Instructsia 02.06

Реклама
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
СИСТЕМИ
WEB - БАНКІНГ
1
ЗМІСТ
ПРО СИСТЕМУ WEB-БАНКІНГ……………………………………………3
МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ WEB-БАНКІНГ………………………………4
РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ WEB – БАНКІНГ………….5
ПЕРШИЙ ВХІД ДО СИСТЕМИ ……………………………………………9
ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ………………………………………………….10
ІСТОРІЯ ОПЕРАЦІЙ. МОЇ ПЕРЕКАЗИ…………………………………..12
ІСТОРІЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА КАРТКАМИ…………………………………….14
КАРТКИ І РАХУНКИ………………………………………………………..15
ВИПИСКА ЗА БІЛІНГОВИЙ ПЕРІОД……………………………………16
ВИПИСКА ЗА ДОВІЛЬНИЙ ПЕРІОД…………………………………….17
БЛОКУВАННЯ КАРТКИ……………………………………………………18
АКТИВАЦІЯ ТА ДЕАКТИВАЦІЯ КАРТКИ………………………………20
АКТИВАЦІЯ КАРТКИ ………………………………………………………25
ПЕРЕВИПУСК КАРТКИ ……………………………………………………26
ВИПУСК ДОДАТКОВОЇ КАРТКИ…………………………………………27
ВІРТУАЛЬНА КАРТКА…………… …………………………………….....29
ВИПУСК ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТКИ …………………………………….....29
БЛОКУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТКИ…………………………………29
ВІДНОВЛЕННЯ CVC2 КОДУ ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТКИ ……………….30
ДОСТРОКОВЕ ЗАКРИТТЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТКИ …………………..32
ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ…………………………………………………..34
ЗМІНА ПАРОЛЮ ДЛЯ ВХОДУ В СИСТЕМУ……………………………37
УПРАВЛІННЯ ЛІМІТАМИ ………………………………………………..39
РЕКОМЕНДАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ
В СИСТЕМІ WEB-БАНКІНГ……………………………………………….45
ПРО СИСТЕМУ WEB-БАНКІНГ
Шановний клієнте
Дякуємо Вам за те, що Ви обрали систему дистанційного обслуговування WEBбанкінг від Ощадбанку.
WEB-банкінг – це сучасний та зручний спосіб контролювати стан своїх рахунків та
керувати ними без відвідування банку без обідніх перерв та вихідних.
Все що Вам необхідно – це мати комп’ютер, мобільний телефон або смартфон з
доступом до мережі Internet. Ви зможете переглядати інформацію по своїх рахунках,
що відкриті у Банку, контролювати залишок коштів на них та історію проведених
операцій, а також проводити операції зі своїми рахунками з будь-якої точки світу де
є доступ до мережі Internet.
Звертаємо Вашу увагу на те, що можливості та сервіси системи WEB-банкінг
постійно розширюються. Тому Ощадбанк оперативно буде вносити відповідні зміни у
Інструкцію доповнюючи та вдосконалюючи її.
Актуальну версію інструкції Ви завжди зможете завантажити або переглянути на
сайті Ощадбанку www.oschadnybank.com.
Ми подбали аби користування системою було для Вас простим та зручним, а також
знизили тарифи на здійснення операцій в системі WEB-банкінг (у порівнянні з
операціями у відділеннях Банку).
Сподіваємося, Вам сподобається простота у користуванні та вигідні тарифи на
здійснення операцій в системі WEB-банкінг.
З повагою, Ваш Ощадбанк.
МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ WEB-БАНКІНГ
WEB-банкінг це сучасний та мобільний програмний комплекс, що дозволяє Вам
контролювати стан своїх рахунків, а також здійснювати банківські операції без
відвідування відділення банку, у режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, з будьякої точки світу де є доступ до мережі Іnternet, а саме:
- отримувати інформацію про залишок коштів на карткових рахунках, що відкриті у
Ощадбанку, відслідковувати зарахування та списання коштів з власних рахунків,
- переглядати історію операцій, що проведені зі своїми картковими рахунками,
- формувати виписки по своїм картковим рахункам за будь-який період,
- переказувати кошти з картки на картку (між власними картковими рахунками),
- переказувати кошти на карткові рахунки інших осіб, що відкриті у Ощадбанку (у
гривні),
- здійснювати переказ коштів на рахунок «Мобільні заощадження» та отримувати
інформацію щодо залишку коштів на ньому,
- самостійно здійснювати блокування платіжної картки у випадку її втрати або
крадіжки,
- створювати шаблони та постійні платіжні доручення для швидкого здійснення
переказу коштів та переказувати кошти за допомогою них (на свої рахунки та на
рахунки інших осіб, що відкриті у Ощадбанку або на рахунок «Мобільні
заощадження»),
- змінювати пароль до системи WEB-банкінг,
- поповнювати номери мобільних телефонів, СDМА-зв’язку та ІР-телефонії,
- здійснювати активацію/деактивацію карток,
- змінювати/знімати до кінця терміну дії картки ліміти (обмеження) по картковим
рахункам на суму та кількість операцій при знятті коштів в банкоматах Ощадбанку,
банкоматах інших банків, на здійснення розрахунків в торгівельній мережі або в
мережі Інтернет,
- здійснювати перевипуск платіжних карток по причині втрати ПІН-коду,
пошкодження картки або по причині закінчення строку дії картки,
- здійснювати випуск додаткової картки до основної (на ім’я власника рахунку),
- здійснювати відкриття Віртуальної картки та операції з нею.
4
РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ WEB – БАНКІНГ.
1. Для підключення до системи WEB – банкінг у Вас обов’язково має бути відкрито у
Ощадбанку картковий рахунок у гривні або Доларах США або євро.
2. Для коректної реєстрації та подальшого здійснення операцій в системі WEBбанкінг Вам необхідно підключити послугу СМС-банкінг (послуга СМС-банкінг
передбачає отримання СМС-повідомлень на номер мобільного телефону про рух
коштів по картковому рахунку, послуга СМС-банкінг є платною, згідно з тарифами
банку). Підключення до послуги СМС-банкінг можливе у відділенні банку, де Вам
було відкрито рахунок, або за телефонами Контакт-центру +38-044-363-01-33 або
0-800-210-800 безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по Україні.
3. Реєстрація користувача може здійснюватися одним із способів (на Ваш вибір):
 через сайт Ощадбанку www.oschadnybank.com
 через будь-який з банкоматів Ощадбанку.
Реєстрація через сайт Ощадбанку.
1. Для здійснення успішної реєстрації через сайт Ощадбанку Ваша карта має бути
підкючена до послуги СМС-банкінг (послуга СМС-банкінг передбачає отримання
СМС-повідомлень на номер мобільного телефону про рух коштів по картковому
рахунку, послуга СМС-банкінг є платною, згідно з тарифами банку).
2. На сайті банку www.oschadnybank.com оберіть меню
.
3. У відкритому вікні оберіть меню
та вкажіть
номер Вашої карти, що відкрита у Ощадбанку та натисніть кнопку «Продовжити».
4. Перевірте перші та останні цифри номеру Вашого мобільного телефону, на який
Вам буде надіслано пароль для входу до системи та натисніть «Отримати пароль».
5
5. Введіть у поле «Новий логін» логін, який Ви в майбутньому будете
використовувати для входу в систему WEB-банкінг.
6. В полях «Пароль» та «Пароль ще раз» вкажіть пароль. Будь ласка, при створенні
пароля дотримуйтеся, рекомендацій, що наведені під таблицею.

Пароль має складатися як мінімум із 6 латинських символів, містити хоча б
одну цифру, одну рядкову латинську літеру та одну заголовну латинську літеру.
(наприклад: Ab1234, abcDf524, x56Yxv34).
6
Використання нелатинських літер, спеціальних символів (?, & І т.п.) є
неприпустимим.
З метою безпечного користування системою WEB-банкінг, будь-ласка, нікому не
розголошуйте логін та пароль до системи, а також не залишайте відкритою
(завантаженою) систему WEB-банкінг.
Реєстрація через банкомат Ощадбанку.
