рамки у вулику накривати подушками із сухим мохом?
96. Чи потрібні подушки над рамками у вулику влітку?
97. Чому цвяхи не повинні пробивати наскрізь стінку вулика?
98. В якій частині вулика перебуває бджолиний клуб під час зимівлі?
Чому?
9
99. Жовта чи коричнева вощина краща для зимівлі бджіл у вулику?
100. Чому вулики найкращі з дерева?
101. Білого чи чорного кольору є кращою покрівля вулика? Чому?
102. За допомогою яких видів теплообміну відбувається обігрів бджіл у
вулику під час зимівлі?
103. Чому бджоли на зимівлю збираються в клуб?
104. Чому звучання бджолиного клубу легко прослуховується за
допомогою гумового шлангу, один кінець якого вставлений у льоток
вулика, а другий прикладений до вуха людини?
105. Який тиск створює вулик масою 60 кг на грунт, якщо розміри однієї
ніжки 5х6 см?
106. З якою силою тисне повітря за нормального атмосферного тиску на
кришку вулика, розміром 1,2х1 м?
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Енхович А.С. Справочник по физике / А. Е. Енохович. − М.:
«Просвещение», 1978.− 415 с.
2. Тарантов Г.Ф. Юному пчеловоду [Пособие для учащихся средней
школы] /Г. Ф. Тарантов. – М.: Государственное учебнопедагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР,
1958.−153 с.
Скачать