Загрузил Ірина Вавренчук

Інтервал

Реклама
1. Інтервал між тоніками паралельних тональностей
терція
мала терція
велика терція
2. Якщо біля нижнього звуку інтервалу поставити бемоль, то інтервал
понизиться
зменшиться
збільшиться
3. Якщо біля верхнього звуку інтервалу поставити дієз, то інтервал
підвищиться
зменшиться
збільшиться
4. Якщо біля обох звуків інтервалу поставити по дієзу, то інтервал
залишиться тим же
збільшиться
зменшиться
5. Визначіть великі терції на білих клавішах
ре-фа дієз
соль-сі
сі бемоль-ре
до – мі
6. Інтервали обертаються
пріма - в секунду
пріма - в октаву
септіма - в сексту
кварта в квінту
секунда в дециму
7. Інтервали обертаються
велика терція – в малу септіму
велика терція – в велику сексту
мала терція - в велику сексту
мала терція – в велику дециму
велика терція – в малу сексту
8. Які з цих квінт не є чистими?
до – соль дієз
ре - ля
мі – сі бемоль
фа - до
соль – ре дієз
ля - мі
сі - фа
9. Оберіть малі нони
до - ре
ре – мі бемоль
мі - фа
фа – соль дієз
соль- ля
ля – сі бемоль
сі - до
10. Оберіть всі чисті інтервали.
прима
секунда
терція
кварта
квінта
секста
септима
октава
11. В яких варіантах кількість тонів НЕ ВІДПОВІДАЄ вказаним інтервалам?
1,5 т. - м.3
4 т – в.6
2,5 т. - ч.4
5 т – м.7
3 т – дв.зм.5
12. В яких варіантах кількість тонів ВІДПОВІДАЄ вказаним інтервалам?
3,5 т. - зб.5
2 т. – зм.4
4,5 т. - зм.7
0,5 т. – зб.1
13. В яких варіантах ПОРУШЕНА енгармонічна рівність вказаних інтервалів?
в.3 – зм.4
зб.5 – м.6
в.6 – зм.7
зм.3 – м.2
14. Оберіть інтервали, які можуть бути великими та малими
.
Квартдецима
Терцдецима
Ундецима
Нона
Дуодецима
15. Інтервали, які звучать узгоджено, благозвучно, звуки яких зливаються,
доповнюючи один одного називаються:
Консонансами
Дисонансами
Благозвучними
16. Виберіть правильне твердження:
В ладу секунда може розв’язуватися в терцію
В ладу секунда може розв’язуватися в пріму
В ладу септіма може розв’язуватися в сексту
В ладу септіма може розв’язуватися в октаву
В ладу квінта може розв’язуватися в квінту
17. Знайдіть ПОМИЛКУ. При оберненні інтервали обертаються:
малі в великі
збільшені в двічі зменшені
двічі зменшені в збільшені
діатонічні інтервали в хроматичні
консонанси в консонанси
18. Інтервали в яких обидва звуки є стійкими і входять в тонічний тризвук,
тобто будуються на І, III, V ступенях називаються
Не стійкими
Діатонічними
Стійкими
19. Виберіть зразок активної енгармонічної заміни
зм.4 – в.3
зб.5 – зб.5
зм.7 – зб.6
зм.5 – зм.5
Скачать