1. Вставте картку у банкомат та оберіть мову, на якій буде відображатися інформація.
2. Введіть ПІН-код.
3. В меню вибору операцій оберіть WEB банкінг.
4. В наступному меню здійсніть реєстрацію в системі WEB – банкінг (використовуйте
меню банкомату «Реєстрація у WEB – банкінгу») та отримайте список одноразових
паролів (через меню банкомату «Список одноразових паролів»).
 Увага! Нікому в жодному разі не повідомляйте свій логін та пароль для входу до
системи WEB – банкінг.
Зберігайте чек банкомату, що містить логін та пароль до системи WEB-банкінг
у відомому лише Вам місці.
7
ПЕРШИЙ ВХІД ДО СИСТЕМИ.
1. На сайті банку www.oschadnybank.com оберіть меню
.
2. В меню оберіть опцію
вкажіть Ваші Ім’я користувача та
пароль для входу в систему та натисніть кнопку «Увійти».
3. З метою додаткової безпеки, при кожному успішному або неуспішному вході до
системи WEB-банкінг Вам буде надсилатися СМС-повідомлення. Це дозволить
Вам оперативно отримувати інформацію, щодо несанкціонованого доступу інших
осіб до системи WEB-банкінг, та оперативного реагування.
8
ВІДНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ.
1. Якщо Ви забули пароль для входу до системи WEB-банкінг – скористайтеся меню
«Відновлення паролю». Вкажіть номер картки за якою Ви здійснювали реєстрацію
в системі WEB-банкінг.
 Для можливості відновлення паролю Ваша карта має бути підкючена до послуги
СМС-банкінг (послуга СМС-банкінг передбачає отримання СМС-повідомлень на
номер мобільного телефону про рух коштів по картковому рахунку, послуга СМСбанкінг є платною, згідно з тарифами банку).
2. Вам буде відправлено СМС-повідомлення із одноразовим паролем для входу до
системи WEB-банкінг. Вкажіть отриманий по СМС код у відповідному полі.
3. У вікні, що з’явилося введіть новий пароль для входу до системи WEB-банкінг.
9

Якщо одноразовий пароль Вами не отриманий, використовуйте операцію
«Відправити одноразовий пароль повторно».
10
ІСТОРІЯ ОПЕРАЦІЙ.
МОЇ ПЕРЕКАЗИ.
1. В меню «Історія операцій» в закладці «Мої перекази» відображаються перекази, що
здійснені Вами з карткового рахунку в системі WEB-банкінг.
11
2. Для перегляду детальних реквізитів переказу Вам необхідно натиснути на
відповідний рядок. Як наслідок Вам відобразиться статус операції, сума та номер
картки з якої було здійснено переказ коштів.


12
Ви можете зберегти створений Вами переказ як Шаблон (натиснувши кнопку
«Зберегти як шаблон»). Це допоможе Вам у майбутньому здійснювати таку
операцію швидше використовуючи збережений шаблон.
Також Ви можете зберегти переказ як платіжне доручення. Це дозволить Вам
здійснювати переказ коштів щомісячно або щотижня (у обраний Вами день
тижня або місяця) без відвідування банку.
ІСТОРІЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА КАРТКАМИ.
1. Меню «Історія операцій за картками» відображає операції, що здійснені Вами із
застосуванням карткових рахунків, а також операції зарахування коштів на Ваш
картковий рахунок протягом вибраного періоду часу.
Операції перерахування з Вашого карткового рахунку відображаються зі знаком (-).
В цьому меню Ви також можете бачити загальну суму на яку було здійснено операцію
(із урахуванням комісії, якщо вона була списана з Вашого карткового рахунку).
2. Натиснувши на знак
Ви маєте можливість побачити номер операції та дату
обробки цієї операції банком.
13
КАРТКИ І РАХУНКИ.
1. В меню «Картки і рахунки» Вам доступна для перегляду детальна інформація про
Ваші карткові рахунки, що відкриті у Ощадбанку та випущені платіжні картки та
основні умови їх обслуговування (термін дії, номер рахунку, доступний залишок
коштів, валюта, та інша інформація).
