Uploaded by Леля Лео

Підвищення професійної кваліфікації вчителя-словесника

advertisement
Підвищення професійної кваліфікації вчителя-словесника
1.
2.
3.
Шляхи і засоби підвищення професійної кваліфікації вчителя-словесника.
Технології створення методичного архіву викладача-словесника.
Періодичні методичні видання.
Джерела:
1.
Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх
закладах: модульний курс : Посібник для студентів пед. університетів та інститутів /
Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011. – 366 с. Режим доступу:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/396/1/Практикум%20з%20методики%20н
авчання%20української%20мови%20в%20загальноосвітніх%20закладах.pdf
2.
Сайт інституту педагогіки Національної Академії Педагогічних Наук
України. Режим доступу: http://undip.org.ua/news/fahovi.php
Шляхи і засоби підвищення професійної кваліфікації вчителя-словесника
Основні шляхи збагачення знань і підвищення професійної кваліфікації учителів:

вивчення державних документів з актуальних питань освіти й
національного виховання

самостійне опрацювання наукової психолого-педагогічної, методичної,
лінгвістичної літератури, тобто самоосвіта

вивчення досвіду роботи вчителів-словесників та самоаналіз власного
досвіду

участь у конкурсах «Учитель року»

участь у роботі методичних об’єднань (школи, району, міста)

участь у конференціях, педагогічних читаннях

підвищення кваліфікації на курсах в інститутах післядипломної освіти,
педагогічних вищих закладах освіти

заняття в школі передового педагогічного досвіду

взаємовідвідування уроків, організація відкритих уроків
Технології створення методичного архіву викладача-словесника
Методичний архів викладача-словесника
Нормативні документи
Методичні рекомендації
Розробки уроків інших вчителів
Власні розробки уроків
Матеріали для позакласної роботи
"Скарбничка ідей"
Періодичні методичні видання

Щомісячний науково-методичний журнал «Дивослово»

Науково-методичний журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Український педагогічний журнал»

Науковий журнал «Порівняльно-педагогічні студії»

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика»

Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс»

Збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника»
Download