Аутодеструктивті мінез-құлықтың алдын-алу бойынша білім беру мекемелерімен Астана қаласы МКҚК МО

advertisement
Аутодеструктивті мінез-құлықтың
алдын-алу бойынша білім беру
мекемелерімен Астана қаласы МКҚК МО
ПЗП ведомствоаралық іс–әрекет алгоритмі
1.Білім беру мекемелерінің психологтары декретті
мерзімдерде (оқуға түскен, бастауыш сыныптан орта
сыныпқа, жоғары сыныптарға өткен, жас кезеңдердегі
кризисте, емтихан алдында) білім алушылардың,
сонымен қатар кризистық қалыпқа түскен оқушының
немесе оқушының туыстарының өз еркі бойынша
жолығу барысында, аутодеструктивті мінез-құлық
тәуекелінде
сенімді
мәлімет
беретін
диагностикаларды қолданады.
Аутодеструктивті
мінез-құлықтың
алдын-алу, тәуекел топты (әлеуметтік аз
қамтылған отбасылар)
анықтау үшін
білім беру мекемелерінің психологтары
әлеуметтік педагогтармен, инспектормен,
сынып
жетекшісімен,
директордың
тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымен
аутодеструктивті мінез-құлыққа жататын
тәуекел
топпен
(«тәуекел
топ»
аутадеструктивті
мінез-құлықтын
өлшемдері бойынша), бірлесіп жұмыс
жасайды.
«Тәуекел топтағы» оқушылар
– бұл педагогтар
тарапынан ерекше көңіл бөлуді талап ететін санаттағы
балалар тобы. Оларға әр түрлі өлшемдер (критерии)
арқылы 4 топқа бөлінетін барлық оқушыларды жатқызуға
болады.
Бірінші топ – ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ӨЛШЕМДЕР
1. Ішкі ағзаларының созылмалы ауруы бар;
2. Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің мәселелері бар;
3. Жиі және ұзақ ауыра береді;
4. Психоневропотологта есепте тұрады;
5. Ауыр дәрігерлік отаны басынан өткізген;
6. Стресс алған.
Екінші топ – ӘЛЕУМЕТТІК ӨЛШЕМДЕР
1. Асоциалды отбасында тұрады (балаға дұрыс көңіл бөлмеу
немесе агрессиялық қатынас);
2. Отбасы құрылымының бұзылуы (толық емес, тек
формалды түрде толық, яғни бала тәрбиесімен ата-анасының
біреуі ғана айналысады, өгей әке, өгей ананың пайда болуы
және т.б.);
3. Аз қамтылған отбасында тұрады;
4. Ата-анасы ішімдік ішеді немесе есірткі қолданады;
5. Босқындар, оралмандар отбасынан (бейімделу және тіл
меңгеру мәселелері);
6. Тұрғылықты жерін, мектепті, сыныбын ауыстырудағы
бейімделу мәселелері;
7. Өз бетімен үйден кету.
Үшінші топ – ОҚУ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ӨЛШЕМДЕР
1. Оқу үлгерімі нашар;
2. Сабақты себепсіз көп босатады;
3. Жекелеген кейбір пәндерді себепсіз босатады;
4. Оқу үлгерімі және білім сапасы түсіп кеткен.
Төртінші топ – ҚЫЛЫҚТЫҚ КРИТЕРИЯСЫ ӨЛШЕМДЕР
1. Эмоционалды-еріктік сферасында бұзылыстар бар (өзін-өзі ұстай алмау,
дөрекілік, өтірік айтады, көргенсіз, эмоционалды ұшқалақ, адуындық, қорқақтық,
ызақор, шектен шыққан мінез-құлық, өшпенділік, қаскөйлік, ашуланшақтық,
агрессиялықтың және қаталдықтың жиі көрініс беруі, бұзақылық, тұйықтану және
өзімен-өзі болып кету);
2. Пайдакүнемдік пиғылдағы әрекеттер жасау (материалдық пайда табу үшін
жасалған ұсақ құқықбұзушылықтар, істер (ұрлық, алып-сатарлық, алдап кету)
3. Құрбыларымен қарым-қатынас мәселелері (жағдайсыз, формалды емес,
референттік топ, тұйықтық, балалар ұжымынан шеттеп қалу, құрбыластарымен
жиі болатын ұрыс-керістер, төбелестер, анти- және асоциалды сипаттағы
формалды емес ұйымдарға қатысу);
4. Ата-анасымен өзара қарым-қатынастағы қиындықтар (отбасылық тәрбиелеудің
жағдайсыз тұрпаты: либералдық немесе индифференттік стильдер, баладан алшақ
кету, ажырасу, ата-аналармен жиі жанжалдасу және қақтығыстар және т.б.);
5. Психобелсенді заттарды қолдану (токсикомания, ішкілікке, нашақорлыққа
бейімділік, соның ішінде құрамында психобелсенді заттар бар дәрілерді қабылдау);
6. Мектепішілік есепте тұратындар (кәмелетке толмағандарды мектепішілік және
қалалық есепке қою туралы шешім тек қана педагогикалық кеңестің шешімімен
қабылданады).
