Загрузил Елена Гринько

Тест 7клас Сила упругости

Реклама
Тести
1. Деформація – це …
А) зміна швидкості тіла;
Б) зміна форми та розмірів тіла;
В) зміна маси тіла.
2. Види деформації.
А) розтягнення, вигин, стиснення;
Б) кручення, свердління, зсув;
В) вигин, кручення, довбання.
3. Сила пружності - це …
А) міра інертності тіла;
Б) сила, яка виникає під час деформації тіла і
напрямлена протилежно напрямку зміщення
частин цього тіла в ході деформації;
В) сила, яка виникає під час взаємодії двох тіл.
4. Закон Гука:
А) Fпруж = k*m;
Б) Fпруж = ρ*V;
В) Fпруж = k*x.
5. Одиниці жорсткості:
А) Н/м;
Б) м/Н;
В) Н/м*с.
6. Прилад для вимірювання сили:
А) секундомір;
Б) термометр;
В) динамометр.
Тести
1. Деформація – це …
А) зміна швидкості тіла;
Б) зміна форми та розмірів тіла;
В) зміна маси тіла.
2. Види деформації.
А) розтягнення, вигин, стиснення;
Б) кручення, свердління, зсув;
В) вигин, кручення, довбання.
3. Сила пружності - це …
А) міра інертності тіла;
Б) сила, яка виникає під час деформації тіла і
напрямлена протилежно напрямку зміщення
частин цього тіла в ході деформації;
В) сила, яка виникає під час взаємодії двох тіл.
4. Закон Гука:
А) Fпруж = k*m;
Б) Fпруж = ρ*V;
В) Fпруж = k*x.
5. Одиниці жорсткості:
А) Н/м;
Б) м/Н;
В) Н/м*с.
6. Прилад для вимірювання сили:
А) секундомір;
Б) термометр;
В) динамометр.
Тести
1. Деформація – це …
А) зміна швидкості тіла;
Б) зміна форми та розмірів тіла;
В) зміна маси тіла.
2. Види деформації.
А) розтягнення, вигин, стиснення;
Б) кручення, свердління, зсув;
В) вигин, кручення, довбання.
3. Сила пружності - це …
А) міра інертності тіла;
Б) сила, яка виникає під час деформації тіла і
напрямлена протилежно напрямку зміщення
частин цього тіла в ході деформації;
В) сила, яка виникає під час взаємодії двох тіл.
4. Закон Гука:
А) Fпруж = k*m;
Б) Fпруж = ρ*V;
В) Fпруж = k*x.
5. Одиниці жорсткості:
А) Н/м;
Б) м/Н;
В) Н/м*с.
6. Прилад для вимірювання сили:
А) секундомір;
Б) термометр;
В) динамометр.
Тести
1. Деформація – це …
А) зміна швидкості тіла;
Б) зміна форми та розмірів тіла;
В) зміна маси тіла.
2. Види деформації.
А) розтягнення, вигин, стиснення;
Б) кручення, свердління, зсув;
В) вигин, кручення, довбання.
3. Сила пружності - це …
А) міра інертності тіла;
Б) сила, яка виникає під час деформації тіла і
напрямлена протилежно напрямку зміщення
частин цього тіла в ході деформації;
В) сила, яка виникає під час взаємодії двох тіл.
4. Закон Гука:
А) Fпруж = k*m;
Б) Fпруж = ρ*V;
В) Fпруж = k*x.
5. Одиниці жорсткості:
А) Н/м;
Б) м/Н;
В) Н/м*с.
6. Прилад для вимірювання сили:
А) секундомір;
Б) термометр;
В) динамометр.
Скачать