Основная информация

Реклама
Основная информация:
1. Олимпиады проводятся по всем школьным предметам для казахских и русских
классов.
2. Участники: учащиеся всех классов, студенты и учителя.
3. Стоимость - 400 тенге или 70 рублей за одного участника по одному предмету в одной
олимпиаде.
4. Сроки проведения: постоянно.
5. Результаты оглашаются в течение трёх рабочих дней.
6. Все участники награждаются Дипломами соответствующих степеней (по выбору: на
казахском или русском языке).
7. За подготовку учащихся учителя награждаются Дипломами бесплатно.
8. Дипломы имеют международный статус (Государственные лицензии РК и
Свидетельства о регистрации СМИ РФ)
Негізгі ақпарат:
1. Олимпиада барлық мектеп пәндері үшін қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.
2. Қатысушылар: барлық сынып оқушылары, студенттер мен мұғалімдер.
3. Бағасы - бір пәнге олимпиадаға қатысу үшін бір адамға 400 теңге немесе 70 рубль.
4. Өтілу мерзімі: тұрақты.
5. Нәтижесі үш жұмыс күні ішінде белгілі болады.
6. Барлық қатысушылар әр түрлі дәрежедегі Дипломдармен марапатталады (таңдау
бойынша: қазақ және орыс тілдерінде)
7. Мұғалімдер олимпиадаға қатысушыларды дайындағаны үшін Дипломдармен тегін
марапатталады.
8. Дипломдардың халықаралық мәртебесі бар (ҚР мемлекетінің лицензиясы және РФ
БАҚ-та тіркелуі туралы Куәлік)
Порядок участия:
1. Cкачать материалы: задания и заявку с бланками ответов.
2. Провести олимпиаду среди учащихся.
3. Оплатить необходимую сумму.
4. Упаковать в один архив: бланки ответов, заявку, скан или фото документов об оплате.
5. Отправить архив на проверку.
6. Получить дипломы, распечатать их и вручить участникам олимпиады.
Қатысу тәртібі:
1. Материалдарды жүктеу тапсырмалар мен өтініштерді жауап бланк ілерімен бірге.
2. Оқушылар арасында олимпиада өткізу.
3. Қажетті соманы төлеу.
4. Бір архивке жинақтау: жауап бланкілері, өтініш, сканерлеу немесе ақы төленгені
туралы фото құжаттар.
5. Архивке тексеруге жіберу.
6. Дипломдарды алу, басып шығару және олимпиадаға қатысушыларға табыс ету.
Обращаем Ваше внимание!
1. Материалы должны быть заархивированы! В архиве: копия или фото квитанции,
заявка и ответы.
2. Заявка и ответы должны быть оформлены только в формате Word.
3. Не удаляйте “шапку” в Заявках, так как в ней указан номер олимпиады!
4. Данные в дипломы автоматически копируются из заявок, поэтому заполняйте их
внимательно.
Материалы, оформленные не по правилам,
будут возвращаться для исправления ошибок.
Сіздің назарыңызға ұсынамыз!!!
1. Материалдар архивтелуі қажет!!! Архивте: көшірме немесе фото түбіртектер, өтініш
пен жауаптар.
2. Өтініш пен жауаптар ТЕК Word форматында ұсынылуы тиіс.
3. Өтініштің «басқы жағын» өшірмеңіздер, себебі олимпиада нөмірі көрсетілген.
4. Өтініштегі деректер автоматты түрде дипломдарға көшіріледі, сол себепті
өтініштерді мұқият толтырыңыздар.
Ережеге сай рәсімделмеген материалдар қателерің түзету үшін қайта қайтарылады.
Скачать
Похожие карточки
Создать карточки