Загрузил andr.alek

лаба

Реклама
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Лабораторна робота №1
з дисципліни: «Управління ІТ проектами»
на тему: «Виконання робіт по управлінню проектом в MS Project»
Перевірила викладач:
Cт.викл. Гладка М.В.
Виконав:
Студент групи КН-4-6
Мурга І. В
Київ – 2019
Тема: Робота відділу контролю якості навчання.
Мета: Навчитись працювати в середовищі MS Project. Розробити модель
виконання проектних робіт.
Завдання:
1. Познайомитись з системою управління проектами MS Project.
2. Користуючись теоретичними відомостями виконати розробку
моделі по управлінню проектом згідно визначеної тематики (робота
виконується на тему, яка узгоджена під час виконання лабораторної
роботи №1-4 з минулого семестру).
3. Сформувати всі складові управлінням організацією, підрозділом
згідно функцій та ресурсів, що визначені були в лабораторній роботі
№2 в минулому семестрі.
4. Оформити проект у вигляді звіту по виконаному проекту з
плановими і фактичними показниками.
5. Подати звіт у вигляді *.doc файлу. (Звіт файлу зберігається у
форматі .doc. Інші типи форматів до розгляду не приймаються.)
Хід роботи
Рис. 1. Складові управління.
Рис. 2. Діаграма Ганта.
Рис. 3. Діаграма Ганта з відслідковуванням.
Рис. 4. Форма таблиці звітних даних про завантаження ресурсів Project.
Рис. 5. Візуальний оптимізатор ресурсів.
Рис. 6. Звітність по витратам.
Рис. 7. Звітність по трудозатратам.
Висновок: В даній лабораторній роботі була спроектована робота по
органзації та проведенню олімпіад. А саме було сплановано всі роботи, час та
ресурси проекту необхідні для його виконання. Таким чином, для реалізації
проекту необхідно:
219,200 грн., роботи поділяються на 26 складових,
загальний термін реалізації проекту 82 дні.
Скачать