2. Також в меню «Картки і рахунки» Ви маєте можливість здійснювати інші операції
зі своїми картками, а саме: формувати виписки, самостійно заблокувати картку
(наприклад у випадку її втрати, крадіжки або компроментації) або перевипустити
картку.
14
ВИПИСКА ЗА БІЛІНГОВИЙ ПЕРІОД.
1. Виписка за білінговий період формується, як правило, з 25 числа попереднього
місяця по 25 число поточного місяця. Для формування виписки Вам необхідно
обрати операцію «Виписка за білінговий період», обрати картку за якою необхідно
сформувати виписку, та обрати період виписки.
2. Виписка за білінговий період буде відображена у окремому вікні.
15
ВИПИСКА ЗА ДОВІЛЬНИЙ ПЕРІОД.
1. Ви можете сформувати виписку по рахунку за будь-який період, скориставшись
меню «Виписка за довільний період».
2. Для цього оберіть дату початку та кінця періоду виписки, заповнивши поля «Дата
з» та «Дата по», а також оберіть номер картки, за рахунком якої Ви бажаєте
сформувати виписку. Після чого натисніть кнопку «Продовжити».
16
БЛОКУВАННЯ КАРТКИ.
1. Меню «Блокування картки» створене аби Ви мали змогу оперативно заблокувати
Вашу картку у разі її втрати, крадіжки або у разі підозри щодо цього.
2. Для здійснення операції блокування картки у зв’язку із втратою або крадіжкою
картки оберіть картку, яку необхідно заблокувати. В меню «Оберіть причину»
оберіть одну із причин блокування картки. Поле «Коментар» не є обов’язковим для
заповнення, в ньому Ви можете вказати будь-яку додаткову інформацію. Після
чого натисніть кнопку «Продовжити».

У разі якщо Ви не впевнені у втраті або крадіжці картки, Ви можете
тимчасово заблокувати картку (до вияснення дійсності її втрати або крадіжки).
Для цього, оберіть причину «Заблокувати тимчасово».
Картка, яка заблокована тимчасово, може бути розблокована Вами за допомогою
операції «Розблокування картки».
17
18
АКТИВАЦІЯ ТА ДЕАКТИВАЦІЯ КАРТКИ
Якщо Ви бажаєте забезпечити безпеку Вашим коштам, що знаходяться на
картковому рахунку, Ви можете тимчасово деактивувати Вашу платіжну
картку.
1. Для деактивації картки в розділі «Картки і рахунки» необхідно обрати операцію
«Деактивація картки».
2. Після цього, у наступному меню необхідно натиснути на кнопку «Деактивувати».
19
3. У наступному вікні необхідно вказати одноразовий пароль та натиснути кнопку
«Продовжити».
4. Після успішного здійснення операції на екрані з’явиться повідомлення «Картка
деактивована».
20
Тимчасова активація картки
Операція «Тимчасова активація картки» надає Вам змогу на необхідний проміжок
часу 5 хв., 10 хв, 30 хв. або 1 годину зробити картку активною, а також дозволяє
встановити кількість дозволених операцій по картці протягом вказаного періоду.
Після закінчення обраного Вами періоду карка знову буде деактивована.
1. Для тимчасової активації картки необхідно у меню «Картки і рахунки» обрати
операцію «Тимчасова активація картки».
2. У наступному вікні необхідно вказати число дозволених операцій по картці та
обрати період активації картки зі списку.
21
3. Далі необхідно обрати спосіб доставки одноразових паролів та підтвердити
операцію тимчасової активації картки одноразовим паролем.
22
4. Після успішного проведення операції система відобразить повідомлення про те, що
операції тимчасово дозволені, а також кількість та період дії дозволених операцій.

У разі, спроби здійснення операцій після закінчення часу тимчасової активації
картки, системою буде видано повідомлення про неможливість здійснення такої
операції.
23
АКТИВАЦІЯ КАРТКИ
1. Для активації картки на постійній основі необхідно у меню «Картки і рахунки»
обрати операцію «Активація картки».
2. У меню «Активація картки» необхідно обрати кнопку «Активувати».