КРИТЕРИИ ОТБОРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В «ГРУППУ РИСКА»
ДАТА:
КЛАСС:
№
Группы критерий
Ф.И.О
1
Физиологические
Критерии,
определяющие
«Группа риска»
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кл рук:
Подпись:
2
3
4
5
2
3
4
Социальные
Учебнопедагогические
Критерии,
определяющие
«Группа риска»
Поведенческие
Критерии,
определяющие
«Группа риска»
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Критерии,
определяющие
«Группа риска»
1
2
3
4
5
Индивидуальный годовой план
1) склонные к аутодеструктивным
поведениям
2) попытка к суициду.
А что же нужно проводить с детьми состоящей в группе риска
по аутодеструктивному поведению?
Поскольку проблема ребенка, требующая разрешения, имеет и внутренние, личностные, и
внешние аспекты, работа специалиста включает следующие основные составляющие:
1.
Непосредственная (индивидуальная) работа с ребенком, предполагающая его психологопедагогическую поддержку.
2.
Проведение социометрическое исследование по Дж. Морено, с целью выявления
межличностных отношений в учебном коллективе.
3. Активизировать работу по улучшению психологического климата в школьной среде.
4.
Провести классные часы, семинары, тренинги по повышению ценности жизни.
5.
Под роспись информировать детей о возможности получения анонимной экстренной
психологической помощи. (также можно прикрепить о телефоне доверие в дневниках)
6.
Педагогам-психологам и классным руководителям систематически проводить занятия по
повышению стрессоустойчивости и самообладания школьников. Также психологических тренингов
для сплоченности детей (если есть проблемы в общение со сверстниками)
7.
Работа с семьей, направленная на повышение психологической компетентности
родителей, развитие мотивационного и воспитательного ресурса, оптимизацию детскородительских отношений. Работа с взрослыми строится с использованием приемов семейного
консультирования и представляет собой обучение родителей элементам психологической культуры
в общении с подростками, тем самым происходит опосредованное влияние на процесс
социализации детей.
3.
Работа с педагогическим коллективом (индивидуальное консультирование, проведение
обучающих семинаров, тренингов). Основная задача в работе с педагогами - формирование
толерантности в отношении ребенка, повышение психологической компетентности во
взаимодействии с детьми и родителями.
Кто входит сразу в
группу риска по аутодеструктивному поведению?
1. При самостоятельном обращении
учащегося или родственников учащегося
2. При выявлении учащихся с
признаками аутодеструктивного
поведения либо кризисного состояния.
Психикалық бұзылу белгісі бар болған күмәндану
жағдайда және аутодеструктивті мінез-құлықтың белгілері
бойынша немесе кризистік жағдайға тап болған оқушылар
бойынша
тез арада заңды өкілдеріне оқушының жедел
психологиялық көмек алу кеңесі жайлы айтылады.
Заңды өкілдері келіскен жағдайды кәмелеттік жасқа
толмаған бала жедел көмек көрсету кабинетіне жіберіледі.
Бағыттама қағазы заңды өкілінің қолына беріледі. Бас тартқан
жағдайында бекітілген үлгідегі бланкі толтырылады және
оқушының жеке іс-парағында
сақталады. Жеке маманға
жіберілгендігі туралыт психологиялық тиімділік кабинетіне
телефон шалу арқылы хабарланады.
Бас тартқан жағдайында бекітілген үлгідегі бланкі
толтырылады және оқушының жеке іс-парағында сақталады.
