seo-kniga-bylgarski-saitove

Реклама
SEO КНИГА
ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Практическо ръководство за оптимизация
и популяризиране на сайтове в Google.BG!
█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║ ©
Postvai.COM – 2016 г.
SEO книга за български
сайтове!
© 2016 Петко Димов
Днес не е достатъчно просто да имате уеб сайт, а трябва той
да излиза на първите места в търсачките, защото 90 % от
потенциалните клиенти отварят само първите сайтове показани в
резултатите от търсене.
Дейността по подобряване условията за
тяхното класиране се нарича SEO оптимизация и популяризиране
на сайтове.
В Българското Интернет пространство сайтовете са на
кирилица и търсенето става само в една
търсеща машина –
Google.BG, поради което под SEO в България следва се разбира
„оптимизация за Google.BG„. Точно тези специфични особености
при оптимизацията на български сайтове ще разгледаме в нашата
SEO книга.
Тя е написана по най-актуалните тенденции за SEO през 2016
година
и
поради
постоянно
сменящите
се
изисквания
на
търсачките, книгата ще бъде публикувана онлайн, за да може да я
променяме по най-новите правила.
Всички
права
са
запазени.
Можете
да
копирате
и
POSTVAI.COM
разпространявате материалите, като цитирате източника.
стр. 1
Съдържание
КАКВО Е SEO? ...................................................................................................................................... 3
ВЪТРЕШНА ОПТИМИЗАЦИЯ .......................................................................................................... 5
КАК РАБОТЯТ ТЪРСАЧКИТЕ И КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЛГОРИТЪМА НА GOOGLE? ............................................. 5
ОПЕРАТОРИ ЗА ТЪРСЕНЕ И ТРИКОВЕ ЗА РАБОТА С GOOGLE.BG? .................................................................. 11
ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА АЛГОРИТЪМА НА GOOGLE .................................................................................... 20
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА САЙТ ........................................................................................................ 39
АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗБОР НА SEO ДОМЕЙН? ............................................................................................... 47
8 СЪВЕТА ЗА ИЗБОР НА SEO ХОСТИНГ ..................................................................................................... 53
ИЗБОР НА КЛЮЧОВИ ДУМИ ................................................................................................................... 57
ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОД И МЕТА ТАГОВЕ ................................................................................................. 66
SEO ПРИЯТЕЛСКИ URL ......................................................................................................................... 74
АРХИТЕКТУРА НА САЙТ ......................................................................................................................... 77
SILOING – SEO AРХИТЕКТУРА ................................................................................................................. 83
СКОРОСТТА НА САЙТА Е ПАРИ – 6 СТЪПКИ ЗА ПО-БЪРЗ WORDPRESS ............................................................ 88
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ДРУГИ ДЪРЖАВИ И ЛОКАЛНО SEO............................................................................... 94
SEO ИНСТРУМЕНТИ НА GOOGLE............................................................................................................. 97
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ ЗА УЕБ .................................................................................................... 103
10 ФОРМУЛИ ЗА ПИСАНЕ НА РЕКЛАМЕН УЕБ ТЕКСТ ................................................................................. 111
СИГУРНОСТ НА САЙТА......................................................................................................................... 118
SEO НА FLASH САЙТОВЕ ...................................................................................................................... 121
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВИДЕО .................................................................................................................. 123
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ....................................................................................................... 127
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
ВЪНШНА ОПТИМИЗАЦИЯ ......................................................................................................... 131
ЛИНК БИЛДИНГ ................................................................................................................................. 131
4-РИ ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ЛИНК БИЛДИНГ ПРЕЗ 2016 Г.................................................................... 134
ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАФИК ..................................................................................................................... 140
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ................................................................................................. 147
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА FACEBOOK.............................................................................................................. 149
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА GOOGLE + .............................................................................................................. 157
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА TWITTER ................................................................................................................ 164
ОПТИМИЗАЦИЯ НА PRINTEREST ............................................................................................................ 166
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ .............................................................................................. 170
КРОСПОСТИНГ – АВТОМАТИЧНО ПУБЛИКУВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ .................................................... 177
ОПТИМИЗИРАНЕ НА САТЕЛИТНИ САЙТОВЕ ............................................................................................. 186
ЧЕРНO SEO И СИВО SEO? .................................................................................................................. 189
УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯТА ............................................................................................... 191
ИЗМЕРВАНЕ НА SEO – ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ТЪРСАЧКИ! ............................................................................. 193
КАК ДА НАПРАВИМ А/Б ЕКСПЕРИМЕНТ? ............................................................................................... 196
НАРЪЧНИК ЗА ИНТЕРНЕТ ТРОЛОВЕ! ...................................................................................................... 198
SEO ЗА WORDPRESS САЙТОВЕ ............................................................................................................. 206
ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА WORDPRESS БЛОГ ................................................................................ 223
ЦИТИРАНИ SEO ИНСТРУМЕНТИ В КНИГАТА............................................................................................ 236
SEO ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................... 251
стр. 2
КАКВО Е SEO?
SEO идва от английското съкращение „Search Еngine
Оptimization“, което на Български език значи оптимизация на
сайтове за търсещи машини.
По определени SEO е процес на подобряване видимостта на
уеб сайтовете в органичните (алгоритмичните) резултати след
търсене в търсачката. В тази връзка това е свързано с изучаване на
това как работят търсачките и какво търсят хората. Така търсенето
се разделя на два основни вида органично (натурално) търсене и
платено търсене, тъй като Google показва платени реклами на
първите места в SERP – страницата с резултати от търсене.
Историята на тази дисциплина започва в средата на 90-те
години с появата на първите мета търсачки. След масовото
навлизане на бизнеса в онлайн пространството оптимизацията се
превърна във важна част от маркетинговия микс.
Науката за Интернет маркетинга включва разделите
оптимизация за търсачки, оптимизацията за социални медии,
управление на онлайн репутацията и платената реклама на клик,
обозначавани със следните съкращения SEO, SМО, ORM и PPC .
Според насочеността на дейностите в сайта SEO се разделя
на два основни вида по които са разделени и двете глави на
On-page SEO – Вътрешната оптимизация, дейности
ориентирани към работа вътре в сайта, като оптимизация на кода,
съдържанието и мета данните.
стр. 3
POSTVAI.COM
нашата SEO книга:
Off-page SEO- Външна оптимизация, са дейности по
популяризирането на сайта навън, чрез изграждане на мрежа от
линкове с другите сайтове.
В крайна сметка SEO не е голяма философия, но има
няколко прости принципа за оптимизация на сайтовете.
Нашата SEO книга няма да ви разкрие всички дълбоко
пазени тайни в алгоритъма на търсачката, но ще ви даде основната
същност с която има голяма вероятност да се класирате на челните
места в Google.BG.
Още повече, че това е постоянно променящ се процес, който
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
трябва да се прави непрекъснато през целия живот на сайта.
стр. 4
Вътрешна оптимизация
Вътрешната оптимизация е известна още под името Onpage SEO е поредица от дейности ориентирани към работа
вътре в сайта по оптимизация на кода, съдържанието и мета
данните на страниците на сайта.
Преди да започнете оптимизация на сайта си трябва да
научите, как работи Google.BG и какви алгоритми използва за
изчисляване на класирането на сайтовете? Естествено, това е
фирмена тайна и никой не може да ви каже точно, освен самите
Google. Всичко написано от SEO оптимизаторите се базира на опити
правени на принципа проба-грешка. С настоящата книга ще се
опитваме да обобщим на простичък език теорията и практиката по
въпроса.
стр. 5
POSTVAI.COM
КАК РАБОТЯТ ТЪРСАЧКИТЕ И КАКВО
ПРЕДСТАВЛЯВА АЛГОРИТЪМА НА GOOGLE?
КАК РАБОТЯТ ТЪРСЕЩИТЕ МАШИНИ?
Когато изградите една нова страница в Интернет в нея никой
не влиза. Тя не се появява в резултатите от търсене. Знаете си я само
вие или тези на които кажете, докато Google не я ИНДЕКСИРА.
Това значи ботовете (обхождащите паяци) на търсачката да я
намерят, да разберат за какво става въпрос в нея и да я съхранят на
сървърите на Google. Това са едни големи компютри от които Google
взима информация.
Представете си ги като едни огромни шкафове с много
чекмеджета в които се съхранява тази информация по теми. Има
чекмедже за обувки, чекмедже за градове, чекмедже за SEO и така
за всички търсени ключови думи в Интернет. Когато някой търсещ
информация човек напише нещо в полето за търсене, Google отваря
това чекмедже и му показва сайтовете подредени там по ранг. Първо
са тези с по-голям ранг, после с по-малък ранг и т.н. Google използва
т.н.Page Rang от 0 до 10. Новите сайтове са с PR-0, а в България се
срещат сайтове с ранг най-много 6 и 7.
Този ранг се определя по една тайна формула, наречена
алгоритъм на Google, който съдържа над 200 информационни
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
параметъра за сайта. Тази информация се събира от ботовете на
Google, които скачат от страница на страница, чрез връзките между
тях. Когато видят линк в дадена страница, те го проследяват,
обхождат текста и съдържанието на новата страница, виждат за
какво е и я слагат в подходящото чекмедже.
стр. 6
ВИДОВЕ АЛГОРИТМИ НА GOOGLE
Както казахме по-горе алгоритъма на Google се състои от над
200 параметъра, които ще разгледаме един по един в тази книга.
Поради
това,
че
оптимизаторите
започнаха
да
налучкват
параметрите влияещи на алгоритъма, някои от тях започнаха да ги
манипулират изкуствено и се наложиха редица промени. Така се
родиха няколко вида търсения и ъпдейти на Google:
① Стария традиционен алгоритъм, работещ по
гореописания начин в основата на който беше класирането, чрез
тъй
наречения
PageRank.
За
класирането с PR ранга важно беше
броя и качеството на входящите
линкове.
За съжаление Google
оценяват, чрез него и от време на
време през някой и друг месец
пуска
ъпдейт
класирането
параметри
за
по
като
преоценка
на
различни
Панда
или
Пингвин.
② Ъпдейт „Панда“ е филтриращ алгоритъма на Google за
класиране, който цели да остави само автентичните страници с
качествено на съдържание. Това означава да се намали краденото,
③
Ъпдейт
„Пингвин“
също
е
филтър,
който
цели намаляване на изкуствените входящи линкове и да класира подобре сайтовете с качествени препратки към тях от авторитетни
стр. 7
POSTVAI.COM
дублирано съдържание или маловажното и кратко съдържание.
сайтове. За да не пострадате се старайте да спазвате правилата на
Google и да не използвате платени линкове от не релевантни (не
подходящи) сайтове.
④ Новият алгоритъм „Колибри“ е изцяло нов начин за
изчисляване
на
класирането,
който
заменя
традиционния
алгоритъм. Първоначално са го наричали Hummingbird, но през
2013 година го кръщават „Колибри“. С него класирането се
извършва по съвременни параметри, като разговорното търсене и
удобство за употреба от мобилни телефони. Целта е да се дават все
по-добри резултати на хората за съвременните нужди. Поради тази
причина се налага да работи съвместно с ъпдейтите
Панда,
Пингвин и Payday, които са създадени за борба със спама и
нискокачествените сайтове. Съвместно с Pigeon за локалните
търсения, Top Heavy – за понижаване на сайтовете с рекламни
карета, Mobile Friendly налагащ отзивчивия дизайн и др.
⑤ RankBrain е най-прясното нововъведение в търсачката
на Google, работещо съвместно с „Колибри“. Това е самообучаваща
се машина с изкуствен интелект, подобна на алгоритмите на
невроните мрежи, която помага за класирането на качествени
резултати в SERP (страницата за търсене). С подобни алгоритми
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
моделират пътникопотока на някой летища, които сами се само
обучават и изразходват ресурсите само там , където са необходими.
RankBraian обработва резултатите от търсенията на хората и ги
класира с идеята да замени PageRank. Той класира сайтовете по
синоними или сродни тематики и когато търсите, например по
думата „кола“, той ще ви поднесе и резултати за „автомобил“. Освен
това RankBraian може да търси по-добре в т.н. long-tail (дълги от
повече думи) заглавия и да поднася резултатите не по отделни
стр. 8
техни думи, а в комплексен вид. Точно затова в последно време се
класират по-добре дългите ключови фрази състоящи се от фрази с 4
– 5 думи.
⑥ Освен това всеки човек може според неговите си нужди да
използва
промени
в
алгоритъма,
чрез
Персонализирано
търсене в своя брузър. Когато сте логнат в акаунта си в Google, той
запомня типа на сайтовете в които влизате при търсене и започва да
ви показва по-високо в резултата сайтове на подобни теми. Така от
всеки различен компютър хората виждат различни резултати.
⑦ Локални резултати – Google показва по-високо в
страницата с резултатите сайтове маркирани с местоположение
близко да вашето.
⑧ Социални сигнали. Благодарение на социални мрежи,
като Facebook и социалните сигнали (харесвания, споделяния на
вашия сайт) от вашите фенове се отразяват на алгоритъма за
класирането му.
⑨ Мобилното търсене води до бързи онлайн и офлайн
действия. Поради тази причина Google вкарах тъй наречения
Responsive Design (Отзивчив дизайн) да бъде част от факторите
определящи класирането на вашия сайт. Днес е задължително да го
използвате при създаването на който и да е сайт. Това е адаптивен
дизайн, който преформатира сайта да се отваря по правилния начин
в различните устройства, включително и мобилните телефони.
Основното преимущество на този вариант е, че няма нужда от
ви е интересно да научите, че според последното проучване,
проведено от Nielsen и Google, 77 % от търсенето през мобилни
телефони е станало от вкъщи или от офиса, а не докато
стр. 9
POSTVAI.COM
допълнителен линк билдинг, тъй като URL адресите са еднакви. Ще
потребителите са на път. Хората извършват мобилно търсене дори
когато до себе си имат компютър! Това показва колко важно е
развитието на сайта ви в тази посока.
Познаването на алгоритмите на търсачките води до успешна
работа в оптимизацията. За съжаление никой SEO специалист не
може да ви гарантира, че ще се класирате на първо място в
Google.BG, освен самите Google, защото пълните условия за
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
класирането в алгоритмите са фирмена тайна.
стр. 10
ОПЕРАТОРИ ЗА ТЪРСЕНЕ И ТРИКОВЕ ЗА
РАБОТА С GOOGLE.BG?
КАК ДА ТЪРСИМ В GOOGLE.BG, ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИМВОЛИ?
Колкото и умни да стават търсачките, те все пак си остават
машини и ако знаем какви команди да им подадем ще намираме полесно информацията в тях. За да можем да оптимизираме, трябва да
знаем как да търсим. На тази страница са събрани няколко прости
съвета как по-лесно да намирате търсеното в Google.bg:
Първо трябва да знаете, че Googlе не различава малки и
големи букви, както и препинателни знаци или тези символи
@#$%^&*()=+[], затова не е необходимо да ги пишете в полето за
търсене.
Не задавайте на търсачката въпроси, а пишете все едно
валутата на Аржентина?“ , а пишете отговора „Валутата на
Аржентина“.
Вижте кратък списък на действието на различните символи:
стр. 11
POSTVAI.COM
отговаряте на търсения въпрос, например: не пишете „Каква е
1) „Кавички“– За да намерим точна фраза трябва да я
сложим в „кавички“ и да я напишете в полето за търсене .
2) _ Долна черта. Това е идеален метод за търсене на
ключови думи. Просто пуснете_ между две ключови думи в полето
за търсене и Google ще ви даде няколко предложения за ключови
думи, като запълни долната черта с важни за потребителя думи.
3) *Звезда*– Ако не си спомняме част от дадена фраза
може да я заменим със звезда „*” Или ако не сте сигурни за част от
изречението го заместете например с * в нужда приятел * .
– Интервал с тире
или минус поставено пред някоя
дума, премахва всички сайтове, които я съдържат, например:
“Левски -футбол” изключва от показваното всички футболни
резултати.
4) Ако искате да търситесиноними на определена дума,
поставете пред нея без шпация „~“ .
5) | Вертикална черта – ако поставите вертикална черта
между две думи, може да я използвате
Например ако напишете река | море
кат оператор ИЛИ.
Google ще ви покаже
резултати с река или море или и двете.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
6) Ако искате да се покажат резултати на една или на друга
дума сложете “OR ” с главни букви. Например: „Подаръци за жени
OR мъже“ и ще ви се покажат всички подаръци за мъже и жени.
7) Ако искате да намерите нещо в интервал от време,
сложете датите и две точки между тях. Например: ”Български
изобретения
1850..1900 “ – това ще ви покаже резултати с
цифри по-големи от 1850 и по-малки от 1900.
стр. 12
8) ( скоби). Може да използвате скобите и при търсен по
същия начин както в математиката. Например: ( site:twitter.com OR
site:facebook.com ) AND intitle:SuppleSolutions
СПИСЪК НА ОСНОВНИ ОПЕРАТОРИ ЗА ТЪРСЕНЕ
Ако ползвате тези оператори,
като ги поставяте в полето за търсене
ще си спестите много време при
намирането на желаната информация:

„Операторите за
търсене са хлябът и
маслото за опитните
SEO специалисти.“ Мат Кътс
1) AND – това играе ролята на
свързващото И. С него се поставят условия на Google, който трябва
да върне резултат след като изпълни .всички условия. Например:
facebook.com AND intitle:Копирайтниг AND inurl:Postvai. Поставете
това в търсачката и тя ще ви покаже резултати от Фейсбук
съдържащи ключовата дума копирайтинг и с УРЛ на Postvai.COM.
2) Filetype е страхотен оператор ако искате да намерите
само текстови файлове или резултати с разширение на определен
файл. Например копирайтинг filetype:ppt или
копирайтинг
filetype:pdf ще намери книги за копирайтинг във формат PDF.
3) Оператора allinanchor: / inanchor: показва входящите
линкове към вашия сайт. Например, inanchor:postvai.com ще
покаже всички баклинкове към postvai.com Може да намира и
вероятно ще му намерите имейла някъде сред показните резултати.
стр. 13
POSTVAI.COM
имейл адреси на хора. Например: inanchor: Бойко Борисов”, и
4) Ако искате да търсите само в един точно определен сайт,
използвайте оператора “site:”.Например: “seo site:postvai.com”
ще покажи всички споменавания и резултати за SEO в
postvai.com.
Има
и
inanchor:постинг –
вариант
като
сайта
site:postvai.com
ще покаже всичките страници с думата
постиинг в Postvai.COM.
5) Related: показва сродни сайтове. Чудесен е за намиране
на конкуренция или за линкове от сайтове с релевантна тематика.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не добавите интервал след: ако го направите Google
просто ще направи търсене на ключови думи. Например related:
postvai.com
6) “Машини
site:.mil”
ще
покаже
само
военните
„машини“.
7) Оператора intitle:” търси само в заглавията. Също така
може да използвате
allintitle: Разликата е че allintitle показва
задължително търсените думи в началото на заглавието, докато
intitle може да ги съдържа някъде из заглавието.
8) Оператора cache: ще ви покаже стария изглед на дадена
страница от псоледния път, когато ботовете са
я посещавали.
Например cache:bbc.com
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
9) Аllintext: / intext: – С първото ако напишете три думи,
например „Allintext: SEO копирайтинг текст “ ще върне резултати с
точно повторение на трите думи в началото на текста, а intext:”
търси дадена дума
някъде, където и да е в текстовете, много е
полезно за намиране на статии за артикъл директории.
стр. 14
10) Allinurl:
/
inurl:”
търси
само в
URL
адресите.
inurl:blog копирайтинг – показва всички блогове с думата
копирайтинг някъде в УРЛ адреса. Може да се замести с forum.
11) С оператора “link:” можете да разберете къде има линкове
към вашия сайт. Например: link:postvai.com също ще покаже
всички , който имат връзка към нашия сайт.
12) SEO оператора Info:postvai.com показва информация
за съответната страница включително предоставя нейна снимка и
други страници, който имат връзки към нея или съдържат името на
вашата страница.
13) Можете
да
използвате
търсачката
като
речник
с
командата “define:” която ще намери дефиниция на търсената
дума.
14) Ако започнете заявката си с Allintitle: и дума за търсене
Google ще ви покаже всички резултати съдържащи думата в мета
заглавието на страницата си.
15) AROUND() – този оператор ви позволява да ограничите
броя на думите съдържащи се около дадена фраза ако търсите
например, кола AROUND(2) дизел. Цифрата ограничава броя на
думите между двете твърди думи.
За разлика от операторите за търсенето URL модификаторите
добавят елементи в УРЛ адреса на SERP (Страницата с резултати от
търсене) и показват само резултати от последния час, само
резултати с изображения и т.н.
стр. 15
POSTVAI.COM
URL МОДИФИКАТОРИ
1) &tbs=blgt:b
–
търси
само
резултати
от
блогове.
Например ако добавете това в УРЛ адреса на Google той ще стане
https://www.google.bg/&tbs=blgt:b Няма да видите разлика в
страницата на търсачката, но ако напишете някаква дума в полето
за търсене при този УРЛ адрес от горе, ще се появят само резултати
от блогове по тази ключова дума. Идеално ако е търсите нови
текстови статии за артикъл директории.
2) Ако искате да показва само резултати от последния час
добавете в УРЛ адреса•&tbs=qdr:h. Резултати от последната
секунда•&tbs=qdr:с от последната минута •&tbs=qdr:n,
От
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
последния ден • &tbs=qdr:d; Седмица • &tbs=qdr:w ; Месец
•&tbs=qdr:m и година •&tbs=qdr:y.
3) &tbs=app е страхотно за търсене на приложения и
инструменти.
Например,
ето
от
този
УРЛ
адрес
https://www.google.bg/#tbm=app&q=seo намирате приложения за
SEO. Ако искате нещо друго, например кученца, просто сменете
думата SEO
с кученца.
Ако
искате
обаче
само
безплатни
приложения трябва да напишете •&tbs=app_price:free и ще се
стр. 16
получи https://www.google.bg/#tbm=_price:free&q=seo А това търси
за Андроид • &tbs=app_os:1
4) &tbm=shop e предназначено за Шопинг търсене на
продукти.
Ако
напишете
https://www.google.bg/#q=GSM&tbm=shop&tbs=local_avail:1
ще ви даден всички GSM обозначени като шопинг продукти, но в
локалния бизнес около вас, защото сме добавили Local_avail:1. Ако
напишете &tbs=brand:nokia ще ви даде всички с марка Нокия.
Може да добавите и цена &tbs=price:1,ppr_min: 50,ppr_max:
170 ще ви предостави продукти с цена между 50 и 170.
5) & CR = countryBG дава само резултати от български
сайтове.
6) &pws=0 – ето това е много важно, защото изключва
персонализираното търсене на вашия браузър. Внимавайте за нещо
като „Посетихте тази страница Х пъти. С този УРЛ модификатор ще
ви се покажат само резултати, който не сте посещавали.