24
3. Після цього обрати спосіб доставки одноразового пароля та підтвердити операцію
одноразовим паролем.
4. Після успішної активації картки система видасть повідомлення, що «Картку
активовано».
25
ПЕРЕВИПУСК КАРТКИ
1. Операція «Перевипуск картки» дозволяє здійснювати перевипуск платіжних карток
по причині втрати ПІН-коду, пошкодження картки або по причині закінчення
строку дії картки.
2. Для перевипуску картки необхідно меню «Картки і рахунки» обрати операцію
«Перевипуск картки».
3. Після чого з переліку причин обрати причину перевипуску картки та підтвердити її
одноразовим паролем.
Нова картка буде доставлена в те ж саме відділення банку, в якому Ви отримували
картку минулого разу.
26
ВИПУСК ДОДАТКОВОЇ КАРТКИ НА ІМЯ ВЛАСНИКА РАХУНКУ .
1. Операція «Випуск додаткової картки» дозволяє власнику основної картки
(рахунку) здійснювати випуск додаткової платіжної картки.
2. Для випуску додаткової картки необхідно в меню «Картки і рахунки» обрати
операцію «Випуск додаткової картки».
3. З переліку карток обрати основну картку до рахунку якої необхідно замовити
випуск додаткової картки.
4. Обрати тип додаткової картки, перевірити відділення, до якого буде доставлена
додаткова картка та підтвердити її одноразовим паролем.
27
Додаткова картка буде доставлена в те ж відділення Банку, в якому Ви отримували
основну картку.
14 днів
28
ВІРТУАЛЬНА КАРТКА
ВИПУСК ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТКИ
1. Віртуальна картка використовується виключно для розрахунку за товари та
послуги в мережі Інтернет.
2. Для випуску Віртуальної картки необхідно в меню «Картки і рахунки» обрати
операцію «Замовити Віртуальну картку».
3. З переліку карток обрати основну картку до рахунку якої необхідно відкрити
Віртуальну картку.
29
4. Обрати тип Віртуальної картки (Visa або MasterCard) та підтвердити її одноразовим
паролем.
5. Після успішного здійснення операції підтвердження на екрані з’явиться
повідомлення про випуск Віртуальної картки. УВАГА! Номер картки необхідно
запам’ятати!
30
6. В результаті випуску Віртуальної картки на мобільний телефон находять СМСповідомлення з інформацією щодо № платіжної картки, СVС 2 код та строк дії
картки та автоматичного підключення СМС-повідомлень
7. Операції за допомогою Віртуальної картки можливо здійснювати відразу після
отримання інформації про успішне відкриття Віртуальної картки.
БЛОКУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТКИ
Віртуальна картка може бути заблокована у порядку, визначеному в розділі
«Блокування картки».
ВІДНОВЛЕННЯ СVC 2 КОДУ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТКИ
1. Функція «Відновлення CVC2 коду для Віртуальної картки» дозволяє отримати
новий CVC2код для здійснення розрахунків в мережі Інтернет.
2. Для відновлення CVC2 коду для Віртуальної картки необхідно в меню «Картки і
рахунки» обрати операцію «Відновлення CVC2коду» та натиснути «Продовжити».
3. Підтвердити зміну CVC2 коду одноразовим паролем.
31
4. Після успішного здійснення операції на екрані з’явиться повідомлення та новий
CVC2 код буде відправлено на мобільний телефон.
ДОСТРОКОВЕ ЗАКРИТТЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КАРТКИ
1. Функція «Дострокове закриття Віртуальної картки» дозволяє достроково закрити
Віртуальну картку.
32
2. Для дострокового закриття Віртуальної картки необхідно в меню «Картки і
рахунки» обрати операцію «Дострокове закриття Віртуальної картки» та натиснути
«Продовжити».
3. Підтвердити операцію «Дострокове закриття Віртуальної картки» одноразовим
паролем.
4. Після успішного здійснення операції на екрані з’явиться повідомлення «Картка
підготовлена до закриття».
33
ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ.
