Загрузил Mike Balzhi

My PLE

Реклама
My PLE
Дистанційні курcи
moodle (link)
Активізація пізновальної діяльності учнів за допомогою сучасних
ІКТ
Вступ
Мета дослідження
Об'єкт дослідження
Предмет дослідження
Завдання дослідження
Розділ 1
Розділ 2
Висновок
Додатки
Список використаних джерел
Інструменти для самоосвіти
Google (link)
Youtube (link)
Skype
Соціальні мережі
Facebook
Електронні книжки та електронні читанки в бібліотеках
Сучасна е-бібліотека
Різноманітні спільноти
Інструменти для поширення
Веб-сайти
Хмарні сервиси
Соціальні мережі
Інструменти для зберігання
Google drive (link)
Flash накопичувачі
Внутрішне середовище комп'ютера
Інструменти для співраці та обміну
Skype
Різноманітні месенджери
Соціальні мережі
Viber (link)
Робота з документами та зображеннями
WEB-браузер
Photoshop
Текстові процесори
Робота з презентаціями
Power Point
iSpring Suite
Скачать