Uploaded by Mike Balzhi

My PLE

advertisement
My PLE
Дистанційні курcи
moodle (link)
Активізація пізновальної діяльності учнів за допомогою сучасних
ІКТ
Вступ
Мета дослідження
Об'єкт дослідження
Предмет дослідження
Завдання дослідження
Розділ 1
Розділ 2
Висновок
Додатки
Список використаних джерел
Інструменти для самоосвіти
Google (link)
Youtube (link)
Skype
Соціальні мережі
Facebook
Електронні книжки та електронні читанки в бібліотеках
Сучасна е-бібліотека
Різноманітні спільноти
Інструменти для поширення
Веб-сайти
Хмарні сервиси
Соціальні мережі
Інструменти для зберігання
Google drive (link)
Flash накопичувачі
Внутрішне середовище комп'ютера
Інструменти для співраці та обміну
Skype
Різноманітні месенджери
Соціальні мережі
Viber (link)
Робота з документами та зображеннями
WEB-браузер
Photoshop
Текстові процесори
Робота з презентаціями
Power Point
iSpring Suite
Download