Uploaded by larisaslinovenko1

Документ Microsoft Word (8)

advertisement
Слиновенко Л.М.
Тальнівська загальноосвітня школа І-ІІІступенів №2
Тальнівської міської ради
e-mail: larisaslinovenko1@gmail.com
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ
БІОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
НУШ — це головна реформа Міністерства освіти і науки, розпочата
за останні роки та запланована на десятиріччя вперед. Тому сучасна школа в
даний момент все ще переживає етап становлення. У будь-якого процесу
модернізації є не тільки позитивні моменти, але і проблеми.
По-перше, необхідний
грамотний
перерозподіл годин між великими
розділами і всередині тематичних блоків. В основному проблеми з цим
виникають лише у вчорашніх випускників педагогічних ВНЗ і з надбанням
певного практичного досвіду викладання зникають. Важливим фактором є і
спадкоємність в роботі молодих та досвідчених педагогів.
По-друге,
шкільні
підручники.
Модернізація
підручників
біології
здійснюється паралельно з ускладненням змісту, що завдає збитків їх
доступності та практичній спрямованості. Викладення навчального матеріалу
має академічний характер, орієнтуючись на інформаційну та відтворювальну
функції. Зміст зазвичай перенасичений науковими термінами. Підручники
містять достатню кількість завдань, але питома вага продуктивних складників
апарату засвоєння навчального матеріалу є низькою. Сучасний підручник – це
той, який, з одного боку, організовує навчальну діяльність учнів, а з другого –
створює умови для самостійного конструювання учнем своєї освітньої
діяльності. За узагальненою думкою старшокласників, сучасний підручник
біології – це підручник зрозумілий, доступний, цікавий, пізнавальний, з
навчальним матеріалом, викладеним просто, щільно, лаконічно; фантастично
ілюстрований, з цікавими, практичними завданнями, зрозумілими термінами та
поняттями; з науковою інформацією, яка згодиться в житті.
Третій шлях вирішення проблеми -
необхідно робити акцент на
практичний аспект вивчення предмета. Як свідчить східна мудрість: «Розкажи і я забуду, покажи - і я запам'ятаю, дай спробувати - і я зрозумію». Біологія предмет, де все потрібно побачити не тільки на сторінках підручника, а в
реальному часі. А ще краще помацати руками ...
По-четверте - підвищення мотивації учнів до вивчення курсу. Як зробити
так, щоб сучасні діти прочитали задані додому параграфи, не кажучи вже про
пошук додаткового матеріалу? Відповідь на це питання проста. Завдання
вчителя - створити такі умови, при яких учневі захочеться вийти за рамки
нудного підручника. Потрібно відкрити «двері» в світ біології так і настільки,
щоб учневі стало нестерпно цікаво відкрити ці двері до кінця.
Одним із способів підвищення мотивації, мабуть, не тільки у молодших
школярів, є цікава форма подачі матеріалу. Не потрібно зводити урок до низки
атракціонів і фокусів, але періодично показувати захоплюючі досліди, які
розкривають всю складність і унікальність життєдіяльності живих організмів,
потрібно. Крім того, необхідно зробити вивчення предмета для кожного учня не
тільки цікавою справою, але і особисто значущою. Особливо великі можливості
в цьому плані має курс анатомії і фізіології людини.
По-п’яте, не можна забувати про величезний потенціал інших дисциплін.
Інтегровані уроки біології з
іншими
шкільними предметами
не тільки
дозволять «збільшити» час вивчення курсу, а й ще раз продемонструють, що
знання біології необхідні в усіх галузях і процесах життєдіяльності людини. І
тут потрібно говорити не тільки про такі рідні для біології предмети як хімія,
географія, але і не випускати з уваги літературу, що оспівує красу природи,
фізику і математику.
Підводячи підсумок, хотілося б відзначити, що який би шлях вирішення
проблеми не був обраний, головне пам'ятати про те, що недопущення
зменшення
значущості
даної
дисципліни.
Багато
вчених
і
наукові
співтовариства пророкують феноменальне майбутнє біології і називають XXI
ст. «Століттям біології». А значить, сучасний випускник школи, ким би він далі
не став, повинен володіти біологічною грамотністю і екологічною культурою,
обов'язково володіти навичками їх практичного застосування в різних областях.
У зв'язку з цим проблеми сучасної школи та біології зокрема сьогодні
невід'ємні від проблем і життя суспільства в цілому.
Список використаних джерел
1. Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання:
збірник наукових праць звітної наукової конференції викладачів за
2016-2017 н.р. – Вінниця, 2017. – 348 с.
2.
Проблеми освіти і виховання в сучасних умовах: збірник наукових
праць / за заг. ред. Н. М. Мирончук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.
Франка, 2013. – 208 c.
3. Проблемы преподавания биологии в школе (електронний ресурс).
Режим доступу: https://postnauka.ru/talks/30749.
Download