Загрузил Саша Кара

Виховна година

Реклама
Виховна година
на тему:
" Що я знаю про
українське козацтво"
Класний керівник:
Кара О.Г.
2019/2020 н.р.
Тема. Що я знаю про українське козацтво.
Мета:
висвітлити причини та процес виникнення українського
козацтва,показати місце козацтва в господарській колонізації
Дикого Поля;
розглянути козацтво як явище світової історії;
виховувати повагу до історичного минулого українського козацтва.
Основні терміни та поняття: Дике Поле, козаки, Запорізька Січ.
Обладнання: портрети гетьманів, історичні документи.
Тип : комбінований
Хід проведення
І. Організаційний момент.
1. Привітання.
2. Перевірка відсутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Бесіда
1. Презентація
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Слово вчителя.
- Сьогодні ми з вами висвітлимо процес та причини виникнення
українського козацтва. Розглянемо козацтво як явище світової історії,
дізнаємося про таку історичну постать як Дмитро Вишневецький.
Пошукова
робота
учня.
14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть в
народі, Святої Покрови. „Покрова накриває траву листям, землю снігом,
воду – льодом, а дівчат – шлюбним вінцем”. В українських селах і до
сьогодні дотримуються давньої народної традиції справляти весілля
після Покрови. Від Покрови і до початку Пилипівки – пора наймасовіших
шлюбів в Україні.
З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День
українського козацтва[2]. Традиційно вважається, що на Покрову
у1942 році було утворено Українську повстанську армію, тому 14
жовтня святкується як день УПА, проте деякі історики схильні вважати,
що
дата
утворення
є
суперечливою.облогу
центр православ'я — Константинополь, намагаючись захопити місто.
Мешканці столиці Візантії у гарячий молитві звернулись до Богородиці з
проханням про порятунок. І Богородиця, за оповіданнями, з'явилася
перед людьми та вкрила їх своєю покровою (омофором). Після цього
вороги вже не могли побачити цих людей.
Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники
прийняли святе хрещення та стали християнами.
За іншою версією, натхненням для свята стало видіння Андрія юродивого
під час облоги Константинополя військами агарян. Пресвята Богородиця
з'явилася мешканцям міста у храмі та прийняла їх під свій захист покров. Після
цього війська противника відступили, а місто було врятовано.
1.Причини виникнення українського козацтва,
джерела його формування.
Слово « козак» означає „ вільна людина “, „ шукач пригод “. Перші
згадки про козаків датуються 1489 р. – козаки супроводжували польське
військо в поході проти татар, а у 1492 році здійснили перший відомий
похід
проти
турецьких
володінь.
У ті часи, коли Україна знемагала від татарських нападів, енергійні,
сміливі люди вирушили в степ на „ уходи “. Ці люди поволі
об’єднувались у ватаги, групи, які спільно полювали, а в разі потреби
нападали на татар, відбиваючи в них награбоване майно. На зиму
уходники поверталися до своїх осель – Києва, Канева, Черкас.
Походили козаки з різних станів: селян, бояр, міщан. Були серед них
навіть князі-магнати, яких приваблювала стихія степу з його пригодами.
Виникнення українського козацтва було викликано низкою причин, а
саме:
- економічні ( нестача власної орної землі );
- соціальні ( посилення феодальної експлуатації українського
населення );
- політичні ( бажання польської прикордонної адміністрації поставити
козацтво на службу );
- національні ( наступ католицької церкви ).
В сиву-сиву давнину
Козаки йшли на війну,
Бо на рідну Україну
Сунулися без упину
Ляхи, турки та татари,
Москалі та яничари.
Щоб палить сади і хати,
Щоб людей в неволю гнати.
2.Поява перших січей, виникнення Запорізької Січі.
Розповідь учителя
Низового козацтва пов’язане з утворенням Запорозької Січі й
діяльністю українського князя Дмитра Вишневецького. Від початку
освоєння уходниками нових земель вони в придатних місцях будували
невеличкі укріплення ( засіки, січі ). Так поступово виникла система
укріплень, а згодом сформувався й союз козацьких поселень.
У 40-х роках ХVІ ст.. князь Дмитро Вишневецький об’єднав розпорошені
козацькі ватаги й незабаром збудував на острові Хортиця( 1552)
укріплене земляними валами поселення, у якому розташувався
козацький гарнізон, зберігалися запаси зброї, боєприпасів та
продовольства. Так утворилася Запорозька Січ – центральне укріплене
поселення козаків, де перебувало також військове і адміністративне
управління контрольованої козаками території. Січ як укріплення кілька
разів переносилася на інше місце, де діставала додаткову назву від
річки, на якій вона розташовувалася. Першою з відомих Запорозьких
Січей була Хортицька, існування якої датується 1553-1557 рр. Інколи
козаки поверталися на старе місце. Укріплення, де знаходилося
козацьке управління, ще називали Кіш, або Кіш Запорозький.
- Яку роль у виникненні козацтва відіграли географічний та природний
чинники?
- Які риси в організації влади й управління на Січі уподібнюють її до
держави?
3. Гетьман Дмитро Вишневецький
Пошукова робота учня.
Дмитро Вишневецький – один із перших відомих в історії
українського козацтва гетьманів. Замолоду покинув батьківський дім
задля лицарської слави. В 1551 році – черкаський і канівський староста,
організатор відсічі татарським нападам. Протягом 1556 р. організовував
численні походи запорожців у володіння кримського хана і на турецькі
фортеці. Згодом був запрошений до Москви і як московський воєвода
здійснював походи на татар. Останній похід Дмитра Вишневецького
розпочався влітку 1563 року. Із загонами козаків князь рушив до
Молдови. Там потрапив у полон і невдовзі був переданий туркам.