Направление
в кабинет экстренной психологической помощи (КЭПП)
для лиц старше 18 лет
(Астана, ул. Шевченко 1, городская поликлиника №4, кабинет 300В, тел 51 88 42
Миронова Екатерина Константиновна)
Фамилия__ ____________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество __________________________________________
Год рождения ___________________________________________
Место проживания _________________________________________________
Место работы, учебы ______________________________________________
Цель направления на консультацию: ________________________________
Оценка аутодеструктивного риска
(по шкале оценки аутодеструктивного риска) ---------------------------------Ф.И.О. психолога (заполнявшего направление) ____________________
Дата направления _________________________ Дата записи ____________________
Ф.И.О. законного представителя __________________________
Подпись законного представителя _________________________
Направление
в кабинет экстренной психологической помощи (КЭПП) для лиц младше 18 лет
(Астана, ул.Биржан-Сал 1, городская поликлиника №3, кабинет 8. тел 54-70-53
ДегтярьТатьяна Ивановна )
Фамилия _______________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество ___________________________________________________
Год рождения ___________________________________________
Место проживания ______________________________________
Место учебы ______________________________________________
Цель направления на консультацию: _____________________________________
Оценка аутодеструктивного риска
(по шкале оценки аутодеструктивного риска) -----------------------------------------Ф.И.О. психолога, (заполнявшего направление) _________________
Дата направления _______________________ Дата записи ________________
Ф.И.О. законного представителя __________________________
Подпись законного представителя _________________________
Направление
К специалистам МЦ ППЗ (психологу, психиатру, психотерапевту)
(Астана, ул. Жансугурова 12, тел 54 76 17)
Фамилия ___________________________________________
Имя ________________________________________________
Отчество ______________________________________________
Год рождения _____________________________________
Место проживания _________________________
Место работы, учебы _____________________________________
Цель направления на консультацию: ______________________
Ф.И.О. психолога, (заполнявшего направление) _________________
Дата направления __________________ Дата записи__________________
Ф.И.О. законного представителя __________________________
Подпись законного представителя _________________________
Отказ от консультации специалиста кабинета экстренной психологической
помощи
для совершеннолетних пациентов:
«Я,__________________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
получил подробное разъяснение о характере кризисного состояния, целях и методах
лечения и необходимости консультации врача – психотерапевта. От консультации психотерапевта
отказываюсь. О возможных последствиях для жизни и здоровья предупреждён.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----(полное название психиатрического учреждения)
Дата
________________
(подпись клиента)
_________________
(ФИО психолога)
________________
(подпись психолога)
Информация о случаях суицида или суицидальных попыток
Отдел «Духовно-нравственное развитие личности – самопознание»
(тел 55-67-57 или 55-68-73 Электронный адрес: asr_rahmet@mail.ru,
l.temirlina@uo.astana.kz
Медицинский центр психологического здоровья города Астаны
ГРУППА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Извещение о случае аутодеструктивного поведения
Дата заполнения «______»________________2014г.
Кем заполнена (участковый инспектор, школьный психолог, психолог поликлиники – какой, указать)________________________
Обращение: анонимное, неанонимное (нужное подчеркнуть)
Обращение (нужное подчеркнуть): первичное, повторное, повторно в данном году самостоятельное; в сопровождении (кого)_____
Фамилия_____________ Имя___________________________ Отчество___________________________________________
Дата рождения__________________ Национальность___________________________________
Место проживания_________________________________________________________________
Место учебы (работы)______________________________________________________________
Должность_______________________Образование (учащийся – класс, учебное заведениекурс, группа)______________________________________________________________________
Профессия________________________________ Стаж работы____________________________
Количество суиц. попыток всего___________________, в данном году____________________
В каком (каких) году (годах) были суицидальные попытки, указать дату________________
В какое время (дня) была совершена суицидальной попытка__________________________
Место совершения суицидальной попытки___________________________________________________
Наличие прощальной записки: да, нет (нужное подчеркнуть)
Наличие окружающих людей (кого) _________________________________________________
Способ суицидальной попытки ______________________________________________________________
Вид отравления: препарат (какой)___________________________________________________
Самопорез, рана, вид: огнестрельная, колотая; ожог; др.___________________________(нужное подчеркнуть)
Локализация повреждений_________________________________________________________
Дополнительные факторы: алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, другое______________________(нужное подчеркнуть)
Причина совершения суицидальной попытки:
•Конфликт ( кем)_____________________________________________________________
•Потеря близкого человека ( кого, когда)_________________________________________
•Угроза жизни________________________________________________________________
•Несправедливое отношение___________________________________________________
•Неизлечимое заболевание_____________________________________________________
•Безвыходная ситуация, какая_________________________________________________
•Наличие психического расстройства ___________________________________________________
•Другое______________________________________________________________________
Обращался ли за помощью до суицидальной попытки__________, если да, то к кому (указать), в какой период времени, какая
причина_______________________________________________
Отчёт по профилактике аутодеструктивного поведения
Ежемесячно 5 числа, ответственный заместитель директора по профилактике
аутодеструктиного поведения (по приказу руководителя организации
образования) сдает отчет за месяц в отдел «Нравственно-духовное развитие
личности – самопознание» УО, кабинет 723.