1. Операції в меню платежі та перекази умовно можна поділити на такі три основні
групи: «Мої перекази і платежі», «Перекази між картками», «Операції з рахунком
«Мобільні заощадження», «Операції з Віртуальною карткою», «Сплата послуг».
34
2. «Мої перекази і платежі» - це меню в якому відображаються створені Вами
шаблони та платіжні доручення. В цьому меню Ви можете редагувати або видаляти
платіжні доручення, а також активувати або деактивувати регулярні платіжні
доручення.
3. В меню «Перекази між картками/рахунками» Ви можете здійснювати переказ
коштів з власних карткових рахунків на інші власні рахунки, що відкриті у
Ощадбанку у будь-якій валюті або на рахунки інших фізичних осіб – у гривні.
35
4. Меню «Операції з рахунком «Мобільні заощадження»» використовується для
здійснення переказу коштів з карткового рахунку на рахунок «Мобільні
заощадження» та у зворотньому порядку (з рахунку «Мобільні заощадження» на
картковий рахунок). Переказ здійснюється миттєво.
5. Меню «Операції з Віртуальною карткою»» використовується для здійснення
переказу коштів з карткового рахунку на рахунок «Віртуальної картки» та у
зворотньому порядку (з рахунку «Віртуальної картки» на картковий рахунок).
Переказ здійснюється миттєво.
36
6. Меню «Сплата послуги» призначене для поповнення номерів мобільних телефонів,
СDМА-зв’язку та ІР-телефонії. Поповнення здійснюється миттєво.
Усі операції переказу коштів повинні бути підтверджені одноразовим паролем, який може
бути доставлено Вам на номер мобільного телефону (в тексті СМС-повідомлення) або
одноразовий пароль, вказаний в чеку банкомату.
Після проведення кожної операції переказу коштів, Ви маєте можливість зберегти даний
переказ як шаблон для його подальшого використання.
ЗМІНА ПАРОЛЮ ДЛЯ ВХОДУ В СИСТЕМУ.
1. В розділі «Налаштування» оберіть операцію «Змінити пароль». Введіть новий
пароль та підтвердіть його введення в полі «Підтвердження нового пароля». Після
чого натисніть кнопку «Зберегти зміни».
37
2. Операція зміни паролю повинна бути підтверджена Вами. Для цього оберіть спосіб
доставки одноразового паролю у вигляді СМС-повідомлення або на чек банкомату
та натисніть кнопку «Продовжити».

Рекомендуємо Вам змінювати пароль для входу в систему WEB-банкінг не
рідне ніж 1 раз на півроку.
38
Пароль має складатися як мінімум із 6 латинських символів, містити хоча б одну
цифру, одну рядкову латинську літеру та одну заголовну латинську літеру.
(наприклад: Ab1234, abcDf524, x56Yxv34).
Використання нелатинських літер, спеціальних символів (?, & І т.п.) є
неприпустимим.
З метою безпечного користування системою WEB-банкінг, будь-ласка, нікому не
розголошуйте логін та пароль до системи, а також не залишайте відкритою
(завантаженою) систему WEB-банкінг. Пам'ятайте, що співробітники банку
ніколи не запитують постійний пароль, одноразові паролі, PIN-коди.
УПРАВЛІННЯ ЛІМІТАМИ
З метою дотримання безпеки коштів на Ваших карткових рахунках, Банком
встановлено обмеження на кількість та суму операцій, які Ви можете здійснити із
використання платіжної картки протягом 1 дня, 1 тижня, 1 місяця. Дані ліміти
(обмеження) поділяються на 4 категорії: операції зняття коштів в банкоматах
Ощадбанку, в банкоматах інших банків, розрахунки в торгівельній мережі за товари та
послуги, розрахунки в мережі Internet. Про розмір лімітів (обмежень) що діють по
Вашій картці, Ви можете дізнатися у відділенні банку або ознайомитися з діючими
лімітами в розділі «Управління лімітами» в системі WEB-банкінг.
Ви самостійно (без повідомлення банку) маєте можливість змінювати або знімати на
постійній основі встановлені ліміти за допомогою меню «Управління лімітами».
1. В розділі «Налаштування» оберіть закладку «Управління лімітами».
