Uploaded by Світлана Ємельянова

номенклатура

advertisement
1
08-01
2
08- вчитель -логопед
Календарний план роботи.
3
4
1р.ст.161
Перспективний план корекційновідновлювальної роботи та плани
фронтальних занять.
План індивідуальної роботи, занять
у підгрупах.
1р.ст.161
Витяги з протоколів засідань
психолого –медико-педагогічної
консультації на кожну дитину.
Графік роботи кабінету.
5р.ст.722а
Матеріали, методичні розробки
(конспекти різних видів роботи з
дітьми).
Книга взаємозв’язку між вчителем
–логопедом і вихователем групи
До заміни
новими
ст.20б
1р.ст.634
08-08
Книга обліку дітей із зазначенням
діагнозу.
5р.ст.722а
08-09
Картка мовного розвитку на кожну
дитину.
5р.ст.722а
08-10
Індивідуальна картка розвитку
дитини.
5р.ст.722а
08-11
Книга аналізу результативності
корекційної роботи з дітьми.
5р.ст.722а
08-12
Номенклатура справ підрозділу
3р.2ст.112в
08-02
08-03
08-04
08-05
08-06
08-07
5
1р.ст.161
3р.ст.391
1 після
заміни
новими
2після заміни
новими
Download