Забележка:
Google.BG
не
работи
много
добре
с
модификаторите на УРЛ, затова е препоръчително ако наистина
искате да намерите интересни резултати да използвате търсене на
някоя друга търсачка, например за Австрия, просто заменете
Google.BG с Google.com.au и продължете с модикитаорите.
Например,
ако
искате
да
търсете
инструменти
POSTVAI.COM
https://www.google.com.bg/#tbm=_price:free&q=seo
стр. 17
Дойде ред и на няколко полезни трикове и шаблони за
търсене в Google.BG. Освен употребата на горните оператори и УРЛ
модификатори Google може да прави още много неща, чрез своите
готови потребителски шаблони.
1) Например търсачката може да смята като елка или да
преобразува мерни единици. Например: “10 inch in cm”.
2) Може да намира пратки, просто слагате номера и
напишете FedEx или UPS и ще разберете къде се намира в момента.
3) Ако напишете например “map име на улица” директно
ще ви покаже карта с адреса направо в резултата.
4) Ако искате да намерите само анимирани картинки GIF за
SEO например трябва да вкарате &tbm=isch и втори модификатор за
размер на изображението isz:m и за тип itp:animated. Така се
получава
линкаhttps://www.google.bg/search?q=SEO&tbm=isch&tbs=isz:m,itp:a
nimated Ако търсите друга тема просто сменете думата SEO и го
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
използвайте.
5) Може да правите още много комбинации от няколко
оператора или модификатора за да си направите ваше търсен,
например ако искате да откриете местните експерти по копирайтинг
напишете копирайтинг filetype:ppt site:.bgТова ще ви покаже
презентации за копирайтинг в български сайтове. Може да смените
ключовата дума, типа файл или държавата.
стр. 18
6) Също така с комбинация от И, ИЛИ и дума вие може да
направите специализирана търсачка например за инфографики и
диаграми търсеща в няколко специализирани сайта, като тази
(site:businessinsider.com OR site:forbes.com OR site:inc.com OR
site:huffingtonpost.com OR site:fastcompany.com) AND infographic OR
chart AND „SEO“
7) Може да направите изследване за трудността на нова
ключова дума, която проучвате с помощта на allintext :, Allintitle: и
allinanchor. Например, ако искате да видите колко трудно ще бъде
да се класирате по думата „Водопроводчик в София“, можете да
изпълните тези търсения allintext: – това ще ни каже колко траници
са оптимизирани по това съдържание. Allintitle:– това ще ни каже
колко страници са оптимизирали заглавието си по тази тема.
allinanchor: – ще ни покаже колко страници са изградили връзки с
тази ключова фраза.
P.S. Допълнително може да намерите още много интересни
проекти
и
инструменти
от
Google
на
този
адрес
POSTVAI.COM
http://labs.google.com или http://www.google.bg/intl/bg/options/.
стр. 19
ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ НА АЛГОРИТЪМА НА
GOOGLE
Факторите в алгоритъма на Google са повече от 200 и като цяло
могат да се разделят на две основни групи: вътрешни и външни
фактори.
 Вътрешните
фактори
включват
различни
параметри
свързани с кода (валидност по W3C, намаляване тежестта на
HTML
и
CSS
файловете,
включване
на
мета
тагове),
структурата на сайта и наличие на sitemap, SEO приятелски
URL адреси, параметри на текста (дължина, плътност,
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
уникалност, наситеност) и т.н.
 Външните фактори се определят като изграждане на
онлайн авторитет и репутация на съответния сайт. Най-често
това се постига с link building изграждане на хипервръзки в
други сайтове с релевантна тематика. За набирането на които
се използват портали, търсачки, социални мрежи, директории
за статии и др. Оценяват се обаче и поведенчиските фактори
стр. 20
на потребителите, както и социалните фактори, дали се
споделя съдържанието в социалните медии.
Освен това има и друга класация на факторите предложена от SEO
MOZ, която може да видите в диаграмата по-горе и която ще
послужи за по-пълното разглеждане на пълния списък от фактори,
както следва:
ФАКТОРИ НА НИВО ДОМЕЙН
1. Групата фактори свързани с доверие и авторитет на дадения
домейн, грубо казано заема около 20 % от алгоритмите за
класиране на Google, което ги прави едни от най-важните за
класирането на сайта .
2. Домейн съставен от една ключова дума добавя още около 5 %
вероятност за класиране на сайта.
3. Присъствие на ключовата дума в домейна също играе важна
роля, но само ако не е явен спамърски домейн от типа magazinza-obuvki-v-sofia.com. Освен това ключовата дума трябва да е
водеща. Колкото по-напред, толкова по-важна.
4. Възраст на домейна също е фактор от голямо значение,
колкото е по-стар, толкова по-добре.
5. Авторитет на домейна – по-авторитетните домейни, имат
предимство.
нивото на доверие в него и колкото по-голям е за толкова покачествен се счита сайта.
стр. 21
POSTVAI.COM
6. Trust Rank на домейна е много важен фактор, той определя
7. Срок за регистрация на домейн. Ако сте регистрирали сайта си
за повече от две години, Google считат, че сте със сериозни
намерения и могат да му дадат по-голяма тежест.
8. Историята на домейна и какви сайтове е имало на него?
Колкото по-чистата история на сайтовете, без наказания и
прехвърляния от човек на човек, толкова по-добре.
9. Публичен или скрит WhoIs, кой е човека, който е регистрирал
този домейн? Възможно е зад скрит собственик Who is да стой
някоя терористична организация, като Ислямска държава,
затова се дава предимство на публичните.
10.
Освен това от търсачката проследяват реномето на
собственика на домейна. Ако той има други сайтове, може да е
причислен към спамърите и това да се отрази и на новия сайт.
11. Държавните разширения, като домейн .bg го класират подобре в България. Сайтовете с разширение .gov и .edu са много
предпочитани от Google.
12.Паркирани домейни – индексирането им е сведено до ниски
нива.
13.Дължина на URL адреса. Колкото по-кратък, толкова по-добре
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
– използването на по-дълъг URL може да се счете за опит за
измама.
14.Местоположение на сървъра – влияе върху географското
позициониране.
Ако
желаете
да
класирате
домейн
с
разширение .bg в България, е от съществено значение сървъра
да е разположен в България.
стр. 22
15.SSL сертификат – сайтовете със сертификат получават бонус,
като по-надеждни според Google.
16.Връзки от стари домейни – придават тежест.
17. Много е важно първоначалното избиране на домейн още
преди създаване на сайта, съвете за което може да видите в
следващите страници на книгата.
ФАКТОРИ НА НИВО СТРАНИЦА
18.
Дали страницата е добре оформена по изискванията на
Google и структурирана с всички необходими атрибути?
19.Има ли наличие на meta атрибути, като title tag (заглавие),
мета описание и keyword tag с включена ключова дума, което е
важен фактор за нейното качество.Уеб съдържанието
20.
Пълно описание на всички мета тагове ще намерите в
следващите страници на SEO книгта.
21.Дали ви е валиден HTML, наличието на много грешки е лошо.
22.
Има ли връзки към нея от други страници? Колкото
повече качествени връзки има към нея от други страници
толкова по-голям ранг получава тя.
23.
На всяка страница се причислява Page Rаng и колкото по-
голям е той, толкова по-добре.
24.
В последно време още по-важен фактор е т.н. Trust Rang
25.
Скорост на зареждане на страницата e важен фактор при
индексирането и класирането на страниците на сайта.
стр. 23
POSTVAI.COM
за доверието към страницата.
26.
Ако имате връзки сочещи навън, гледайте да са към
качествени сайтове, защото ако показвате ферми за линкове
ще счете, че ги подкрепяте.
27.
Алгоритъма
вижда
дали
изходящите
връзки
са
релевантни към тематична страница, а не обикновена размяна,
което говори за плащане или опит да излъжете търсачката.
28.
Какъв е броя на изходящите връзки – наличието на
голям брой изходящи връзки, които са dofollow, е негативен
фактор.
29.
Качество на входящите връзки, колкото по-силни сайтове
сочат към вас, толкова по-добре.
30.
Наличието на „счупени линкове“ е негативно, както и ако
е линкван от лоши връзки.
31.Приоритет на страница, заявен чрез sitemap.xml. Наличието на
карта на сайта го качва в резултатите.
32.
Наличието на голям брой изходящи връзки е негативен
фактор.
33.
Възраст на страницата – по-често актуализирана стара
страница може да се класира по-добре от новосъздадена.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
34.
Оформление на страницата – до колко страниците са
удобни за четене.
35.
Наличие на страница за „За контакти“ или подобна е
задължителна за всеки сайт. Това е вид идентификация, че
притежавате сайта.
стр. 24
ЛИНК СТРУКТУРА НА САЙТА
36.
Връзките от сайтове с подобна тематика са много
качествени и колкото по-голямо е тяхното количество, толкова
по-добре се класира сайта.
37.
Връзките от конкуренти са много ценни.
38.
Връзките
трябва
да
са
от отделни
IP
адреси
–
разнообразието на тези връзки вдига ранкинга на сайта.
39.
Колко са линкваните страници в сайта, като обща бройка,
без значение дали идват от същия домейн.
40.
Колкото по-голям е Page Rank на страницата, която е
поставила линк към наш сайт, толкова повече се предава на
нас.
41.Авторитет на препращащия домейн е много важен.
42.
Социални сигнали на препращащия домейн – могат да
повлияят върху качеството на връзката.
43.
Линкове от „лоши сайтове“ – оказват негативно влияние.
44.
Разнообразие на връзките е от значение за оформяне на
линк профила на един сайт, трябва да има връзки от
директории, каталози, социални мрежи, блогове и форуми и
др.
45.
Наличието
на
партньорски
и
купувани
линкове
46.
Връзките в текста съобразени с контекста са много силни.
стр. 25
POSTVAI.COM
понижават рейтинга в органичното класиране.
47.
Наличието на много редиректвания 301 намалят ранга.
Все пак ако се наложи редирект 301 пренася силата макар и в
по-малка степен.
48.
Anchor връзки към сайт са силен сигнал, както за външни
така и за вътрешни страници.
49.
Местоположение на линка в съдържанието. Колкото по-
нагоре и в ляво са връзките, толкова по-силни са те.
50.
Отчита се също положителния растеж на нарастване на
линковете към вашия сайт във времето, той трябва да е
равномерен и да не е нито много бързо, нито много бавно.
51.Важи и обратното за негативния растеж към страници, които
не получават връзки във времето.
52.
Някой сайтове са класифицирани от търсачката като
„лидери“ в дадена област. Връзките от тях са много силни.
53.
Линк от Wikipedia осигурява освен трафик и тежест,
макар че е
54.
Линковете
от
авторитетни
сайтове
са
много
по-
качествени от тези на малките сайтове.
55.
Възрастта на входящите връзки също е фактор, колкото
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
по-стари толкова по-важни.
56.
Връзки от безплатни платформи имат по-малко тежест от
тези на сайтове изградени на платен хостинг със закупен
домейн.
57.
Натурален линк профил – колкото по-натурален (реален)
изглежда линк билдинг-а, който извършвате, толкова повисоко позициониран ще е сайта.
стр. 26
58.
Реципрочни обратни връзки понякога се приемат за опит
за измама.
59.
Регистрация в директория DMOZ носи положителна
тежест за сайта, макар че до сега никога не съм успял да
вкарам там сайт.
60.
Регистрация в директорията на Yahoo също оказва
влияние.
61.Брой на изходящи връзки от страница е от значение за
определяне на тяхната сила. Те си разпределят силата по
между си, колкото повече линкове имате, толкова по-малък ще
бъде техния Page Rank.
62.
Линк от публикация – колкото по-дълга е една
публикация, толкова по-качествен ще бъде линка, който е
сложен в текста. Колкото съдържанието е по-качествено
толкова по-добре.
63.
Sitewide линкове (такива, които са на всяка страница в
сайта) се броят като един силен линк.
КАЧЕСТВО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА
64.
Уникалност на съдържанието. Много важен фактор, в
сайта ви не трябва да има дублирано и копирано съдържание,
което вече е индексирано от
Дължината на съдържанието е важно мерило за нейното
качество. Колкото по-дълъг е текста на една страница, толкова
по-голяма значимост има това за класирането и. Писане на
статии
стр. 27
POSTVAI.COM
65.
66.
Оптимизация
на
изображенията,
чрез
намаляване
тежестта на самия файл да е по-лек.
67.
Използване
на
описателно
име
на
файла
на
изображенията от рода cherna-damska-obuvka.jpg
68.
Ако сте оптимизирали добре изображенията си те ще се
показват при търсене чрез изображения по-нагоре и ще ви
карат повече трафик.
69.
Задължително добавяне на заглавие, описание и alt tag в
HTML кода на изображението дава точна информация, какво
съдържа този файл на търсачката.
70.
Вижте подробно описание на начините за оптимизиране
на изображения.
71. Честа актуализация на съдържанието, също говори на Google
дали този сайт се поддържа. Може да премахвате излишни
изречения или да допълвате текста.
72.
Правопис и граматика – използването на правилен
правопис и граматика е важен сигнал.
73.
Оригинално съдържание – дали текста, който фигурира
на страницата е написан от вас или е копиран от друг
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
източник.
74.
Мултимедийни елементи в текста – наличието на
снимки,
видео,
презентации
и
други,
които
допълват
съдържанието.
75.
Използване на оптимизирани видео клипове.
76.
Намалено използване на Flash технологията. Търсачките
обичат да четат, а не да гледат.
стр. 28
77.Наличие на вътрешни връзки между страниците на сайта
показва, че те са по-значими в конкретния случай по тази
тематика.
78.
Ниво на четене – каква е трудността за възприемане на
текста в сайта.
79.
Тагове – наличието на тагове е важно за обвързването на
релевантното съдържание в сайта.
80.
URL String – отбелязването на думички и категории с
удебеляване в резултатите на Гугъл, с цел насочване на
потребителя, какво съдържание да очаква на въпросната
страница.
81.
Позоваване на източници в текста се признава за
качество.
82.
Правила на сайта, Общи условия, Декларация за
поверителност – важен фактор според търсачката.
83.
Дублиране на meta тагове – наличието на еднакви
заглавия или описание може да навреди при индексирането и
класирането при търсене.
84.
Youtube – видеоклиповете изграждат допълнителна
тежест към сайта. Индексирането им е бързо и важно за
Google.
85.
Генерирано съдържание от потребител се оценява по-
добре. Google разбират кой човек прави връзката и е по-добре
POSTVAI.COM
да идва от rosi-dimova.blogspot.bg.
стр. 29
86.
Използването на Микрода форматите на schema.org
допринася за по-добра визуализация в резултатите и на
позицията в SERP.
87.
Оптимизаирането на тесктове за Уеб е доста сложна
тематика и би представлявало цяла отделна книга, затова
вижте каратък наръчник за оптимизиране на текст.
УПОТРЕБА НА КЛЮЧОВИ ДУМИ
88.
Ключовата дума трябва да се съдържа в заглавието (title
tag) на сайта, което показва неговото предназначение.
89.
Ключови думи трябва да се съдържат в мета заглавието
на страницата.
90.
Ключовата дума в meta description, описанието на
страницата.
91.Ключовата дума трябва да се съдържа в заглавието на
страницта, колкото по-напред в него е тя, толкова по-добре.
92.
Наличие на ключовата дума в H1 таг – с него се
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
отбелязват по-важните части от текста.
93.
Ключова дума в подзаглавията H2 и H3 таг, както и
болтваните и подчертани части на текста носи допълнителна
тежест при класирането.
94.
Плътност на ключовата дума в текста. Колкото по-нагоре
и в ляво е ключовата дума, толкова по-голяма тежест. Все пак
стр. 30
не трябва да се прекалява с тяхната употреба за да не го
причислят към прекалено оптимизираните сайтове.
95.
Броя на използваните синоними на ключовите думи в
една страница.
96.
Употребата на ключови фрази от няколко думи, които по-
точно определят съдържанието.ключови фрази
97.
Изграждането на т.н. „Семантично ядро“ (текстове около
които се изграждат входящите връзки) помага на Google да
определи по-точно нишата на сайта.
98.
Пълно съвпадение на търсенето – когато някой търси „seo
копирайтинг за социални мрежи“ по-добре класираната
страница ще бъде тази, която съдържа „seo копирайтинг за
социални мрежи“.
99.
Вижте по-подробно описание на употребата на ключови
думи.
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФАКТОРИ
100.
Наличието на добре избран шрифт, фон и форматиране
на сайта е важен фактор.
101.
Структурата на сайта, дали има категории от които да се
разбира, кои теми са важни и съответно страниците свързани с
тях се класират по-добре.
102.
URL Path – страница, която е „по-близо“ до началната,
103.
Архитектура
на
сайта
организация на съдържанието.
стр. 31
–
спомага
за
по-добрата
POSTVAI.COM
може да получи допълнителен авторитет.
104.
Броя на страниците, колкото са повече, толкова по-
надежден сайт.
105.
Uptime време на сайт – в колкото по-голям процент
вашия сайт е онлайн, колкото по-надеждни са сървърите и
колкото по-малък обем обновяване офлайн се прилага,
толкова по-добре ще се позиционира сайта.
106.
Спомагателна
навигация
Breadcrumb
навигация
–
показва във всеки момент къде се намира потребителя в сайта.
навигация
107.
Мобилна версия на сайта е много важна за търсачката. Тя
се стреми да улесни потребителите да сърфират по-удобно от
смартфон, таблет и т.н.
108.
От последната година Google подкрепят класирането на
сайтовете с отзивчив дизайн, което го прави задължителен за
използване.
109.
Ползваемост
на сайта
– трудната
навигация или
ориентация в сайта е негативен елемент.
110.
Много е важно цялостното потребителско изживяване на
посетителите
в
сайта,
то
се
оценява
чрез
различни
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
потребителски параметри, които може да видите Google
Analytics.
111.
Страниците, които получават по-голяма CTR (честотата
на кликвания) се позиционират по-добре.
112.
Сайтовете, които имат висока CTR при повече ключови
думи, се определят за по-качествени.
стр. 32
113.
Когато повече хората влизат директно в сайта, Google
измерва това и той се позиционира по-добре.
114.
Колкото повече време посетителите стоят във вашия сайт,
толкова по-добре за неговото класиране.
115.
Колкото повече страници отваря средния посетител на
вашия сайт, толкова по-добре се класира той, защото се счита
за интересен.
116.
Колкото
по-ниска
е
степента
на
отпадане
на
потребителите, толкова по-добре за позиционирането на
сайта.
117.
Колкото повече са завръщащите се потребители в сайта,
толкова по-добре се позиционира той.
118.
Колкото повече се запаметява в отметките на браузъра на
хората, толкова по-добре се класира сайта.
119.
Google оценяват по-добре използването на техните
продукти. Ако не изполвате техния браузър, а Internet explorer
например, накарайте потребителите на сайта да си инсталират
Google Toolbar https://www.google.com/toolbar/ie/ така той ще
заприлича на Chrome. Неговото изполване също указва
влияние.
120.
Брой на коментари в страница е силен фактор.
121.
Пълно описание на оптимизацията за социални мрежи
може да намерите в следващите страници.
стр. 33
POSTVAI.COM
СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ
122.
Страниците с плюсове и споделянията в Google+
ще
бъдат класирани по-напред.
123.
Ако сте се отбелязали с “rel“ атрибут за автор на Google в
страницата си, тя се класира по-добре.
124.
Авторитета на източника споделил в Google се оценява
високо в резултатите.
125.
Броя на туитванията в Twiter влияе положително.
Колкото по-авторитетен е профила от който имате tweets,
толкова по-голям ефект ще има върху сайта.
126.
Броя на Фейсбук харесвания също има силно влияние,
127.
Броят на Facebook споделянията е от още по-голямо
значение, още повече от авторитетни потребители.
128.
Авторитета на съответния Фейсбук потребител сподели
съдържанието се отразява в алгоритъма.
129.
Социалните сигнали от Pinterest също се харесват на
търсачката.
130.
Социални интеракции – взаимодействията в останалите
популярни социални мрежи се отчитат от алгоритъма за
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
класиране.
131.
Поставяне в страницата на линк с верифициран в Google
автор се отразява добре на тази страница.
132.
Релевантност на социалните сигнали – по-релевантния
сигнал осигурява по-добър ефект.
133.
Големия брой на социалните сигнали е признак за
доверие в сайта.
стр. 34
134.
Диверсификация на домейн – в резултатите от търсенето
може да получите множество резултати от един и същ сайт.
135.
Новинарските сайтове е добре да се добавят в Google
News Box, а магазини в Google Shopping.социални фактори.
ФАКТОРИ СВЪРЗАНИ С БРАНДА
136.
Ако сайта е с име на бранд това ще доведе до дългосрочен
положителен ефект в позиционирането.
137.
Google предлагат търсения по бранд поради, което
наличието на такъв е голям плюс.
138.
Наличието на Фейсбук бизнес страница свързана с
бранда
е
огромен
плюс
и
предпоставка
за
по-добро
позициониране.
139.
Официална страница в LinkedIn е признак за реална
фирма, както и профили на служители в LinkedIn са много
добър социален сигнал.
140.
Споменаване на бранда в новинарски сайтове е добър
сигнал. Включително без поставен линк към него.
141.
Броят на RSS абонатите или абонираните за бюлетин
чрез Feedburner се възприема като фактор.
142.
Включване на данни на фирмата – наличието на
наименование, адрес и телефон е голям плюс заедно с картата
и изображенията на вашата фирма, особено при използване на
POSTVAI.COM
Google+ Local.
стр. 35
ДРУГИ ВАЖНИ ФАКТОРИ ЗА АЛГОРИТЪМА НА
GOOGLE
143.
След като Google въведоха персонализирането търсене,
историята на посетени от вас страници се отразява на тяхното
класиране в бъдеще.
144.
Тези, които посещавате по-често се класират по-добре.
145.
Географско насочване (локалното търсене) е много важен
фактор, който влияе на резултатите.
146.
Тези сайтове, които са разположени в близост до вас се
класират по-напред. Във всеки браузър резултатите са
различни според IP адреса ви.
147.
Google лансират сайтовете с направени регистрации в
Google Local, Google Busines и Google Listing
148.
Въведено е безопасно търсене за да не получите в
резултатите страници със съдържание за възрастни.
149.
Въведен е ъпдейта Panda, който следи за качеството на
съдържанието.
150.
Ако се използват забранени методи, като Cloaking
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
(показване на различно съдържание от една страна на
посетителя и от друга на търсачката)
може да доведе до
забрана на сайта.
151.
Изскачащите прозорци също са признак за ниско
качество на сайта. Много хора и без това ги забраняват с
AddBock.
152.
Наличието на разсейващи реклами показва на ъпдейта,
че сайта е с ниско качество.
стр. 36
153.
Penguin
ъпдейта
гледа
дали
сайта
е
прекалено
оптимизиран, дали прекалено много се използва дадена
ключова дума. Това също може да се отрази негативно на
класирането.
154.
Прекаленото използване на обяви, особено в количество
по-голямо от съдържанието, води до негативен ефект.
155.
Наличието на скрити връзки, също води до наказание.
156.
Сайтовете с агрегатори на съдържание никак не се
харесват на търсачката. Тя предпочита да съдържанието да е
направено от хора и да е удобно за хората.
157.
Ако някой маркира вашето IP като спам, това може да
навреди на всички сайтове, разположени на това IP.
158.
Ако имате голямо количество нискокачествени връзки
със сигурност ще получите нисък авторитет на сайта.
159.
Сайтовете с много нерелевантни по дадената тематика ще
бъдат наказани след Penguin ъпдейт.
160.
Google Sandbox е кутия за нови сайтове с висока
концентрация на линкове и чрез нея се ограничава временно
видимостта им в търсачката.
161.
Често от Google налагат ръчно наказание от техен
администратор, което е един от възможно най-лошите
варианти и то може да продължи 2 години.
Ако имате наложено наказание може да разгледате и
изчистите лошите според вас линкове, довели до наказание с
Disavow Tool и да изпратите молба за преразглеждане и
премахване наказанието от сайта.
стр. 37
POSTVAI.COM
162.
В крайна сметка наличието на толкова много фактори под контрола
на
администраторите,
кара
повечето
SEO
оптимизатори
да
манипулират резултатите на търсачката и така се раждат 3 типа
техники за оптимизация:
1. White hat (бяла техника) – използват се само разрешени
правила от основните търсачки като Google, Yaho, Bing и се
създава предимно съдържание в полза на потребителите.
2. Black Hat (Черна техника) – оптимизация, която не спазва
етичните правила на търсачките с изкуствено създаване на
линкове, скрит текст и други забранени методи. Обыкновенно
дава резултати в краткосрочен план, но след това има заплаха
от наказание.
3. Сива
техника,
което
е
оптимизация
на
границата
на
приличните норми, чрез използване на ферми за линкове и
закупуване на връзки.
Точно поради тази причина алгоритмите са в тайна и постоянно се
подобряват, като стават все по-умни и близки до това, което
харесват хората. Всеки месец се ражда нов ъпдейт на алгоритъмите
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
за класиране както видяхте в предишните страници на SEO книгата.
стр. 38
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА САЙТ
Преди същинската оптимизация на който и да е сайт, първо
трябва да се анализира класирането на страниците в момента и да се
направи план за оптимизация на сайта. Ако тепърва ще се изгражда
нов сайт за даден бизнес е необходим не просто анализ, а да
създадете цял Интернет маркетинг план.
Той трябва да включва маркетингово проучване на онлайн
пазара, проучване на конкуренцията, дефиниране на точна цел и
мисия на уебсайта с избор на ключов домейн, проектирането на
сайта
и
потребителското изживяване
обвързано с цялостна
рекламна кампания.
1. АНАЛИЗ НА КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ
намиране на най-добрите ключови думи за вашия сайт. Не правете
това в търсачката, особено когато сте логнати в акаунта си в
Google.BG, защото поради опцията за персонално търсене в
стр. 39
POSTVAI.COM
SEO анализът включва 4 основни стъпки, които започват с
различните браузъри се показват различни резултати.
Google
персонализира резултатите от търсене освен по персонален и по
географски (локален) признак. Така ако търсите от София и от Русе,
резултатите няма да са едни и същи. За целта може да се използват
специализирани програми, като Free Monitor for Google или
онлайн
инструменти,
като
http://serp-checker.online-domain-
tools.com/, а за определяне плътността на ключови думи в текста
вижте http://www.seomastering.com/keyword-density-analyzer.php и
думомера .
2. АНАЛИЗ НА МЕТА ДАННИТЕ И ТЯХНАТА
ОПТИМИЗАЦИЯ
Правилният анализ на един сайт донякъде повтаря стъпките
предвидени в неговия план за оптимизация. С други думи той
включва оптимизиране на ключовите думи, оптимизиране на мета
таговете, писане на текстове и оптимизация на съдържанието, линк
билдинг и популяризация. Поради тази причина при анализа на
мета данните ние трябва да помислим как ще ги обвържем с
избраните ключови думи и бъдещите текстове в сайта. Тук трябва да
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
разберем дали те съответстват една на друга.
3. АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНЦИЯТА
За целта може да използвате инструмента на Prodvigator.BG
за да намерите всичко което ви трябва за вашия сайт и
стр. 40
конкуренцията. Преди да започнете работа по вашия сайт трябва да
анализирате ключовите думи, използвани от конкуренцията.
Проучете състоянието на всички страници, които се класират
по-високо от вас.
Вижте какви мета тагове използват, текстовете какви
заглавия имат и кои от тях са класирани най-добре.
Какви външни връзки и с какви anchor текстове сочат към
тях. Аnchor е думата, върху което е поставен линкът.
Тази информация ви е необходима за да разберете силните и
слабите им страни и да изградите вашата стратегия за оптимизация.
4. АНАЛИЗ НА ВХОДЯЩИТЕ ЛИНКОВЕ
Входящи
линкове
към
конкурентите
може
да
се
проверяват, като напишете в браузера link:proveriavan-sait.com
или да използвате онлайн софтуер за back линкове,
opensiteexplorer.com,
Ahrefs.com,
MajesticSEO.com
или
като
други
подобни. По принцип са платени, но дават и безплатна информация
за качеството на връзките и дали са DoFollow или NoFollow и други.
Аз лично предпочитам Majestic защото показва Trust folow потока
на авторитетните линкове, спрямо общото цитиране и така мога да
определя, кои са качествените връзки, освен това дава картина на
Анчор текстовете за да видя как да ги променя по правилната
PageRank u TrustRank са две различни неща. Докато PR е
свързан с връзките към вашия сайт, то TrustRank-а определя
стр. 41
POSTVAI.COM
ключова дума.
доколко е авторитетен дадения сайт.
Търсете връзки само от
авторитетни сайтове, а ако има много връзки от ниско качествени
сайтове се постарайте да ги премахнете.
Проверете своя PageRank (PR) – това е метрика на
Google, показател за престижа на вашия сайт. Може да използвате
този
инструмент
http://www.prchecker.info/check_page_rank.php
например. Ранга се определя
на база количество и качество на
входящите линкове към вашия сайт и е в стойности от 0 до 10.
Колкото по-голям, толкова по добре – това означава, че другите
сайтове му гласуват доверие след като са поставили линк към него.
В България най-често сайтовете са с PR 2 до PR 4 и рядко
най-високите са PR 5 и PR 6.
Mожете да проверите PageRank наотделните страница също
така
с
приставката PageRank Status,
проверявате повече страници,
ако ви е необходимо да
докато разглеждате линковете на
конкурентите си.
Преди време изходящите линкове предаваха целия си ранг
на страницата към която сочат, но след последните промени на
Google, те предават някъде около 80-90% от него.
Ако сайта не се класира, въпреки че е индексиран и има
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
някакви линкове към него, проверете дали не му е наложено някое
наказание или е заразен с вирус. Това може да стане с Google
Webmaster Tools. С този инструмент може да проверите и входящите
линкове към вашия сайт.
Проверете
за
неработещи
връзки,
които
водят
до
несъществуващи страници. Те също трябва да се премахнат за да не
стр. 42
се влошават рейтинга на сайта. За такава проверка може да
използвате инструмента http://www.brokenlinkcheck.com/ .
5. АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА
Уверете се, че съдържанието ви е уникално. За да се класира
добре един сайт, неговите текстове трябва да с не дублирано
съдържание, което може да проверите с Advego Plagiatus или други
софтуери за онлайн проверка на целия сайт, каквито може да
намерите ако разгледате малко повече Postvai.com.
Освен да имате уникално съдържание, то трябва да бъде
достатъчно дълго, изпълнено с правилните ключови думи по които
искате да се класирате и да е добре подредено в сайта.
ПРИМЕР - 5 СТЪПКИ ЗА АНАЛИЗ НА
СЪЩЕСТВУВАЩ САЙТ!
POSTVAI.COM
Старт – вземете лист хартия и химикалка. Нека започнем с първа
стъпка:
стр. 43
стр. 44
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
1.)
Анализ на ключовите думи по които най-добре се е
класирал сайта до момента. Отворете Prodvigator.BG и поставете
URL адреса във формата, нагласете резултатите за Google.Bg и
натиснете търсене. Това ще ви покаже най-добрите ключови думи и
страници на сайта към момента. Запитайте се дали те отговарят на
вашите желания? Сега нека да проверим къде се намира сайта по
желаните
ключови
думи
с
http://serp-checker.online-domain-tools.com/
или
http://www.whatsmyserp.com/serpcheck.php
Запитайте се защо е така?
2.) Анализ на мета данните на сайта. За да си отговорите на
предишния
въпрос
проверете
сайта
с
http://www.seomastering.com/keyword-density-analyzer.php Той ще
ви покаже мета таговете и плътността на ключовите думи в сайта.
Вижте дали желаните думи са използвани най-много в текста? Ако
не е така се заемете да преправите съдържанието на сайта си.
С Varvy.com– проверете сайта за грешки и ги отстранете.
4.) Анализ на входящите връзки. Вижте какви връзки имате вие
с opensiteexplorer.com или https://monitorbacklinks.com/ , вижте и
тези на конкуренцията и направете повече от тях. Проверете
качеството на връзките с MajesticSEO.com и намерете още покачествени.
Проверете за неработещи връзки с http://www.brokenlinkcheck.com/
и
ги
премахнете.
Прегледайте
текущия
ранг
на
сайта
с
стр. 45
POSTVAI.COM
3.) Анализ на конкуренцията. За да видим дали ще успеем да
изкараме сайта по-напред трябва да направим по-добри страници от
тези на конкуренцията. Можем да проверим конкурентите с
Prodvigator или ако търсим само конкурентостта на желана дума с
Google keyword tool. Напишете желаната дума по която искате да
проверите конкурентите и ще видите предложения по които да се
работи – срещу тях има процент на конкуренция. Избираме найниския
и
кликнете
в
Prodvigator
на
ТОП-100.
Ако си намерите сайта класиран на някое място, трябва да
проверите всички конкуренти преди вас дали не може да ги
надминете?
http://www.prchecker.info/check_page_rank.php
.Вижте
анализ и насоките по които трябва да работите с Google.
пълния
5.) Анализ на съдържанието дали е уникално. Проверите с
Advego Plagiatus или целия сайт с програмата eTxt Antiplagiat. Може
и онлайн направо целя да го пуснете в http://www.siteliner.com/ за
да ви покаже колко процента дублирано съдържание има в сайта.
P.S. Ако ви интересуват повече подробности по темата, може
да
вижте как на практика се прави анализ на сайт в статията
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
http://postvai.com/internet-reklami/seo-analiz-website.html
стр. 46
АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗБОР НА SEO ДОМЕЙН?
КАКВО Е ДОМЕЙН?
Домейн е уникалния адрес на вашия сайт в Интернет.
Това е името с което ще бъдете известни онлайн и чрез което хората
ще ви намират.
За изграждането на основен сайт е най-добре да си закупите
за около 20 лева на година собствен домейн, вместо да използвате
безплатните
алтернативи
за
поддомейн
от
типа
vasheto-
ime.wordpress.com.
Втория тип е по-подходящ за изграждане на сателитни
сайтове. Това е необходимо не само за да изглежда по-авторитетно,
но и защото ще инвестирате много средства и време за
оптимизацията на сайта. Редно е да го притежавате вие, а не някой
друг.
няколко технически въпроса за решаване, които ще разгледаме подолу:
стр. 47
POSTVAI.COM
При търсенето на качествен домейн за вашия сайт възникват
ДОМЕЙН С КЛЮЧОВА ДУМА ИЛИ БРАНД?
Има две теории по въпроса за избора на име за сайт:
1.) Според маркетинг специалистите домейна трябва да е име
на бранд (марка на фирма), например lukoil.bg,
2.) Според SEO специалистите е най-добре да съдържа
основната ключовата дума, например velosipedi.com или основния
продаван продукт vashia-produkt.com.
Така той има по-голям шанс да излезе на челните места по
това търсене и да получите повече клиенти.
ДОМЕЙН НА КИРИЛИЦА ИЛИ НА ЛАТИНИЦА?
Това е продължение на горния въпрос и в двата случая си има
плюсове и минуси. Домейните на кирилица
са част от IDN
–
Internationalized Domain Names и всяка буква се конвертира в
поредица от символи, започващи с „xn-„. Например, „матраци.com”
се възпроизвежда като xn-8nfa6etb7bxa8c.com. Тези домейни се
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
класират много добре в Google.BG, но не могат да се търсят от
чужденци и второ не изглеждат достатъчно авторитетно, поради
което се използват предимно за сателитни сайтове.
Все пак големите компании също ги закупуват и ги
пренасочват с 301 редирект към основния си домейн. Ако мислите
да се заемете сериозно с оптимизацията на вашия сайт се
препоръчва да си закупите и трите варианта, домейн с име на бранд,
с ключова дума и домейн на кирилица. След като изберете кой ще е
стр. 48
основния сайт, да използвате останалите за сателитни сайтове или
да ги пренасочите с редирект 301 към основния.
КАКВА ДА БЪДЕ ДЪЛЖИНАТА НА ДОМЕЙНА?
Естествено, колкото по-кратко е името, толкова по-добре. За
предпочитане е една дума, но често се налага да създаваме домейни
от повече думи. Тогава за предпочитане е да изпишете думите слято,
защото така правят сериозните компании.
Все пак ако искате да ги разграничите
използвайте тире, но нека да не е повече от
едно.
Някой
сайтове
се
опитват
да
манипулират търсачката, като поставят по 5-6
ключови думи разграничени с тирета, което е

„Колкото по
късо
и
запомнящо се,
толкова
подобре!
черна практика.
При равни условия изберете този вариант, който ще се
запомня по-лесно от потребителя. За целта може да използвате и
съкращения. Постарайте се да може да се изписва лесно в браузъра
и да не се бърка от посетителите. Вземете за пример случилото се с
популярния, социален сайт Flickr.com, който е създаден през 2005 г.
и само 4 години по-късно се е наложило компанията да придобие за
голяма сума пари Flicker.com, за да се пренасочват посетителите,
които неправилно изписват техния домейн.
посочете в Google Webmaster Tools за коя страна е предназначен
сайтът ви. Не използвайте домейни с разширения на друга страна,
стр. 49
POSTVAI.COM
Все пак ако използвате и някой от другите домейни,
ако не мислите да ги използвате там, защото така при търсене от
България търсачката ще ги сложи на по-долни позиции.
В последно време става все по-трудно да намерите свободен
домейн и затова в Интернет предстои пускане на нови домейни по
различни категории, някои от които може да се използват
безплатно известно време. Може да видите всички нови домейни с
датите
на
предстоящото
им
пускане
на
http://www.101domain.com/new_gtld_extensions.htm .
ПРОУЧЕТЕ ИСТОРИЯТА НА ДОМЕЙНА
Не винаги новите домейни са чисто нови, а се оказват
използвани и изоставени от някой друг. Няма да е добре ако е
използван за нелегално съдържание или порно например, затова
проверете в http://www.domaintools.com какви промени са правени
в
миналото
и
се
запознаете
с
неговите
стари
версии
в
http://archive.org .
Възрастта на сайта е фактор, който оказва силно влияние на
класирането. По-старият сайт е по-авторитетен за търсачките! За
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
това ако имате възможност да се възползвате от това, действайте.
Ако имате стар сайт може да го пренасочите към новия с 301 redirect
(moved permanently) за да използвате възрастта му, а не с meta
refresh или 302 redirect за временно пренасочване.
При пренасочване трябва да се избягва да се прави повече от
един скок, например пренасочвате към страница, която пренасочва
към друга и т.н. При преместване на сайт задължително уведомете
Google чрез Webmaster tools. Важно е да пренасочвайте всяка
стр. 50
страница поотделно с 301 от стария към новия сайт, а не всички към
индекс страницата на новия, защото така всяка нова страница ще
получи рейтинг, колкото на старата. Посетителите също ще
попаднат в страница с актуално съдържание.
В
хостинг
компаниите
се
предлага
услуга
наречена
„паркирани домейни“, при която съдържанието на сайта може да се
възпроизвежда едновременно в няколко домейна.
Не е за
препоръчване да се използва, защото Gogole ще счете съдържанието
за дублирано, не уникално и ще намали класирането му.
Срокът на закупуване на домейна също влияе на алгоритъма.
Колкото по-дълъг е той, толкова по-добре за класирането. Ако имате
възможност регистрирайте го за десетина години за да покажете на
търсачката, че няма да изчезне скоро.
ИНФОГРАФИКА – 8 СТЪПКИ ЗА ИЗБОР НА
ДОМЕЙН ИМЕ!
За да проверите за свободно домейн име може да влезете в
която и да е българска хостинг компания и да използвате
предлаганите инструменти за проверка на свободно име или да
POSTVAI.COM
следвате следните 8 стъпки за избор на супер домейн:
стр. 51
стр. 52
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
8 СЪВЕТА ЗА ИЗБОР НА SEO ХОСТИНГ
След като си харесате име на домейн за сайта си ще трябва да
изберете уеб хостинг компания и да регистрирате акаунт, който ще
бъде домакин на вашия нов сайт.
КАКВО Е ХОСТИНГ?
Хостинг компанията ви дава пространство за съхранение на
вашите файлове в един постоянно работещ компютър наречен
сървър.
Те са подобни на вашите лични компютърни файлове, но са
постоянно достъпни онлайн, където посетителите могат да ги
посетят по всяко време, като въведат вашето име на домейн или
чрез откриването им в търсачката.
Съществуват и безплатни хостинги, но те имат редица
ограничения на размера на файловете, на функционалността или ви
добавят реклами към сайта. Определено не са за препоръчване от
SEO гледна точка и за това по-добре да си закупите някой платен
POSTVAI.COM
хостинг.
стр. 53
8 СЪВЕТА ЗА ИЗБОР НА SEO ХОСТИНГ!
❶
Един от факторите на Google за определяне към коя
страна е насочен даден сайт е мястото където се намира
сървъра на който се хоства сайта. Поради тази причина
изберете хостинг разположен в страната за
която оптимизирате. Ако сайта ви е насочен
към
българската
аудитория,
нека
хостинг
компанията да е българска.
Все пак ако очаквате посетители от
различни страни използвайте облачна услуга
подобна на Railgun на CloudFlare. Чрез нея
сайтът се кешира в облак и след това се зарежда
от най-близкия до потребителя сървър. Това значително увеличава
скоростта на зареждане, което също е един от факторите за
класиране в алгоритъма на Google.
❷
Следващия важен критерии за избор на хостинг
е скорост на зареждане. Все пак скоростта зависи от сървъра, от
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
инсталираната
CMS
система,
тежестта
на
изображенията,
файловете, скриптовете на сайта. Затова преценете какво ще ви
трябва и може да се наложи да използвате собствен или
споделен сървър.
❸
Репутация на хостинг компанията. Прегледайте
сайта им за физически адрес, телефонен номер, обща информация
за компанията и т.н. Задайте си въпроса: „Бихте ли доверили вашата
лична информация на тази компания?
стр. 54
❹
Поддръжка. Уверете се, че компанията предлага 24/7
поддръжка. Ако имате проблем със сайта си в 1 часа сутринта,
наистина ли искате да чакате до другия ден за помощ? Някои
фирми предлагат помощ по телефон и чат, други не.
❺
Имейл акаунти – повечето доставчици на хостинг
предлагат възможност да си направите и неограничен брой имейл
акаунти. Преценете колко имейла ще ви трябват за да няма
бъркотия при обслужването на сайта и може да си направите лични
адреси
от
типа
ivan@tvoiatsait.com,
sales@tvoiatsait.com,
за
имейли
уеб
за
продажби
администратори
webmaster@tvoiatsait.com или admin@tvoiatsait.com и други.
❻ Backup на сайта – често се случва да загубите данни по
една или друга причина. Дали поради хакване на сайта ви, вирус
или просто поради грешка сайта ви може да се срине или да
загубите информация от базата данни. Вие ще искате да имате
резервно копие, както на файловете така и на базата данни. Ако
хостинга ви не предлага архивиране, ще бъдете принудени да го
правите ръчно. Затова се уверете, че вашият доставчик разполага с
автоматизирано архивиране на сайта.
❼
важна,
но
Сигурност –естествено, че сигурната парола е много
все
пак
и
някои
хостинг
компании
предлагат
допълнителна услуга по мониторинг на сигурността. Има и някой
услуга, затова сравнете цените на хостинг компанията с техните за
да прецените.
стр. 55
POSTVAI.COM
трети страни като VaultPress и Sucuri, които предлагат подобна
❽
Цена – естествено това е един от най-важните критерии
за избора на хостинг в България. На първо време не ви е необходим
някой скъп, голям план и може да започнете с персонален хостинг
план, който струва от 30 до 60 лева на година. По-късно може да си
закупите по-скъп при разрастване на сайта.
В заключение можем да кажем, че както избора на домейн е
фактор в класирането, така и качествения хостинг значително влияе
на алгоритъма на Google.BG и освен това се отразява на сигурността
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
и финансовите разходи за вашия сайт.
стр. 56
ИЗБОР НА КЛЮЧОВИ ДУМИ
КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ СA ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ
ЗА ДОБРАТА ОПТИМИЗАЦИЯ НА САЙТА.
След като потребителите търсят продукти и услуги, чрез писане
на определени думи, то те задължително трябва да присъстват в
текста на страницата, която оптимизираме. Иначе няма как да бъдат
намерени от търсещата машина.
Например, не може да имате сайт за „суши“, който е пълен с
картинки на суши, но никъде не се споменава в текста думата „суши“
и той да излиза в ТОПа на Google! Няма как да стане, защото Google
не вижда красотата на картинките, а разпознава само текстовете и
ги индексира по дадена ключова дума съдържаща се в тях.
Ако в началната страница на сайта от примера сложите само
картинки на суши и под тях напишете текст „прочети още“ то
търсачката няма да разбере, че става въпрос за „суши“, а ще ги
POSTVAI.COM
класифицира по думите „прочети още“.
стр. 57
Затова
вашия
текст
трябва
да
съдържа избраните за оптимизацията
„ключови думи и фрази“. Те трябва да се
съдържат в текста, заглавието, title тага и
УРЛ адреса на страницата.
Поради тази причина думите се

На колкото повидно място са
сложени
ключовите думи,
толкова по-голяма
тежест имат за
търсачката.
разполагат възможно най-напред във
видимата част на екрана, в първия абзац и в самото начало на
параграфа. Още по-добре е да ги повторите няколко пъти. Не
прекалявайте с употребата на ключови думи
До скоро SEO копирайтърите препоръчваха плътността на
ключовите думи в текста да бъде 4-5 %, но след последните промени
в алгоритъма на Google е достатъчно ключовата дума или фраза да
се повтори няколко пъти.
В никакъв случай не трябва да
пренасищате текста с тях за да не се помисли за спам и да има
обратен ефект.
КАК СЕ НАМИРА ПЛЪТНОСТТА НА КЛЮЧОВИ
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
ДУМИ В ТЕКСТА?
За да контролирате тяхното използване в текста трябва да
измервате тяхната плътност. Плътността е насищане на дадения
текст с ключови думи в проценти и доста важен параметър SEO
оптимизацията на уеб текста.
Не е много сложно да се намери плътността на ключовите думи
в текста, вижте по долу.
стр. 58
Плътността се измерва със следната формула:
P = (K/T ) x 100
Където P e плътността на ключовата дума в проценти;
K e броя на използванията на ключовата дума;
Т е броя на думите в текста.
Например, ако в дадена статия броя на думите е 1210, броя на
използванията на дадената ключова дума е 14 пъти.
P = (K/T ) x 100 = (14/1210) x 100 = 1,15 %
Има редица инструменти за измерване на плътността на
ключовите думи. Един такъв инструмент е нашия „Думомер„, който
освен, че брои думите в текста и тяхната плътност, намира и
използваните фрази с 2 и 3 думи и показва тяхната плътност.
Ключовите думи трябва да са естествено разположени в текста,
а не да го начупват. Колкото е по-добре за читателя, толкова повече
се цени и от търсачката.
СИНОНИМИ И ВАРИАЦИИ
Google става все по-добра в семантиката на текстовете. Тя
разпознава синонимите и за това е препоръчително да ги
използвате. Вкарвайте в текста близки до темата фрази или думи,
релевантни на темата думи като: кола, джип, Ауди, Ферари и т.н.
стр. 59
POSTVAI.COM
например ако оптимизирате по думата „автомобил“ използвайте
Стоп думите са кратки думи, които не носят съдържание, като
предлози, съюзи и частици (като: от, на, до, в, за и т.н.). Не се
препоръчва да ги използвате в УРЛ адресите, заглавията, линковете
и т.н.
Опитайте не просто да ги премахнете, а да формулирате
ключовите словосъчетания, по които очаквате да ви откриват без
тях.
Например вместо „Реклами в Интернет“ оптимизирайте
„Интернет реклами“. Така и Google ще приема съдържанието на
сайта ви като естествено и създадено за потребителите, а не като
опит да се манипулира резултата от търсенето. Пълен списък на
стоп думите в българския език може да намерите тук.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЧНИЯ СЛОВОРЕД
Google прави разлика между словореда в изречението. За SEO
оптимизацията е важно ключовите думи да са близки една до друга.
Например, ако искате да излизате на челни позиции по „фитнес
уреди в София“, е много по-добре, ако текстът ви има структурата
„Евтини магазини за фитнес уреди в София“, отколкото „Вземете си
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
фитнес уреди от най-евтините магазини в София“.
АКЦЕНТИРАЙТЕ ВЪРХУ КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ И
ФРАЗИ
По-голяма тежест за търсачката имат болтваните (удебелени)
или италик (с наклонен шрифт) думи. Ефектът може да бъде още
по-добър, ако ги сложите в подзаглавията или ги сложите в по-едър
стр. 60
шрифт и булети (точки и тирета). Но не забравяйте, че всичко
трябва да изглежда естествено и в добра визия.
КЛЮЧОВИ ФРАЗИ, ПО КОИТО СЕ ТЪРСИ
Ключовите фрази са разнообразни изрази, които съдържат по
две, три и повече ключови думи, използвани от потребителите,
например „SEO услуги в София“. 70 % от посещенията на сайтовете
са именно от такива дълги словосъчетания, а не от единични
ключови думи. Именно дългите фрази продават, вижте за
доказателство изследването на SEOMOZ.
Според тяхното изследване в днешно време точно фразите от
четири и три думи, водят до най-голямо количество преобразования
думи. Термина „преобразования“ посочва посетителите на сайт,
които достигат до активни действия, закупувания, изтегляния и т.н.
стр. 61
POSTVAI.COM
и таргетирани посещения на сайтовете, следвани от фразите с две
Това е така, защото голяма част от посетителите искат да
открият нещо конкретно, например „автомобил Ситроен Ксара“.
Запомнете, че класирането на по-дълги ключови фрази води до повисок процент посетители направили запитване.
ДОБАВЕТЕ ДУМАТА „ЦЕНА“
Значителна част от клиентите търсещи да закупят даден
продукт, търсят именно по този начин. Например, ако търсят
рекламни статии, те пишат „рекламни статии цени“. За това освен
продукта, който продавате в съдържанието и в meta description
добавете думата цена, но да стои по естествен начин, без да чупи
текста.
ЕДНА ДУМА, ЕДНА СТРАНИЦА.
Изберете
коя
страница
е
най-
релевантна на желаната ключова дума и я
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
оптимизирайте по нея. Не поставяйте
прекалено много еднакви anchor текстове
към различни страници от вашия сайт и
не оптимизирайте отделните страници по