Отчёт психолога по установленной форме
•Ежемесячно 5 числа, психолог сдает отчёт о работе по установленной форме
методисту управления образования Амерхановой А. Ш.
2
3
1
Г
ород
Ас
т
ана
10
11
12
13
14
15
16
17
18
характерист
ика семьи
19
состоял
(-а) на
"Д"
учете
20
21
22
каждому факту)
в наркологичес-ком
занятость несовершенно-летнего (-ней) (кружки,
секций)
(дата выезда, справка по
действия мобильной группы
в психоневро-логическом
рецедив (попытка суицида, месяц, год)
благопол./неблагопол.
обеспечен./
среднего достатка/малообеспеч
вид и способ
совершения суицида
полная/ неполная
возраст
дата и время
совершения
причина совершения
способ
9
суицид/ попытка
8
время
7
день недели
место жительства (город,село)
6
число
класс, группа
5
место учебы (школа, колледж, ПШ и т.д.)
4
пол
полных лет
ФИО
1
год рождения
№
Наименование области
Информация о совершении суицида среди несовершеннолетних
Директор школы
Заместитель по ВР
Исп: тел
23
Отчет психолога за _______________2014 год
(наименование учреждения образования)
Ф.И.О.
психолога
Количество
выявленных
лиц, из них:
Руководитель
Исполнитель
Количество
проведенных
ЭПО
Количество лиц,
направленных на
консультацию
В КЭПП
Количество
лиц,
направленных
на
консультацию в
МЦППЗ
Количество лиц с
выявленными
психологическими
нарушениями
Ф.И.О
Примечания
Педагогпсихологымен
жіберілген
жедел
психологиялық көмек көрсету кабинетінің мамандары тұлғаның
психикалық жағдайын бағалайды.
Жедел психологиялық көмек көрсету кабинетінің
мамандары аутодеструктивті мінез-құлықтың төмен деңгейі
анықталған тұлғалармен психотерапиялық жұмыстар жүргізеді.
Орташа және жоғары көрсеткіш анықталған
жағдайда психиатриялық стационарлық емдеулуге жіберу
мәселесін шешеді.
Әр ай сайын жедел психологиялық көмек көрсету кабинетінің
мамандары білім беру мекемелерінің психологтарымен әдістемелік-кеңес
беру психологтарымен кездесу жүргізу.
Апта сайын жедел психологиялық көмек көрсету кабинетінің
мамандары білім беру мекемелерде бекітілген кестеге сәйкес
психопрофилактикалық іс шаралар (дәрістер, тренингтер, ата-аналармен
кездесу) өткізіледі.
План совместных мероприятий государственных органов г. Астаны
по профилактике суицидальных наклонностей среди несовершеннолетних
на 2014-2015 год
План мероприятий Управления образования г.Астаны
по профилактике суицидального и аутодеструктивного поведения
среди несовершеннолетних на 2014 -2015 год
План
мероприятий по профилактике аутодеструктивного поведения несовершеннолетних
в СШ №
на 2014-2015 учебный год
Проект
«Утверждаю»
Директор ШГ №
______________
План
мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
в СШ №
на 2014-2015 учебный год
Цель: предупреждение и ранняя профилактика суицидальных проявлений среди учащихся
№
1
2
3
4
5
6
7
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Основы формирования, проведения правовых нормативов учащихся
Издать приказ о назначении
Сентябрь
Директор
ответственного и о создании группы по
формированию проведения мероприятий
по профилактике аутодеструктивного
поведения среди несовершеннолетних.
Включение в годовой план воспитательной Сентябрь
Заместители директоров по
работы школы плана мероприятий по
ВР.
профилактике аутодеструктивного
поведения.