2. Оберіть платіжну картку, по якій Ви бажаєте змінити або повністю зняти ліміти
(обмеження). У наступному вікні Ви побачите розмір діючих лімітів (обмежень) по
картці, які Ви маєте можливість змінити/зняти.
39
3. Для ЗМІНИ лімітів оберіть ліміт, який Ви бажаєте змінити, та вкажіть суму та
кількість операцій, які максимально можливо буде здійснити цією карткою
протягом 1 дня або 1 тижня або 1 місяця. Після цього натисніть кнопку
«Встановити».
40
4. Для підтвердження встановлення ліміту Вам необхідно підтвердити цю операцію
одноразовим паролем (який може бути отриманий Вами за допомогою СМСповідомлення або у чеку банкомату).
41
5. Після підтвердження зміни ліміту одноразовим паролем, Ваші ліміти будуть
автоматично змінено.
42
6. Нові(змінені) ліміти буде доступно для перегляду в меню «Управління лімітами».
7. Для ЗНЯТТЯ лімітів оберіть ліміт, який Ви бажаєте змінити, та вкажіть суму та
кількість операцій, які максимально можливо буде здійснити цією карткою
протягом 1 дня або 1 тижня або 1 місяця.
8. На формі «Встановлення ліміту» натисніть посилання «Зняти ліміт».
9. На формі «Зняття ліміту» натисніть кнопку «Зняти»
43
10. Оберіть спосіб доставки одноразового пароля для підтвердження операції
11. Після підтвердження зміни ліміту одноразовим паролем, Ваші ліміти будуть
автоматично зняті.
44
РЕКОМЕНДАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ WEB БАНКІНГ
Для того, щоб захисти себе від шахрайства та зловживань рекомендуємо:
o підключити послугу СМС-банкінгу (СМС-повідомлення про проведені операції);
o не розголошувати повні реквізити своєї платіжної картки (у тому числі код
CVV2/CVC2) стороннім особам, навіть якщо вони представляються співробітниками
банку або правоохоронних органів;
o уникайте проведення платежів або зміни паролів з комп'ютерів, до яких має доступ
безліч людей (комп'ютери в інтернет-клубах, залах очікування на вокзалах, аеропортах
і т.п.) на таких комп’ютерах може бути встановлене спеціалізоване програмне
забезпечення зловмисників;
o використовуйте антивірусне програмне забезпечення і міжмережні екрани (файрволи)
відомих виробників;
o регулярно оновлюйте антивірусні програми на вашому комп'ютері і перевіряйте його
на наявність шкідливих програм;
o обмежуйте доступ до комп'ютерів, з яких ведеться робота з системою WEB-банкінг
стороннім особам;
o не зберігайте ідентифікаційні дані на чужих комп’ютерах, а краще якщо це правило
застосовувати й до власного комп’ютера;
o за можливості, при введенні конфіденційної інформації або логіну та паролю,
користуйтесь віртуальною клавіатурою;
o слідкуйте за повідомленням безпеки розробників системного та прикладного
програмного забезпечення, що встановлено на Вашому комп’ютері та здатне до
мережної взаємодії. Регулярно встановлюйте оновлення, які усувають критичні
вразливості прикладного та системного програмного забезпечення;
o у випадку втрати мобільного телефону, необхідно змінити пароль для входу в систему
WEB-банкінг або зателефонувати до Контакт-центру банку з метою блокування
доступу до системи WEB-банкінг. Для мінімізації можливості перехоплення
одноразових паролів після втрати SIM картки, рекомендуємо придбати новий
стартовий пакет мобільного зв’язку, та переоформити умови користування послугою
СМС-банкінг на новий номер телефону;
o якщо Вам здалося, що хтось підгледів Ваші ідентифікаційні дані, необхідно одразу
повідомити банк і заблокувати доступ в систему;
o якщо Вам все ж не вдалося забезпечити секретність своїх даних, перше що потрібно
зробити - це зателефонувати до Контакт-центру Банку та слідувати інструкціям Банку;
o перераховуйте на рахунок Віртуальної картки лише необхідну для здійснення
розрахунку суму.
45
Скачать