В
съвременни
условия вече не се
оптимизира цял
сайт, а отделни
страници.
еднакви ключови думи, защото те ще се
самоизядат.
По-добре оптимизирайте дадената страница по определена
ключова фраза, а останалите оптимизирайте по други, различни
стр. 62
ключови фрази или словосъчетания релевантни на темата на сайта.
След това може да направите линкове между различните страници
на сайта, но с
anchor текст, съдържаш ключовата дума на
страницата към която сочи.
ОТРОВНИ КЛЮЧОВИ ДУМИ
Това са думи, които се използват от сайтове с незаконно
съдържание и поради това трябва да се избягват, защото влияят
отрицателно на ранкинга. Такива са: crack, hack, torrent, serial, porn,
sex, keygen и др.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗБОР НА КЛЮЧОВИ ДУМИ
За да разберете, кои са най-правилните ключови думи за вашия
сайт,
трябва
да
си
представите
как
търсят
потенциалните
потребители?
За да разберете, кои са най-посещаваните ви страници
разгледайте Google Analytics в секция „Придобиване“ и вижте
органичния си трафик. Ако разберете, какво е довело посетителите в
тези страници останалото е лесна работа.
Най-добрия инструмент за избор на ключови думи си остава
той ще ви даде още предложения по темата на които да видите броя
търсения от хората на тези думи и нивото на конкуренция.
стр. 63
POSTVAI.COM
Google Keyword Planner. След като въведете една ключова дума,
Търсете релевантни думи с евентуално най-голям възможен
трафик и най-малка конкуренция. Естествено тук ще трябва да
прецените сами и да намерите златната среда. Същия ефект може да
постигнете и без този инструмент, като напишете нещо в полето за
търсене на търсачката, то веднага автоматично ще ви предложи още
варианти,
като
най-търсените
са
най-отгоре.
Обмислете
възможността да оптимизирате сайта си по тях.
В Google Webmaster Tools пък може да проверите колко
пъти вашият сайт е показван сред резултатите от търсенето с
различни думи (заявки за търсене). Там може да видите средната
позиция, на която се е класирал сайта по различните ключови думи,
а също броя импресии, кликванията и процент на посещения.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НОВИ
КЛЮЧОВИ ДУМИ?
Анализирайте сега съществуващите текстове на сайта с някой
кейворд анализатор като този или като Keyword Density Cheker .
Тези инструменти ще ви покажат как вижда Google.BG вашия сайт и
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
коя ключова дума според него сте използвали най-много и в какъв
процент плътност.
Трябва да направите така, че сайта ви да е
изпълнен с тази дума по която желаете да оптимизирате.
Ако искате да проверите на кое място сте се класирали по
дадена ключова дума използвайте SERP cheker или българския
инструмент за показване на индексация на Савов дизайн.
Ако сега пишете нов текст и искате той да е оптимизиран по
дадена ключова дума или фраза използвайте нашия Думомер. Той е
стр. 64
много подходящ за писане на статии за артикъл директории, който
обикновено искат уникални текстове над определено количество
думи.
В заключение можем да кажем, че ключовите думи са ядката
на оптимизацията на сайтовете. Ако изберете точните думи и ги
употребявате правилно, няма как да не успеете да се класирате на
POSTVAI.COM
челните места в Google.BG.
стр. 65
ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОД И МЕТА ТАГОВЕ
TAG TITLE
Това е заглавието на страницата, което се вижда в полето в
горната част на браузъра. При търсенето на Google то се
визуализира в синьо на първия ред от резултатите за вашия сайт. В
него трябва да се съдържа ключовата дума или ключова фраза, по
която оптимизирате. По възможност тя трябва да бъде поставена в
началото.
При търсене на дадена ключова дума Google болдва
съвпаденията в тайтъла, УРЛ адресите и в мета описанията. В
последно време търсачката отдава по-голямо значение на бранд
сигналите, затова поставете името на бранда си в тайтъла, но в края,
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
а не в началото. Началото е за най-важната ключова дума, по която
оптимизираме!
Във Webmaster Tools може да получите информация дали
имате дублирани, прекалено къси или прекалено дълги тайтъли и
мета описания. Използвайте различни мета тагове на всяка
страница. Днес оптимизацията се прави по страници, а не на
сайтове. Ако имате една и съща тема в две страници, използвайте
стр. 66
тайтъли и описания с различен словоред, синоними и ключови
фрази.
Дължината на тайтъла не трябва да е повече от 512
рх. Той се визуализира на един ред и ако е по-дълъг, краят му няма
да се вижда, а ще завършва с многоточие.
Тъй
като
буквите
имат
различна
ширина,
броят
на
показаните символи варира от 60 до 65 символа или това са 6-7
думи.
META DESCRIPTION
Това е описанието на сайта, което при търсене се показва,
като два реда текст под заглавието. Тук също е важно ключовата
дума да присъства в него.
За Google.BG е важно при какъв процент от показванията на
сайта ви в SERP (страницата с резултатите ) посетителите са влезли
във вашия сайт. За да имате повече посещения, кажете на
потребителя какво да направи – „поръчай“, „влез“, „купи“, „вземи“,
„абонирай се“.
Не винаги търсачката показва вашите мета тагове в
резултатите от търсенето. Понякога се случва да използва порелевантен според нея текст, взет от съдържанието на сайта ви или
описание от dmoz.com – най-важната директория в Интернет. Точно
Относно дължината на описанието важи същото правило за
512 пиксела, но показан на два реда. Затова тук се събират между
стр. 67
POSTVAI.COM
затова е важна и регистрацията в нея.
140 – 150 символа, но няма да е фатално, ако ги превишите. Буквите
на кирилица по принцип са малко по-широки и затова е добре мета
данните на кирилица да са с 5 – 10 символа по-малко. Колкото
повече думи има в тайтъла и в meta description, толкова по-малка е
тежестта на всяка от тях. Затова е добре да се стремите да направите
таговете по-къси и без излишни думи.
Проверка на дължината на вашите title и meta description
можете да направите тук: http://internetreklama.bg/meta.html .
ЗАГЛАВИЕ – Н1 TAG
С този таг се отбелязва видимото заглавие на публикацията.
Търсачката му отдава голямо значение, затова в рекламни статии
ключовите фрази трябва да присъстват там. Най-добре е да започва
с ключова дума или тя да е разположена възможно най-напред.
Задължително се отбелязва с <h1> а не просто с по-големи букви
или болдвано, за да може ботовете да разберат, че именно това е
заглавието.
Не трябва да прекаляват с употребата му, за препоръчване е
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
то да е само едно в текста, а като подзаглавия на разделите да
използвате H2 и за заглавия на всеки абзац H3.
KEYWORDS TAG
В Google този таг няма ефект, но е полезен за други търсачки.
Затова сложете най-важните думи и не прекалявайте с тяхното
стр. 68
изреждане. Помнете принципа: една страница се оптимизира за
една дума или ключова фраза.
В черното SEO се използват и грешно изписани думи или
изреждане на голям брой ключови думи, но не е за препоръчване.
СЪЗДАЙТЕ САЙТ С ЛЕКИ СТРАНИЦИ
Сайтът и особено първата му страница (index) не трябва да
бъдат прекалено тежки – 30 КВ е оптимален размер за html
страниците. По този начин те ще се зареждат бързо, което е много
важен фактор за добро класиране в Google. За да го постигнете,
използвайте CSS. Освен това, намалете използването на скриптове
JavaScript или ако все пак се налага ги изнесете във външни
файлове. Не ги поставяйте в кода на страницата, защото ще
увеличите нейния размер.
За да може да се зарежда бързо, сайтът не трябва да съдържа
прекалено голям брой снимки и графични елементи.
Кеширането и компресирането на страниците също ще
ускори значително зареждането на сайта. Съществуват облачни
технологии, които кешират сайта на собствени сървъри по цял свят
и отварят най-близкия до посетителя.
Не използвайте таблици при дизайна за форматиране на
страниците. Те съдържат повече код и ги правят по-тежки. Вместо
местоположения, отстояния, шрифтове, цветове, ефекти, които се
зареждат автоматично при показването на страниците.
стр. 69
POSTVAI.COM
тях може да използвате CSS. В него има форматиране, размери,
НАБЛЕГНЕТЕ НА СТАНДАРТНИЯ HTML5
Използвайте колкото се може повече html при показване на
банери или за каквото и да било. Въпреки че търсачките се справят
добре с Java Script и Flash те не се индексират добре.
Използвайте новите възможности които дава HTML 5 за
структуриране на съдържанието. С него вие може да определите
типа на всяка отделна част от страницата, което помага на Google да
разграничи отделните елементи и да разбере кое е основното
съдържание. Освен това с HTML5 лесно може да вграждате видео и
аудио, без излишни плъгини.
Използвайте структурирани данни, като Микродата. Те е
част от html5, чрез която информирате търсещите машини за какво
се отнасят отделните части на сайта, така че освен за хората да е
полезна и за търсачките.
При публикуване на рецепти, ревюта, продукти или услуги,
можете да използвате микродата и подробностите за тях ще се
визуализират с изображения в страницата с резултатите или с
допълнителна информация.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Google насърчава използването на микродата. Разгледайте
възможностите за използване и на schema.org. С ползването на
микродата резултатите от търсенето стават по-атрактивни за
потребителите и освен това водят до по-добро класиране. Това е
отличен начин посетителите
да оценяват съдържанието на
сайтовете и да останат доволни от вашия продукт.
стр. 70
Премахнете фреймовете – това е когато в една страница се
вгражда съдържание от други страници. Търсачката не го индексира
добре и няма смисъл да го използвате. По добре да напишете нов
уникален текст.
Постарайте се текстът да бъде в началото на кода. Търсещите
машини очакват да намерят най-важното съдържание не само в
началото на визуализираната страница, а и в началото на нейния
код. Затова текстовете в html кода на страницата трябва да са
възможно най-напред.
Съотношение между текст и HTML код е параметър от
алгоритъма на Google, който се нарича Text to code ratio. За
препоръчване е текстът, който се показва на посетителите, да бъде
не по-малко от 25-30 % от кода на страницата.
Понякога се налага да използвате дублирана информация
или някаква вътрешно фирмена информация, тогава може да
ограничите индексирането на тези страници с Noindex в мета тага
Robots. В някой случай CMS системите, които се използват, също
създават дублирани страници, които трябва да се ограничат. Найчесто това става, като си играете с таговете или категориите. Може
да ги ограничите като използвате мета тага Robots, с X-Robots-Tag
или с Robots.txt.
Ако все пак решите да ограничавате индексирането на
страницата с резултатите, в която са изредени текстовете, означени с
общи тагове или категории, за вас е най-добре да го направите с
отразява негативно на рейтинга на сайта ви и в същото време ще
може да се показва на
стр. 71
POSTVAI.COM
файла Robots.txt. Така тази страница със сигурност няма да се
Robots.txt е текстов файл, който забранява на търсещите
машини да индексират конкретна част или цяла директория.
Забранените за индексиране страници в този файл няма да се
появяват в резултатите на Google, но съдържанието им си остава
общодостъпно и други търсещи машини продължават да имат
достъп до него. Ако желаете напълно да скриете информацията от
търсещите машини, трябва да използвате друг начин за това, като
например да ограничите достъпа с парола.
В панела Google Webmaster Tools има специален инструмент,
в който можете да тествате настройките на вашия robots.txt и да го
проверите за грешки.
Локална оптимизация – за нея се използват тъй
наречените гео мета тагове в HTML. Когато искате да оптимизирате
за дадена страна, град или местоположение в Google спокойно може
да ги игнорирате. Достатъчно е да се регистрирате в Google maps. IP
адреса на сървъра и локалния домейн BG са по-значими от гео мета
таговете, но за другите търсачки те са необходими.
Създайте страница за грешка 404 Not Found. Това се
показва при несъществуващи или изтрити страници на който се
показва статус на кода 404. Така Google ще премахнат от индекса си
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
търсения
УРЛ
адрес.
Използвайте
максимално
създадената
страница 404. Поставете на нея линкове към началната страница и
към картата на сайта. Добавете поле за търсене и я направете да
изглежда като част от сайта с вашето лого и фирмена информация.
стр. 72
W3C ВАЛИДИРАНЕ
Използвайте услугата на W3C за да проверите валидирането
на вашия код, дали отговаря на стандартите. Освен това с него може
да проверявате и за повредени или счупени линкове. За Google
няма значение какъв програмен език ще използвате (РНР, ASP,
Python и т.н.), важното е той да генерира валиден HTML код.
 За проверка на HTML и XHTML кода използвайте:
http://validator. w3.org/.
 За CSS http://jigsaw.w3.org/CSS-validator/ .
 За проверка на линковете: http://validator.w3.org/checklink
В заключение може да твърдим, че въпреки намаляване на
значението на мета таговете след последните промени в Google, те
все пак влияят значително на класирането на сайт заедно с чистия
POSTVAI.COM
SEO код на сайта.
стр. 73
SEO ПРИЯТЕЛСКИ URL
УРЛ адресите трябва да съдържат ключовата дума
така, както потребителите биха я написали в търсещата машина –
изписани на същия език и със същата азбука. За търсачките смисъл
имат адреси като cvetia.com/buket-ot-rozi.html“, а адреси от сорта на
magazin.com/produkt534.html не помагат за рейтинга ви.
Ако клиентите ви са от България, УРЛ адресите трябва да са с
български букви. В случай че URL адресите са написани на
латиница, трябва да са спазени правилата
за
транслитерация.
От
друга
страна,
колкото по-кратък е УРЛ толкова повече се
оценява от търсачката и потребители, а
тези написани на кирилица стават подълги. Това е така, защото браузъра
преобразува кирилицата в разбираеми за
ботовете знаци, така броя на символите

Колкото по-дълъг
вашият URL адрес,
толкова
по-малка
тежест
за
търсачката получава
всяка от думите в
него,
затова
се
старайте
да
са
възможно най-къси.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
след наклонената черта на основния домейн се увеличава около 5
пъти.
 УРЛ на страницата може да бъде и от една-единствена дума, но
оптималната дължина на адреса е от три до пет думи. Точно
какви и колко да бъдат те преценете с оглед на това по кои
думи или словосъчетания оптимизирате страницата.
стр. 74
 В резултатите си Google визуализира с цялата им дължина URL
адреси до 35 символа.
 За да се покажат изцяло в адресната лента на браузъра,
препоръчително е URL адресите на вашите страници да не
превишават 115 символа.
 Максималната дължина на УРЛ, която допуска Интернет
Експлорер е около 2000 знака, а Firefox допуска до 65 000, но
въпреки това при създаването на URL трябва да имате в
предвид бъдещата му оптимизация.
 Социалните мрежи, като Twitter допускат публикуване на УРЛ
адреси до 140 символа, затова не е добре да преминавате това
число. С други думи ако УРЛ адреса е на български език не
може да е повече от две – три думи.
В УРЛ адресите няма интервали, за тази цел служат средни
тирета. Те служат като разделители, а долните черти ги сливат.
Затова ако оптимизирате по дадена фраза разделете думите с такива
тирета.
Използвайте само малки букви в името на адреса, тъй като
Google e чувствителен към малки и големи букви и може да
възприеме страниците ви като дублирано съдържание.
Друг въпрос от теорията на SEO e със или без WWW да
бъдат изписани УРЛ адресите. Вашите страници трябва да бъдат
достъпни само от единия начин. В противен случай SEO тежестта
Ако е налице това и при вашия сайт направете редирект 301
от едната към другата версия или укажете канонична версия чрез
Google Webmaster Tools.
Подобно е положението и със или без
стр. 75
POSTVAI.COM
може да се раздели на две, което не е добре за крайното класиране.
чертата „/“ накрая. Тя показва, че това е директория и също трябва
да укажете само единия начин.
Също така началната страница на сайта трябва да се зарежда
само по един начин – със или без index.html накрая. Препоръчваме
ви да не използвате index.html, а да го премахнете чрез .htaccess. Ако
все пак оставите и двете възможности, използвайте rel=“canonical“,
за да укажете коя е каноничната версия на страницата за да не се
счита за дублирано съдържание. По този начин, въпреки че и двете
страници ще се зареждат, Google ще приема едната за основна и
рейтинг активите на страницата няма да се разпределят между
няколкото й версии.
Разширението .html или .php на края на УРЛ адреса няма
никакво значение за Google, така че спокойно може да го махнете
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
ако правите нов сайт.
стр. 76
АРХИТЕКТУРА НА САЙТ
В SEO оптимизацията е известно правилото на „плоската
фуния“ в което се казва, че колкото по-близо до началната
страница са вътрешните страници, толкова по-добре. Ако разгледате
внимателно картинка ще видите, че колкото по-навътре във
фунията влизат посетителите, толкова по-голям процент от тях
отпадат.
Затова ги разположете на възможно най-малък брой
кликвания от началната страница. За предпочитане е адресът да
бъде
vashia-sait.com/prodavan-produkt.html,
а
не
vashia-
sait.com/kategoria1/podkategoria/prodavan-produkt.html. Колкото подалеч са от фронтпейджа са страниците, толкова по-малко
PageRank се предава към тях.
НАЙ-ВАЖНИТЕ СТРАНИЦИ СА ДОСТЪПНИ ОТ
НАЧАЛНАТА СТРАНИЦА.
на сайтовете. Тъй като с линковете се предава ранг на линкваните
страници е добре той да се предаде само на най-важните страници в
сайта, а не на всички страници по равно. Това е така, защото ако се
стр. 77
POSTVAI.COM
По принцип най-висок PageRank имат началните страници
предава на много страници PR ще се разпръсне по равно, става
пренебрежимо малък и се обезсмисля.
СТРАНИЦИТЕ НА САЙТА СА ПОДРЕДЕНИ В
ЛОГИЧЕСКА ДЪРВОВИДНА СТРУКТУРА НА САЙТА.
За това в индекса (фронтпейджа) се поставят линкове към
най-важните страници на сайта, а в тях линкове към всички
останали вътрешни страници. Така улеснявате търсачката при
индексирането и правите всички страница да са достъпни за
ботовете. Накрая не забравяйте, че вътрешни връзки трябва да сочат
към съответните най-важни страници, за да ги засилят. Може да
използвате навигация от типа предишна-следваща страница.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Ето пример за логическа структура на сайт:
ПОДДОМЕЙН ИЛИ ДИРЕКТОРИЯ?
Често се задава въпроса как е по-добре да се подредят
страниците при създаване на нова тема – в директория или
поддомейн? Разликата е, че ако направим директория от рода
postvai.com/copywriting активите на тази директория се трупат върху
стр. 78
основния
домейн
postvai.com,
а
ако
направим
поддомейн
copywriting.postvai.com – активите си остават на поддомейна.
Втория вариант е удачен за използване, когато имате отделен
продукт или услуга за която трябва да се създаде нов мини сайт.
Търсачката ще третира тази информация, като отделен сайт, което
може да бъде и предимство в определени случай. Те са подходящи
за сайтове с множество администратори, като bezplatni.info и
start.bg. В този случай трябва да осигурите отделни входящи
линкове от други сайтове.
АКО СТРАНИЦИТЕ СА ТУХЛИТЕ В СТЕНАТА НА
ВАШАТА КЪЩА, ТО ЛИНКОВЕТЕ СА
СВЪРЗВАЩОТО ЗВЕНО МЕЖДУ ТЯХ.
Добре е да поставяте в текста на вътрешните страници на
сайта
си
линкове
с
различни
словосъчетания на ключовата дума към
неговата първа страница.
Много
важно
е,
че
Google
индексира само по един текстов линк от
страница. Затова, ако в менюто имате
линк към Индекса, търсачката няма да

Един добре
построен
сайт
трябва да е така
подреден,
че
до
абсолютно
всяка
страница трябва да
се стига на 3 клика
разстояние.
проследи втория в текста към Индекса.
трик, направете втория линк да сочи към определено място в
Индекс страницата, обозначено с котва.
стр. 79
POSTVAI.COM
За да приеме Google и двата линка може да използвате следния
Линкването между страниците трябва да е така построено, че
абсолютно всяка страница от сайта трябва да бъде достигната, чрез
поне една текстова връзка.
Линковете със стандартен текст са много по-стойностни,
отколкото
линковете
поставени
върху
изображение.
Затова
направете навигацията текстова, а не с бутони, картинки и flash.
Използвайте думи, който са свързани с тематиката на страницата и
релевантни с темата на сайта, а не от типа „погледни тук“. Нека за
anchor имат най-подходящата ключова дума.
НАПРАВЕТЕ КАРТА НА САЙТА
Задължително трябва да имате карта на сайта (sitemap), това
ще помогне на търсачките да се ориентират по-лесно. Най-добре да
имате както HTML, така и XML карта на сайта. Втората е
предназначена за поставяне във Webmaster Tools. В CMS системите
тя се намира на адрес vasia-sait/sitemap.xml.
Ако нямате такава
може да си генерирате карта безплатно с инструмента на
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
http://www.xml-sitemaps.com/ .
След това е добре да поставите линк към картата си на всяка
страница от сайта. Най-практично е той да се намира във footer-a.
Използвайте котви с ключови думи – маркери към
определени места вътре в самата страница. Често се виждат като
съдържание, което препраща към важни абзаци от същата страница
стр. 80
при дълъг текст. Когато са използвани ключови думи това дава
много добър ефект за катализиране на страницата.
Когато от дадена страница има повече от един линк към
друга страница, на рейтинга в Google се отразява само първият.
Използването на котви към определени места от същата страница
решава този въпрос и така Google ще приеме и двата линка.
Не прекалявайте с броя линкове
поставени в една страница, защото може
да не ги индексират. Според Мат Кътс от
Google не се препоръчва да надвишават
100 линка в страница.

Има
едно SEO правило,
че на 200 думи
текст се полага
един линк.
Така, че е най-добре да слагате линкове според броя на
думите в текста ви. Освен това, колкото по-малко са те, толкова
повече Page Rank предават на линкваната страница, защото той се
разпределя между тях.
КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ СИЛАТА НА ЛИНКОВЕТЕ?
Силата на линковете се определя и от разположението им в
сайта. Най-важните неща трябва да са във видимата област на
екрана. Потребителите разглеждат сайтове по така наречената F –
форма, следователно най-важното място е в горната лява част на
страницата и там се намират най-силните линкове. Колкото повисоко на страницата се намира една връзка, толкова по-голяма
POSTVAI.COM
тежест има тя.
стр. 81
За повтарящите се (sitewide) линковете към друг сайт
поставени в долната част на сайта се препоръчва да бъдат NoFollow.
Старайте се линковете в менюто да бъдат поставени върху
ключови думи. Като пример може да посочим, че на повечето
сайтове има в менюто линк „Начало“ сочещ към индекс страницата,
но вие не оптимизирате по думата „Начало“, нали? – Това няма
никакъв смисъл, добре е там да бъде сложена някоя основна
ключова дума.
Днес вече е утвърдена практика във всяка статия да се
поставят връзки към подобни публикации на сайта. За целта във
WordPress има редица плъгини, като Yet Another Related Posts Plugin
и лесно може да нагласите дизайна и настройките на подобните
публикации според вашите желания.
Това
ще
помогне
на
вътрешния
линк
билдинг
и
същевременно ще намали степента на отпадане на потребителите,
защото те ще продължават да намират още информация по
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
търсената от тях тема.
стр. 82
SILOING – SEO AРХИТЕКТУРА
Търсачките
класират
най-високо
страниците,
които
отговарят най-много на уместността на заявената за търсене тема. В
резултат на това целта на SEO оптимизаторите е да подобрят сайта,
така че да отговаря по определени ключови фрази. Често има
големи сайтове с много ключови думи, които не се класират по тях,
определи точно за какво става въпрос и коя дума е най-важна.
Siloing служи за изясняване на важността на ключовите думи и е
основен инструмент за оптимизация.
стр. 83
POSTVAI.COM
защото са разхвърляни и неподредени. Търсачката не може да
Терминът siloing възниква, като
начин за групиране на информация,
свързана в отделни категории и секции в
рамките на един уеб сайт. Работата много
прилича на създаване на глави от книга.
Едно
silo
или
силоз

Затова
сайт се прави все едно
пишете
дипломна
работа
или
дисертация,
всичко
трябва да е подредено
и свързано.
представлява група от тематично
свързани страници.
На първо място трябва да определите точно темета на сайта и
да я разделите на категории. За да увеличите тежестта на основните
категории в сайта ги обособете в един силоз или т.н. – silo. Има два
вида стратегии за изграждане на Silo: физически силоз и виртуален
силоз.
ФИЗИЧЕСКО SILO
Организирайте информацията от дървото на сайта си, като
го категоризирате по ключови думи и по физически файлове
разположени в директори на сървъра. Всичко трябва да съвпада и да
е ясно за търсачката, нека папките ви на хостинга са подредени
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
така, както са свързани страниците по теми и категории.
стр. 84
Например, ако продавате GSM категориите ще са ви
различните марки, като Самсунг, Нокия, LG и т.н, затова на първо
ниво създаваме страници за тези марки GSM. Поставяме връзки към
тях в менюто на началната страница на сайта. Това са нашите силоз
страници.
След това под всяка от тях създаваме по една статия за
различните модели GSM на дадената марка. Те трябва да са поне 6
броя. Не трябва да слагаме линкове между подстраниците и към
други страници от сайта, защото това ще обезсили нашия силоз.
По този начин страницата за марката става важна за
търсачките, а страниците за отделните модели я подкрепят.
С тази Silo структура ще имате нужда от много по-малко
входящи връзки към вашия сайт, за да постигнете същия рейтинг в
Google, отколкото ако използвате друг тип архитектура на сайта.
Задължително организирайте дървото от директории и
Обединете тематично свързаните страници в папки със същите
имена като ключовите думи. В посочения по-горе пример това
значи да направим в главната директория на сайта папки с имената
стр. 85
POSTVAI.COM
файлове на хостинга на сайта да отговарят на сило структурата.
на марките GSM: Самсунг, Нокия и т.н., а в тях да сложим страници
с имената на моделите на телефони и да са поне 6 броя. Колкото помалко нива има толкова по добре.
ВИРТУАЛНО SILO – ХЪБ СТРАНИЦА
Тази стратегия се използва, когато работим с някоя готова
CMS система и не може да си подредим папките на сървъра в
искания ред. Налага се да го направим виртуално, като свържем с
линкове самите страници по теми и така търсачката да разбере коя е
най-важната, според разположението на връзките между тях. Найпросто казано, това е поредица от уеб страници в Интернет,
свързани помежду си с хипервръзки.
Търсачките смятат хипервръзките за силен сигнал относно
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
значението на обектите.
стр. 86
За най-важните си ключови думи направете по една хъб
(централна) страница, на която освен текст ще поставите и връзки
към всички страници на сайта си посветени на нейната тема. А от
тези подстраници направете линкове към главната хъб страница.
В един виртуален силоз, всяка поддържаща страница е
свързана с основната категория и също така с другите поддържащи
страници за тази категория.
За пример вземете нашата SEO книга, която четете в
момента. Тя е поредица от уеб страници, които са взаимно свързани
с бутон „Предишна и следваща страница “, но всички те са
поддържащи на основната „Заглавна страница на SEO книгата”,
която има съдържание на текста с линк към всяка една поддържаща
страница. Така търсачката ще разбере, че именно тя е най-главна
хъб страница.
С виртуалната siloing, страниците не е необходимо да бъдат в
същата директория на сървъра. Силоза се установява единствено,
чрез използването на връзки.
Виртуалното silo е много по-добро от използването на тагове,
защото водещата страница може да се оптимизира много по-добре
POSTVAI.COM
заради мета таговете, заглавието и т.н.
стр. 87
СКОРОСТТА НА САЙТА Е ПАРИ – 6 СТЪПКИ
ЗА ПО-БЪРЗ WORDPRESS
Скоростта на зареждане на сайта е един от най-важните
параметри в класирането и за SEO оптимизацията, а от друга страна
е важен и заради посетителите. Бързите и оптимизирани страници
на даден сайт водят до ангажираност на техните посетители, а от там
по-голям трафик
и повече реализации, респективно продажби.
Изследванията са доказали, че съществува пряка връзка между
скоростта на зареждане и задържането на посетителите.
Вижте калкулатор за изчисляване на преобразуванията в
долари. Лично аз не обичам губенето на пари, така че се заех с
оптимизацията на скоростта на зареждане и за да е по-лесно да го
направите
и
вие
описах
всичко
открито
в
тази
статия.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Google публично признаха, че скоростта на зареждане е фактор в
техния алгоритъм за класиране на уеб сайтовете. За повечето
WordPress сайтове средното време за зареждане според тях може да
се класифицира така:
 Отлично под 2 секунди;
 приемливо до 4 секунди;
 неблагоприятно над 5 секунди.
стр. 88
За да проверите в коя графа спада вашия сайт може да
използвате онлайн инструмента на Pingdom. Това ми е любимия
инструмент за проверка на скоростта на зареждането на сайтовете.
Готиното е, че показва точно кои файлове и за колко време се
зареждат.
СТЪПКА 1 – ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ?
АНАЛИЗИРАЙТЕ СКОРОСТТА НА ЗАРЕЖДАНЕ.
За целта използвайте безплатния комплект с инструменти за
онлайн сканиране Page Speed на Google Той ще ви подскаже какво
точно да оптимизирате и от къде да започнете за да увеличите
скоростта на зареждане на сайта си.
Много лесен за работа инструмент,
просто
поставяш
URL
адреса
на
желаната страница и натискаш „
Ентер“ . Резултата е число от 1 до 100 и
колкото
по-голямо
е
полученото
число, толкова по-бърз е сайта.
Ето
още
един