Утверждение общего плана работы по
Сентябрь
Заместители директоров по
профилактике суицидального поведения
ВР
Форма проведения
Рассмотрение вопросов профилактики
аутодеструктивного поведения на
педсовете.
Мониторинг психологического здоровья
учащихся
Создание индивидуального плана
мероприятий по реабилитации
несовершеннолетних, совершивших
попытку суицида.
Формирование электронной базы данных
несовершеннолетних группы риска.
Приказ
Годовой план
воспитательной работы
Общий годовой план
1 раз в год
Заместители директоров по
ВР
Протокол
В год 2 раза (весна,
осень)
По необходимости
школьные психологи
Мониторинг
Заместители директора по
ВР, школьные психологи,
социальный педагог и
инспектор
Заместители директора по
ВР, школьные психологи,
социальный педагог и
Индивидуальный план
В течение года
Психолого-педагогическая
карта
Оказание скорой психологической помощи детям аутодеструктивного поведения
О случае фактов суицида и попыток
При случае фактов
своевременно извещать отделу «Нравственнодуховного развития личности- самопознания»
по тел:55-67-57, 55-68-73
Директор, Заместители
директора по ВР
Извещение по форме
Проведение тестирования для выявления
При обращении
состояния психологического здоровья
обучающихся разработанная Республиканским
научно – практическим центром в рамках
выполнения Постановления Правительства
Республики Казахстан от 27 мая 2009 года №
784.
Школьные психологи
Индивидуальный план
Информация и
рекомендации
Направление на обследование у психиатра По необходимости
Дегтярь Татьяны Ивановны, в городской
поликлинике №3, кабинет № 8, по адресу:
улица Биржан Сала, №1. Телефон: 54-70-53. (
по согласию законного представителя)
Школьные психологи
Бланк направление в КЭП и
заявления родителей
Введение систематического наблюдения с В течение года
целью выявления анализа характера и степени
неприспособленности детей, с заполнением
карты школьной дезадаптации
Классные руководители
Карта критерий группа
риска
Проведение ролевых игр по различным
конфликтным ситуациям с целью
обеспечения психического комфорта,
способствованию снятия психических
барьеров страха, неуверенности, обучения
учащихся игровым приемам для ориентации в
конфликтных ситуациях.
Психологи и классные
руководители
Информация
о проведения ролевых игр
По необходимости
Содержание психолого-профилактических мероприятий в педагогическом коллективе
Заседание Совета профилактики
детей, находящихся в «группе
риска».
1 раз в четверть
Заместители
Протокол
директоров по
воспитательной работе,
социальный педагог,
психологи,
представители
родительского комитета
и классные
руководители.
Повышение
осведомленности В течение года 1 раз
Заместители
Протокол
учителей-предметников
и
директоров по
классных
руководителей
о
воспитательной работе,
признаках
аутодеструкции,
педагоги-психологи.
факторах риска и путях действия в
этих ситуациях.
Психологические мероприятия по профилактике аутодеструктивного поведения детей
Систематическое проведение
В течение года
Заместители директоров по Разработки
воспитательных мероприятий:
ВР и классные
классных часов, конкурсов, семинаровруководители
практикумов, развивающих занятий и
других интерактивных форм,
пропагандирующих ценности жизни,
позитивное мировосприятие.
Диагностика эмоциональной сферы
В течение года
Психологи и классные
Справка общей
учащихся
руководители
результатами и
рекомендациями
Индивидуальная работа с учащимися
В течение года
Психологи и классные
Журнал регистрация
«группы риска»
руководители
Проведение информационной работы о В течение года
Заместители директоров по Справка
телефонах доверия (стенд в холле
ВР
школы, на школьном сайте, классных
уголках и т.д.).
Работа почты Доверия
В течение года
Заместители директоров по Справка
ВР
Проведение диагностики для выявления В течение года
Психологи и классные
Справка с результатами
психологического климата в классе
руководители
и рекомендациями
Психологические занятия для
В течение года
Заместители директоров по Информация
сплоченности подростков 13-14лет, с
ВР, психологи и классные
целью развития представлений о
руководители
человеческих взаимоотношениях,
включающих в себя потребности,
мотивы, ценностные ориентации, и
соответствующие этим образованиям
формы поведения.