Про обставини смерті Вишневецького залишилися свідчення і на чужих
землях: « Його… скинули з вежі на гаки, вмуровані в стіни біля морської
затоки дорогою з Константинополя до Галати. Зачепившись ребром за
гак, жив у такому стані три дні, поки турки не вбили його з лука». За
легендою, султан Сулейман І, вражений його винятковою мужністю,
запропонував українському князеві свою милість, якщо той зречеться
християнської віри й перейде в мусульманство. Але Вишневецький
ладен
був
краще
загинути,
ніж
зрадити
свою
віру.
Загибель Дмитра Вишневецького не спричинила розпаду козацької
організації. Більше того, після Люблінської унії, коли швидко зросла
панщина на Галичині, на Волині, Північній Київщині та на Західному
Поділлі і посилився національно-релігійний гніт, кількість козаків значно
збільшилась, насамперед за рахунок селян і міщан.
Відеоролик: Поява українського козацтва.
4.Характеристика запорозького козака.
Закони та звичаї козаків (учень)
На Запорізькій Січі для підтримки порядку були прийняті
закони. Жорстоко карали злодіїв, вбивць і тих, хто не платив борги.
Злодіїв прив’язували до стовпа, клали поруч кия , і кожен міг вдарити
злодія. Боржника приковували до гармати, і бідолаха змушений був
сидіти біля гармати доти, допоки його борг хтось не заплатить.
Ритуал прийняття новоприбулих до січового товариства був доволі
простим. У новачка серйозно запитували, чи вірує він у Бога, і жартом –
чи п’є горілку. Потім записували до певного куреня, переважно до того,
де більшість становили його земляки. Відповідно до особливостей його
мови, поведінки, зовнішності він отримував прізвисько, яким у
подальшому
і
іменувався.
Вітчизняні й іноземні історичні джерела описують позитивні і негативні
риси запорозького козака. Серед позитивних: щирість, щедрість,
винахідливість, гостинність, чесність, хоробрість, жартівливість, любов
до музики та пісні. Водночас козаки любили похвалитися подвигами,
зброєю, одягом, їм були притаманні легковажність, безпечність,
схильність до лінощів і гультяйства в час , вільний від походу. Проте
військовий
обов’язок
був
для
них
понад
усе.
Необхідність тримати запорозьке військо у високій бойовій готовності,
постійна небезпека була причинами для того, що під загрозою смертної
кари заборонялося приводити на Січ жінок. Козаки, як правило
одружувалися у досить поважному віці, їхні сім’ї жили в козацьких
слободах
або
в
різних
регіонах
України.
У по
ходах і боях козаки дотримувалися суворої дисципліни, за
найменше порушення якої карали смертю. Вищим був суд кошового
отамана.
Запорожці були глибоко віруючими людьми. Усі важливі справи козаки
починали після молитви. Православна віра згуртовувала різних по
національності запорожців.
Пошукова робота учня.
Січове війско ділилося на полки на 500 осіб. Полк мав п’ять сотень
просто люду; сотня мала десять десятків по десять просто люду.
Полками командували полковники, сотнями – сотники, десятками –
десятники, так звані куренні отамани. І власне кожний такий курень жив
в окремій хатці-курені. Канцелярію вів писар, що писав усякі письма й
прикладав печатку, на якій було написано:”Печать Славного Війська
Запорозького Низового”.
Цілою Січчю командував кошовий, що його звали « батьком –
кошовим».Його вибирали на спільній раді, на майдані серед Січі.
Кого вибрали, того могли й скинути, коли був несправедливий, але доки
був старшим, то сліпо його слухали, і він мав право карати навіть
смертю.Йому до помочі були судді й осаули.
Козаки воювали двома способами. Звичайно нападали на ворога
кіннотою, а піхота наступала з боків. Ніхто не піддавався, всі билися до
останку, кажучи:”Або перемога, або смерть!”
Розповідь учениці.
Отак жило славне козацьке запорозьке війско.
Відвага й хоробрість козаків була відома в цілій Європі.
Герб Війська Запорозького - постать козака,
озброєного мушкетом і шаблею, - виник
у другій половині XVI ст. Законної сили він
набрав за короля Стефана Баторія 1578 р.
Але й попередні козацькі формування,
напевно, мали власну символіку. Щоправда,
відомості про неї до нашого часу не дійшли.
Згаданий герб уперше зображено на печатці Війська
5. Закріплення знань учнів
Встановіть відповідність:
А) Січова (Військова) рада
1) помічник кошового у військових та
адміністративних справах;
Б) Кіш
2) чинив був охоронцем правових
норм;
В) кошовий отаман
3) мав вищу судову та військово –
адміністративну владу;
Г) військовий писар
4) очолював січову канцелярію, вів
дипломатичне листування та усю
документацію;
Д) військовий суддя
5) козацький уряд, центральний орган
управління на Січі;
Є) осавул
6) вищий орган влади на Січі.
6. Підсумки
Заключне слово вчителя
Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі було
закономірним явищем української історії. Воно протистояло не тільки
турецько-татарській агресії, а й очолило національно-визвольний рух
проти польського панування і боротьбу за власну державу. На
завершення роздати карточки з малюнком козака і учні повинні
записати , хто на їхню думку такий патріот?
Скачать