Една секунда
забавяне на времето
за зареждане
намалява с 11 %
посещенията и води
до спад на
реализациите с цели
7%
отличен
анализатор на URL, който показва доста данни за сайта и има
възможност за сравнение на няколко сайта.
И последния инструмент за проверка на gzip компресия– с
него може да проверите дали работи някой плъгин за каширане
след като сте го инсталирали.
моментното състояние на сайта. Скоростта на зареждане от
България и чужбина е различна и особено когато използваме
стр. 89
POSTVAI.COM
Не забравяйте, че всички тези инструменти показват
споделен
хостинг,
затова
задължително
следете
данните
в
диаграмата на зареждане в Google Webmaster Tools.
СТЪПКА 2. МАХНЕТЕ НЕИЗПОЛЗВАНИТЕ И
НЕНУЖНИ ТЕМИ И ПЛЪГИНИ
Изтрийте всички неизползвани теми и разширения и след
това направете ъпдейт на WordPress и всички теми и плъгини, които
използвате. Така ще имате сигурен сайт.
Разширенията са една от основните причини за бавното
зареждане на сайта. Повечето плъгини създават допълнителни
файлове за зареждане и обработване, които натоварват сървъра и
увеличават времето за зареждане. В идеалния случай, не трябва да
се използват повече от 5 до 10 плъгина.
СТЪПКА 3: КОМПРЕСИРАЙТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯТА
Зареждането на големи изображения прави значително
натоварването на сървъра, особено при сайтове с висок трафик.
Уверете се, че всяко изображение, което използвате на вашия сайт е
компресирано и максимум 100 МБ. Може да използвате Photoshop
за да му намалите размера преди качване. Като алтернатива, можете
да използвате плъгин като WP Smush.it за автоматизиране на този
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
процес.
Аз
лично
използвам
програмата
FileOptimizer
за
компресиране на изображенията още преди да ги кача. Хубавото и е,
че освен компресия на картинки без загуба на качество, тя може да
оптимизира и други текстови файлове като PDF.
Ако използвате EasyRotator за WordPress , не забравяйте да
използвате вградения в изображението Optimizer (достъпно чрез
менюто Tools) за оптимизиране на снимки след като сте ги
добавили.
стр. 90
СТЪПКА 4: ПОЧИСТЕТЕ ИЗЛИШНИЯ КОД
Чистия код е бърз сайт. Бързият сайт е пари. Затова
изчистете излишните и неупотребяване HTML и CSS елементи.
Може да компресирате ръчно style.css с този инструмент .
Освен това махнете Facebook коментарите и Google analytics,
които натоварват значително сайта ви. Не използвайте Flash.
Разделете дългите публикации в няколко по-малки страници, а ако
имате блог направете така, че да не се показват повече от 7 статии на
една страница.
Javascript е от най-натоварващите за вашия сайт. Може да
комбинирате CSS и Javascript с плъгина Minify , който комбинира
множество файлове в един и ги предлага с компресия GZIP.
Премахва празните пространства и избягва излишни връзки на
сървъра, което води до по-бързо време за зареждане на страницата.
Ако искате да го направите ръчно може да използвате
http://javascriptcompressor.com/. Копирайте съдържанието на JS
файловете,
които
използвате
и
ги
поставете
в
полето
за
компресиране.
СТЪПКА 5: ОПТИМИЗИРАЙТЕ БАЗАТА ДАННИ
Влезете в контролният панел на вашият хостинг. Отидете в
phpMyAdmin и изберете базата данни на сайта. Натиснете долу
„Маркиране на всичко“
за да отбележите всички таблици и от
опциите в дясно изберете “Optimize table“.
публикациите, които правят базата данни доста голяма и системата
става по-бавна. Влезте в контролният панел на вашият хостинг.
Отидете в phpMyAdmin. Изберете базата данни. В горната част има
стр. 91
POSTVAI.COM
Изчистете ревизиите от блога. Това са предишни версии на
табове – изберете “SQL“.В полето за писане въведете следната
заявка:
DELETE a,b,c
FROM wp_posts a
LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id)
LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id)
WHERE a.post_type = ‘revision’;
СТЪПКА 6: РАЗРЕШАВАНЕ НА GZIP КОМПРЕСИЯ
Използването на GZIP компресия може да намали времето за
зареждане с над 300%. За WordPress това лесно може да се направи
някой плъгин като W3 Общо Cache, но е доста труден за настройка и
има изисквания хостинга ви да не е споделен.
За
да
определите
дали
вашият хост
подкрепя GZIP
компресия, създайте файл с име test.php , който съдържа следния
код и да го качите на вашия сървър:
<PHP phpinfo ();?>
Заредете test.php страница в браузъра си.
mod_gzip или mod_deflate
Ако модулите
са изброени и са активирани, GZIP
компресията е на разположение.
Ако искате да оптимизирате вашия сайт без да използвате
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
плъгин може да прочетете тази чудесна статия на Ganbox в нея
всичко е описано.
В крайна сметка WordPress за това е най-използваната CMS
система, заради лесната работа с плъгини, вижте няколко подбрани
такива за кеширане на системата:
 А този се грижи да намали времето за зареждане на джаджите
в сайта;
стр. 92
 Плъгин за оптимизиране на базата данни ;
 WP
HTTP
Compression:
Включва
gzip
компресия
на
зарежданите страници, което намалява размера им, а от там се
увеличава скоростта при зареждане на сайта.
 HeadJS Loader: Този плъгин премахва и колекционира
JavaScript декларациите, като ги зарежда в head.js паралелно,
което подобрява процеса на зареждане.
 Cloudflare: Този плъгин позволява, вашия сайт да се зарежда
чрез мощния инструмент CloudFlare. CloudFlare се грижи не
само за оптимизиране на страници, за да се постигне висока
скорост на зареждане на сайта, но и за сигурността му.
 Ако всичко това ви се струва много сложно ето ви един много
лесен за конфигуриране плъгин Hyper cache extended с
POSTVAI.COM
който съм в момента.
стр. 93
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА ДРУГИ ДЪРЖАВИ И
ЛОКАЛНО SEO
За да правите SEO оптимизация за други държави,
трябва
много добре да знаете съответния език. Съдържанието е най-важно
за оптимизацията на даден сайт, а за да имате качествено
съдържание ви трябват езикови знания.
ЕЗИКОВИ ВЕРСИИ НА САЙТ
Първоначално трябва да започнете със създаване на езикови
версии за вашия сайт. Добре е те да бъдат разположени в
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
поддиректории, а не в поддомейн, за да може ефекта да се отразява
на основния домейн.
Ако сайтът ви вече разполага с различни версии за отделните
страни, е препоръчително да посочите в Google Webmaster Tools коя
версия на коя страна отговаря. Това ще помогне да се покаже
правилната версия при търсене от съответните страни. Ако те имат
еднакво съдържание, но са предназначени за различни държави
стр. 94
Google показва само една от тези версии, така няма да бъдете
наказан за дублирано съдържание.
Поради същата причина е добре да не слагате в една и съща
страница информация написана на два или
повече езика. Търсачката не може да
разбере кои език е
улеснение
може
водещ. За нейно
да
добавите
тага
<hreflang>, който оказва езика.
Естествено, когато нещата потръгнат и може да отделите повече
средства си направете изцяло нов сайт за всяка страна и си вземете
домейн с разширение на тази страна и сървър разположен в нея.
Това дава допълнителни плюсове при търсене, а освен това може да
обвържете старата версия на сайта с новия сайт или да направите
редирект.
ЛОКАЛНO SEO
Оптимизирайте за отделните градове и региони по
определени ключови думи. Когато потребителите са указали в
профила си, че се намират в даден град,
Google показва първо
резултати от този град. За това ако имате локален бизнес, като
магазин в даден град, вие задължително трябва да се регистрирате
в Google+ Local.
търсене и така ще привличате повече хора, които искат да разгледат
снимките. Споменавайте бизнеса и адреса си по същия начин, по
който е изписан в Google+ Local. Тези цитати ще бъдат асоциирани с
стр. 95
POSTVAI.COM
Сложете снимки в профила си, те ще излизат в резултатите от
адреса Ви и ще помогнат при класирането Ви сред останалите
локални резултати.
Регистрирайте и фирмата си в локалните бизнес директории.
Стимулирайте посетителите да ви оценяват и коментират в тях и в
социалните мрежи като Forsquare.
Относно връзките които създавате, поставяйте за anchor текст
вашия бизнес + мястото или града в който се намирате. Добре е
името на града или района, в който се намирате и продукта или
услугата ви да бъдат вкарани в таговете Title, meta description, URL,
заглавията и подзаглавията, в съдържанието на текстовете и изобщо
навсякъде като ключовите думи.
Например, ако имате занаятчийница за поправка на обувки в
Младост, вкарайте на всякъде ключовите думи „поправка на обувки
в Младост“. Напишете няколко текста с това заглавие и ги
разпространете във всички възможни местни сайтове. Особено
ценни са линковете от домейн съдържащ името на града ви.
MyMaps е форма на букмаркинг в Google, чрез която се
отбелязват места, които са посещавани от хората. Като начало го
направете поне вие, вашите приятели и служители.
За всяко изображение и видео, което качвате в данните за
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
файла, добавяйте задължително GPS координати, това помага много
при локалната оптимизация. Даже бихте могли да направите един
KML файл, който съдържа GPS координатите Ви. Той се качва на
сървъра Ви и се поставя адреса му в XML sitemap на сайта. Така
данните ще се показват в Google Maps и Google Earth. Такъв файл
може
да
създадете
с
това
http://www.freemaptools.com/kml-file-creator.htm.
стр. 96
приложение
За оптимални резултати посочете на страницата Ви за контакти
също и пощенски код, GPS координати, бранш, лого, работно Време
и т.н. Повече информация как да използвате микродата за Вашия
локален
бизнес
можете
да
получите
тук:
http://schema.org/LocalBusiness .
SEO ИНСТРУМЕНТИ НА GOOGLE
Най-добрите SEO инструменти естествено принадлежат на
Google,
които
предоставят
много
полезни
приложения
за
оптимизация на уебсайтове. В Българското Интернет пространство
не може да съществува собственик на сайт, който да не ги използва,
затова ще започнем прегледа на SEO инструментите именно от тях.
ПРИЛОЖЕНИЯ НА GOOGLE ЗА SEO
❶ Най –използвано е приложението за Интернет реклами в
привличане на клиенти показван на първите места в резултатите за
търсене на Google. 95% от приходите на компанията са от AdWords.
стр. 97
POSTVAI.COM
дисплейната мрежа – AdWords. Това е много ефективен канал за
Използването на инструмента е много лесно: - влизате в
платформата и избирате ключовите думи по които искате да се
появявате на първите места,
когато хората ги търсят. При това
плащате само за реалните кликвания на сайта ви. Неофициално
съществува мнението, че Google индексира по-високо сайтове, които
използват тези спонсорирани връзки.
Една Българска алтернатива е приложението Adwise,
чрез
която може да рекламирате в сайтовете на Netinfo.
❷ Google AdSense ще ви помогне ако искате да печелите от
сайта си. Всеки, които има сайт може да отдели едно каре в което да
се поставят реклами на Google по аналогични теми с неговото
съдържание. Лесно може да ги настрои да отговарят на неговия
дизайн и изисквания, след което да печели пари за всяко кликване
на тях. Когато достигнете минимум 45 долара вие може да си
изтеглите незабавно парите.
Най-новата мода в рекламирането е да се пускат видео реклами,
които се възпроизвеждат непосредствено преди започване на някой
клип в Youtube. За един месец там има над 1 000 000 000 уникални
посещения!
Така, че възползвайте се, като настроите видео
рекламите си от тук https://adwords.google.com/ video.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
❸ Може да създавате анимации за рекламите си с Google Web
Designer – друго страхотно приложение на Google за писане на код с
HTML-5.
Когато създавате рекламите си не използвайте Flash,
защото не се отваря в мобилните телефони и във всички браузъри.
Най-добре е да използвате HTML5, а за това ще ви помогне точно
този инструмент.
стр. 98
❹ Локалното SEO е най-новата тенденция в оптимизацията на
сайтове. Идеята е оптимизирания сайт да излиза на челните места
при търсене по място и локация. За целта се използва Google Му
Business. Това приложение обединява Google+, Google Search и
Google Maps в едно и страшно много улеснява откриването на
фирмата ви. Така клиентите могат да оценяват и коментират
дадения бизнес. Google дават положителен ранг на оценките за
вашия бизнес, респективно на сайта ви при положителни оценки от
клиенти в платформата. Затова стимулирайте посетителите си да
оценяват продукта ви, като поставите възможност за това на
страниците на сайта.
Когато се регистрирате в програмата попълнете всички данни
включително телефона си и реален адрес, защото удостоверяването
става с получаване на физическа пощенска картичка съдържаща
PIN код, която ще пристинге точно там. Щом потвърдите
регистрацията абсолютно всеки, който потърси фирмата ви ще може
да ви намери на картата.
Има и още много различни приложения на Google , който може
да се използват за различни полезни неща. Например, може да
използвате Google Offers, за да продавате продуктите си в САЩ
подобно на сайтовете за колективно пазаруване. Вижте 11 от найизползваните
приложения
за
девелопери
на
Google
в
POSTVAI.COM
https://developers.google.com/apps-script/
стр. 99
SEO ИНСТРУМЕНТИ ЗА МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ
❺ Инструменти за проверка на ранг. Търсете инструменти с
ключова дума като - rank checkers. За най-качествена проверка си
инсталирайте една малка програмка наречена Free Monitor на
clevarstat.
❻
Мониторинг
и
анализ
на
резултатите на български сайтове не
може да се прави без
prodvigator.bg -
страхотен сайт, който ще ви покаже
всичко необходимо. Просто
поставете
даденото УРЛ и може да видите къде и
на кои думи се класира дадения сайт,
каква е конкуренцията и на кои думи се
класира тя. Това е инструмент без който
не
може
да
мините
в
Българския
Интернет, но тук може да намерите още една голяма колекция
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
http://postvai.com/polezni-resursi/zaduljitelni-seo-instrumenti15424.html .
❼ Инструменти за анализ на ключови думи. За да проверите
кои са най-често срещаните фрази или думи в дадената страница и
тяхната
плътност
използвайте
http://www.seomastering.com/keyword-density-analyzer.php
стр. 100
Постарайте се най-желаната ключова дума за вашия сайт да е найсрещаната в началната страница, а не нещо от рода на "виж още".
За да проверите на кое място в Google.BG се класирате по
дадени
думи
използвайте
http://serp-checker.online-domain-
tools.com/ .
Ако имате вече даден текст и искате да видите разпределението
по брой и плътност на различните думи в него го поставете във
формата на http://kesor.net/keyword-density/ и от долу ще се появят
думите класирани по брой на използване и процентно съдържание в
текста.
❽ Инструменти за проверка на уникалност на съдържание.
Най-използваната програма е Аdvego Plagiatus без която не може
нито един копирайтър. Проверявайте всички текстове преди да ги
качите в сайта си с нея и ако са уникални под 90 % не ги поставяйте
на сайта си.
Друг онлайн инструмент за проверка на сайт или на
изображение за уникалност е http://www.copyscape.com/
Всичко за тези инструменти и работата с тях може да видите на
http://postvai.com/copywriting/копирайтинг-проверкауникалност.html или да намерите още копирайтинг инструменти за
размножаване на статии.
❾ Задължителен SEO инструмент за анализ на линк картината
на сайта е
Majestic.com
от който може да видите параметрите
сайт.
Първия
параметър
показва
качествените
връзки
от
авторитетни сайтове, а втория на колко места е цитиран сайта.
Добре е първият да е по-голямо число или да са поне близки,
стр. 101
POSTVAI.COM
TRUST FLOW и CITATION FLOW за входящите линкове към вашия
защото иначе има опасност да ви удари някой Панда ъпдейт.
Обърнете внимание и на показания анчор текст на линковете трябва да е с желаната ключова дума.
КОПИРАЙТИНГ ИНСТРУМЕНТИ
Това са едни от най-важните SEO инструменти, защото с тях се
работи по съдържанието на сайта. Като цяло се делят на:
 Инструменти за проверка на уникалността на
текстовете,
за
които
може
да
прочетете
повече
тук
http://postvai.com/copywriting/копирайтинг-проверкауникалност.html
Притежаването
на
оригинално
текстово
съдържание, което не е дублирано от други страници в Интернет е
едно от най-важните условия за класиране на вашия сайт.
 Инструменти за създаване и размножаване на
текстове
с
които
да
улесните
работата
си
по
сайта
http://postvai.com/copywriting/копирайтинг-размножаванестатии.html . Освен това в нашия сайт може да намерите цяла книга
Копирайтинг за Уеб в която е описано как се работи с тях.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
SEO
инструментите
автоматизират
процеса
и
улесняват
работата. Може да намерите няколко специално направени SEO
инструменти
за
Българския
Уеб
http://postvai.com/instrumenti/socialmedia.html
стр. 102
на
това
място
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ ЗА УЕБ
Колкото повече страници, толкова по-добре, колкото повече
текст в тези страници, толкова повече думи по които да се
класираме.
Органичното търсене (това, което търсят хората в полето за
търсене) все още представяла около 64% от трафика в Интернет. От
една страна сайтовете с повече страници се класират по-често, а от
друга страниците с по-дълъг текст се класират по-високо по дадена
ключова дума.
Според проучване на SerpIQ, страниците с текст от 1500 до
2500 думи получават 68% от трафика, въпреки това ако искате
да се класирате със сигурност по дадена ключова дума препоръчаме
да напишете текст с около 3500 до 4000 думи.
За да ги задържите трябва да го направите лесен за навигиране
и четене. Използвайте различен фон, шрифт и много подредени
списъци. Подредете и систематизирайте статията си, така че да бъде
POSTVAI.COM
четлива и лесно разбираема с един поглед.
стр. 103
За добрата оптимизация е особено важно сайтът ви да има
колкото се може повече страници с качествено съдържание. Тогава
по-лесно ще можете да го оптимизирате и ще увеличите шанса да
бъдете открити от търсещата машина.
УНИКАЛНИ ТЕКСТОВЕ
Уеб текста не трябва да има дублирано или копирано от
други сайтове съдържание. Google наказва сайта, който е
поместил такова съдържание, като го показва на по-ниски позиции,
дори в определени случаи напълно го игнорира
от резултатите си. Такава опасност грози и
сайтове, които публикуват чуждо съдържание,
чрез RSS или от други източници.
Ако например имате Интернет магазин, е
добре
да
не
копирате
от
други

Хората
обикновено
четат
не
повече от 28
% от текста.
сайтове
описанието на продуктите, които предлагате. То трябва да се
отличава от описанието, публикувано в други сайтове.
Ако все пак ви се налага да поставите копиран от друго място
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
текст, направете страницата No Index.
Ако съдържанието, което ще публикувате, ви е предоставено от
външен автор и се съмнявате, че не е уникално, бихте могли да
ползвате Advego Plagiatus програмата или онлайн инструмента на
Copyscape.com, който предлага и платена услуга за откриване на
дублиращи се текстове в Интернет пространството.
стр. 104
Уникалността важи и за изображенията, те също трябва да са
уникални или поне с лиценз за безплатно ползване. Има много
готови уеб ресурси от които да закупите или изтеглите такива
изображения.
ДОБАВЯЙТЕ РЕДОВНО НОВО СЪДЪРЖАНИЕ
Качвайте поне по два пъти седмично нови текстове в
определена секция на сайта си. Заради постоянните актуализации,
той изглежда по-авторитетен за търсачката. Това води до по-често
обхождане на сайта от ботовете и съответно индексиране на
страниците.
Не на последно място, благодарение на новото съдържание
може да очаквате и по-чести посещения от потребителите, което е
важно за оптимизацията му.
Ако искате да разберете как дапредпазите текста си от кражба
прочетете тази статия с 10 начина за предпазване на вашия текст в
Интернет.
http://postvai.com/copywriting/zashtita-awtorsko-
sydyrjanie-bylgarskoto-internet-prostranstwo.html
ТЕКСТЪТ ВЪВ ВИДИМОТО ПОЛЕ НА САЙТА
Най-голяма тежест за търсачките има съдържанието, което е
която се вижда от потребителите, без да скролват надолу по нея. Тук
трябва да са разположени най-важните текстове, изображения или
стр. 105
POSTVAI.COM
разположено във видимата част на страницата. Това е тази част,
линкове. Стремете се да не прекалявате с рекламите, защото Google
стимулира съдържанието, а не рекламите.
Много дизайнери не разполагат текст на индекс страница за да
изглежда по-добре. Това е груба грешка, която пречи на SEO
оптимизацията. Текстът, който се намира на началната страница
има най-голяма тежест и трябва да му обърнете най-голямо
внимание. Не забравяйте, че Google не вижда, а чете.
Един оптимизиран SEO текст трябва да включва ключовата
дума или фраза по която се оптимизира колкото се може по-напред
в първия абзац и след това да се повтори още няколко пъти.
Все пак внимавайте да не бъде означен като спамърски, т.е. да
прекалявате с ключови думи, както и да не ги изреждате една след
друга. Нека да бъде написан на естествен език, без да чупи текста.
Не правете скрити текстове сливащи се с фона на страницата
или с прекалено малки букви за да не получите наказание, заради
използване на забранен подход.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
КОНТЕКСТ
За Google е важен контекстът, в който се среша дадената
ключовата дума. Например, ако оптимизирате по ключова дума –
„автомобили“, нейната релевантност се повишава, ако в текста се
срешат и други термини от тази сфера като "коли", "Ауди", "джип" и
т.н.
стр. 106
ДОСТАТЪЧНО ТЕКСТ В СТРАНИЦАТА
За приемливо се приема съдържанието на 300 – 350 думи на
страница, но колкото е по-дълъг текста, толкова по-добре се класира
в търсачката. За успешното класиране е препоръчително да имате от
2500 до 4000 символа в текста.
Търсачките класират и по-малко текст, но страници от няколко
реда трудно ще бъдат приети за по-значими от тези на конкурентите
ви.
Файловете от рода на .doc, .xls, .pdf, .ppt и изображенията е
добре да имат описателни имена, които съдържат ключови думи,
разделени с тирета. Например: optimizacia-na-saitowe.pdf ако става
стр. 107
POSTVAI.COM
ИМЕНА НА ФАЙЛОВЕТЕ
въпрос за оптимизация на сайтове.
Документите излизат сред
резултатите в SERP, така както и страниците на сайта, така че при
съвпадение на името с думите, по които се търси, файлът ви може да
се класира сред първите резултати.
СПИНВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ
Често при размножаването на текст за артикъл директории се
използват спиннати текстове. С други думи се използва един и същ
текст, но вътре думите се разменят със синоними или изречения
подобни по смисъл. Целта е всяка отделна директория в която се
качва да го счита за уникален. Често това се прави с програми
наречени спинъри, като SEO_ag или други. Повече за спинърите
може да прочетете тук http://postvai.com/copywriting/копирайтингразмножаване-статии.html
ПИНГВАНЕ
След като качим нова статия на сайта си ние я пингваме. Това
означава да информираме различни търсещи машини, че на сайта
има ново съдържание. Така те ще го индексират много по-бързо.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Напълно достатъчно е да се използва Google Webmaster Tools
вместо каквито и да било платени услуги, голяма част от които не
дават желания резултат.
Друг алтернативен начин за бързо индексиране е като споделим
статията в социалните мрежи, като Google +, така ботът я посещава
веднага.
стр. 108
ИЗВЛИЧАНЕ КАТО GOOGLE
В Google Webmaster Tools има една много интересна функция
наречена “Извличане като Google”, която показва как точно
изглежда страницата ви за Googlebot. С нея можете да установите
как търсачката вижда страницата ви в нормални браузъри или в
мобилни устройства.
Функцията е особено полезна ако искате да
проверите дали някой е хакнал страницата ви и поставил линкове
видими само за търсачките.
Има и теория, че качването на страници на това място води до
по-бързото им откриване, индексиране и класиране в търсачката.
Може да изпращате новите си страници до Google или ако сте
обновили съдържанието им и искате Google да ги индексира отново.
Препоръчително да се прави винаги при създаване на нова
страница, но без да се прекалява.
СПОДЕЛЯНЕ В БУКМАРК САЙТОВЕ И СОЦИАЛНИ
МРЕЖИ
Публикувайте новото си съдържание в социалните мрежи или
bookmarking
сайтове
от
типа
на
Svejo.net,
Elada.info
или
англоезичните Digg.com и други. Добре е при добавянето да
измислите малко по-различен текст от
оригиналния, защото те
помислят точно оригиналния текст за дубликат.
стр. 109
POSTVAI.COM
често се индексират преди вашия сайт и тогава търсачките може да
За да не се получава тази конфузна ситуация, първо
информирайте
Google
чрез
инструмента
за
Извличане
във
Webmaster tool или чрез Google + и след това качвайте в останалите
социални мрежи.
ЗАЩИТЕТЕ АВТОРСТВОТО СИ
За целта най-добре да използвате тага rel="Author" и да
свържете статията си с профила ви в Google+. Така Google ще ви
приеме за автор и дори и да ви копират, вие пак ще излизате на попредни позиции. Освен това ако потребителите ви добавят в техните
кръгове в Google + ще виждат вашите статии пред останалите.
Все пак ако това не ви е достатъчно прочетете статията „10
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
начина за защита на Уеб текст от кражба“.
стр. 110
10 ФОРМУЛИ ЗА ПИСАНЕ НА РЕКЛАМЕН УЕБ
ТЕКСТ
Просто като 1 + 2 = 3. Много копирайтъри и теоретици в
Интернет маркетинга са работили по откриването на универсална
формула за писането на продаващ текст и разработване стратегия за
насърчаване на съдържанието.
Формулите, моделите и рецептите улесняват живота ни, като
предоставят готови решения и гарантират определен краен
резултат.
Нека започнем с най-известната в рекламата, историческа
формула, написана още през 1896 година:
1. ФОРМУЛА ЗА РЕКЛАМНОТО СЪОБЩЕНИЕ AIDA
Акронимът AIDA = Attention (Внимание) + Interest
(интерес) + Desire (желание) + Action (действие).
вниманието на клиента, да предизвика разговор и желание за
притежание на рекламираната услуга или продукт и най-вече
покана за конкретно действие. Да натиснеш бутона Купи.
стр. 111
POSTVAI.COM
С други думи всяко рекламно съобщение трябва да привлече
Това е продукт на американската приложна школа. Може би
най-старият рекламен модел, който все още работи добре и носи
милиони долари на хората, които я използват.
Днес има много интерпретации на тази формула. В AIDMA
се
добавя
думата
Motive
(мотивация).
AIDCA добавя думата (доверие), което е особено важно за пазар
като Българския.
Postvai.COM има принос в създаването на Българския
вариант на тази формула наречен „ВИЖДА“.
С
други
потребителите,
закупуване,
думи
привличане
предизвикване
на
Доказателства,
на
Вниманието
Интереса,
които
са
Желание
необходими
на
за
на
недоверчивите българи и Активация.
Повече за това може да прочетете в книгата „Копирайтинг за
Уеб“, която се предлага безплатно на всеки, който се запише за
нашия имейл бюлетин. Може да направите това като попълните
формата в дясната колона.
В крайна сметка основните компоненти на системата, остават
непроменени.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
2. ФОРМУЛАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИЯ
УЕБ ТЕКСТ (НЕИЗВЕСТЕН АВТОР)
ODC = Offer (Предложение) + DeadLine (Краен срок)
+ Call to Action (Призив към действие)
Offer – Предложете уникално предложение, което не може да
се откаже;
стр. 112
DeadLine – условия на офертата или важи в определен срок
поради привършване на количествата;
Call to Action – призив за действие.
Формулата е привлекателна поради нейната гъвкавост и е
много подходяща за съобщения в социалните мрежи и Facebook.
3. ФОРМУЛА ЗА РЕКЛАМНАТА СТРАТЕГИЯ НА
GOLDMAN G.
DIBABA – също е акроним от Немски език.
D – определете нуждите и желанията на целевата аудитория;
I – необходимостта от реклама;
B – насърчете купувача да достигне до някои определени
заключения;
А – предвидете реакцията на читателите;
В – предизвикайте желание за покупка;
И – и създайте благоприятни условия за покупка.
Тази формула вече в продължение на 60 години е един
цялостен модел за успешни продажби.
4. ФОРМУЛА ЗА РЕКЛАМНОТО ОБРЪЩЕНИЕ НА
РЪСЕЛ КОЛИ
advertising results.
стр. 113
POSTVAI.COM
DAGMAR = Defining advertising goals — measuring
В нея се казва, че закупуването на продукт или услуга се състои от
четири етапа:
 Знание и информация за марката;
 Наблюдение за качеството на стоките;
 Достигане до решението да се купи;
 Сделката.
Този модел за уеб реклама показва основните етапи през
които преминава един потенциален купувач. Вашата цел е да го
задържите във всички точки по този маршрут.
5. ФОРМУЛА ЗА ВЛИЯНИЕТО НА РЕКЛАМАТА
ВЪРХУ АУДИТОРИЯТА ОТ DAVID BERNSTEIN
VIPS = Visibility + Identity + Promise + Simple Mindedness.
 Visibility – видимост на рекламното послание;
 Identity – идентификация на продукта с марката
 Promise – обещание
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
 Simple Mindedness – целеустременост и желание да
направят покупка.
Тази формула продължава предходната и също се състои от
четири етапа за купувача преди да плати парите.
стр. 114
6. ФОРМУЛА ЗА РЕКЛАМНАТА ОФЕРТАТА ОТ
FRANK DIGNAN
Star-Chain-Hook
 Star – Създайте звезда (предложение, което той не може
да откаже);
 Chain – разработете логическа верига от доказателства;
 Hook – оставете кука на клиента за която да се захване
(бонуси,
срокове,
призив
за
действие,
гаранции,
препоръки).
Интересен
предложение
и
алгоритъм
лесно
за
за
разработване
запомняне.
Работи
на
конкретно
изключително
ефективно.
7. ФОРМУЛА ЗА ЧЕТИРИТЕ P В УЕБ
СЪДЪРЖАНИЕТО ОТ ХЕНРИ ХОК
PPPP = Picture + Promise + Prove + Push
 Picture – възбуждаща картина
 Promise – обещаване на конкретни блага или отговор на
нуждите на читателя;
 Prove – доказателство за „ползата“;
 Push – настояване за действие.
Този модел може да се използва като инструкция, стъпка по
за
създаване
на
съдържание.
Качете красива картина, която обещава да отговори на заглавието и
нуждите на на читателя. С това те ще се окажат на основната идея и
ще натиснат бутона за действие към определената цел.
стр. 115
POSTVAI.COM
стъпка
8. ФОРМУЛА ЗА ПОДЕМНАТА СИЛА В ИНТЕРНЕТ
МАРКЕТИНГА ОТ МАЙКЪЛ СТЕЛЗНЕР
Р = КС + ЦО – РС
Или с други думи растежа на компанията е равен на
качествено съдържание плюс Целева аудитория минус рекламните
съобщения.
В тази формула е скритата идеологията на маркетинговото
съдържание. Трябва ви целенасочено съдържание, предназначено
за точните хора, които ще купят продукта. Тук важно е, че
рекламните съобщения във вашия сайт и в общото поле на
съдържанието трябва да бъдат минимални за да не развалят
доброто впечатление.
9. ФОРМУЛА ЗА ЦЕННОТО УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ ОТ
КЕН ДЕЙВИС
SCORRE = Subject + Central Theme +Objective +
Rational + Resources + Evaluation
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
 Subject – избор на точно определена тема за уеб
съдържание;
 Central Theme – концентрация върху един аспект от
тази ниша;
 Objective – поставяне на определени цели;
 Rational – логическо обосноваване за предмета на
разказа;
стр. 116
 Resources – предайте пикантност на съдържанието, като
използвате цитати, истории, анекдоти;
 Evaluation
–
проверка
на
стойността
на
всяко
изречение.
Този алгоритъм способства за създаване на ценно уеб
съдържание и логическо построение на текста. Той е подходящ найвече за създаване на инфографики, презентации, видео, бели книги.
10. ФОРМУЛА ЗА ЗАПОМНЯЩИТЕ СЕ ЗАГЛАВИЯ ОТ
МАЙКЪЛ ХАЙЯТ
PINC = Рromise+Intrigue +Need +Content
 Rromise – още в заглавието да се даде обещание
(„Стопете 10 килограма за 1 седмица“);
 Intrigue – започнете с интригуващ текст („Тайната на
продаващия текст“);
 Need – създайте остра нужда, например („Как да се
отървем от главоболие?“);
 Content
–
говори
за
съдържанието
на
текста
(„Инструкция: Как да пишем текст, който продава?“).
PINC не е просто формулата, а схема за отлични заглавия.
Използвайте четирите примера във вашето уеб съдържание и
Накрая не забравяйте, че за да успеете в бизнеса освен добра
рецепта ви е необходимо да я премислите и адаптирате за вашия
случай. В тази статията вие намерихте няколко доказани формули,
стр. 117
POSTVAI.COM
заглавията им ще работят за вас.
остава да ги премислите, а може да измислите и някоя нова.
Не забравяйте да го споделите в коментарите!
СИГУРНОСТ НА САЙТА
Изграждане на сигурност за сайта е едно от най-важните неща
след неговото създаване. Представяте ли си целия този труд със
стотици текстове изведнъж да отиде по дяволите?
Ако не искате това да се случи, трябва да въведете железен ред,
като първо се заемете със създаване на потребителските права. Найдобре изобщо да не предоставяте права на други хора да
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
администрират сайта. Забранете публикуването, но ако все пак се
налага използвайте код за потвърждаване САТСНА.
САРТСНА – е съкращение от
"Completely Automated Public
Turing test to tell Computers and Humans Apart" на български значи "Напълно
автоматизиран
публичен
тест
на
Тюринг
за
разграничаване на компютри от хора". Представлява визуален код,
който трябва да се въведе ръчно. Използва се с цел да ограничи
стр. 118
спама от автоматичен софтуер за публикуване и от ботове опитващи
се да сканират цялата ви база данни.
ЗАЩИТА ОТ ВИРУСИ
Друг важен проблем е да опазите сайта си от вируси. Чрез
Webmaster Tools може да проверявате редовно за вируси и друг
зловреден софтуер за да вземете мерки навреме. В противен случай
Google ще забрани сайта ви. Много хостинги
предлагат услуги като Security & Reputation и
сканират ежедневно сайта ви.
Все пак ако сайтът ви се зарази ще
получите съобщение в Webmaster tools или в
резултатите
от
търсене
ще
се
появи
предупреждение да не влизате в този сайт.
Тогава трябва незабавно да прегледате кода
си за страни символи и непознати кодове.
Това е доста трудна работа ако трябва да
го правите ръчно файл по файл. Единственото решение е да пазите
свалени стари файлове от сайта си на вашия компютър и да ги
качите на хостинга си след като изтриете всичко от там.
Правете редовно бекъп на главната директория в хостинга си
и на базата данни за да може да реагирате в такива случай. Веднага
„Злонамерен
състоянието
софтуер“ и
пуснете
на
Webmaster Tools секция
искане
за
преразглеждане
сайта
https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration .
стр. 119
в
POSTVAI.COM
след като го оправите влезте пак във
ВИНАГИ ОБНОВЯВАЙТЕ CMS ДО ПОСЛЕДНАТА
ВЕРСИЯ
Ако използвате Joomla, WordPress или Drupal винаги ги
обновявайте при излизане на нова версия, както и използваните
разширения. В новите версии се добавят поправки на открити
пробиви в сигурността.
Препоръчваме да промените адреса за вход в системата тъй
като ако използвате CMS система те са стандартни и хакерите лесно
ги разбират. Друг вариант за защита е да ограничите влизаните по
IP, но тогава няма да може да влизате от друго място в сайта си.
Използвайте SSL сертификат. Той е предназначен за
криптиране на връзката между сървъра и браузъра на посетителя.
Особено важно е ако въвежда информация за кредитни карти или
други плащания. При използването на този сертификат Google
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
разбира, че това е сериозен сайт, който държи на сигурността.
Наличието му е част от алгоритъма и се оценява високо.
Разпространяват се 3 вида сертификати: за един домейн,
мултидомейн и за поддомейни. За тяхното използване сървърът ви
трябва да поддържа https. Поради това се налага да направите
пренасочване на страниците http към https. С това прехва
дублираното съдържание.
стр. 120
И накрая поставете в сайта си страница „политика за сигурност“
за да могат потребителите да са сигурни в защитата на личните им
данни.
SEO НА FLASH САЙТОВЕ
Не правете сайтове и страници изцяло на Flash. Тази
технология е препоръчително да се използва само като допълваща.
Търсачките,
а
и
доста
от
браузърите
имат
проблеми
с
разпознаването на Flash. Особено мобилните устройства.
Все пак ако вече имате нещо изградено на Flash, което искате да
запазите, трябва да го вградите в HTML рамка. В нея сложете
всички известни мета тагове, описания и ключови думи.
Задължително е да направите алтернативна версия на
предоставите възможност на посетителите да изберат коя версия
искат да разгледат.
стр. 121
POSTVAI.COM
сайта си на HTML с отзивчив дизайн. При влизане ще
За да опишете Flash файла и да може да го разбере търсачката
използвайте <nо script> с ключови думи. Така освен, че помагате за
SEO при невъзможност да се възпроизведе флаш файла ще се
покаже описанието.
За рейтинга ви ще помогне и ако името на Flash файла, който
използвате, съдържа основните ключовите думи.
Все пак Google чете някои от текстовете във флаша, затова там
също трябва да има ключови думи и връзки. Препоръчително да
правите флашове с текстове, а не с графични изображения. Така те
ще могат да се индексират.
От потребителска гледан точка не е много удобно ако линкът е
поставен само върху някоя дума от текста на флаша, а не върху
целия бутон, но Google отчита anchor текста на изходящите линкове
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
от Flash файловете.
стр. 122
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВИДЕО
Видеото се отразява много добре на оптимизацията на даден
сайт, затова е най-добре ако имате видео клипове да ги разположите
на собствен сървър във вашия сайт, а не да ги качите в Youtube и да
ги вградите после в сайта.
SEO НА ВИДЕО КЛИП
Това че има видео в сайта ви се оценява добре от
търсачките. А ако някой сподели клипа ви и сложи линк към сайта
ви, ще е още по-добре.
Друг плюс са наличието на коментари за видео клипа и това, че
имате пълен контрол над мета данните. За да се индексира добре
трябва да го заобиколите от всякъде с текст, за целта може да
направите текстов вариант на казаното в клипа и не забравяйте да
го изпълните с ключови думи.
Създайте видеокарта на сайта, която да улесни откриването на
описание, продължителност на видео клипа, категория, и thumbnail
изображение (малко изображение). По –съвременния вариант за
улесняване на търсачката да се сдобие с информация за видеото е да
стр. 123
POSTVAI.COM
клипове от търсачката. В нея се поставя заглавие на клипа,
използвате микродата. Дори Google предпочита точно този вариант,
но се спрете на едно от двете:
карта или микродата и не ги
дублирайте заедно.
Търсачките разбират за какво става въпрос именно от
информацията, която им предоставяте, затова е добре заглавието на
видео файла
Например,
да бъде описателно и да съдържа ключови думи.
video-kak-se-pravi-prodavashta-statia.flv,
а
не
безсмислени букви и цифри gs15234.flv . Тъй като голяма група от
хората търсят ключова дума „видео“ следва да я добавяте в
заглавието си.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА YOUTUBE
Все пак ако ви трябва трафик може след това да направите
втора версия на клипа и пак да го качите в Youtube. Това не е просто
сайт, а е също и търсеща машина, която освен това има по 1 000 000
000 уникални посещения на месец. Огромен трафик!
От 2006 година този сайт стана собственост на Google, което е
още една причина за неговото използване. Тук важат всички горе
написани правила за оптимизиране, както от Youtube към вашия
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
сайт, така и обратно. Направете линк билдинг на видео канала си и
на страниците с вашите видео клипове – това ще повиши техния
рейтинг и класиране, а от там и трафика към вашия сайт.
Може да използвате някой инструмент за проследяване на
обратните линкове върху посещаван клип подобен на вашия, за да
видите кои сайтове са поставили линк към него или са го ембетнали.
След това се опитайте да ги накарате да поставят линк и към вашия
клип.
стр. 124
За да анализирате как върви вашия видео клип, използвайте
инструмента за анализ на клипове YouTube Insight.
намерите всякаква
Тук ще
информация за посетителите на вашия
видеоклип и освен това с него може да променяте или редактирате
клипа си. Един от най-важните параметри е броя гледания на вашия
клип.
Не поставяйте видеата си както ви падне, а ги организирайте в
свой собствен канал. Него също може да го оптимизирате. Новият
канал на Youtube - Chanel One, ви дава възможност за брандиране и
настройка на канала с дизайн близък до сайта ви, който може да се
отваря в различни устройства.
Ако накарате хората да се абонират за канала ви, това ще се
отрази на рейтинга ви. Затова може да добавите бутон за абониране
на сайта си.
Вкарайте ключови думи в заглавието на видеото, то не трябва
да надвишава 50 - 55 символа, за да се визуализира в резултатите
от търсене без проблеми.
Задължително преразкажете в описанието текстуално,
това
което се разказва в клипа. За целта от Youtube ви предоставят 160
символа. Добре е да поставите линк към сайта си още в началото на
описанието, защото останалата част е скрита и може да се види след
като потребителя натисне „показване на още“. Всички линкове тук
са NoFollow.
Попълнете таговете и етикетите с поне 5-6 ключови думи
видеа и когато някой ги гледа ще види препратка и към вашето
видео в секция „предложения“.
стр. 125
POSTVAI.COM
или на подобна тематика. Така те ще се свържат с други подобни
YouTube превръща тези таговете в meta ключови думи на
страницата, но Google не ги взема в предвид.
Хубавото е, че може да поставяте бутони за действие върху
вашия видео клип, като балонче за реч върху заглавието или воден
знак върху видеото с линк към вашия сайт. Друга възможност е да
поставите
субтитри
на
вашия
видеоклип,
които
влияят
за
класирането му в самия YouTube.
Коментарите на посетителите и броя гледания са едни от найважните фактори за алгоритъма на Youtube за класиране на видео в
сайта. Накарайте хората да гласуват за клипа ви, използвайте и
социалните мрежи за това. Коментирайте най-популярните клипове
по вашата тема, като поставите в коментара си линк към вашето
видео или сайта си. Тези връзки не са активни, но водят таргетирани
посетители.
За да увеличите посещаемостта изберете подходящ начален
кадър.
YouTube ви предлага три произволни кадъра за
първоначално
визуализиране
на
клипа,
изберете
най-
атракционния. А ако потвърдите вашия канал на следния адрес :
https://www.youtube.com/verify ще имате възможност сами да
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
изберете подходящ кадър.
За да засвидетелствате собствеността си над видео материала,
поставете малко лого на бранда си в ъгъла на видеото. Това само по
себе си не води до пряк ефект върху рейтинга. Ползата за вас е, че
популяризирате вашата марка. Приносът към оптимизацията на
сайта ви би бил в това, че потребителите биха могли да потърсят в
Google името на вашия бранд, а с това се повишава рейтингът на
сайта ви.
стр. 126
В зависимост от видеото и от продукта ви може да бъде
подходящо, ако адресът на вашия сайт е на екрана през цялото
време, а не само на последния кадър. Може да поставите и
телефонен номер. В YouTube хората обичат да гледат, а не да четат.
Затова, вместо да ги препращате към страници, направо ги карайте
да ви се обаждат!
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изображенията са много важни, както за външния вид на
вашия сайт, така и за допълване на контекста с което статията ви
добива цялостен вид. За това на всяка страница от сайта слагайте
поне една картинка.
друга страна изображенията излизат в резултатите от търсене и
привличат
вниманието
на
търсещите.
стр. 127
Google
предоставят
POSTVAI.COM
Визията продава и никой не купува нещо без да го види. От
възможност на потребителите си да търсят по изображения, затова
наред с текстовете трябва да се оптимизират и изображенията.
РАЗМЕРЪТ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА.
Като за начало едно от най-важните
изисквания на сайта е да използвате леки