Психологические мероприятия с социальным институтом «Семья»
(работа с родителями)
Разъяснительная работа с родителями
о причинах, факторах, динамике
аутодеструктивного поведения,
снабжение рекомендациями «Как
заметить надвигающуюся
депрессию?», «Что делать, если у
ребенка замечены признаки
аутодеструктивного поведения?»,
оказание помощи родителям детей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию или испытывающих
кризисное состояние.
В течение года
Заместители директоров
Справка
по воспитательной работе,
классные руководители,
педагоги психологи
Индивидуальные и групповые
консультации, беседы с родителями
учащихся «группы риска» по
обучению проблеморазрешающего
поведения, поиска социальной
поддержки, повышению самооценки,
развитию адекватного отношения к
собственной личности, эмпатии.
В течение года
Заместители директоров
Справка
по воспитательной работе,
классные руководители,
педагоги психологи
1
Связь с общественными организациями
.
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЕ
( круглосуточно, анонимно)
Арман кала
телефон доверия (7172)-57-11-61
ТОО «Центр формирования здорового образа жизни», Адрес: пр. Тәуелсіздік 6/2
Демеу
Телефон доверия: (7172)-27-47-15
Учебно – практический центр семейной медицины «Демеу»,
Адрес: пр-т. Абылайхана 1, цокольный этаж
Нұр
Телефон доверия: (7172) 49-59-74
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
Адрес: пр. Республики, 38
Алтын Арай
Телефон доверия: (7172) 48-11-45
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2»
Адрес: пр. Республики, 50
Жас толкын
Телефон доверия: (7172) 94-39-78
ГГККП «Городская поликлиника №3»
Адрес: ул. Биржансал 1
Рауан
Телефон доверия: (7172) 51-88-42
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4»
Адрес: ул. 103, д.1,
Шуақ
Телефон доверия: (7172) 28-91-70
ГККП «Городская поликлиника №5»
Адрес: ул. Акан сери 20
Шанырак
Телефон доверия: (7172) 79-36-84
ГККП «Городская поликлиника №7»
Адрес: ул.Ш. Кудайберды, 25/ 29 кабинет 314
Жастар қалауы
Телефон доверия (7172) 37-55-08
ГККП №8»
Адрес: ул. Сембинова, 4/1
Телефон экстренной психологической помощи
Телефон доверия (7172) 54-76-03
Кабинет экстренной психологической помощи (КЭПП), ГККП «Медицинский
центр проблем психического здоровья» г. Астаны.
Управления образования
Телефон доверия – 55-68-75
По вопросам защиты прав детей несовершеннолетних
Управления образования
Телефон доверия– 55-68-72
По вопросам всеобуча
Тематика систематического проведения воспитательных мероприятий:
классных часов, конкурсов, семинаров-практикумов, развивающих занятий и
других интерактивных форм, пропагандирующих ценности жизни,
позитивное мировосприятие.
Я глазами других
Мои внутренние друзья и мои внутренние враги.
Огонёк моей души
Зачем нужно знать себя,
Дружба в нашем классе
Выражение чувств
«Планета моего класса»,
«Готовность к ЕНТ», для учащихся 11х классов по подготовке к экзаменам и ЕНТ
«Разрешение конфликта» для учащихся 8-10х классов в целях изучения различных стилей поведения в конфликте
«Три судьбы» в целях формирования способности выхода из различных видов конфликтных ситуаций
«Позитивный настрой» для учащихся 11х классов с целью повышение уверенности в своих силах в преддверии экзаменов и ЕНТ
Мои жизненные ценности
«Я – Выбираю жизнь»
Как улучшить настроение
Я и мое имя
Семья как школа любви
Диалог о любви
Я выбираю жизнь
Навыки психологической поддержки
Я и другие. Как ты относишься к людям, и как люди относятся к тебе
Особенности эмоционального общения. Тренинг положительного эмоционального контакта
Семь шагов к успеху
Да – здоровому образу жизни
Навыки конструктивного общения
Береги здоровье смолоду
Это сладкое слово «Победа» (для спортивной команды)
ТОО «Информационные технологии 5 плюс». Предлагаемые
психологические тесты прошли стандартизацию и адаптацию к условиям
Республики Казахстан, - имеется авторское свидетельство №545 от 3.12.2008
выданное Комитетом по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.
Используемые психотесты имеют адекватный перевод на казахский язык и были в
течение ряда лет апробированы в ходе профотбора в высшие учебные РК и
зарубежья. 8(7172) 47 88 63, 8 778 173 36 63 Уразметова Гульнур
Download