Загрузил Теодора Власева

Любите книжки - книжка войник

Реклама
Книжка войник
Стихотворение
на Леда Милева
Тест
Какви книги живеят
в библиотеката
Справочници
Дебели романи
Детски книжки
Най-разнообразни
Стари книги
Книги с поезия
С кого разговаря
детската книжка
Със старите книги
С командира речник
С два нови романа
С два стари атласа
С каква цел се обръща
към книгите
С поздрав
С молба
С въпрос
Със съвет
Кой смята, че книжката
няма място в библиотеката
Дебелият речник
Шарените списания
Дебелата енциклопедия
Старият атлас
Какво представлява атласът
Албум с географски карти
Книга с картини
Енциклопедия по георафия
Речник със сведения
Какво представлява
романът
Произведение с една
случка и герои
Произведение в
стихотворна реч
Произведение с много
случки и герои
Сборник с разкази
Какво съдържа книжката
на Ваньо
Стихотворения
Приказки
Разкази
Пословици и поговорки
Защо книгите не искат малката
книжка в библиотеката
Защото тя е поинтересна от тях
Не обичат приказки
Обидно им е да
разговарят с дечурлига
Смятат я за ненужна
Що за книга е речникът
Албум със снимки
Сборник с текстове
Справочник за думите
Сборник с речи
Защо речникът е Командир
в библиотеката
Защото той познава и спазва реда
Защото може да обясни и оцени
значението на всяко нещо
Защото е силен и властен
Защото е най-дебел и стар
С какво Леда Милева
сравнява книгите
.
С деца
С приятели
С учители
С войници
Кои думи на книжката показват,
че тя наистина се чувства войник
Имали ли място за мене?
Разрешете да доложа!
Имало едно време…
Аз съм книжката на
Ваньо
Защо речникът разрешава на
книжката да остане в
библиотеката
Защото Малката книжка
е любимата за Ваньо
Защото Книжката не заема много
място и няма да пречи на никого
Защото книгите живеят в
библиотеките
Защото речникът е главният и той
взема решенията
Защо Речникът поставя
малката книжка редом
до себе си
За да привлича децата в
библиотеката и те да заобичат
всички книги
За да забавлява другите книги
със своите приказки
За да му бъде помощник в
опазването на реда
За да помага на книгите полесно да намират читатели
А СПОРЕД ТЕБ ЗА
КАКВО СЕ БОРИ
КНИЖКАТА ВОЙНИК
Отлично
Похожие документы
Скачать