изображения. Преди да ги качите на сайта
картинка
си ги компресирайте с някоя програма,
колкото
като
думи!
FileOptimizer
инструмента
или
онлайн
https://tinypng.com/
Една
е
1000
.
Предварително ги оразмерете да бъдат толкова широки и високи,
колкото ще бъдат показани на страницата. Посочвайте точния
размер и в html кода иначе може да се размажат и да не изглеждат
добре.
КЪДЕ ДА КАЧВАМЕ ИЗОБРАЖЕНИЯТА?
Най-добре е да направите подпапки с имена по най-важните
ключови думи. Не е за препоръчване да използвате водни знаци за
защита на авторките си права над картинките, защото те водят до
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
много по-малко кликвания. По-добре слагайте малко вашe лого в
левия ъгъл на изображението.
Преди да качите изображенията на сайта си сменете имената на
файла, да включват основната ключова дума за статията. Нека не
бъдат нищо не значещи букви и цифри като image3229.jpg, а да са
описателни с тирета между думите например, seo-copywriting.jpg ако
в статията става въпрос за това. Търсачките получават информация
стр. 128
от данните, които вие им предоставите. Аз най-често поставям за
име на изображението ключовата дума от заглавието на статията.
Във файла на всяка снимка може да се включва EXIF
информация - данни за автора на снимката и GPS координати на
локацията, които помaгат за рейтинга ви при локално търсене.
Ако имате с мнoго снимки на сайта си, направете sitemap за
изображения. Той помага на Google да ги открие и да ги индексира
по-бързо и най-вече в него може да добавите допълнителни
ключови думи.
Задължително е всички картинки да имат
описателен ALT таг. Наименованието Алт идва
от алтернативен текст, който се е показвал при
невъзможност за възпроизвеждане на картината.
Alt taga не трябва да надвишава 10 думи. Тук
важат същите правила, като за заглавието – да
има ключова дума колкото се може по-напред.
За описание аз използвам заглавието на статията
в която е сложена картинката. Незрящите хора,
използват Интернет, като софтуера им чете алт
таговете по същия начин, както Google.
Може да добавите и атрибутът Title на снимката, макар че
вероятно не се взима в предвид, като параметър в алгоритъма. Той
се изобразява, когато с мишката посетителя премине над нея.
Най-важното изображение е логото на сайта ви. За него
линк към началната страница на сайта.
стр. 129
POSTVAI.COM
важат всички горе написани правила, но задължително се прави и
Хората обичат да четат текста под снимките, затова го
поставяйте с включени ключови думи. Те са полезни както за
посетителите на сайта ви, така и за позиционирането им в
тъкачките. Нека това става с HTML5 кодовете <figure> и <figcaption>
с които се дава информация за текста под изображенията на
ботовете.
Тъй като Gogole не вижда, а чете текст, задължително
заобиколете снимката си от всякъде с текст. Търсачката се
ориентира за нейното съдържание по този текст. И двете трябва да
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
са свързани смислено иначе Google няма да я класира.
стр. 130
Външна оптимизация
Външна оптимизация на сайт е известна още като Offpage SEO. Това са дейности по популяризирането на сайта навън,
чрез изграждане на мрежа от линкове с другите сайтове.
ЛИНК БИЛДИНГ
Входящите линкове прехвърлят PR ранг от страницата в
която са поставени, на тази към която сочат. Поради тази причина
ние търсим входящи линкове от възможно най- авторитетните
сайтове на релевантна (подобна) тематика с висок PR.
В Интернет има два вида връзки DoFollow и NoFollow - това е
SEO линковете трябва да бъдат DoFollow за да се прехвърли
PageRank. В противен случай ако са NoFollow това няма да се случи.
стр. 131
POSTVAI.COM
атрибут, които казва на ботовете да следят ли връзката или не. За
След въвеждане на ъпдейта “Панда“ от
Google трябва да се внимава с добиването
на
линкове
от
директории
срещу
заплащане или обикновена размяна на
линкове, защото това не е добре прието от
търсачката и ще се отрази негативно на
класирането. По–добре е да се сдобиете с

Колкото по-
нагоре и в ляво са
разположени
линковете, толкова
по-силни са те!
по-малко, но качествени линкове от релевантни сайтове с голям
тръст. Препоръчително е да се търсят връзки само от сайтове с ранг
над PR-3.
Текстовите линковете разположени в основното съдържание
на видимата част на екрана имат по-голяма тежест.
Линкове от домейни с разшиение .edu и .gov се считат за
много по-авторитетни от другите разширения.
Не трябва да се притеснявате ако се налага да скъсявате
връзките с Bit.ly за да го споделите в социалните мрежи или някъде
другаде. Скъсените УРЛ адреси също предават PR-а на страницата.
Винаги попълвайте таговете title и anchor на връзката с
ключова дума, но не трябва да прекалявате.
Прекалено оптимизираните сайтове също се наказват от
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
търсачката. Всичко трябва да се редува с естествени словосъчетания
и синоними.
Например ако оптимизирате по ключова дума „копирайтинг“
слагайте съчетания като „SEO копирайтинг“, „писане за Уеб“ ,
„писане на рекламни текстове“ и др.
Запомнете, че имате само по един линк от една страница
към друга. Google възприемат само първия линк, така че другия
стр. 132
става безсмислен, освен ако не използвате котви за посочване на
точно определено място в страницата. Освен това не може да
оптимизирате една страница за две различни теми!
При регистрация на сайта в директории или набиране на
първоначалния набор от връзки за нов сайт не създавайте много
линкове наведнъж. Всичко трябва да става бавно и някак естествено.
Добра практика е тъй наречения Deep linking - да оставяте линкове
не само към Началната страница, а и към вътрешните страници.
Препоръчително е поне 50 % от външните линкове да са към
вътрешни страници.
Основна тактика в линк билдинга е да се разберат и копират
линковете на конкурентите.
При SEO оптимизацията първо
трябва да настигнете конкуренцията, а едва след това да я
задминете.
За целта разузнайте конкурентните сайтове, които
излизат преди вас от къде се сдобиват с линкове на релевантна
тематика.
Проблема на Българското Интернет пространство е, че
няма големи възможности за лавиране, но все пак това ще ви
даде нови идеи.
Някой специалисти твърдят, че не е добре да имате много
DoFollow изходящи линкове. Въпреки това ако линковете
водят към други сайтове с добра репутация и близка тематика
няма страшно, те добавят PR към тях, но не намалят вашия.
Намалете
NoFollow
линковете,
защото
когато
има
DoFollow те си поделят ранга и този, който е DoFollow ще подаде 50
% от ранга си.
стр. 133
POSTVAI.COM
поставени на една страница един линк NoFollow и един
P.S. Един от най-търсените начини за набавяне на линкове е
LinkBait. Това е полезно и интересно, вирусно съдържание, което
кара хората да го споделят и разпространяват.
4-РИ ЕФЕКТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ЛИНК
БИЛДИНГ ПРЕЗ 2016 Г.
Google все по-агресивно променят алгоритмите си, така че да
разбират за разменените и платени линкове, които си набавяме. От
миналата година се заговори за авторитет или тръст на връзката и
силата на социалните сигнали.
Днес не е важно да имаш голям брой линкове от
различни
сайтове,
а
макар
и
по-малко
връзки
от
авторитетни, релевантни сайтове с голям тръст.
Техники за Линк Билдинг:
Въпреки всичко връзките все още са много важна част от
факторите за класиране. Просто погледнете картинката по-горе с
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
резултата от изследванията на SEO metrics.
Както се вижда от името Линк Билдинг е процесът за
построяване на вашите входящи и вътрешни линкове по такъв
начин, че да осигурят оптимални резултати за класирането на
вашия сайт.
Известно е, че линкове прехвърлят PageRank (PR) от
страницата в която са поставени, на страницата към която сочат.
Поради тази причина ние търсим входящи връзки от авторитетни
стр. 134
източници на релевантна тематика с висок PR за да дигнат и нашия
ранг. Колкото е по-висок той толкова по-напред се класира
страницата при търсене. Най-добре е да се търсят връзки от сайтове
с ранг над PR 3. В тази статия ще ви покажем няколко успешни
техники за набиране на такива линкове:
ТЕХНИКА 1 – КАК ДА ОТКРАДНЕТЕ ЛИНКОВЕТЕ
НА ВАШИТЕ КОНКУРЕНТИ?
– Стъпка 1. При SEO оптимизацията първо трябва да
настигнете конкуренцията и едва след това да ги изпреварите. За
целта първо трябва да намерите близки конкуренти с подобни на
вашия сайт. Да проверите къде са регистрирани сайтовете им и да
отсеете по-качествените връзки сочещи към тях. После да намерите
начин те да линкват към вас и така вашите бъдещи клиенти ще ви
откриват по-лесно.
– Стъпка 2. За да направите списък на конкурентните
сайтове може просто да използвате търсачката на Google и да видите
които
излизат
преди
вас.
Запазете списъка със Skrapebox или
този
онлайн
инструмент
за
 Помислете си:
изстъргване резултатите по вашата
Aко на ден получите по
целева ключова дума. Инструмента
една такава връзка в края
прави списък със сайтове класирани
на годината ще имате 360
по думата или ако сложите УРЛ
висококачествени лика към
показва най-добрите му страници. От
вашия сайт.
tools чрез who links to me показва
стр. 135
.
POSTVAI.COM
тези,
обратните линкове към поставения адрес.
– Стъпка 3. Сега вече след като имате списък на
конкурентни сайтове, започнете търсене на обратните им линнкове
чрез инструменти, като тези:
Prodvigator – любимия ми инструмент за анализ на сайтове,
създаден специално за Българското уеб пространство.
Majestic е най-добрия инструмент за проучване на домейни.
Показва Trust Flow на цялостния авторитет на домейна според
авторитета на линкващите сайтове и Citation Flow – броя на
цитатите. За да не ви хване Panda ъпдейта е добре първия показател
да е по-голям от втория.
В Ahrefs oт главното меню, отидете на: „Inbounds link> New“.
Това ще ви покаже най-новите препратки, които водят към вашия
конкурент.
http://webmeup.com/
След като се регистрирате показва
много прегледно обратните линкове, анчор и данни за сайта.
https://www.linkpad.ru/
– Освен, че може да видите
външните и вътрешни връзки, домейни и anchor, предоставя и
информация за изходящи anchor линкове, както и страхотна
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
диаграма за предвижването на сайта през последната година.
http://www.semrush.com/
– хубав инструмент, който за
съжаление не дава данни за Google.BG.
https://monitorbacklinks.com/seo-tools/free-backlink-checker
След като намерите линковете на конкуренцията просто
посетете dofollow сайтовете с по-голям PR предоставящи тези
препратки и намерете начин да цитират и вас.
стр. 136
ТЕХНИКА 2 – ОТКРОЯВАНЕ СРЕД ТЪЛПАТА, ЧРЕЗ
ТЕХНИКА НА НЕБОСТЪРГАЧА.
Този начин на линк билдинг е предложен от Брайън Дийн и
представлява работа в три стъпки:
Намерете най-доброто съдържание по вашата тема, а
не просто конкурентни сайтове. Един от най-бързите начини за
намиране на такова съдържание като използвате инструмента на
Open Site Explorer и натиснете бутона „Top Pages“. Друг инструмент
за намиране на доказано, качествено съдържание е Топси. Все пак
гледайте ключовата дума по която ще пишете да бъде с потенциален
трафик над 1000 посетители с инструментa на Google – Planner
Adwords Keyword.
Направете
ново
съдържание,
още
по-добро
от
намереното. С други думи ако например, намерите заглавие „50
супер идеи за закуска“, вие публикувайте „100 идеи за закуска“, а
защо не и 500 идеи? Направете дизайна на статията още по-красив,
по-добре проектиран и подреден.
Протегнете ръка към правилните хора. Може да
вземете имейл списъците на конкуренцията, като разглеждате
входящите им връзки не забравяйте да съхраните техните имейли.
И накрая, може да им изпратим имейл с молба да включат връзка
към вашата страница.
ТЕХНИКА 3 – ТЕХНИКА НА LINKBAIT
хората да го споделят и разпространяват, като:
 задълбочени ръководства, книги и наръчници написани
от експерти;
стр. 137
POSTVAI.COM
Tова е полезно и интересно, вирусно съдържание, което кара
 професионално направени инфографики, освен че са
полезни, те изглеждат и добре;
 полезни инструменти за вашата аудитория;
 професионално заснети видеоклипове, подкастове и
забавни истории.
ТЕХНИКА 4 – ТЕХНИКА НА ОПТИМИЗИРАНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ ЗА УЕБ.
За набавянето на линкове може да се използват Blackhat
тактики
или
качествено
да наблегнете
съдържание.
на
създаване
Може
да
на
голямо
подкрепите
и
вашето
съдържание, чрез правилната подредба на собствените ви линкове.
За да избегнете пингвин наказание Anchor картината на
ключовите думи в линковете, които сочат към вашия сайт трябва
да изглежда естествена и да бъде приблизително следната:
 Точни ключови думи – 5 %
 long tail – 15 %
 Дълги линкове с ключова дума – 20 %
 Бранд – 20 %
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
 URL адрес – 20 %
 Site.com – 20 %
стр. 138
Много сайтове ще ви предлагат
публикуване
срещу
заплащане
или

Може да
размяна на връзки, но вие трябва да
похарчите парите си
избягвате подобни практики, защото с
за линкове или да ги
последните ъпдейти на Google лесно ще
похарчите
ви заловят за малката хитрост.
качествено
Все още връзките разположени в
за
съдържание!
текстове на статии и тези които идват от домейни с разширение edu
и gov имат по-голяма тежест от другите. Не се притеснявайте ако
използвате сайтове като Bit.ly, които скъсяват дългите УРЛ адреси,
те също предават PR.
Задължително попълвайте title и anchor с ключова дума, но
без да прекалявате. Редувайте ги със словосъчетания, брандове,
синоними и т.н.
Например ако оптимизирате по ключова дума „Копирайтинг“
слагайте съчетания като „SEO копирайтинг“, „Копирайтинг за Уеб“ ,
„Писане на рекламни текстове“ и др.
Запомнете, че имате по един линк от една страница
към друга. Google взимат в предвид само първия линк, така че
другия става безсмислен. Освен това не може да оптимизирате една
страница за две различни тематики. Когато има поставени на една
страница един линк NoFollow и един DoFollow те си поделят ранга и
DoFollow ще предаде само 50 % от ранга му. Безсмислено е да
слагате линк от вътрешна страница към index на сайта, защото
Някой специалисти твърдят, е не е добре да имате много
DoFollow изходящи линкове към външни сайтове. Въпреки
това ако линковете водят към други сайтове с добра репутация и
стр. 139
POSTVAI.COM
вероятно вече имате бутон home и лого с връзка, която сочи на там.
близка тематика няма страшно, още повече, че те добавят PR към
тях, но не намалят вашия.
Не създавайте много линкове наведнъж, особено на нов сайт.
Добра практика е тъй наречения Deep linking –
когато
оставяте линкове не само към index страницата, а и към вътрешните
страници. Препоръчително е поне 50 % от външните линкове да са
към вътрешни страници.
В крайна сметка точно съдържанието ще ви донесе
дългосрочна печалба и трафик ако го монетизирате правилно.
Помислете за създаване на съдържание като инвестиция.
P.S. Винаги се старайте да получите връзки, които не само
ще помогнат на органичното търсене, но и ще ви изпратят
трафик, които може да превърнете в абонати. С повечето от
тактиките в тази публикация, можете да получите връзки,
които ви изпращат трафик веднага.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
ИЗТОЧНИЦИ НА ТРАФИК
Една от важните метрики на Google е определяне трафика на
вашия сайт. Това са броя на посещенията и какви действия
предприемат посетителите след влизане в него.
Ако влизат и излизат бързо, без да разгледат други
страници,
това се тълкува като неадекватност на съдържанието.
стр. 140
Постарайте се да ги задържите възможно най-дълго да четат
статиите ви.
Освен това Google следят и как излизат посетителите, като
следват дадена връзка или не дай си Боже, като натиснат бутона
Back на браузъра. Затова трябва да направите съдържанието
мултимедийно и да има постоянно връзки за следване във вашия
сайт, които да ги карат да скачат от линк на линк и те никога да не
свършват.
За да докарате повече трафик и да задържите повече
посетители,
може да направите A/B тестове за правилното
оформление на съдържанието. Вижте повече за това в статията
http://postvai.com/internet-reklami/napravi-eksperiment-dizain.html
Изпращането на имейли с новини все още е номер едно в
списъка за доставяне на таргетиран трафик с потенциални бъдещи
интеракции за вашия сайт. Задължително си направете нюзлетър
в който посетителите на сайта да могат да се абонират за найновини от сайта. Това не само ще повиши трафика, но и ще
задълбочи връзката ви с читателите. Следващата стъпка е да станат
клиенти.
Затова
в
никакъв
случай
не
пращайте
спам.
Изпращането на не поискани търговски съобщения понякога може
компания
забелязала рязък спад в трафика на сайта си и след като проверили
в Google се разбрало, че недоброжелатели разпратили спам от тяхно
име и хората баннали сайта на компанията.
стр. 141
POSTVAI.COM
дори да влоши нивото на трафика. Една голяма
Изпращането на пресрилийз е друг източник на трафик,
който се употребява при някакъв специален повод, промоция или
събитие. Ако нямате повод – създайте си. Естествено вътре трябва
да сложите някаква важна информация, затова може да си
помогнете с малко изследване за потребителите и да сложите
някакви
цифри
–
журналистите
им
се
радват.
Естествено
публикувайте прессъобщението на сайта си и съобщете на
журналистите, че могат да ги вземат от там. Най-често те ги копират
едно към едно и така ще получите дори и линк.
Блог постовете са основно оръжие за доставяне на свежи
връзки от които идва доста трафик. Предлагайте на блогърите да
напишете уникални статии за техния блог и доста от тях ще се
съгласят да ги публикуват. Естествено трябва да напишете нещо от
рода на „10 лесни начина да направя еди какво си“ вместо да
сложите директна информация за вашата фирма, но така е поинтересно.
В крайна сметка трябва да накарате посетителите да се връщат
отново и отново на сайта ви за редица интересни и полезни неща,
докато им изградите навик да влизат постоянно. В общи линии ако
един човек влиза в даден сайт по различни причини в продължение
на един месец, вероятно той си е изградил вече такъв навик и остава
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
само да го поддържате. За целта през този месец трябва да
измислите редица игри, награди, конкурси, новини и полезни
ресурси за разглеждане. Хората дават най-много пари за хобито си.
За това измислете приложения, които да им помагат.
Популяризирайте вашата марка (бранд) навсякъде, където
е възможно, чрез Интернет реклами, PR, пресрилийз, нюзлетър,
стр. 142
вайръл маркетинг и т.н. За Google e полезно посетителите дa търсят
брандове, а най-добре комбинация на бранд с ключова дума.
Все пак едни от най-качествените линкове са от партньори.
Помолете фирмите с които работите, доставчици, колеги или
клиенти да поставят вашия банер. Вижте какви други продукти
близки до вашия ползват клиентите преди да закупят вашия
продукт и се рекламирайте взаимно. Може да разменяте връзки, но
го правете внимателно с релевантни сайтове, защото след
въвеждане на Panda ъпдейта,
Google не гледат с добро око на
размените или платените връзки.
Форумите са друг качествен източник на линкове и трафик.
Ако имате достатъчно голямо общество от клиенти или посетители
си направете ваш форум в който да си задават въпроси или
коментират различни неща. Добра идея е да посветите форума си на
нещо по-голямо от вашия продукт. Например, ако имате SPA хотел
форумът трябва да е посветен на здравословния начин на живот или
на минералната вода.
Блог – това е задължителен елемент за всеки сайт. Чрез него
ще можете да добавяте повече съдържание, а това е жизнено
необходимо за оптимизацията. Не може да имате един фирмен сайт
от няколко статични страници, да не добавяте нова информация и
да искате да излизате в челните места на желаните ключови думи.
Колкото повече текстове имате написани по ключовите думи,
толкова повече Google ще ви намира, а блога е идеалният начин за
Думата блог идва от web log (Интернет дневник). Затова те
предлагат по-свободни теми на общуване. Наличието на повече
стр. 143
POSTVAI.COM
създаване на нови текстове.
коментари също добавя стойност към сайта. Въпреки това опитайте
да създавате теми по ключовите думи свързани с вашата дейност.
Може да използвате редица готови платформи за създаване на
блогове, но най-добре е да имате собствен блог интегриран към
фирмените
страници
инсталирате
на
вашия
Wordpress.
хостинг.
Вижте
Най-лесно
кратко
е
да
ръководство
за
инсталиране и работа с Wordpress.
Съществуват и редица готови платформи като blogger, който е
на Google, но те са подходящи само за сателитни сайтове. С тях може
просто да заемете местата на домейните по
желаните ключови думи, да публикувате по
някоя и друга статия по темата и да ги
насочите към основния ви сайт. Вижте
списък на местата в които може да изградете
безплатни
сателитни
блогве
http://postvai.com/polezni-resursi/webkonstruktor.html
Задължително категоризирайте публикациите си във вашата
CMS и маркирайте с тагове (етикети) публикациите си. Таговете и
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
категориите трябва да са по важни за тематиката ви ключови
думи. Освен, че помагат да се структурира съдържанието, те дават
огромна тежест на страниците ви. Не прекалявайте с маркирането –
нека да не бъдат повече от 4-5 на публикация! Нали помните, една
статия – една дума.
стр. 144
Обикновено блогът се инсталира в поддиректория /blog, а
форумът в папка /forum, но това не трябва да ви ограничава. Вие
може да направите папка с име на основна ключова дума стига да е
по-удобно.
Не
инсталирайте
блога
в
поддомейн
от
рода
blog.site.com, защото така Google ще го брои за отделен сайт, а ако е
в поддиректория рейтинг на блога ще се предава на основния
домейн. А нали точно това е целта?
Накарайте читателите да ви запазят в отметките на
браузъра си. Може да поставите в сайта си бутон за запазване в
отметките на браузъра. Търсачката разбира това, счита го за
гласуване за вашия сайт и съответно го отразява в рейтинга. Освен
това ако потребителите имат включени „персонални резултати“ в
браузъра си вашия сайт ще излиза по-напред при търсене от този
потребител.
Ако поставяте платени банери от търсачката твърдят, че
линкът от тях трябва да бъде NoFollow. Тъй като те се повторят
обикновено на всяка страница, което е допълнителен аргумент за
това.
Поставете презентации на вашите продукти в сайтове за
споделяне на слайдове като slideshare.net. Те обикновено се
поставите линк към сайта си на слайдовете във вашата презентация.
Освен това лесно може да ги ембедвате в други сайтове.
стр. 145
POSTVAI.COM
класират много добре в резултатите на Google. Не забравяйте да
Линковете от Wikipedia спомагат за класирането на сайта,
въпреки че са NoFollow. Поради това, че Wikipedia е авторитетен
сайт тя се класира често на първите места, но сдобиването с линк е
трудно, защото редакторите не допускат каквото и да е публикуване.
Може да успеете ако имате някаква ценна информация за нова
статия, която да публикувате във wikipedia и вътре да добавите
вашия сайт, като източник на нова информация.
Артикъл директориите или на български "Директориите за
статии" са едни от най-използваните сайтове за получаване на
контролиран линк към вашия сайт и повече трафик. Направете си
колекция от такива сайтове за добавяне на статия и след като
определите към коя страница да сочат, качвайте статии в тях.
Проблема е, че те държат на уникалността на текстовете и трябва да
напишете за всяка една артикъл директория по един уникален текст
за дадената ключова дума с дължина поне 350 думи.
Социалните мрежи в крайна сметка предоставят най-големия
трафик, поради което за тях сме отделили специално място в
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
книгата по-нататък.
стр. 146
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Днес бутоните за споделяне и харесване са неизменен елемент
от всеки сайт.
Въпреки, че линковете от социалните мрежи са NoFollow, броят
на споделянията, харесванията и коментарите се приемат от Google
като социални сигнали и влияят на рейтинга.
Добре е публикуването на съдържание във социалните мрежи
да става планирано. Не забравяйте, че вие ги използвате не за
забавление, а като маркетингов инструмент. Те трябва да водят
трафика към вашия сайт в който се предлага даден продукт или
услуга.
Психологията на човешката памет е такава, че за да започнат да
обръщат внимание на дадена реклама хората трябва да я видят
повторно?
Нашите изследвания показват, че тактиката на повторенията
води до успешни резултати определен брой повторения на един и
стр. 147
POSTVAI.COM
няколко пъти. А вие публикувахте ли поста си от миналата седмица
същи пост. За да получите по-добри резултати е добре да си
създадете един социален календар за споделяне на всяко едно от
вашите мнения.
Тънкостта е, че в един и същи месец поста трябва да се
публикува 19 пъти!
Ако
използвате
някой
от
инструментите
за
социална
автоматизация, можете да планирате публикуването на вашия пост
да се появи в правилното време по график.
Това са инструменти с чиято помощ може да публикувате
едновременно в няколко социални мрежи едновременно от рода на
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
HootSuite или BufferApp.
стр. 148
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА FACEBOOK
Facebook e най-голямата социална мрежа. Google e найголямата търсеща машина. В България това
е най-посещавания
сайт и дори Google.BG разбира, колко интересен е вашият сайт за
хората -
по харесванията, споделянията и коментарите във
Facebook!
Естествено когато поствате там не забравяйте да
направите профила си публичен, иначе ботовете няма да ги обходят.
Днес вече има и Google + , която също е социална мрежа.
Дали това няма да се отрази на Facebook? Естествено, че ДА. Преди
време се появи Facebook Timeline и промените в политиките на
Facebook започнаха една след друга .
Съответно се промени и начина за оптимизация на Facebook
с бизнес цели. Основата си остава същата, но трябва да знаете, че
Facebook е изключително динамична система, търпяща постоянни
промени и подобрения .
Като цяло Facebook предлага три варианта на участие в
мрежата си:
POSTVAI.COM
 профил;
 страница;
стр. 149
 група.
Няма да разказваме за всички възможности на найупотребяваната в България социална мрежа, а само за найупотребяваните от бизнеса.
След влизане на Google + през септември 2011 г. Фейсбук
промени настройките за сигурност. По подобие на кръговете в
Google + вече и тук всеки потребител може да определи с кого да
сподели своите публикации. От падащото меню до бутона
„публикувай“ се определя дали да е публично, споделено само с
приятели или с точно определен човек.
Опцията Smart Lists е особено интересна. Чрез нея
Facebook автоматично сортира хората ви в списък на най-близки
приятели, колеги, съученици и съграждани.
Може да се възползвате от бутона за абонамент в дясно от
бутона за изпращане на съобщение.
Оптимизацията за Фейсбук за търсачки е все по-важна в
днешния онлайн свят. Социалните мрежи и органичното търсене в
търсещите
машини
стават
все
по-преплетени.
Броят
на
харесваниятa в Facebook могат да засилят класирането и позицията
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
в SERP ( Search Engine Results Page). Затова и вътрешното търсене
във Facebook става все по-важно.
От друга страна Facebook pages също се индексират
особено от търсачката BING. Като цяло търсенето във Фейсбук е
малко по-сложно от това в Google, защото е на две нива.
-
Първо ниво е Автоматично генерирано – в момента,
който започнете да пишете се появяват резултати свързани с
предишни ваши търсения.
стр. 150
-
Второ ниво е когато натисне „Виж повече резултати“.
Специфичното е, че не може да се предвиди. За всеки е различно,
защото е търсене в социалния граф, колкото по-близък е някой
приятел, толкова по лесно го намираме.
Поради тази причина за да оптимизираме страницата си за
Bing трябва да изберем име на страницата, която отразява
нейната същност и да включва ключова дума. Още повече, че
търсенето във Facebook е базирано на точно съвпадение.
Добра идея е името на страницата
да съдържа името на
марката. . Попълнете целия профил и в секция „За нас“ поставете
повече
информация
оптимизирана
по
ключовата
дума
от
заглавието. Така страницата е възможно да излезе дори преди
основния ви сайт в резултата от търсенето.
Възползвайте се от възможността да присвоите кратко
потребителско
име
и
URL
за
вашата
страница
от
рода
http://facebook.com/potrebitelsko.ime. То трябва да е на латиница,
затова внимавайте като избирате ключовата дума за вашата
страница и най-вече с буквите “Ч“ и „Щ“.
Изберете
внимателно
най-подходящата
категория
за
страницата ви, това помага за по-добро листване. Попълнете
пълна информация за страницата .
Силата на Facebook се крие в огромния му брои потребители
– всеки месец повече от 30 милиарда единици публикуват
съдържание в него. Средно статистическия световен потребител на
други страници, групи или събития. Всеки ден се правят 55 милиона
ъпдейта.
стр. 151
POSTVAI.COM
Facebook създава 90 единици съдържание на месец и се свързва с 80
Задължителен атрибут за всеки бизнес, който иска да
осъществява контакт с интересуващи се от темата хора е да има
Facebook страница. Повтаряме още веднъж, че това е различно от
профил във Фейсбук или група. Най-подходящи за бизнеса са
страниците, те увеличават посещаемостта на сайта. За да изглежда
„жива“ е добре да поствате поне два пъти на ден в нея.
Не публикувайте само линкове от вашия сайт, а информация
която
ще
заинтригува
хората,
които
са
я
харесали.
При
разработването и измислете награди, игри и други стимули, но
преди това прочетете условията на Facebook.
Българските Интернет потребители не обичат да лайкват
страници на конкурентни фирми, но ако направите Фейсбук група
по тема свързана с бизнеса ви може да се окаже, че там се разискват
различни неща от бизнеса. Членовете на групата се възприемат като
равни и е по-възможно да публикуват, а от време на време да слагат
и по някой линк към сайта си. Все пак ако трябва да избирам, бих
предпочел да имам страница, а групите се използват ако предлагате
например курсове, където обучаемите да споделят информация.
За линк от Facebook към сайта публикувайте интересни части
от публикацията си с картинка, а повече информация оставете на
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
сайта си.
Google
страниците,
индексира
връзките
в
постовете
на
Facebook
затова те също трябва да имат за заглавие и текст
ключови думи. Сложете линкове към вашия сайт и обратно от сайта
към страницата. Можете да използвате Open Graph протокола
или използвайте този инструмент http://smo.knowem.com/ за да
проверите дали страницата е оптимизирана да се появява по
правилния начин в социалните мрежи.
стр. 152
Вижте няколко подбрани ресурси за оптимизация на
Facebook:
- Специално за дизайнерите беше създадена
http://facebook-studio.com/ ;
- Социалните плъгини направиха сайтовете ни още
по-социални
чрез
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ от който може
да изберете бутони или джаджи за сайта си;
- Вижте и линка към задължителните Фейсбук
значки за сайтовете ви http://www.facebook.com/badges/;
- Наскоро стартира и Facebook App Center от който
може да намерите всички приложения, който ви трябват;
- Ако искате да направите фирмен Фейсбук с кратко
URL на страница ;
- Не
забравяйте
да
посетите
класацията
на Българските Фейсбук страници
- Можете да използвате адрес, за Feed на Google +
потока си -> http://plusfeed.appspot.com/your_G+_ID_here
където, замествате your_G+_ID_here с вашето ID от G+ и да
го свържете с Facebook.
ИНТЕРЕСНИ ДАННИ ЗА ПСИХОЛОГИЯТА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА FACEBOOK:
Като цяло средния български потребител има 130 приятели и
е свързан с 80 страници, като създава 90 броя съдържания на месец
Предпочита да го разглежда сутрин, в ранния следобед или
вечер, затова разпределяйте публикациите си в това време за да ги
посетят повече хора.
стр. 153
POSTVAI.COM
– линкове, коментари, снимки и т.н.
Редувайте ги да са от различен вид.
Галерии от снимки да не са с повече от 7-8 до 15 снимки в
един албум.
Видео клиповете да не са по-дълги от 2-3 минути, направете
им интересна малка картинка (Thumbnail),
дайте на клипа си
някакво закачливо име, качете го в Yotube и позволете на хората да
го споделят.
Между другото 88 % от хората, които са натиснали Like вече
не се връщат на страницата!
EDQE RANK ИЛИ КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ
КЛАСИРАНЕТО НА ДАДЕН FACEBOOK?
Без значение колко е добро съдържанието и написаното,
алгоритъмът за касиране във Facebook се
нарича Edqe Rank. Той се основава на три
фактора:
 Както казва
Пауло Коелю „Думите
1. Афинитет
или
отношения
имат сила …“
между създател и потребител
на съдържанието;
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
2. Взаимодействие с обекта – харесвания коментари и т.н.;
3. Своевременност – за разлика от алгоритъма на Google
тук той се оценява индивидуално за всеки потребител и
е различен от различните гледни точки.
Той влияе значително на обектите, които ще попаднат във
вашия новинарски поток . За да подобрите новините, публикувайте
обекти, които насърчават взаимодействието , създават дискусии,
снимки
и
видеоклипове,
линкове,
интегрирайте
стр. 154
социалните
плъгини в сайта си, задавайте въпроси и споделяйте игри. Бъдете
ангажирани.
ЕdgeRang на даден Фейсбук се основава на обекти и
връзките между тях, нещо като точкова система. Facebook слагат
повече точки на дейностите, които изискват по-голямо усилие от
потребителите. Например писането на коментар показва по-висока
ангажираност от натикването на бутона Like. Колкото повече сте
обвързан с дадения потребител толкова по-голяма оценка поставя и
колкото повече коментари имате от по-близки до вас потребители,
толкова по-голям ранг ще получите. Оценява се следното:
 Като прави коментар потребителят добавя Edge към
поста:
 Поставя се оценка на афинитета на приятеля и вашия
бранд:
 Тежестта на вашия пост:
 Време на остаряване.
Вижте eдин инструмент за проверка на Edge Rank
F-COMMERCE БИЗНЕС ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА
FACEBOOK
За да продавате във Facebook трябва „да превключи от свят, в
който ние продаваме на хората, към свят, в който хората сами
продават на други хора“ – Марк Ърлс.
e-commerce , но
символизира продажба благодарение на процесите, които започват
от изграждане на доверие между клиент и компания. Базира се на :
 Когато пазаруват хората искат мнение от познати;
стр. 155
POSTVAI.COM
F –commerce е понятие подобно на
 Използвайте Facebook да ангажирате хората в диалог за
да разберете какви са очакванията им и чак тогава им
направете предложение;
 Направете отношенията си лични;
 Накарайте ги да се чувстват специални;
 Хората обичат безплатните неща.
КАКВО Е НАЙ ВАЖНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА
ЕДНА FACEBOOK СТРАНИЦА?
 Съдържанието;
 Визията и дизайна;
 Активност на феновете;
 Различните игри;
 Конкурентоспособност спрямо останалите страници;
 Брой фенове.
В крайна сметка едно е ясно – бизнеса и Интернет рекламите
не могат да минат без правилна оптимизация на Facebook за да имат
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
успех във всяко начинание.
стр. 156
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА GOOGLE +
Юли 2011 г. ще влезе в учебниците по маркетинг с появата на
Google + .
Нaй-голямата търсачка стартира своята социална мрежа! За
отрицателно време новата социална мрежа Google + достигна почти
същото количество потребители като Facebook и преобърна
търсенето с краката нагоре.
Със
стартирането
се
промени
начина
на
търсене
и
алгоритъма за класиране на сайтовете.
Естествено, че Google + ще има успех, защото
всичко започва от търсенето!
Google интегрираха в него всички елементи на SMM (Social
media marketing). Както знаете SMM има два основни елемента SEO
(Search engine optimization ) и SMO (Social media optimization).
Според проучванията компаниите:

които имат блог генерират 67 % повече потенциални

69 % от тях насочват своят бюджет към социалните
медии;
стр. 157
POSTVAI.COM
сделки;

41 % придобиват нови клиенти от Facebook.
Представяте ли си какво прави Google +?
След започването на Google + големия брой публикации
вече не е най-доброто решение.
Изключително важно е
качеството! Ако нямате какво да кажете по –добре не казвайте
нищо.
ДИЗАЙН И НАСТРОЙКИ НА GOOGLE +
Всяка социална мрежа по същество е иновация, а според
изследванията на Еверет Роджърс всеки, който се ангажира с
иновации принадлежи към някоя от следните групи:
 Иноватори (2,5%) умни хора, които виждат промяна (в
социалните мрежи това са Google + и Foursquare)
 Ранно
приспособяващи
се
хора
(34%)
уважавани
личности и лидери (Linkedin)
 Ранно мнозинство 34% – скептици, които приемат новите
идеи след като започне да ги използва мнозинството
 Изоставащи 16 % – традиционалисти, които приемат нова
идея само когато е станала обща (Facebook).
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Google
+
за
разлика
от
Facebook
предоставя
някои
предимства, като възможността да следвате хора, които не ви
следват. Като влезнете в Google + ще видите горе в ляво един бутон с
къщичка до която пише НАЧАЛО – от там се влиза в менюто.
Като го маркирате с мишката ще изскочи падащо меню, найдолу ще видите едно зъбно колелце, чрез натискане на което стигате
до Настройки. Натиснете го и ще се озовете в тази страница
https://www.google.com/settings/plus
стр. 158
Много хитра услуга в Google + е Sparks – задавате ключови
думи по теми, които ви интересуват за да ги следите. Това
може да стане, като във формата за търсене в Google + напишете
някоя ключова дума и след това я потърсите. При натискането на
бутона от долу ще забележите една синя лента с нов бутон
„Запазване на това търсене“ – когато го натиснете тази дума ще се
прибави към останалите ключови думи, които следите в Google +.
Естествено има и много други опции, като “Освобождаване
на данните” с които може да изтеглите като архив цялата
информация.
След като си направите акаунт в Google Plus може да си
направите фирмена страница на каквато и да е тема от тук
http://www.google.com/+/business/
НАСТРОЙКИ НА СТРАНИЦАТА
Менюто на Google + e в ляво, но като натиснете Табло за
управление ще се появи едно хоризонтално меню от което се правят
основните дейности по оптимизацията. Там има “Общ преглед,
известия, мениджъри, свързани услуги, джаджи за сайта ви и
настройки”. Ако не се вижда натиснете “Още”.
След като се оправите с дизайна и настройките на вашата
нова страница за да започнете същинската оптимизация свържете
страницата си в Google+ с Конзола за API на Google и
наблюдавайте ефективността на мобилните си приложения и
уебсайта. Това може да го направите, като от горното хоризонтално
за
управление
намерите
документацията
„Свързани
услуги“.
Вижте
тук
https://developers.google.com/+/features/analytics. За да извлечете
стр. 159
POSTVAI.COM
табло
максимума от вашата Google + страница трябва да оптимизирате въз
основа на активността на потребителите, а от тук ще може да ги
следите и разбирате.
Убедете се, че в меню „Настройки“ е нагласено всеки да може
да споделя с вас. От приложения и активност може да направите
при натискане на +1 бутона да се вижда от всички, защото така
повече хора ще посетят вашите страници. След това от „Вашите
кръгове“ кликнете на “Персонализиране” и отбележете всички
отметки, така че да може да споделяте с всички типове кръгове.
Сложете отметка на “Достъпност”, така че страниците ви да
работят
по-добре
инструменти.
Не
с
екранни
забравяйте
четци
да
и
други
сложите
подпомагащи
отметки
и
на
автоматичното одобряване и автоматичните отметки, които ще
улеснят живота ви.
КАК РАБОТИ БУТОНЪТ +1?
Бутоните +1 служат като рейтинг система за търсачката и тя
отбелязва страниците с плюсове като значими. Тя се показва
приоритетно на хората, които са я харесали. След изследвания на
специалистите се констатира, че сайтовете, които използват Google+
се класират по-добре. Това са тъй наречените социални сигнали,
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
които се превръщат във все по-важен фактор за класиране.
Тук важат подобни правила на горе написаното – името на
профила или страницата ви е вашия title, а за meta description се
визуализира името на страницата, следвано от слогана и накрая
представянето. Така, че най-важната информация трябва да е във
вашия слоган (девиз).
стр. 160
Най-хубавото
тук
е,
че
линковете
в
Google+
са
DoFollow.
ЕТО И НЯКОЛКО ТРИКА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА
ВАШАТА НОВА СТРАНИЦА В GOOGLE +:
1 Естествено всичко започва със създаването на общност с
определена тематика. Създайте съдържание, което да се споделя.
Най-подходящо е да използвате видео и да общувате с хората в
релевантно за тях време.
2. Активно споделяйте и направете споделянето лесно за
другите
като
инсталирате
Google
+1
бутон
http://www.google.com/+1/button/.
3. Google препоръчват да направите вашия раздел +1
публичен . За целта трябва да влезнете в https://plus.google.com/me
натиснете бутона „Редактиране на потребителския профил“ , отиде
на раздела +1 и натиснете отметката „Показване на този раздел в
потребителския профил“ след което бутона Запазване. Когато
направите публичен профил в Google + и натиснете бутона +1 на
някоя случайна страница в Мрежата вие казвате на останалите, че я
харесвате. С това действие се добавя ваша малка снимка в дясно от
линка при показване в резултатите на търсене с линк към профила в
Google +. От друга страна +1 влиза в алгоритмите за търсене и ще
класира по –високо страниците с повече натискания на +1.
по правилния начин с картинка и описание. Това е подобно на Open
Graph протокола. Синтаксисът трябва да е като дадения по –долу:
<body itemscope itemtype = “http://schema.org/Article”>
стр. 161
POSTVAI.COM
4. Направете съдържанието си лесно да се добавя в Google + и
<h1 itemprop = “name”> article name</h1>
<img itemprop = “image” src= “thumbnail.jpg/>
<p itemprop = “description”> Описание на статията</p>
</body>
5. Украсете вашите постове в Google +, чрез вкарване на
заглавие, удебелен текст и други трикове:
 Когато искате удебелен текст оградете го с звездички
без прекъсване *Удебелен текст*;
 Наклонен
текст
се
получава
чрез
долно
тире
_Наклонен текст_
 А чрез обикновено тире става –Зачертан текст–
 Също така може да споделяте снимки видео и линкове,
чрез влачене до полето за споделяне. Ако имате повече
от една профилна снимка те се сменят, когато кликнете
на профилната си снимка.
 Ако искате да тагвате хора добавете + или @ пред името
им.
БЪРЗИ БУТОНИ:
 Space – скролира потока ви надолу;
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
 Shift – скролира нагоре;
 J – скролира един пост надолу;
 K –скролира един пост нагоре;
 Q –прехвърля на чата;
 Enter –прехвърля ви на селектирания коментар;
 Tab+ Enter – край на коментара.
стр. 162
6. Ако сте разработчик, може да се абонирате за Google +
новини
за
разработчици,
чрез
тази
форма
https://services.google.com/fb/forms/plusdevelopers/
7. Тези, които искат да наблюдават своята онлайн репутация
в Google + може да използват следните инструменти :

Споменавания
във
вашите
кръгове
–
https://plus.google.com/notifications/mentions;

Тагване
на
снимки
във
вашите
кръговеhttps://plus.google.com/notifications/phototags;

На този адрес може да видите каква информация за
социалните
ви
връзки
е
събрал
Google
http://www.google.com/s2/search/social;

http://www.google.com/tools/dlpage/res/talkvideo/hangout
s/видео чат. Можете да споделяте Google Docs, докато работите
върху документите.
8. Не на последно място не забравяйте да награждавайте
ангажираността на читателите и поощрявате споделянето.
9 . Най-хубавото обаче на цялата схема е, че всичко това може
да се интегрира с останалите продукти на Google, като Blogger,
Picasa, Youtube, Gmail, Analitics, Chrome, Android, Docs, Maps, a скоро
POSTVAI.COM
и Google TV.
стр. 163
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА TWITTER
Тази социална мрежа не се предпочита много от хората в
България, но все пак е препоръчително да я използвате за SEO. Тя
не е само канал за контакт с клиенти, а служи и за предаване тежест
на сайт по фактора за социалните сигнали от алгоритъма на Google.
За целта
Twitter ви дава право да публикувате линкове с
дължина до 140 символа. Те са NoFollow, но може да бъдат в големи
количества, като публикувате връзки към статиите си. Също е добре
да го правите поне два пъти на ден и да отговаряте на коментарите.
Най-важно е да споделяте интересни неща и чужди twitty, за да не
ви помислят за спамър. Първите 35-40 символа от вашия туит имат
най-голямо SEO значение и именно там трябва да се разполагат
ключовите думи.
Много важен трик за оптимизацията на Twitter са тъй
наречените - Hash тагове. Те служат за отбелязване на основните
неща, чрез знака "#" преди важната ключова дума. Например,
"#SEO копирайтинг". Twitter поддържа лист от туитовете, в които се
запазват думите отбелязани с Hash таг. Така хората интересуващи
се от тези думи ще ви отгрият по листа от Хаш тагове.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Поради малкото символи за публикуване разрешени от Twitter
повечето хора използват скъсени с bit.ly УРЛ адреси, но винаги
когато е възможно поставяйте оригиналния, нескъсен УРЛ за да
може потребителите да виждат къде отиват. Така ще ви имат повече
доверие. Ако качвате снимка също слагайте ключови думи за име на
файла.
стр. 164
Запазвайте по-важните си туитове с линка favorite - по този
начин те се записват в профила ви и ще получат по-голяма тежест.
Добавете своя профил в Twitter в сайтове като WeFollow.com и
Google + и ще могат да ви откриват още повече потребители.
И тук е добре да изберете добро потребителско име с ключова
дума не по-голяма от 15 символа. То ще бъде и УРЛ на вашия
профил. Най-добре е то да включва бизнеса ви и града в който се
намирате в помощ на локалното SEO.
То се изписва слято или
долна черта.
Туитер не генерира Meta описание на връзката в резултата от
търсене, но там визуализира служебен текст с включени вашето
потребителското име и началото на информацията, въведена в
секция „За нас“. Добре е да се възползвате от тези 160 символа и да
POSTVAI.COM
излезе там най-важната информация за вас.
стр. 165
ОПТИМИЗАЦИЯ НА PRINTEREST
Доказано е, че Българските Интернет потребители от чисто
психологическа гледна точка обожават да събират и публикуват
интересни картинки и видео. Именно на лесното споделяне на
картинки, видео и продукти се дължи успехът на bookmarking
социалната мрежа Printerest. Тази международна социална мрежа се
наложи на Българския пазар за много кратко време и днес е редом с
Facebook и Google +
Любопитно е, че почти 80% от потребителите на Printerest са
жени поради, което е особено подходяща при публикуване на
продукти предназначени за дамската аудитория.
Социалната мрежа Printerest е подходяща от гледна точка
на SEO оптимизацията, защото всички линкове в личния ви профил
са „follow”, търсещите машини като Google бързо ще ги индексират и
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
позиционират на подходящо място в SERP. Още повече, че като
всички социални мрежи Printerest дава добър трафик към сайта ви.
Освен това посетителите от Printerest се задържат доста по-дълго на
страниците от колкото тези от Facebook.
КАК ДА ЗАПОЧНЕМ УПОТРЕБА НА PRINTEREST?
стр. 166
Регистрацията става от тук. Необходимо е да влезете с
Facebook или Twitter профила си. Ако се затрудните не се колебайте
да ни изпратете e-mail адреса си и ние ще ви поканим.
Самата платформата е с изчистен дизайн и представлява
просто едно табло „board“, където закачате „pin“ – снимките,
продуктите или видеото си. Добре е да направите няколко табла на
различни теми (по ключови думи) с които да категоризирате
качваното от вас.
КАК ДА КАЧВАМЕ ЛИНКОВЕ И ДА НАСОЧИМ
ТРАФИКА КЪМ САЙТА СИ?
Натиснете бутона Add в горния десен ъгъл и ще ви се отвори
прозорец с три възможности, качване от URL, ъплоуд от компютър и
създаване на ново табло. Ако искате трафик към сайта си
използвайте първия бутон – Add a Pin. Просто пейстнете линка към
желаната страница от вашия сайт и Printerest сам ще извлече всички
възможни картинки от нея за да си изберете коя да добавите.
Добавянето на видео става по същия начин, но Printerest
разбира, че каченото е видео и го добавя направо в категория Videos
на социалната мрежа. Не забравяйте, когато описвате линка който
качвате да сложите ключовата дума за която оптимизирате в
заглавието и описанието на Pin-а.
бутона, който поставя букмарклет в
лентата с отметките на
браузъра. Той се намира тук и се инсталира като просто завлачите
първия бял бутон Pin it – в лентата. В същата връзка по-долу ще
стр. 167
POSTVAI.COM
За да улесните живота си препоръчваме да използвате
видите и другите възможности за вграждане на бутони в сайтове и
т.н.
КАК ДА КАЧВАМЕ ПРОДУКТИ В PRINTEREST ЗА
ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ?
Добавяне на продукт за директни продажби в социалната
мрежа е много лесно. Просто напишете знака “$” или „£” и веднага
след него, слято поставяте числото на стойността на предлагания
продукт и ще видите как в горния ляв ъгъл на изображението се
добавя ценови бадж, а продукта влиза в категория Gifts.
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА PRINTEREST И ПОЛЕЗНИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЯТА
1. Афилиейт програма на Printerest. Благодарение на
SkimLinks към всеки качен pin (продукт) се добавя
един
автоматично генериран код, с който дори и да ви копират, когато се
кликне
върху
продукта
посетителя
ще
бъде
отведен
към
предварително определен сайт с който се асоциира дадения
продукта. А Pinterest печели процент от стойността на всяка
конверсия от линка.
2. Pinstamatic е страхотно приложение за обработка на
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
снимки и публикуването им в Pinterest. С него може лесно да качите
картинка на вашия сайт, картинка под формата на цитат или цветна
бележка, календар с дата за събитие като изображение или цяла
карта с разположението на вашата фирма.
3. Инструмент за работа и споделяне на изображения и
бързото им публикуване в социалната мрежа/ като можете лесно да
добавяте текст на всяко изображение в какъвто шрифт искате.
стр. 168
4. Инструмент за персонализиране на темата и украсяване на
вашите табла и шрифтове – http://postris.com/
5. Ето един инструмент за увеличаване на трафика на вашите
пинове http://www.pinwoot.com/
6. Инструмент за създаване на електронни визитки и
подписи.
7. Варианти и клонинги на Printerest. В момента има
страхотен бум на подобни сайтове. Най-близкият Българският
вариант на Printerest е http://focus.bg/.
8. Приложение за Facebook. С това приложение ще
превърнете
вашата
стена
да
изглежда
като
POSTVAI.COM
Printerest https://apps.facebook.com/pinvolve/. Вижте демо тук .
стр. 169
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
ТРИКОВЕ ЗА АВТОМАТИЧНО ПУБЛИКУВАНЕ В
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ВЗАИМНО ОБВЪРЗВАНЕ
НА ПРОФИЛИТЕ В ТЯХ
Използването на технически средства за спестяване на
излишен труд е светият Граал на българите още от древността до
днес. Ние винаги се опитваме да излъжем дявола, като се казва и
затова обичаме подобни техники.
В днешно време този метод е по-близо до черното SEO и
маркетолозите твърдят, че трябва да се изгражда общност с лично
отношение в социалните мрежи, но кажете ми как да стане
това едновременно в наличните над 60 български социални мрежи,
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
а да не говорим за бройката на световно известните английски и
руски сайтове?
Глобалният свят ни принуждава да бъдем навсякъде, защото
клиентите са навсякъде! Не е странно, че много от потребителите
имат профил не само в една социална мрежа. Проблемът идва,
когато искате да подадете информацията си в своите социални
отметки и започнете да я въвеждате една по една във Facebook,
Google Plus, Digg, Svejo.net и т.н.
стр. 170
От друга страна публикуването в социални мрежи или
букмарк сайтове е редовен и надежден източник на
трафик. Използването им може да изстреля Вашият сайт и
неговото съдържание нагоре в класирането само с няколко
кликвания.
В редица експерименти по дадена ключова дума между
сайтове с различен Page Rank, след качване в определен списък от
социални мрежи и bookmark сайтове се е случвало класирането да се
промени в полза на този качен в повече социални мрежи.
В крайна сметка няма нищо лошо за спестяване на време да
използваме автоматично публикуване в социалните мрежи и в тази
статия ще направим кратко ревю на най-използваните методи, но
преди това трябва да дефинираме двете основни понятия в областта
– кроспостинг и мултипостинг.
Crossposting е акт на публикуване на едно и също
съобщение до множество информационни канали, което е различно
от multiposting , когато се публикуват различни съобщения за
едно и също нещо. Това е форма на тролинг, което си е цяла наука
и ще трябва да го разгледаме в отделна статия.
Повечето
скриптове,
които
може
да
намерите
са
предназначени за крос постинг и разгледани в друга статия, защото
са по-лесни за създаване, но има и много разработени десктоп
софтуери и онлайн услуги. Лично аз тествани следните онлайн
услуги:
повече, че е разработен от българи, но платен. Може да го
използвате 1 месец безплатно и предоставя най-големите и
използвани социални мрежи в света, но лично аз не можах да се
стр. 171
POSTVAI.COM
Може би трябва да започнем с http://postific.com/ – още
свържа с Google акаунта си, защото търсачката го мислеше за
неправомерно влизане.
Все признатия лидер в областта OnlyWire ще ви помогне да
представите което и да е URL в любимите ви социални сайтове, без
да въвеждате адреса един по един. Трябва да се регистрирате, преди
да използвате тази услуга и за съжаление е безплатен само 7 дена.
След като влезнете въведете вашите социални акаунти. Можете
също така да си инсталирате OnlyWire Submitter софтуер.
SocialAdr е социална общност и след като се регистрирате
предоставя отметка за любимия ви браузър. Натиснете го и той ги
подава към всички ваши мрежи, дори предоставя възможност да
проверите статуса на всяко подаване. За съжаление също е платен.
Не се отчайвайте сега ще ви кажем и няколко безплатни
инструменти. Още повече, че всички ресурси и инструменти, които
се споменават в книгата ще бъдат поставени с линк към тях в индекс
на края на книгата.
The Socializer позволява лесно да представят линк към
няколко социални системи. Вместо да има линк към всеки сайт,
имате единствена връзка към тях.
http://www.bposter.net/ — супер
сервиз за автоматичен
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
събмит в социални мрежи с възможност за синонимизация на
заглавията и описанията, за жалост по-голямата част от мрежите са
достъпни от платен акаунт. Предимство е, че логин данните се
пишат само веднъж и ако се нуждаете от безплатно качване в
десетина руски сайта е отличен избор.
http://www.postquickly.com е другата добра алтернатива за
безплатно качване на рускоезични сайтове.
стр. 172
http://www.socialmarker.com/ e подобен на горния сайт, но за
английски социални мрежи. Естествено няма как да минем без да
споменем доказано, безпроблемно работещия Buffer, който е
любимата ми услуга за качване в петте най-големи социални мрежи
в
света:
Facebook,
Twitter,
Linkedin,
Google
Plus,
Pinterest.
Задължително си инсталирате неговата добавка за браузер с която
може лесно да качвате едновременно във всичките си профили.
Просто маркирате текста в дадения сайт на който се намирате,
натискате бутона и той се озовава в 5-те най-големи мрежи. Друго
предимство е, че можете да планирате публикациите си от RSS
източник, като вашия блог например да се публикуват периодично
през целия ден. Така вие може да си работите нещо, а той да си
публикува и ако тези социални мрежи са свързани с други, чрез
кроспостинг представете си какво става.
В
тази
категория
задължително
трябва
да
сложим
http://www.pistonposter.com/ с 13 страхотни социални мрежи
предимно руски, но с включени WordPress, Blogger и още някой
известни канали. Публикува безпроблемно в тях без да слага
никакъв рекламен знак и също има спинър за разнообразяване на
текстовете.
И накрая нещо, което никак не е за изхвърляне безплатен
събмит в огромно количество английски и руски социални
мрежиhttp://sociallist.org/submit.php Вижте какво става, като под
формата натиснете ALL и дадете refresh – над 1652 английски, а
отделно има руски, немски, френски и т.н. Горещо бих го
трябва да се регистрирате в тях.
стр. 173
POSTVAI.COM
препоръчал стига да имате време за това. Не забравяйте все пак, че
http://socialsubmit.com/ е много интересен ресур различен от
гореописаните. Представлява страница с бутони и един букмарклет
бутон, който да завлечете на лентата с отметки. Когато видите сайт
за споделяне, натискате го и той зарежда неговия линк в страницата
с бутоните на социалните мрежи, които натискате един по-един.
БУКМАРКЛЕТИ, БУТОНИ И РАЗШИРЕНИЯ НА
БРАУЗЕР ЗА АВТОМАТИЧЕН СЪБМИТ
Един от най-често срещаните методи за представяне на
вашата история е с помощта на браузърни отметки и добавки, като
известните
Addthis
или
https://www.shareaholic.com/..
ShareThis
Страхотно
решение
или
за
полуавтоматично добавяне е да си ги инсталирате в прозореца на
браузера и като влезете в страницата на сайта, която искате да
рекламирате просто натискате един по един бутоните на различните
социалки.
Любимият ми инструмент от този модел е AddToAny –
изчистен дизайн и възможност за подреждане на социалните мрежи
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
в които ще публикувате. Тук не говорим за добавяне на бутони към
вашия сайт, а възможност да публикувате различни УРЛ адреси,
затова горе съм ви предоставил връзка за тази услуга, но които
желае може да си инсталира направо тяхната браузърна добавка за
Google chrome.
стр. 174
ВЗАИМНО ОБВЪРЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
И КРОСПОСТИНГ
След като разгледахме софтуерните услуги е време да кажем
и няколко думи за взаимното обвързване на профилите ви в
различните социални мрежи. Горе, на картинката публикувана в
сайта може да видите метода, който използвам аз. С два клика на
мишката мога да кача публикация в над 10
от най-големите
социални мрежи и дори да ги настроя така, че те да взимат от RSS на
сайтовете ми автоматично нови статии и да ги публикуват в
определено време, без моята намеса. От там започват да си ги
предават едни на други и информацията се разпространява.
Например, за публикуване от Facebook на Twitter може да
използвате RSSGraffiti, които са подходящи и за обвързване с който
и да е RSS канал.Но не е задължително да се използва той, може
просто да вземете феедове на акаунта си и да ги обвържете с който и
да е друг инструмент.
За обвързване на публикациите от Google Plus до
Vkontakte може да използвате Тime2Post.
Ако ви трябва нещо точно определено може да си направите
сами, чрез генератора за share http://www.sharelinkgenerator.com/
Все пак ако се нуждаете от специални бутони за вашия сайт
може да си ги направите лесно от тук http://sharrre.com/
Промо: Накрая да завършим с два български
-
Социалсъбмитер
с
който
може
да
качите
полуавтоматично, който и да е линк едновременно в 11 социални
мрежи.
стр. 175
POSTVAI.COM
инструмента:
- Мултилинк – в този инструмент може да сложите,
който и да е списък от събмит линковете на избрани социални
мрежи и да си направите букмарклет за браузъра. Когато го
натиснете те ще се отворят и с помощта на FormBo или
Informenter автоматично да попълните отворилите се форми.
Така ще си пестите много време.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
.
стр. 176
КРОСПОСТИНГ – АВТОМАТИЧНО
ПУБЛИКУВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
Концепцията Crossposting, като термин идва от Английски
език и значи кръстосано публикуване в социалните мрежи. Тази
тема не е избрана случайно, защото социалните мрежи се използват
широко
от собствениците или оптимизаторите на сайтове за
подобряване класирането.
От една страна те предоставят безплатни линкове и огромно
увеличение на трафика, а от друга безплатна реклама на
предлаганата стока или услуга пред избрана аудитория.
ВИДОВЕ CROSSPOSTING В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
➀
Например: Twitter позволява да публикувате съобщението си
успоредно с него и в други социални мрежи, ако накрая поставите
символите #fb за Фейсбук или #vk за Вконтакте и т.н.
стр. 177
POSTVAI.COM
Ръчен
постинг
в
няколко
социални
мрежи
едновременно. Това е вариант за разпространение на
вашето съобщение в различни източници, чрез използване
на бутони или обвързване на акаунтите в няколко социални мрежи.
Този метод отнема малко повече време, но според мен е найпродуктивен.
Linkedin позволява да добавите в Twitter, като под съобщението
поставите отметка в квадратчето Twitter.
Руската социална мрежа LiveJournale позволява да се обвърже с
Фейсбук, Вконтакте и Twitter, а от друга страна тя е лесно податлива
за обвързване с някой приложения. Системите WordPress и Blogger
дори самостоятелно ви питат да добавят новите постове в Google +.
➁
Полуавтоматичния постинг е вариант, който става по
подобие на ръчното качване, но по-бързо от обикновено с
автоматизирано попълване на уеб формите. За целта се
използват някой добавки като InFormEnter и Fireform за Mozzila или
разширението FormBox за Google Chrome. Много ще си улесните
работа като ги подпомогнете с нашия инструмент Мултилинк.
Освен това може да изполате българския инструмент за
полуавтоматично качване в 11 социални мрежи – Социалсубмитер.
Не се притеснявайте за всички споменати инструменти и да губите
време да ги търсите в Интернет. В края на SEO книгата ще намерите
Индекс със цитираните ресурси и SEO софтуер, който с кратко
описание са класифицирани и поставени с линк към тях за да може
да ги свалите или използвате.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
➂
Автоматичен постинг в социалните мрежи е вторият
вид кроспостинг . Това се постига, когато текстът се копира
от RSS емисии на редовни интервали от време и се
публикува без вашата намеса в социалните мрежи. Може да го
направите, чрез употреба на специални онлайн услуги или
специално написани скриптове. За тази цел се използват онлайн
услугите на IFTTT.сом. Страхотен инструмент, който може да
свърже акаунтите ви във всички по-големи социални мрежи и ви
позволява да изпълнявате създадени от вас действия и рецепти.
Например, може да свържете която и да е RSS връзка с Facebook
page и когато се появи нова статия там да бъде постната
автоматично в Facebook, Тwitter и всичко, което се сетите. Дори
стр. 178
може да ви изпраща имейл или SMS след случване на избрано от вас
действие.
Обвързване на сайта със социалните
автоматично публикуване в тях. (Вариант)
мрежи
чрез
RSS
за
Все пак ако сайта е ваш не е необходимо изобщо да се занимавате с
всяко едно публикуване по отделно. Вие може да го направите да си
работи самo и всяко ново съдържание качено в него, автоматично
да се появява във вашите социални профили. За целта може да
използвате плъгин като SNAP за WordPress, но ако ви се види
сложно има и друг вариант. Знаете, че всеки сайт има RSS линк от
рода на moia-sait.com/feed – може да го вземете и да го сложите в
следните три сайта Time2post, dlvrt.it, Pistonposter така постовете ви
автоматично ще се публикуват в над 12 социални мрежи напълно
сами. Безплатните планове на тези сайтове позволяват на първия да
публикува в Twitter, Facebook, Вконтакте и Linkedin. На втория до 3
мрежи по избор, а на третия до 7 социални мрежи и блогове.
POSTVAI.COM
Buffer app е много хубав инструмент, но за съжаление RSS канала
му е само в платения плат и за това може да го използвате безплатно
само когато искате на момента да споделите ръчно даден линк
едновременно във Facebook, Тwitter, Google + и Linkedin. Лично аз го
използвам широко, защото много лесно и удобно публикува чрез
своята добавка за браузъри. С едно натискане на копчето при
посещение на дадена страница я добавяте в акаунтите си.
стр. 179
Може да видите долу вариант на RSS схема:
Третия инструмент, който задължително трябва да посетите
за
автоматизиране
на
постинга
в
социалните
мрежи
е
https://klout.com/#/settings/networks
КРОСПОСТИНГ ВЪВ ФЕЙСБУК
Използвайте някой фийд инструемт или Ifttt за да обвържете
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
страниците си със сайта или една с друга.
КРОСПОСТИИНГ ЗА TWITTER



Лично аз използвам https://twitterfeed.com/session/new за
обвързването с другите мрежи. Това е страхотен инструмент.
Може да планирате времето за туит от http://futuretweets.com/
http://www.dynamictweets.com/ дава възможност за сваляне в
CSV файл.
стр. 180


http://twuffer.com/
https://about.twitter.com/products/tweetdeck
КРОС ПОСТИНГ ЗА ОБВЪРЗВАНЕ НА GOOGLE + С
ДРУГИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ.
Google Plus e малко трудна за обвързване, но за сметка на
това може да инсталирате “Extended Share for Google Plus” и тя ще
добави под поста ви бутони за другите социални мрежи.
Друг
вариант е да използвате добавките https://friendsplus.me/ .
Много лесно може да обвържете вашия акаунт в Google + с
Twitter, като използвате http://manageflitter.com/. Свързването и с
Facebook става след като разберете тайния си имейл адрес в
Facebook. Може да го намерите като отидете на mobile upload page.
Необходимо е да го добавите в кръга с хората с които споделяте
постовете си. Недостатък на този метод е, че не публикува снимките.
Най-добрият начин е чрез взимане на Google+ RSS емисия и
после да го използвате с приложението приложението RSS Graffiti.
Ето още едно приложение за взимане на RSS от Google Plus
http://gplusrss.com/ В крайна сметка има много варианти и
намирането на RSS feed си е индивидуално решение, но можете да
съберете
дори
няколко
RSS
фийда
в
един
RSS
URL
чрез www.rssmix.com.
КРОС ПОСТИНГ ЗА PINTEREST
Може да настроите акаунта си в Pinterest за кроспостинг, като
Преместете плъзгачите, за да активирате Facebook и Twitter и после
споделяйте от добавените социални бутони.
стр. 181
POSTVAI.COM
кликнете върху „Настройки“ в горния десен ъгъл на акаунта.
Pinterest може да бъде свързан с другите социални мрежи
чрез https://dlvr.it/ Този инструмент предоставя свързване на RSS
със социалните мрежи. Вашия фийд се намира на адрес
http://pinterest.com/vashetoime/feed.rss Просто го напишете във
формат и изберете социалните мрежи. Освен това може да се вземе
и друго RSS например от Google plus или сайта ви.
ПЛЪГИН ЗА WORDPRESS.
Както винаги за тази CMS се намира всичко и съответно има
голямо разнообразиe за
кроспостинг. Предлагат се различни
плъгини, които автоматично качват линк към ново появилите се
статии от вашия сайт в
социалните мрежи. Бих ви препоръчал
безплатната версия на NextScripts: Social Networks Auto-Poster
(SNAP).
Още инструменти за кроспостинг и автоматично публикуване в
социалните мрежи:
Една от най-изпилваните услуги за автоматично публикуване
в акаунтите ви в социалните мрежи е https://hootsuite.com/ Тук
можете с едно натискане на бутона да публикувате в Google Plus,
Facebook, Twiter, VKontakte, Linkedin, Reedit, StumbleUpon , Flickr,
Instagram , Tumblr, WordPress.org и Blogger.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Ето едно много лесно за употреба немско приложение за
мобилни телефони с Андроид http://www.polarbearapp.com/, което
предоставя възможност за автоматично публикуване Google +,
Facebook, Twiter, Linkedin, Tumblr и Blogger.
Масово, безплатно споделяне в социалните мрежи и
буукмаркинг сайтове предлага https://onlywire.com/ за Google Plus,
стр. 182
Facebook, Twiter, Linkedin и дори Pinterest, но за жалост е платена
услуга за съжаление иначе щяха да бъдат най-добрите.
НЯКОЛКО ИНСТРУМЕНТА ЗА АВТОМАТИЧНО
ПУБЛИКУВАНЕ В РУСКИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
https://time2post.ru/ доказано работи за Facebook, Twiter,
Linkedin и VKontakte
Този
безплатен
инструмент
http://thepo.st/settings/filters свързва Facebook с Vkontakte, което е
трудна работа.
Много прост и функционален онлайн инструмент ако искате
да публикувате в над 200 руски мрежи е http://www.bposter.net/
или също така поствай бързо в http://www.postquickly.com/ за
полуавтоматично качване.
Любимият
ми
инструмент
http://www.pistonposter.com/plans,
безплатно свързва
до 7 акаунта от
в
който
тази
е
област
руският
Bufer
е
и
Facebook, Twiter, VKontakte,
Linkedin, однокласники, Лайв журнал, WordPress.org и Blogger.
Предоставя като ръчно попълване на съобщението за изпращане,
POSTVAI.COM
така и задаване на време или получаване от RSS.
стр. 183
Сравнение
на
възможностите
за
автоматично
публикуване
От представената табличка с възможностите за безплатно
публикуване се вижда, че комбинация от 2 инструмента по ваш
избор може да обхванете най-използваните социални мрежи.
Например аз лично използвам Buffer за публикуване в Google +,
Facebook, Twitter и Linkedin, като след това го допълвам с
останалите 7 социални мрежи от Pistonposter. Добра комбинация е
също Klout, допълнена с руските социални мрежи на Pistonposter.
КАК ДА НЕ ПОПАДНЕ ПОСТИНГЪТ ВИ ПОД
ФИЛТРИТЕ НА ТЪРСЕЩИТЕ МАШИНИ?
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Ако едновременно публикувате в няколко Уеб ресурса, то
търсещите
машини
могат
да
индексират
първо
качения
в
социалните мрежи второстепенен ресурс. Тогава вашия сайт може
да бъде понижен като копиращ, поради което за да избегнете това е
необходимо да настроите Social Networks Auto-Poster (SNAP) да
публикува след престой на статията поне 2-3 дни. Освен това може
да поставяте в края на статията връзка към първоизточник <a href=»
стр. 184
%URL%»>Източник</a> Така търсачките ще ви признаят текста за
уникален.
Кроспостингът в социалните мрежи е завладяващ, защото
хората обичат лесните работи. Ние обичаме всичко автоматично
дори и да знаем, че то предоставя количество за сметка на
качеството. Въпреки този си недостатък кроспостингът работи
защото предоставя безплатни връзки и таргетиран трафик към
POSTVAI.COM
сайтовете ни.
стр. 185
ОПТИМИЗИРАНЕ НА САТЕЛИТНИ САЙТОВЕ
За да постигнете добро класиране трябва да захранвате сайта
си с редовни линкове, а какво по-добро от това те да са под ваш
контрол. За тази цел се правят т.н. сателитни сайтове, посветени на
някаква част от бизнеса, респективно ключова дума.
За целта може да си направите на друг хостинг или на
безплатните системи за блогове от рода на blogger и WordPress
независими акаунти с домейн включващ някаква ключова дума.
Най-добрия вариант е домейна да бъде на кирилица. След което е
добре направите линк билдинг на всеки един от сателитните сайтове
в същите директории и места, където сте качвали и основния си
сайт.
Те трябва да имат качествено, уникално съдържание, а не само
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
банери и линкове. Пишете статиите по същия начин с полезно
съдържание и ги публикувайте в социалните мрежи.
стр. 186
СВЪРЗВАНЕ НА САТЕЛИТНИТЕ САЙТОВЕ
Най-добре е да си отглеждате няколко сателитни сайта, които
взаимно се подкрепят и израстват. При това положение внимавайте
връзките
между
тях
да
не
са
реципрочни, за да не ви накаже Google.
Например, ако имате три сайта,
третият трябва да води към първия и
втория, вторият - само към първия, а
първият - към никой от останалите два.
Така ще избегнете т.н. крослинкинг.

За
сателитните
сайтове
важат
същите
правила
за
оптимизация.
Друг вариант е да поставяте линковете по важност, от помаловажния към по-важния сайт. Има техника за линк билдинг
наречена LinkWhell с която се прави следното: линк от сайт 1 към
сайт 2 и към основния ви сайт, линк от сайт 2 към сайт 3 и към
POSTVAI.COM
основния ви сайт и т.н.
стр. 187
Сателитните сайтове са задължителен атрибут при оптимизацията,
но трябва много да се внимава с тяхната употреба, защото както
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
могат да ви помогнат, така и може да ви накажат заради тях.
стр. 188
ЧЕРНO SEO И СИВО SEO?
Black hat SEO или Черно SEO ” е термин с който се
обозначават забранените опити за манипулиране на търсачката.
Има и “сиво SEO”, което е на границата между законния начин за
оптимизация и забранения. Определено дават добри резултати в
краткосрочен план, но рано или късно може да си изпатите.
ТАКТИКИ ЗА ЧЕРНО SEO СА:

Слагане на невидим от хората текст в сайта, изпълнен с
ключови думи. Скриването на текста става, като се постави зад
изображение, също така
с цвета на фона и с малки букви или
поставен в CSS файла. Това се нарича Cloaking – страници, които се

Прекалено оптимизиране и прекалената наситеност с
ключови думи също може да се счете за манипулация.
стр. 189
POSTVAI.COM
виждат по един начин от ботовете, а хората виждат нещо различно.

Лоша линк картина, когато имате прекалено много
връзки от ниско качествени сайтове на разнообразна тематика или
link farms сайтове - генератори на линкове с лоша репутация.

Прехвърляне на страниците, когато привличате хора с
една страница, а ги прехвърляте автоматично към друга.

Скрити кодове в HTML. Например има код, който при
посещение на дадена страница автоматично прави все едно, че
човека е натиснал бутона „Харесва ми“ на някаква Фейсбук
страница, а посетителя дори си няма представа за това. Той просто е
посетил сайта и е излязъл.

Размяната на реципрочни линкове между два сайта,
сочещи един към друг. Размяната на линкове не се толерира от
Google.bg
Можете
да
докладвате
black-hat
практики
чрез
https://www.google.com/webmasters/tools/ spamreport. В България за
жалост това често се използва от злоба за да навредят на
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
конкуренцията, така че внимавайте.
стр. 190
УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯТА
Стези SEO услуги може да наблюдавате какво говорят
другите за Вас и да реагирате навреме. Целта е да се запазят
постигнатите резултати по определени ключови думи, а защо не и
да се подобрят?
Мониторинг и анализ на класирането
Алгоритмите на търсещите машини постоянно се променят и
поради това е необходимо, сайта също да се адаптира към тях.
Мониторинга е наблюдение и управление
на класирането в търсачките, което следва
да
се
извършва
постоянно.
Това

е
необходимо за да анализирате резултатите
и
определите
работещите
Kонкуренцията
никога не спи!
стратегии,
избрани в етапа на планирането.
Управление на онлайн репутация
(ОRМ – Online reputation management ) е от изключително
аудитория.
За
създаване
на
успешна
онлайн
репутация
е
необходимо да познавате начина на мислене на конкуренти,
служители и потребители. Не може да пренебрегвате негативното
стр. 191
POSTVAI.COM
значение за Вашия бранд и метод за влияние над определена
отношение
в
блогосферата,
социални
мрежи,
форуми
и
информационни сайтове, защото то ще доведе до понижаване на
доверието в потребителите, а от там и на продажбите.
Има няколко тактики за управление на репутация с
които може да влияете на аудиторията според ситуацията:
– изграждане на положителна онлайн репутация, провеждане и
управление
на
PR
кампании
в
Интернет
пространството;
– поддържане на Вашия онлайн имидж и следене за нови
материали излизащи в Интернет с помощта на модерен софтуер за
„слушане“;
– заличаване на лоша онлайн репутация, като се изместват лошите
линкове
от
по-силни
Ваши
линкове;
– провеждане на агресивна антикампания с цел дискредитиране на
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
нелоялен конкурент.
стр. 192
ИЗМЕРВАНЕ НА SEO – ОПТИМИЗАЦИЯ ЗА
ТЪРСАЧКИ!
SEOто не е краставици и домати за да се мери на килограм,
но все пак може да опитаме.
Измерването на оптимизацията трябва да започне още при
изграждане на концепцията за реклама и създаване на сайта.
Правилната концепция и изграждането на добър Интернет
маркетинг план е важна стъпка към успеха на вашия сайт. Нека Ви
предложа една проста методика, която аз лично използвам за
измерване на SEO резултатите:
❷ Още в началото направете списък на всички ключови думи,
които искате да привлечете за постигане на SEO целите си. След
това използвайте Keyword tool за да определите десетте най-добри
от тях с възможно най-голямо търсене и най-малка конкуренция.
Запишете резултатите на всяка една от тях за да може да сравнявате
след време. Освен това Prodvigator предлага и износ на данните във
формат Excel в който показва и движението на думата, колко
позиции се е качила или свалила. свалете списъка пред да започнете
стр. 193
POSTVAI.COM
❶ Целта на оптимизацията е постигане на възможно най-добрите
позиции в резултатите от търсения в търсачките (SERPs), а от там и
на повече посещения във вашия сайт, затова първо си поставeте
подходящи и реалистични цели.
оптимизация и накрая на работата за да сравните движението на
класирането.
❸ Ако не искате да използвате Prodvigator влезте в Google analytics
и от раздела „Входни ключови думи” направете филтър
проследяващ горепосочените ключови думи от вашия първоначален
списък. Сравнете получените резултати от посещенията, който сте
привлекли за тях с тези от предишната стъпка и ще видите какъв
процент от „идеалното SEO” сте постигнали. Запазете резултатите
си за бъдещи измервания.
❹ Проверете на кое място в момента излиза вашият сайт по
избраните думи с безплатния инструмент SERP Checker или този.
Още по-лесно е да използвате Prodvigator, който директно ще ви
изпише най-добре класираните думи към момента след като
сложите УРЛ адреса на сайта си във формата за проверка.
Запишете си резултата и проверявайте периодично развитието им.
Може да си инсталирате и програмата Free monitor, която да следи
постоянно движението на вашите думи.
❺ Сравнете се с конкуренцията и вижте как се представяте
спрямо тях. Създайте механизъм за следене на конкуренцията добър инструмент е Google сигнали. Добавете в него избраните думи
и когато в Интернет се публикува нещо ново за тях ще получавате
имейл
с
линкове
към
публикациите.
Може да го използвате за да следите и какво говорят хората за
Вашия бранд.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Накрая прочете тази статия за анализ на SEO състоянието на сайт в
която е указано с примери как става това.
стр. 194
стр. 195
POSTVAI.COM
КАК ДА НАПРАВИМ А/Б ЕКСПЕРИМЕНТ?
Този експеримент се използва когато искаме да променим
някой елемент (цвят, картинка, бутон, шрифт на текстове) в дадена
страница с цел подобряване ефективността и ползваемтоста на
сайта.
По същество тестът представлява създаване на два примерни
варианта на оптимизираната страница (А и Б), чрез специален
инструмент
с
който
се
създават
и
сравняват
страниците.
Инструментът отчита всяко отделно влизане на потребителите, като
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
се зарежда ту едната, ту другата страница за да се гарантира
влизането на еднакъв брой потребители.
Двете страници А и Б се различават по изследваните
елементи, цветове, бутони, надписи, картинки и по начина по който
презентират продукта. Залагаме експеримента да тече пред
определен брой посетители, например 10 000. След като и 10 000ният потребител е посетил сайта, можем да сме сигурни, че и двете
страници са видени от по точно 5 000 потребителя. Страницата
стр. 196
която е направила повече продажби е по-ефективна от другата и би
трябвало да предпочетем нея в бъдещето развитие на сайта.
В
Интернет
пространството
съществуват
много
инструменти, които могат да Ви помогнат да създадете
такъв А/Б тест:
– Google Website Optimizer – в стария интерфейс на Google
Analytics в лявото меню отивате на “съдържание” и от там на
“експеримент” най-долу в лявата колона. Ако сте с новия
интерфейс от „Придобиване“ и след това „Експерименти“.
– ABTests.com е много полезен инструмент точно за тази
работа.
– Unbounce и още две готини тулчета по въпроса с тестовете;
– Adobe Omniture;
– ABTest.ru
Ако всеки път правите по един А/Б експеримент на един
елемент от сайта и оставяте да оцелее по-добрия, не след дълго
сайтът Ви ще бъде изключително ефективен и това задължително
POSTVAI.COM
ще даде плодове.
стр. 197
НАРЪЧНИК ЗА ИНТЕРНЕТ ТРОЛОВЕ!
КАКВО Е ТРОЛ И ТРОЛЕНЕ?
В Интернет жаргона под думата „трол“ се разбира човек,
който публикува провокативни коментари под дадена тема с цел да
смути автора или да разстрои нормалната дискусия в даден форум,
като насочи темата в определена посока. В този смисъл, дейността
на подобен човек се нарича „тролене“.
Тролингът
е
деструктивен
феномен,
започващ
от
обикновено развлечение за сметка на по-неопитните потребители,
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
стигащ до нивото на информационна война.
Днес съществуват цели институции
за тролинг, които
организират платени групи хора с цел агитация и манипулиране на
Интернет потребителите и общественото мнение.
Обикновено, тролът “работи” в две направления. Едното е
чрез провокация и обиждане на съвсем непознати хора, подразнили
го с мнение по даден въпрос. Второто направление е добре
стр. 198
планирана разработка с цел отмъщение на конкретен човек или
група от хора, чрез използване на различни слухове, клевети и
компромати, особено ако човекът използва истинското си име.
ВИДОВЕ ТРОЛОВЕ
Трябва да се прави разлика между хейтър и трол. Докато
първите са природно негативни и просто мразят всичко, то вторите
са по-скоро хитри манипулатори. Най-общо те се делят на 2 вида –
прости и сложни тролове. Простите използват явни обиди и
целенасочено нарушават правилата на форумите, а сложните
работят на границата на нарушенията.
Според целта си те може да се разделят на следните
видове:

Злобнни тролове, които просто се забавляват, като
обиждат хората. Обикновено използват глупости и обиди, доста
често с правописни грешки.

Платени тролове, които имат за цел целенасочено
унищожаване на избран форум, чрез заливане с безсмислени
съобщения
или
публикации
не
представляващи
интерес
за
читателите. При спам над 75% от публикациите, трафика на сайта
буквално спада до нулата.

платените
Пропагандиращи
тролове
агитиращи
тролове, разновидност
с
дадена
поръчкова
на
мисия.
Обикновено работят на групи и знаят правилата във форума.
Дебнещи тролове, които се борят да поставят първите
коментари под публикацията от различни псевдоними с цел да
дадат един отвратителен начален тон на потенциалната дискусия
или да я насочат в желана от тях посока. Често следят блоговете на
стр. 199
POSTVAI.COM

известни личности и след всяка тяхна публикация веднага ги
нападат с цел да ги изкарат извън нерви.

Тролове маниаци, които постват навсякъде един и
същи дълъг текст, който няма нищо общо с темата и е съпроводен с
неверни или преиначени факти.
СТРАТЕГИИ ЗА ТРОЛЕНЕ ПО СВЕТА И У НАС!
Все
по-често
Информационни
започва
войни
и
да
се
нуждата
говори
от
за
воденето
създаване
на
на
кибер
подразделения във въоръжените сили. При модерните конфликти
те със сигурност не могат да минат без използването на тролове за
моделиране на общественото мнение.
1. Западна школа за тролене
В западния свят платения тролинг е отдавна развит, дори му
се обръща специално внимание от държавните институции.
Въоръжените
сили
на
Великобритания
създават
специално Интернет подразделение за „психологически атаки“
наречено „Бригада 77“ , чиято численост може да достигне до 2000
обучени трола.
В Съединените щати военните провеждат операция
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
„Искрен глас“ за разработване на специален тролски софтуеър –
Ntrepid, чрез който един оператор ще може да борави с 10 различни
акаунта.
Голяма
част
от
англоговорящите
тролове
и
групите
Anonymous се раждат в сайта 4chan.org – – той е безплатен, не
изисква регистрация или акаунт, постоянно се обновява и няма база
данни, което води до прекалена разкрепостеност. Там най-вече се
стр. 200
качват картинки наречени „мемове“ и демотивиращи плакати.
Един такъв мем е главата на трола – едно безформено, разкривено
лице, което често ядосва останалите потребители на форумите. Друг
такъв сайт е Urban Dictionary и българския „Всичко за 1 лев“ – нещо
като пародия на Wikipedia за тролове.
2. Руска фабрика за тролове
Наскоро нашумя едно интервю с известния руски блогър
Марат Буркхард по радио „Свобода“, който твърдеше, че фирма
„Интернет изследвания“ работи, като огромна фабрика за тролове.
Там са работили около 200 – 300 човека разделени в украински
отдел, английски отдел за бомбардиране на CNN и BBC, Фейсбук
отдел, за останалите социални мрежи, местни и регионални
сайтове, новинарски, за създаване на демотивиращи колажи, отдел
за видео клипове. Първоначалната заплата на един човек е била
около 700 долара за норма от 135 коментара при 12-часова работна
смяна.
Стратегия „Злодей, снимка, линк“
При манипулиране на общественото мнение тези троловете
са работели в групи от по трима човека по метод наречен „Злодей,
снимка, линк“.
Първият човек е „Злодей“, който играе ролята на съмняващ
се в написаното критикар. Вторите двама започват спор с него от
рода, че „всичко написано е вярно, ето виж…“ и единия слага
снимка, а третия поставя линк , към специално написана статия в
POSTVAI.COM
подкрепа на аргументите им.
стр. 201
Във всеки от коментарите са длъжни да включват подбрани
ключови думи, който трябва да излязат на челните места в
търсачките и опорни точки за коментиране.
Във фирмата за целта е имало подбрани каталози с
регионални сайтове и за една смяна е трябвало да прекосят цялата
страна по азбучен ред, чрез метода „Злодей, снимка, линк“ , като
коментират статии по определени опорни точки, например Войната
в Украйна, Путин и т.н.
Примерна задача:
Тема: Натовски войници се бият за Украинската армия
Ключови думи: Война в Украйна, Русия, НАТО, наемници;
Необходими са 3 трола, 1 статия, 3 коментара, 1 снимка или
видео, 1 линк.
Работата започва след специален пост, публикуван в
социалната мрежа LiveJournal, че чужди наемници се бият на
страната на Украинската армия в със специално разработено видео,
показващо двама американски войници. Появява се злодея и
оспорва написваното, като казва, че не е ясно, какво са правили там
американските войници, включвайки в поста си задължителните
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
ключови думи.
Идва средния трол и потвърждава статията, като добавя линк
към втора статия в която пише за американските войници.
Следващият трол със снимката, обвинява американците в
лицемерие и добавя демотивиращ колаж за акцент.
Тънкости – винаги единият трол е лош, другия му
противоречи, а третия е умерен,
но изразява желаната от
стр. 202
поръчителя позиция. Освен това, когато спорят по между си, полесно си изкарват нормата от постинги. Още по-добре е, когато се
върже някой почтен потребител на интернет форум, тогава той им
помага без да знае, да си изкарат по-лесно нормата от постинги.
Български
принос
в
стратегията
за
тролене
в
социалните мрежи
Още от преди 5-6 години в България се предлагат подобни
услуги за политически тролинг, маскирани под прикритието на
управление на онлайн репутацията на даден депутат.
Фирма „Лийдуей Медия Солушънс“ сключи сделка с ДСБ за
1800 лева на месец да публикува пакет от 250 коментара с различни
IP адреси, по следната схема:
 150 във Facebook
 50 в Тwitter
 50 във форумите на месец, включително Youtube.
По тази дейност работи екип от 4 човека в рамките на 10
месечна кампания.
Схема за тролинг 6 x 7
От практиката на младежката организация на БСП се
предлага следната схема за тролинг на шест сайта от седем човека.
Всеки един трол има номер отговарящ на ден от седмицата 1 –
понеделник, 2-вторник и прочие. Номер 7 е „разпоредител“ неговата
шест специално избрани посещавани сайта и да я даде на другите 6
трола за коментари. Тяхната работа е да коментират в съответния
ден от седмицата под всеки един от шестте сайта. С други думи
стр. 203
POSTVAI.COM
работа е всяка неделя да избира една публикация, повтаряща се в
всеки коментира под всеки един сайт и се получава 6 Х 6 = 36
коментара.
ТАКТИКИ НА ТРОЛЕНЕ
1. Клониране
Това е най-често използвания трик от трловете. Всеки трол
задължително се клонира, чрез създаване на няколко акаунта от
различен компютър и започва да води ожесточена дискусия със
самия себе си. По този начин много бързо може да забие дадена
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
тема във форум, блог или социална мрежа.
2. Стоварването на десант
Това е метод при който обучена група от тролове влиза
организирано в нарочен форум и със своите клонинги е в състояние
да го превземе за кратко време.
3. Плувки, куки и мрежи
стр. 204
Това са различни средства за създаване на провокативни
съобщения, които могат да се хвърлят във вече открита тема или да
са първи пост в нова тема. Обикновено се маскират, като невинен
въпрос, но съдържат една или повече „куки“ за които после да се
хванат троловете.
4. Потъване и различни маневри
Често тролът публикува нещо и “потъва” за известно време,
през което наблюдава реакциите, търпимостта и нивото на
захапване, намесата на администратора и др. При благоприятна
среда подгрява темата със свои клонинги, забива и след това се
прави на жертва.
5. Засада
Тролът следи даден блог, например на Президента и когато
излезе нова публикация веднага започва да му намира грешки, да
доказва, че лъже и цели да го изкара от равновесие.
В заключение може да се посочат различни примери на
тролене в българското Интернет пространство. Това най-често са
посещавани сайтове с много коментари, като Капитал, Дневник и
др. Не случайно навремето БТВ си спряха възможността за
публикуване на Facebook коментари под предаванията на живо.
Подобна е и картината в Българския военен сайт Pan.bg, където
няма военен, който да харесва коментарите под публикациите. Ще
ми е интересно да посочите и други примери от нашето Уеб
POSTVAI.COM
пространство?
стр. 205
SEO ЗА WORDPRESS САЙТОВЕ
WordPress е една от най-добрите, ако не и най-добрата CMS
система за управление на съдържанието, когато става дума за SEO.
Той позволява на всяка една страница да се индексира много подобре от всички други CMS, които сме използвали. Но има няколко
неща в SEO отношение, които може да направите, за да стане още
по-мощен. Оптимизирането на вашия
WordPress сайт ще ви
помогне да подобрите класирането му и да получите
повече
абонати или клиенти.
НАСТРОЙКА НА УРЛ АДРЕСИТЕ
Първото нещо, което трябва да промените е вашата
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Permalink структура. На български това са постоянните връзки
на вашия сайт, който се изписват в браузъра. Вие ще ги намерите от
главното меню – Настройки → Permalink или Постоянни връзки. По
подразбиране те изглеждат така ?p=123 или някакъв друг номер,
но ние предпочитаме /post-name/ или /category/post-name/. Това
ще рече, че по подразбиране УРЛ на дадена публикация ще ви
изглежда така http://postvai.com/?p=123,
стр. 206
но кои може да запомни
някакви случайни числа, поради което не е удобно нито за
потребителите, нито за търсачката.
За
това
нагласяме
URL
адрес
http://postvai.com/ime-na-statiata
да
изглежда
или
http://postvai.com/kategoria/ime-na-statia. По този начин линка
може да се запомни от хората, а освен това ще включва ключова
дума за търсачката. За това ако искате да стане по първия начин направо с име на статия след главната директория, маркирайте
Различна структура и напишете
/% postname% / или ако искате
автоматично да се отбелязва категорията преди него напишете това
/%category%/%postname%
Ако искате отзад да се добави html,
като на обикновените
сайтове, просто напишете .html в края. Подобно е поставянето и на
.php или ако искате някоя задължителна ключова дума се появява в
URL адреса. Все пак вече не е задължително страниците ви да
После когато правите нови публикации и отбележете дадена
категория тя автоматично ще излезе във вашия УРЛ адрес. Не се
стр. 207
POSTVAI.COM
завършват така, защото URL става по-дълъг.
притеснявайте ако решите да променяте понякога различните УРЛ
– Wordpress автоматично ги пренасочва.
WWW ИЛИ БЕЗ WWW
Трябва да помислите как ще се появява вашия сайт например,
www.sait.com или просто sait.com. Уверете се, че в общите
настройки, под Настройки → Общи, версията, която искате да се
появи е отразена правилно. След това влезте в Google Webmaster
Tools и отново задайте предпочитан домейн, можете да го намерите
на тази настройка по Settings → Предпочитан домейн.
СТОП ДУМИ
Следващото нещо, което ще искате да направите за вашите
линкове за увеличаване на SEO е да премахнете от там тъй
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
наречените „стоп думи“ като съюзите "а", "и", "в" и т.н. Има готови
плъгини за тази цел, като https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/
или All in One SEO plugin . Плъгините
са готови решения за
Wordpress , като посочените примери са един от най-използваните.
Това са цялостни решение за автоматично настройване на SEO
параметрите на вашия сайт във всяка една област.
стр. 208
Все пак ако не искате да инсталирате плъгин, можете да правите
това ръчно. А колкото по-малко плъгини използвате, толкова помалко натоварвате сайта и в крайна сметка това е добро за SEO.
Ръчната настройка се появява,
когато напишете малко текст в
публикацията и някакво заглавие под него. Щракате на бутона
редактирай и премахвате стоп думите в УРЛ.
SSL ИЛИ БЕЗ SSL
През 2014 г. Google обяви, че те ще дадат (наистина
незначителна) полза в класирането на сайтове, които имат протокол
за сигурност
HTTPS / SSL . Поради тази причина към него
преминаха доста сайтове, които се занимават с продажби и пари.
Това може да е добра идея и за вас, ако работите с банкови карти
или преводи. Добре е да го направите още при изграждане на сайта,
за да не се налага да си играете с
пренасочване на УРЛ в
последствие. Естествено тази екстра струва пари и с оглед на
особеностите
на
Българското
Интернет
пространство
не
е
задължителен елемент, затова няма да го разглеждаме тук.
ОПТИМИЗИРАНЕ НА WORDPRESS МЕТА ТАГОВЕТЕ
ЗА SEO
Когато в SERPа на Google (страницата с показаните резултати от
търсене)
намерите вашия сайт и разгледате показаната за него
е показано на екрана, това е видяла. За да може вие да контролирате
показваното се използват тъй наречените мета тагове за заглавие,
описание и т.н.
стр. 209
POSTVAI.COM
информация, ще видите какво вижда търсачката за него. Това което
Заглавието е един от най- важните фактори за класиране в
резултатите от търсенето. За да излиза там
отбелязано в HTML кода с таг <title>
то трябва да е
за да може да се появи на
първата линия във видимата част на резултатите от търсене. После
на втория ред го следва
URL адреса, на третия и четвъртия ред е
снипета – кратко описание на вашия сайт, комбинирано с дата.
В много блогове, за заглавие на постовете си
остава тъй
наречения Blog title – общото заглавие на сайта, което се задава от
"Общите Настройки" в менюто на Wordpress. За да получите повече
трафик за вашия WordPress блог това не трябва да е така, по две
причини:
1.)
Търсачките поставят по-голяма тежест върху първите
думи, ако вашите ключови думи са в близост до началото на
заглавието е по-вероятно да се класират по-добре.
2.) Хората сканират страниците с резултати и виждат първо
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
думите в началото. Ако вашите ключови думи са в началото на
вашата страница е по-вероятно да кликнат върху тях.
Това означава, че идеалното заглавие за тази страница ще бъде
"WordPress SEO – как да оптимизираме сайта си?".
Обърнете
внимание на подредбата на линковете в Postvai.COM, ако напишете
ключовата фраза „Анализ на сайт“ наша страница ще излезе на
второ място в SERP и ще видите заглавието „Как се прави SEO
стр. 210
анализ на Уеб сайт? — SEO копирайтинг“ т.е в началото се вижда
заглавието на публикацията а след тирето заглавието на сайта,
които са по желаните ключови думи.
Идеалното заглавие трябва да съдържа ключова
дума в началото, вашия бранд на края на заглавието за
да го запомнят хората, а останалите думи и елементи
са за да привличат хората да кликнат на него.
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗАГЛАВИЕТО - TITLE ТАГ
Можете да управлявате вашите SEO заглавия с някой плъгин.
За целта има доста безплатни варианти на SEO разширения (като
горепосочените 2 плъгина) и веднага след като ги инсталирате под
публикацията, ще ви се появят форми за писане на мета заглавия,
описания и ключови думи. В много от случаите тези SEO
разширения си ги има в готовите теми за Wordpress и тогава не е
необходимо да се инсталират допълнително. Попълвайте ги
задължително.
Уверете се, че браузъра възпроизвежда в HTML кода на вашата
страница желаното заглавие заобградено с тага <h1> и нищо друго.
Заглавието трябва да е само с един <h1> и надолу подзаглавията да
са с <h2> и <h3> и т.н.
След като направим подходящо заглавие, трябва да се
съсредоточим върху
мета описанията. Това е част от текста,
стр. 211
POSTVAI.COM
ОПТИМИЗИРАНЕ НА МЕТА ОПИСАНИЕ
показван под URL адреса. Мета описанието също трябва да съдържа
ключовата дума. Някой SEO плъгини за Wordpress, като All in One
SEO plugin използват тъй наречените "автоматизирани описания".
Правят описанието на поста сами без вашата намеса, като
вземат първото изречение от текста ви. В този случай обаче ще
трябва да се съобразявате и не може да слагате уводни изречения
без ключова дума, затова е по-добре да ги пишете на ръка.
Ако не използвате мета описание, търсачката ще намери сама,
някоя ключова дума, като изходи от темата на текста, връзките на
релевантни страници и най-употребяваната дума в съдържанието на
страницата. Така че, е по-добре да си го напишете за да сте сигурни,
че вътре е спомената желаната ключова дума и това ще примамва
читателите да кликнат на сайта.
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА
WORDPRESS
Много хора използващи
WordPress пренебрегват SEO-то на
изображенията. Ако правите нещата правилно и пишете добри ALT
тагове и описателни заглавия на файловете на изображенията с
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
включена
ключова
дума,
можете
да
си
получите
малко
допълнителен трафик от различните търсачки на изображение.
Затова
винаги
когато
качвате
изображение
попълвайте поне алт тага.
стр. 212
чрез
системата
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕМПЛЕЙТА
Добре е да добавите в единичните публикации на сайта т.н.
Breadcrumbs . Това са връзките показващи пътя до публикацията,
обикновено стоят над заглавието на поста и изглеждат така “Home
> Category > WordPress SEO”. Те са полезни за две неща:
позволяват на потребителите да се ориентират лесно в

сайта;
позволяват на търсачките да определят структурата на

сайта по-лесно.
За тази цел трябва да промените кода на файловете single.php и
page.php на вашата тема. Естествено ако се затруднявате да работите
с кода може да си инсталирате SEO плъгин за тази цел.
УСКОРЯВАНЕ НА WORDPRESS САЙТ
Скоростта на зареждане е много важен фактор за класирането
на Wordpress сайтовете. В общи линии може да се направят няколко
неща за ускоряване на Wordpress.
Почистете вашия код. Намалете колкото се може използването
на JavaScript и CSS във вашите шаблонни файлове, тъй като те
правят сайта по-тежък и търсачката го отваря по дълго време пред
читателя.
Дръжте възможно най-малък размер на база данни, колкото е
POSTVAI.COM
възможно.
стр. 213
Инсталирайте плъгин за кеширане на страниците. Той запомня
една картина от определен момент на сайта и я възпроизвежда в
браузъра на потребителя при заявка. Така страницата се отваря побързо. Препоръчваме ви да използвате W3 Total Cache ако имате
познания за хостингите или
по-опростения WP Супер Кеш, ако
нямате. W3 Total Cache работи още по-добре, когато се комбинира с
облачни услуги, като MaxCDN .
ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРАНИЧНАТА ЛЕНТА
Наистина ли трябва да натрупате всички приятелски връзки
към знайни и незнайни партньори в тази част на сайта? Или може
би е по-разумно да ги предоставяте от специална страница за това.
Не е добре да слагате външни връзки, сочещи към други сайтове
там, защото така позволявате на посетителите да се измъкнат.
Всичко сложено тук, задължително трябва да е свързано с темата.
Постарайте се страничната лента да не е претрупана с тежки
картинки, защото е много неприятно да се отвори основния текст, а
тя да се появи доста след това.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
HTML - САЙТ КАРТИ
За някои сайтове HTML карта на сайта може да е пълна глупост,
особено когато вашият сайт е обикновен блог. За повече сайтове от
корпоративни тип с няколко нива на страниците HTML Sitemap
всъщност може да е много полезен за потребителите и търсачките.
Повечето теми предоставят такива готови възможности и готови
темплейти от типа Архив – използвайте ги. Добре е да имате на
сайта си и двата варианта HTML и XML карта.
стр. 214
WORDPRESS SEO И ДУБЛИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ
След като сте направили всички основни неща, вие ще откриете
един от основните проблеми на съвременното SEO - дублираното
съдържанието. Това е много лош сигнал за търсачките. Когато те
открият два еднакви текста, те считат, че по-стария е оригинален, а
другия откраднат и наказват сайтовете с дублирано съдържание. За
това трябва да имате в предвид, че WordPress има
няколко
различни видове таксономия:
 разпределя съдържанието по дата;
 по категория;
 по тагове;
 и по авторство.
Това значи, че вашите постове може да се появят и на четирите
места и така да се считат от търсачката, като различни УРЛ, но с
дублирано съдържание. Например, ако имате повече категории във
вашия сайт и сложите един пост със заглавие "SEO копирайтинг" да
се появява едновременно в две категории за "SEO" и категория
"Интернет маркетинг", то УРЛ адресите ще станат два различни
http://sait.com/seo/seo-copywriting.html и http://sait.com/internetmarketing/seo-copywriting.html,
но
с
еднакъв
текст.
Така
съдържанието може да се дублира и по авторство или тагове.
Трябва да се отървете от всички тези дублиращи съдържания,
индексира. Това става с атрибута Noindex. Когато сложите в кода на
един линк това, вие казвате на търсачката „следвай връзката, но не
архивирай тази страница“.
стр. 215
POSTVAI.COM
като позволите на системата все още да ги прихваща, но да не ги
За целта може да се използва SEO плъгин и забранете напълно
базиране на дати, архиви и т.н. Така всяка връзка с дата ще се
пренасочи към нашата страница. Може да
оставите според типа на сайта архивите на
авторите недокоснати, но да бъдат Noindex
по подразбиране, но ако сте само един автор
ги спрете.
Най-добре е всичко да се нагласи според категориите. Дори
наскоро Google обявиха, че подкрепят навигацията за „Следваща и
Предишна“ страница.
Изключете ненужните разширения. Колкото повече плъгини
сте инсталирали толкова по-тежък става сайта. За това не
инсталирайте излишно, ако може да работите с кода. Тези плъгини,
които не използвате в момента ги изключете.
НОМЕРИРАНЕ НА СТРАНИЦИ
Това са цифричките, които виждате в долната част на блога,
когато има повече от 10 страници и те показва следващите 10 и т.н.
Служат за това, когато един бот отиде в дадена страница да може да
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
се прехвърли на следващите.
За да ги настроите има няколко
приставки, най-използваната е WP-PageNavi. Някой готови теми
като Genesis имат готови решения, за целта отивате в Настройка на
темата → Архиви съдържание.
стр. 216
КАНОНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
През февруари 2009 г. най-големите търсачки, въведоха
rel="canonical". Това е още един опит в борбата с дублиране на
съдържанието. WordPress е вградил каноничните елементи за
единични постове и страници, но те имат някои незначителни
бъгове. Те не ги завеждат на всяка страница.
СТРУКТУРАТА НА WORDPRESS САЙТ ЗА ВИСОКО
КЛАСИРАНЕ
Wordpress блоговете се индексират толкова лесно благодарение
на тяхната структура от категории, етикети и тагове, които са добре
свързани, а маркирането е чисто и просто. Всичко това обаче си има
цена: вашето класиране се разрежда с едно просто нещо наречено –
коментари.
СТРАНИЦИ ВМЕСТО ПУБЛИКАЦИИ
Вероятно сте забелязали, че информацията в тази SEO книга не
е публикация. Това е съдържание тип страница. Защо? Ами по
няколко причини. На първо място, тази статия е необходимо да бъде
"дъщерна страница" – на първата страница със съдържанието на
книгата. На второ място, за да се класира по думите WordPress SEO
И точно появата на коментари разваля внимателно изработения
процент на наситеност с ключовата дума в текста. Ето защо ние
решихме да направим нашите най-важни теми в страници. По този
стр. 217
POSTVAI.COM
тази статия трябва да има правилната плътност на ключовата дума.
начин, можете лесно да ги актуализирате и променяте, както си
искате.
Публикациите във Wordpress обикновено имат разрешени
коментари, бутони със социални мрежи, подобни публикации или
други неща за разлика от страниците, които са чисти. Има и вариант
да използвате публикации за SEO, защото те имат категории, но
тогава трябва да забраните коментарите.
ОСВЕЖАВАНЕ НА ПОСТОВЕТЕ
Ако един пост в блога ви стане изключително популярен и
започне да се
класира за хубава дума, можете да направите
следното:

създайте нова страница с подобрено и актуализирано
съдържание;

променете УРЛ на стария пост до оригиналното име;

публикувайте новата страница с URL-то на стария пост
или го пренасочете към новия;

изпратете имейл на потребителите на сайта от базата ви
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
данни, че сте подобрили информацията;

изчакайте и ще видите как новия пост се класира дори
още по-добре от стария.
Някои от вас ще кажат: Аз мога директно да ги пренасочвам с
301 редирект, но така ще загубите коментарите на стария пост, което
е неуважение към последователите.
стр. 218
СВЪРЗВАНЕ КЪМ СРОДНИ СТРАНИЦИ
Един начин да улесните търсачките да стигат по-лесно до
вашите страници е като обвържете релевантните публикации. За
целта има доста плъгини и разширения за WordPress,
които
изграждат т.н. „подобни публикации“. Такъв е Yet Another Related
Posts Plugin или http://www.superinteractive.com/wordpress-expert/.
Те търсят в базата данни информация за други подобни теми на
отворената публикация и ги добавят под формата на линкове в нея.
Може да бъдат и с изображение или като текстова връзка.
Има и такива разширения, които автоматично ще превърнат
във връзка към даден пост определена дума, когато я срещнат в
текста. Така в целия сайт, тази дума ще се превърне в линк към една
и съща страница, но ние предпочитаме ръчната работа, защото е поестествена.
ТАГОВЕ
Един
от
най-често
срещаните
проблеми
напоследък
е
прекалената употреба на ключови думи. Не е достатъчно да сложите
просто един таг за да подобрите вашето SEO. Единственият начин
това да стане е, чрез обвързването на една част от съдържанието с
друга и по-специално група от страници на релевантна тематика
към една единствена страница.
с вас. За целта не е достатъчно само да оптимизирате страниците си,
а трябва и да ги направите редовни читатели на блога ви. Какво
мислите, че е по-лесно: някой, който вече е посещавал блога ви, да
стр. 219
POSTVAI.COM
За да накарате хората да купуват от вас, те трябва да се свържат
го посети пак или някой, който влиза за първи път да стане редовен
читател?
Първия вариант е по-лесния път и за да го улесните още може
да добавите Нюзлетър или RSS бутон за абониране чрез имейл. Ще
установите, че хората са склонни да кликат там и именно те са
потенциалните купувачи или клиенти. Една такава приставка за
имейл бюлетин с много лесна настройка е WP Subscribe или
MailChimp .
Друго важно нещо когато хората харесат някоя ваша статия е да
имат възможност да я споделят в социалните мрежи.
ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОМЕНТАРИТЕ
Както казва Wikipedia „Коментари са един от най-важните неща
в блогове“. Коментарите не са хубави, само защото хората ви казват
колко сте специален или че грешите. Най-хубавото в тях е, че
показват ангажираност. А точно това е един от най-важните
фактори за класиране след последните ъпдейти на Google. А освен
това в човешки план вие може да изградите отношения, които да
прераснат в бизнес партньорство.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Как да накараш хората да коментират? Най-лесният начин е да
поискате от тях да го направят. В Българското Интернет
пространство обаче те не са много сговорчиви да го правят заради
черните ви очи. Можете да промените това, като направите
връзките в коментарите DoFolow за да са полезни за SEO на техните
сайтове и те да желаят да се възползват от така предоставените им
връзки. Отворите вашия index.php файл, да намерите кода
comments_popup_link () и да смените текста в тази функция.
стр. 220
Също така трябва да отговаряте на всички коментари или да им
благодарите за това. За по-лесно може да инсталирате плъгин за
пренасочване. Така след като се направи коментар дадения човек
ще се пренасочва към страница с благодарност, в която може да им
подарите някаква безплатна книга например.
Може също да си инсталирате Comments Evolved for WordPress,
които ще добави възможност коментарите да се правят не в сайта, а
направо в Google + и Facebook. Хубавото на това е, че след като
коментират се добавя автоматично линк към страницата на техните
стени.
LINK BUILDING ЗА WORDPRESS
Намерете други подобни на вашата тематика блогове и ги
свържете. Ако искате да се класира за определени ключови думи,
отидете в Google Blogsearch и вижте кои блогове са се класирали на
първите 10 позиции за тези ключови думи. Прочетете ги и
започнете да публикувате коментари в тях. Сложете връзки към тях
във вашия сайт. Единственият начин да получите връзки от тях е
като станете част от общността.
SEO АНАЛИЗ НА WORDPRESS САЙТ И ИЗМЕРВАНЕ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Една добра SEO кампания разчита освен на промените и на
работи, го правете. Основния инструмент за това е Google Analytics.
Вторият задължителен източник на данни от Google е инструмента
за уеб мастъри - Webmaster tools.
стр. 221
POSTVAI.COM
измерване на въздействието на тези промени. Когато видите какво
Един
от
най-простите
трикове
за
измерване на резултата е следния: отидете в

Инструмента за уеб администратори и от там
Фактът,
на „вашия сайт в Интернет“ - "Търси заявки".
че те са кликнали
Има и бутон за Изтегляне в CSV формат или
върху
Excel. Сменете всичко да е "<10" в графата за
говори, че те са
кликове 9. Изберете целия първи ред и
сметнали
щракнете върху бутона филтър, прилича на
съдържанието
фуния. Може да сортирате по възходящ или
за интересно.
тях
ни
ви
низходящ ред и ще получите ключовите думи
по които хората ви намират.
Я да видим сега дали може да оптимизираме някои от тези
условия и думите да се качат още по-високо в резултатите от
търсенето.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО WORDPRESS SEO
Тази SEO книга ви дава много технически напътствия, които да
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
направите с вашия WordPress сайт, но все пак има една уловка. За да
успеете ще ви трябва наистина много и полезно, качествено
съдържание, което изисква много усилия и време за неговото
създаване. За да се справите с това прочетете нашата книга
"Копирайтинг за Уеб" - може да я намерите в сайта или направо да
се обадите на нашия телефон 0887745531.
стр. 222
P.S. Все пак ако сте изпълнили всички написани по-горе
WordPress SEO съвети, имате голям шанс да успеете в
класирането за Google.BG
ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА
WORDPRESS БЛОГ
В последно време все по-популярни блогове стават тъй
наречените мрежови журнали. В тях записите са сортирани в
хронологичен ред. За да се сдобиете с подобен блог, не е нужно да
закупувате хостинг - достатъчно е безплатно да регистрирате своя
блог в платформа от рода на
Blogger, LiveJournal.com или
Wordpress.com. Там не е необходимо да инсталирате каквото и да
било, всичко си е готово, но в тази статия не става въпрос за такива
решения.
Много от вас желаят да си създадат изцяло свой, собствен блог
със собствен домейн и хостинг, за да е всичко под техен контрол. За
целта след закупуване на хостинг и домейн ви е необходим и
някакъв енджин (програмите за блога). Най-популярните енджини
Такива са безплатните Wordpress, Drupal, Joomla и т.н. А безспорно
най-използваната сред тях система за създаване на блог или малък
сайт е именно Wordpress.
стр. 223
POSTVAI.COM
са тъй наречените CMS – системи за управление на съдържанието.
ИНСТАЛИРАНЕ НА WORDPRESS
Той е лесен за инсталиране и използване, често се обновява,
което говори за това, че над него постоянно се работи. Съществува
огромна общност от разработчици и потребители на Wordpress,
които създават и предоставят за свободно ползване хиляди плъгини
и разширения за него. Те добавят все по-нови и нови функции или
възможности за вашия блог.
Нека да започваме.
1.
Свалете си последната версия от сайта на разработчика
http://wordpress.org/download/ или ако държите Wordpress да е на
Български език свалете от тук https://bg.wordpress.org/ .
2.
Създайте база данни и потребител чрез Cpanel на вашия
хостинг, защото Wordpress e CMS която работи с база данни MySQL.
Toва става като влезнете в cpanel от линк, който ви е предоставила
хостинг компанията при закупуването му.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
От там намирате къде пише MySQL База
Wordpress
се
Данни и щракате върху връзката. Ще
слави
видите поле в което пише Създаване на
бърза инсталация –
Нова База Данни – измислете име на базата
за около 5 минути.
със
своята
и натиснете бутона за създаване. След това
по-надолу има MySQL потребители. Създаване на Нов потребител –
напишете име и парола на потребителя на базата данни и го
създайте.
Следва
малко
по-надолу
да
добавите
създадения
Потребител към База данни. Когато се появи един прозорец със
отметки, маркирайте всички отметки и натиснете бутона. Готово,
стр. 224
запомнете името на базата данни, потребителя и паролата ще ви
трябват малко по-късно.
3.
Връщаме се към изтегления архив на Wordpress.
Разархивирайте го в произволна папка на твърдия си диск, а след
това
качете
всички
файлове
от
получената
по
разархивирането папка wordpres на вашия хостинг.
направите това ръчно със Cpanel или чрез клиент,
време
на
Може да
като Filezilla
позволяваща да качвате или сваляте много файлове от компютъра
на хостинга ви. След като я инсталирате напишете името на
хостинга си, User и парола за влизане в хостинг акаунта, които сте
получили при закупуването му. После просто отворете папка
wordpress в лявата част на Filezilla, маркирайте всички файлове и ги
завлечете в главната директория на хостинга ви, кoято се намира в
дясната част на Filezilla.
4.
След като сте качили файловете в главната директория на
хостинга си трябва да преименувате файла wp-config-sample.php във
файл wp-config.php. Той трябва да се намира в една папка заедно с
index.php. След това трябва да редактирате wp-config.php. Отворете
го с Notepad и намерете показаното на картинката, някъде на
двадесет и някой си ред.
Основните параметри, които трябва да промените са името на
базата данни, потребителското име и парола.
Копирайте от
хостинга името на базата данни с долната черта по средата и го
сложете между кавичките, както е показано на картинката. Трябва
POSTVAI.COM
да замените на сървъра редактирания файл.
стр. 225
5.
Накрая стартирайте сценария htpp://ime-na-sait.com/wp-
admin/install.php. После просто следвайте инструкциите, ще се
появи страница в която да нагласите параметрите на вашия блог,
име на сайт, име на администратор и парола за администриране,
имейл. След като приключите всички стъпки ще се появи
съобщение за успешно инсталиране на Wordpress. Честито, вие вече
имате сайт.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА WORDPRESS
За да влезете в панела за управление на вашия нов сайт
използвайте сценария http://vashia-sait.com/wp-login.php ще се
появи
прозорец
в
който
трябва
да
напишете
името
на
администратора и паролата, които създадохте по време на
инсталирането.
стр. 226
Дойде време да се запознаем с таблото за управление на сайта
http://vashia-sait.com/wp-admin/. Когато сте влезли вече в сайта от горната му страна, над него ще се появи една черна лента и тъй
като сайта е запомнил, че имате акаунт,
тя ще си стои там
постоянно, без да я виждат останалите хора. Ако искате да влезнете
в админ панела – натиснете в горния ляв ъгъл на лентата, там
където пише Името на сайта ви – Табло и ще видите този панел:
В лявата черна чат е администраторското меню.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И НАСТРОЙКИ НА САЙТА
Още в самото начало трябва да отидете в раздел Настройки и да
нагласите основните параметри на сайта - слоган на блога, формат
за дата, време и т.н. Ако искате да позволите и други потребители
да се регистрират в блога ще трябва да включите режим - Всеки
може да се регистрира.
Списъкът с роли на потребителите ви позволява да изберете
роли на регистриралите се в сайта:

Последовател – потребителя може да се абонира и да
получава известия за нови статии.

Администратор – потребител със същите права, каквито
имате вие. Никога не избирайте тази роля! Не мога да си обясня от
опциите.

Редактор – потребителят може да редактира материали,
публикувани от авторите.
стр. 227
POSTVAI.COM
какви съображения тази роля изобщо съществува в списъка с

Автор – може да публикува и редактира своите
материали.
След като направите основните настройки може да отидете на
раздел Външен вид. От тук може да променяте дизайна на сайта.
Промяната се постига посредством инсталиране на нова тема. За
Wordpress има хиляди готови теми, които може да инсталирате от
бутона Добави нова. След като си намерите тема може да я видите с
Preview как изглежда и ако я одобрите
Инсталирайте. От вече
инсталираните теми може да включвате една или друга чрез бутон
Включване. Предварителния преглед е едно, а как ще изглежда на
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
вашия сайт е съвсем друга работа.
СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ.
Преди да публикувате съдържание ще трябва да създадете
категориите в блога. Всеки запис може да бъде зачислен към една
или няколко категории. Категориите се използват за структуриране
на материалите в блога. За целта преминете на раздел Публикации
стр. 228
– Категории и добавете няколко категории. Какви точно да бъдат,
зависи от материята на блога.
Wordpress предоставя
два вида съдържание – статии и
публикации. Първите са препоръчителни за съдържание, което не
се променя много, като страниците за нас и контакти. Статиите са
подходящи за качване на код, галерии и други единични неща,
които не е необходимо да се категоризират. Статиите не дават
възможност да отбележете от каква категория са. Показват се чисти,
без излишни добавки като социални мрежи, подобни публикации и
други, не се показват в началото на сайта и не се изпращат с
нюзлетъра обикновено.
За всичко останало се препоръчват публикациите – те са вашето
взаимосвързано и подредено съдържание, което може да се споделя
в социалните мрежи и да има екстри, като „подобни публикации“ и
други.
ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИИ И ПУБЛИКАЦИИ
След като създадете категориите може да създадете нови
публикации, като натиснете горе в черната лента Създаване –
Публикация или ако сте в админ панела от лявата част на екрана
Публикации – Добави Нова.
Ще се отвори форма за редактиране в която попълвате заглавие,
за попълване на основния текст ще ги видите - Визуален и Текст.
Във визуалния режим наподобява форматирането на текст както във
Word, а в другия се въвежда HTML код. За начинаещи ви стига да
стр. 229
POSTVAI.COM
съдържание и т.н. Тя има два режима на работа в дясно над мястото
сте във визуален режим, а какво правят бутоните няма да описвам,
сигурен съм, че сами ще разберете това.
След това просто пишете заглавието, попълвате текста и качвате
картинката от бутона Add Media. От дясната колона изберете
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
категорията, типа на страницата, дали е видео, текст, галерия и т.н.
За да направите нова страница, от менюто в лявата част
изберете Страници - Нова. Ще се зареди същата гореописана форма
като на публикациите. След като я попълните не забравяйте да
натиснете синия бутон „Публикуване“ от дясната страна.
стр. 230
КАК ДА РЕДАКТИРАТЕ СТРАНИЦИ И
ПУБЛИКАЦИИ ?
Просто като ги посетите, погледнете в появилата се черна лента
над сайта и ще видите, че до бутона създаване се е появил
Редактиране на страницата. Натиснете го и ще се отвори същата
гореописана форма в която може да сменяте всичко: заглавие,
картинки и да редактирате текста. След като приключите с
редактирането, натиснете синия бутон „Обновяване“ в дясната част
на и вашите промени ще бъдат запаметени.
За да редактирате и подреждате всички страница от менюто в
лявата част на екрана, трябва да изберете Страници - Всички, за да
се покаже списък на всички страници в сайта ви. Посочете тази,
която желаете да редактирате с мишката и под нея ще се появят
възможности за редактиране, изтриване или преглед. Ако я
изтриете тя ще отиде в кошчето и по-късно може да я върнете при
POSTVAI.COM
нужда.
стр. 231
ВМЪКВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДРУГИ ФАЙЛОВЕ
След като поставите курсора на мишката там, където искате да
има изображение натиснете бутона Add Media, ще се отвори
прозорец, в който са описани видовете файлове. Натиснете бутона
„Избор на файлове“ и изберете картинка от вашия компютър. След
като се появи картинката можете да променяте големината и, като
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
кликнете на нея и чрез влачене да промените размера.
СЪЗДАВАНЕ НА ГАЛЕРИЯ И ВИДЕО СТРАНИЦА
Когато сте отворили публикация от добавяне на медия качете не
една, а колкото искате картинки. Задължително в дясно под Формат
стр. 232
отбележете Галерия. След като го направите от долу ще ви се появи
място за качване на галерия – може да качите картинките от там.
След това задължително натиснете горе в дясно синия бутон
ОБНОВЯВАНЕ или ПУБЛИКУВАЙ.
РАБОТА С ДЖАДЖИ
Повечето сайтове имат една или две колони наречени sidebar
отделно от мястото за основния текст. Ще ги видите в дяната част на
екрана при отворено меню Външен вид – Джаджи. В тях може да се
слагат различни предварително готови джаджи подредени от лявата
част на екрана. Просто ги хващате и ги затлачвате в sidbara където
искате да стоят. Подобни готови джаджи са „Подобни публикации,
скорошни коментари, календар, търсачка, собствено меню и други,
но тук ще обърна внимание на джаджата Текст. Когато я завлачите и
отворите ше видите, че тя е празна, но не е само за слагане на гол
текст, а може да слагате какъвто си поискате HTML код и така да
прави всичко което пожелаете. Не забравяйте да натиснете бутона
POSTVAI.COM
запиши за всяка джаджа.
стр. 233
Ако няма такава джаджа каквато ви трябва отидете в
разширения и добави ново – там ще видите поле за търсене –
напишете каквото искате и ще се появят хиляди предложения за
плъгини и разширения. Харесайте си едно и го инсталирайте, след
като го разрешите вероятно при джаджите в лявата ви част на
екрана ще са се появили нови. Пускайте ги и се наслаждавайте.
РАБОТА С МЕНЮТА
Към Wordpress сайтовете можете да изграждате различни по
вид и структура менюта. За да промените или добавите меню в
лявата част на екрана изберете Външен вид - Меню.
Тук може да избирате създадените страници автоматично да
стават линк в менюто или да създавате нова потребителска връзка с
линк към където си поискате или връзка към категория. Пак чрез
влачене да ги подреждате. Огледайте се колко места и възможности
за поява на менюта има във вашата тема и ще видите някъде под
линковете на менюто да има нещо от рода Top и сидебар или ботом
с отметки – на тези отметки, които маркирате там ще се появява
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
вашето меню. Не забравяте след като приключите с работата по
вашето меню да натиснете синият бутон „Запис на менюто“.
стр. 234
СМЯНА НА КАРТИНКАТА ЗА ФОН И ЦВЕТОВЕТЕ НА
ТЕМАТА
В повечето теми можете да сменяте фона от външен вид – теми
– Theme Options . Тук според създателите на темата има дадени
различни възможности, така че ще трябва да действате по интуиция
или на принципа проба – грешка. Но не се плашете няма какво да се
повреди или нещо, което не може да се поправи.
Wordpress е доста лесен за използване. За съжаление няма да го
разгледаме подробно в тази статия. Wоrdpress от една страна е
друга може да ви отнеме доста време за разучаване и настройка.
стр. 235
POSTVAI.COM
достатъчно интуитивен за да се справите и без моята намеса, но от
ЦИТИРАНИ SEO ИНСТРУМЕНТИ В КНИГАТА
Препоръчани SEO инструменти за създаване и
поддръжка на сайт. (Само безплатни и работещи с
кирилица!)
CОФТУЕР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА САЙТ
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
На собствен хостинг:
WordPress.org (препоръчително)
Drupal – става за по-големи сайтове
Joomla– всичко за сайтовете
B2evolution.net(алтернатива)
Concrete5.org (алтернатива)
На безплатен хостинг:
WordPress.com (vashiasait.wordpress.com)
Blogger.com (vashiasait.blogspot.com)
Tumblr.com (vashiasait.tumblr.com)
ГАЛЕРИИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
Колажи и картинки:
Fotojet – темплейти с готови фото колажи;
стр. 236
Flickr – Намерете изображения с Creative Commons;
Photo Pin – търсачка на свободни снимки;
FreeImages – водещ източник на безплатни картинки;
Freepik – страхотна колекция от картинки;
Findicons – търсачка на икони;
Пиктографии– с HTML код.
За Фотошоп:
PSD Graphics страхотен ресурс за Фотошоп;
Muro – рисувайте онлайн;
PSD covers – безплатни темплейти за корици на книги и кутии;
Free PSD – сваляй всичко безплатно;
Фото ефекти и картон:
Карикатури от снимки;
Cartonize – направете си картинка;
Animaking – фото ефекти;
funphotobox – готови фото ефекти;
photo505 още ефекти и тук ;
100 + безплатни ресурси за Уеб дизайн
50 колекции с икони;
DryIcons– икони и вектори;
Font Awesome– инсталирайте потребителски икони на сайта си със
CSS.
Онлайн проверка на линкове:
BackLinkWatch – показва всички обратни линкове към сайта ви вкл.
nofollow;
стр. 237
POSTVAI.COM
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЛИНК БИЛДИНГ
MonitorBackLink показва обратните линкове;
BrokenLinkCheck – Безплатна проверка на счупени и повредени
линкове.
За Събмит:
Безплатен автоматичен събмит в 1300 директории
Addurl Яндекс – кажете на търсачките за сайта ви и Addurl Google.
Приставки в помощ на качването:
FormBo– бързо попълване на форми за Chrome;
Informenter – автоматично попълване на форми Mozzila;
Flem за Мозила слайдшоу от линкове;
Пинг:
Pingler
Pingomatic- супер инструмент
Ping MY link
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
WORDPRESS ТЕМИ И ШАБЛОНИ
Wpthemedetector– Безплатен инструмент за да разберете каква тема
използва даден сайт и всички подробности за нея?
Безплатни теми за WordPress:
WordPress.org Themes – Безплатни WordPress теми.
Topwpthems– Безплатни качествени теми за WordPress.
Fabthems-няколко Безплатни теми.
Fthemes– изумителни теми за сайт.
Много безплатни теми за WordPress
стр. 238
Класиране по ключова дума:
Google Keyword Planer – Инструмента на Google за проучване на
ключови думи;
Whatsmyserp Показва класирането по избрани ключови думи,
заедно с история на движението им за последните 60 дни;
UberSuggest – Безплатно изследване с предложения на ключови
думи;
SERP Cheker– показва класирането на дадена дума в Google.BG или
която и да е търсачка;
Славов дизайн – български инструмент за показване класирането по
дадена дума;
Free monitor програма за проверка класирането по дадена ключова
дума;
SEO статус от Ganbox
За работа по кода:
HTML validator проверете кода си за грешки и валидност;
Closure Compiler компресира JavaScript файлове;
HTML Minifier – минимизира HTML.
YUI Compressor за CSS файлове .
Shema Creator– за генериране на структурирани данни
HTML Cleaner Конвертира Word в чист HTML код.
ColorZila разширение за браузера, което разбира цвета на
страницата;
Wath Font разбира какъв шрифт е използван;
SEOquake лента с комплект инструменти за тулбара на браузъра;
стр. 239
POSTVAI.COM
SEO ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА ПО КОДА
CiberLike автоматично набиране на лайкове и коментари (черно
SEO)
XML sitemap – Направете си лесно HML карта за сайта.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
КОПИРАЙТИНГ ИНСТРУМЕНТИ
Плътност на ключови думи:
Keyword Density– показва най-използваните думи в сайта;
Keyword Analizer– анализира по УРЛ;
Думомер – мери броя на думите в текста и измерва плътността на
фразите.
WordCounter още един чудесен брояч на ключови думи.
За проверка на уникалност:
Advego Plagiatus известната програма за уникалност на текст.
Copyscape търси копия на страниците в Интернет;
TinEye– проверка уникалност на изображение;
Сравннител – сръвнява два текста преди публикуване;
Siteliner дублирано съдържание вътре в сайта и счупени линкове
Plagium е безплатна алтернатива на Copyscape, която се основава на
Yahoo и има опция да търси и в социалните мрежи.
Findcopy проверява освен текстове и УРЛ адреси за уникалност.
Много хубав инструмент с проверка на текст, линк и възможност за
изключване на сайт
http://www.antiplagiat.ru/ с възможност да проверите файл до 5000
символа и текст за нерегистрирани.
http://www.plagspotter.com показва колко процента се срещат на
други места и може да провери целия сайт или голям брой линкове.
стр. 240
Инструменти за уникалност и как се работи с тях?
Инструменти за размножаване на текст:
SEO инструменти V 0,5 – Български синонимен речник със спинър
за размножаване на сайтове
Free article spiner – много лесен за работа онлайн спинър
SEO Generator – програмка спинър за размножаване на статии;
Generating the web – програма за размножаване;
SpinBot – уеб базиран автоматичен пренаписвач на статии на
английски език;
Статия за инструменти за размножаване на статии
SEO копирайтинг инструменти – комплект
Slovored.COM – граматичен анализ на български текст;
Spellcheker – проверка на български правопис;
OnlineRechnik – Синонимен и тълковен речник.
ТИПОГРАФИЯ
POSTVAI.COM
The Golden Ratio Typography Calculator –
Открийте перфектната типография за вашия сайт.
Imagechef – надписи върху картинки;
Google Web Fonts – библиотека с шрифтове за Уеб;
Fontsquirrel – безплатни шрифтове за сваляне;
Fonts-BG – на кирилица;
стр. 241
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
СОЦИАЛНИ МЕДИИ И МАРКЕТИНГ
Анализ на социални мрежи:
Simply Measured – Анализ на социалните мрежи.
Инструмент измерва Facebook, Google + Twitter
KnowEM – проверява сайта ви дали е оптимизиран за социалните
медии;
Facebook Debugger проверява как сайта ви ще се покаже във
Facebook;
Likealyzer – Анализира и следи Facebook страници;
Snippets персонализира, какво виждат хората в Google+;
WidgetsPlus – създава Google+ джаджи;
Google Autor – показва ранг на автора;
Показва всички твой плюсове от Google+;
ManageFlitter– комплект от Twitter инструменти;
Twitonomy – Нещо повече от Twitter анализи;
Twitter Cards да прикачите снимки във вашите туити;
Twitter Feed – качва постовете ви в Twitter автоматично;
Анализира Youtube;
Tagboard – търси всякакви хаштагове с #.
Качване в социалните мрежи:
HootSuite – Управлявайте социалките си от едно място.
BufferApp – Публикува едновременно в социални мрежи.
Ifttt – готови рецепти за обвързване на социалните ви мрежи
Dlvr.it – бърз начин да обвържете Feed с 3 социални мрежи
безплатно;
стр. 242
ViralContentBuzz – лесно споделяне и насърчаване на акциите в
Twitter, Facebook, Pinterest, Stumbleupon.
Тime2Post– свързва VKontakte с Facebook, Twitter и Linkedin +RSS
Pistonposter e може би най-добрия инструменти за свързване до 7
безплатни акаунта за автоматичен постинг;
ShareLinkGenerator– генерира линкове без скрипт за споделяне,
които може да слагате навсякъде, дори и на PDF книги.
Sharehollic – букмарклет бутон за споделяне в социалните мрежи;
Addtoany – букмарклет бутони;
Специализирани търсачки:
Social Mention– търсене в реално време и социални анализи.
Sysomos– вижте карта на социалните си влияния.
Страхотна търсачка по име на човек в социалките
Търсачка на хора
RSSMix – събира няколко фийда в един
Споделящи бутони ако желаете да не използвате външен източник.
Обикновено търсeне:
Pcnames.com – мигновена проверка;
Domize.com – показва подобни имена;
domainr.com – изследва цялото пространство;
Iwantmyname – двубуквени домейни;
Разширено търсeне на име:
DomainSearch – всеобхватна база данни за домейни;
WhoisLookup – намира кой, стои зад даден сайт и как да се свържете
с него;
DomainMarketplace– показва регистрирани домейни по ключова
стр. 243
POSTVAI.COM
ДОМЕЙН И ХОСТИНГ
дума.
Допълнително търсене:
KnowEm – Проверява даден домейн дали е използван, като име
за социалните мрежи
Dot.TK -Вземете си безплатен домейн с разширение .TK (подновява
се всяка година)
Хостинг
Heliohost.org – безплатен хостинг със cpanel за инсталиране на CMS
или PHP и MySQL.
000webhost – Малко бавен, но става.
Free.bg e българския безплатен вариант за малки сайтове.
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
ЛОГО ДИЗАЙН И ФАВИКОНИ
Лого софтуер
Squarespace logo – лесно създаване на лого и визитка.
Logogarden – създай лого;
LogoMaker – лого дизайн с HTML код;
LogoYes – има безплатни на малка цена готови лога;
Logaster – красив лого едитор с безплатна и платена версия;
Logotypemaker – готови типове лого;
Flamingtext – само въведете текст;
Фавикони
CoolText – горящи букви и други;
X-Icon – направете малък favicon за сайта си
FavIcon Generator – прави фавикон от картинка
стр. 244
РЕСУРСИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАФИЧЕН
TiniPNG– намаля размера на изображенията, без загуба на
качество;
Canva – 100% безплатни инструменти за създаване на добра
графика без умения;
Инфографики и диаграми
PiktoChart –Създавайте красиви инфографики, има безплатен
вариант.
Easel.ly – лесно създаване на инфографики и красиви визуализации.
Google Charts– Интерактивни графики и таблици при това
безплатни и за HTML.
Cartico – създава лесно диаграми за споделяне във Facebok
RGraph 3D – създава с HTML5 графики 3D
Редактори на изображения
Picmonkey – лесно онлайн редактиране на снимки с ефекти.
Gimp.org – Безплатни софтуер за фото ретуш.
QuickPicture инструменти – 12 онлайн инструмента за редактиране
на изображения.
Picfull – Безплатен онлайн фото едитор.
GIF анимации как се създават?
Stencil– Лесно добавяне на красив текст и готови икони върху
снимка с лесно публикуване.
Визуализации и анимации
Visme – създава до 3 бр. интерактивни презентации с HTML5;
стр. 245
POSTVAI.COM
УЕБ ДИЗАЙН
Google Уеб дизайнер – софтуер за създаване анимации на HTML5;
Аякс аниматор – направете си лека анимация с Аякс.
Елементи за сайт
Цветогенератор – Генератор на цветова схема;
Приложенията за двелопери на Google – 11 от най-използваните
инструменти;
Voki – анимиран говорещ образ.
Wufoo – строител на всякакви форми
Dabuttonfaktory – лесно създава Екшън бутони
Hiperlinkcode – готов бутон с HTML и CSS
Swiffy – конвертира Flash във HTML5
layerstyles – създава фон с градиент
Онлайн конвертор на изображения
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
ВИДЕО ЕКРАННИ ИНСТРУ МЕНТИ ЗА ЗАПИС
Записва екрана
Camstudio – записва всяка видео и аудио дейност на екрана.
Jing – лесен начин да споделяте снимки и кратки клипове.
Screenr – Уеб базиран скрийнкаст.
Прави скрийншот по УРЛ
Screenshot mashine – Прави скрийншоти на сайтове от УРЛ.
Създава видео
IntroMaker – Направете кратко онлайн видео.
VideoScribe – Клип имитация на рисуване върху бяла дъска
(безплатно за 7 дни)
Annimoto – прави страхотни 30 секундни клипове от готови
темплейт
стр. 246
KeepVid – сваля Youtube клипове
Видео конвертор
Слушане в Уеб пространството
Google Alerts – Следете за поява на ново съдържание в Интернет.
Buzzsumo – Показва най-споделяните теми по дадена ключова дум в
социалните мрежи.
Issuu – търси списания и публикации на всякакви теми.
SlideShare – качвате или търсите инфографики, презентации и
документи.
SocialCrowlytics – намерете най-влиятелното съдържание за избор
на нова тема.
ShareGrab – най-споделяното съдържание във Facebook.
Търсачки на съдържание
Blog Search Engine – търси съдържание в блогове
Търсене в блоговете на Blogger без който не мога.
Soolve – търси във всички търсачки едновременно.
Работа със съдържание
Alltomerge – Обединява няколко PDF файла в един
Calibre – софтуер за управление на е-книги с библиотека.
FreeMind – софтуер за създаване на мисловни карти с износ в
HTML.
Diigo – мулти-инструменти за управление на знанието.
стр. 247
POSTVAI.COM
НАМИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Topic Generator – Генератор на заглавия и теми за текст по зададени
ключови думи.
Dictation – диктувате текста на глас вместо да пишете
Dictanote.CO – още един инструмент за диктуване
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
EMAIL МАРКЕТИНГ
Изпращат масови имейли:
Feedburner – чрез него може да свържете своите XML емисии с
имейл бюлетина си и те да се изпращат автоматично при ново
съдържание в сайта;
MailChimp – най-използваното решение за изпращане на имейл
бюлетин;
Freshmail – 2000 имейла до 500 човека безплатно и много красиви
темплейти;
Mailer – Изпращате безплатно много красиви имейли до 1000
човека;
ConstantContact – страхотен набор от темплейти и инструменти за
красиви имейли (60 дни безплатно);
Отзивчиви темплейти за имейл.
Инструменти за имейл бюлетин:
Evercontact– запази контактите си в крак с времето;
MailMunch – увеличава вашия имейл списък, чрез лесен монтаж на
топ бар, попъп бюлетин или кутия.
Hellobar – посрещащо съобщение в заглавието на сайта;
Еmkei – изпраща фалшив имейл от което искате име
HTML mail – да вграждате HTML в имейли, идеално за коледни
картички
стр. 248
Общ анализ и метрики на сайт:
Google Analytics– задължително за всеки сайт;
Prodvigator – инструмент без който не може да минем в Българския
Интерент, показва класиране по ключови думи и всичко останало;
Open Site Explorer – пълна картина на Вашия сайт;
Majestic SEO за анализ на линковете;
Ahrefs – подобен на горния инструмент;
Класация на Jabse ранг;
Bing webmaster;
Aлекса информация за сайт;
Google за Webmasters Tool;
Допълнителен анализ на сайт;
PR-SY.ru – Пълен анализ на на руски език с включено определяне
каква CMS?
С каква система е писан сайта?
CrazyEgg – визуализира къде кликат хората.
Optimizely – създайте A/B експеримент;
Browsershots – как работи сайта ви във всички браузъри.
Измерва големината на вашата марка;
Similarsites – намиране на подобни сайтове и проучване на
конкуренцията;
Колко струва вашия сайт?
StartmyWeb – анализ с показване на топ 10 думи и топ 10 страници;
Bulgariansites – БГ анализ на конкуренцията;
Проверка скорост на зареждане и тежест на страниците:
Pingdom – Безплатно изпитание на скоростта на зареждане;
GTmetrix показва скорост и може да видите вашите заявки;
стр. 249
POSTVAI.COM
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА САЙТ
Google PageSpeed – проверка скоростта на всички устройства.
Показва Page Rang:
PR Cheker – показва ранга на страницата;
PRcheker– показва ранг;
Website Graber– Колко силен е вашия сайт показва и картинка.
Chek Page Rang – показва ранга на страници и класиране по дума
Инструменти за IP
Показва твоето IP
Geobytes– показва града на IP
Показва другите сайтове хоствани на сървъра
ПАЗАРСКИ КОЛИЧКИ
SEO КНИГА ЗА БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ
Еcwid– вграждаща се пазарска количка, която може да поставяте на
всякъде.
ClickBank– лидер в областта на афилейт програмите.
стр. 250
SEO ЛИТЕРАТУРА
1.
Бърз старт в SEO - http://www.sitershow.com/
2.
Копирайтинг за Уеб - единствената книга за SEO
копирайтинг на български език.
3.
SEO за начинаещи - 2015. от Теодора Аькозиду.
4.
Малък наръчник за успех http://visible.bg/wp-
content/uploads/2015/10/catalog.pdf на български език.
5.
Каталог с безплатни книги за Интернет маркетинг на
български език
7.
WordPress оптимизация за търсачки
http://postvai.com/books/WordPress-SEO.pdf
8.
Search Engine Optimization Starter Guide
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/bg//webm
asters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf
9.
Google Adsense – ръководство;
10.
Link Building - http://postvai.com/books/Link-buildinfg.pdf
11.
SEO копирайтинг на Ingate на руски език
12.
SEO в детайли http://postvai.com/books/seo-detaili.pdf на
руски език
13.
https://yoast.com/wordpress-seo/ на Yoast на английски
език.
14.
http://www.bruceclay.com/seo/ на английски език.
За повече информация или за да видите най-новите корекции
посетете онлайн варианта на SEO книгата за български сайтове!
стр. 251
POSTVAI.COM
Вместо послепис
Скачать
Связанные карточки
Создать карточки