Lejupielādēt prezentāciju PPT formātā

Реклама
Sodomītu uzbrukums
«...viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt
un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams
mūžīgi, āmen.
…Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret
citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši
saņemdami sodu par savu maldīšanos».
(Roma. 1:26-27 )
1785.gads, Londona
• Utilitārisma teorija: cilvēka
dzīves jēga – tieksme pēc
baudas.
Džeremijs Bentams
Angļu sociologs,
jurists, «apgaismotājs»,
Liberālisma teorētiķis,
Utilitārisma teorijas pamatlicējs
• Eseja par pedarastiju:
Aicina atteikties no sankcijām pret vīriešu
kopošanos ar vīriešiem. Pedarastu
vajāšana - ir "neracionālo reliģisko
baiļu rezultāts, kas balstās uz Vecās
Derības Sodoma iznīcināšanas"
«Acīmredzams, ka vīrieša kopošanās ar
vīrieti nevienam nerada ciešanas.
Tieši pretēji - sagādā baudu».
Džeremijs Bentams
1791.gads, Francija
• Pieņemta Cilvēktiesību un pilsoņa deklarācija;
• Tiek atcelta sodomītu kriminālvajāšana;
• 1810 g. Saskaņā ar Francijas kriminālkodeksu
sodīt drīkst tikai par vardarbīgām
homoseksuālām darbībām.
1869.gads, Vācija
• Tiek ieviests jauns termins «Homoseksuālisms»
Sodomija – netikums, par kuru jāsoda.
Homoseksuālisms – psihiska slimība,
kura jāārstē.
•
•
•
1886.gads. Krafta-Ebinga grāmata
«Dzimumu deviācijas». Raksturo sodomiju
kā «deģeneratīvo slimību».
Pirmoreiz parādās jēdzieni «sadisms»,
«mazohisms», «zoofīlija».
Runā par izvirtuļu pilsoniskām tiesībām,
tādā veidā, izsaucot milzīgu sašutumu
Vīnes sabiedrībā.
Rihards Fridolins Jozefs
barons
ar dzīvesbiedri
psihiatrs, kriminālists,
Tiesu medicīnas seksapatologs,
Seksaloģijas pamatlicējs
19.gadsimta beigas, Austrija
No netikuma – uz slimību
Jauns statuss ļauj homoseksuālistiem saukt sevi par
upuriem un aizsargāt sevi no sabiedrības agresijas:
Slimos nedrīkst nosodīt, tiem jāizrāda
līdzjūtība!
1880.gads, Brisele
Brīvdomātāju kongress:
«Vispirms jāuzvar Romu un
tās praviešus, jācīnās pret
kristietību un jāpadzen
Dievs no debesīm».
Аnni Bezante
Anni Bezante
Teosofijas pārstāve,
33. pakāpes masone
1890-tie gadi, Austrija
No slimības – uz orientāciju
• Zigmunds Freids aktīvi kritizē
attieksmi pret homoseksuālismu kā
pret deģenerāciju.
• Freids atzīst, ka tā ir tikai viena no
cilvēka psihoseksuālās orientācijas
formām.
• Psihoanalīze ļauj katram cilvēkam
noteikt homoseksualitātes elementu,
kas nosaka izvēles objektu.
• Intelektuālā tā laika elite attiecās pret
Freidu īpaši negatīvi.
Sigizmunds Freids
- Psihoanalīzes pamatlicējs
- Masonu ložas loceklis «Bnaj Brit»
- Praktizēja okultismu un
praktisko maģiju
1914.gads, ASV
Margareta Sengere izdod žurnālu
«Sieviešu sacelšanās».
• Lozungs: «ne dievu, ne saimnieku»
• Pirmoreiz tiek lietots termins «dzimstības
kontrole»
• 1921. gadā izveidoja «Amerikāņu
dzimstības uzraudzības līgu»
Margareta Higins
Sengere
Amerikāņu feministe,
Sabiedriskais darbonis
• 1952. – 1959. gados bija
«Starptautiskās ģimenes
plānošanas asociācijas»
prezidente (kontracepcija, aborti)
No deviācijas – uz normu
Hevloks Elis
•
Hevloks Elis noraida attieksmi pret
homoseksuālismu kā pret deģenerāciju,
netikumu un noziegumu. Tā ir «neziņa un
aizspriedumi».
•
Izsakās par dzimumu līdztiesību un jauniešu
dzimumaudzināšanas nepieciešamību.
•
Anglijā Elisa grāmatas tiek asi kritizētas un
vajātas no tieslietu institūciju puses, tās
uzskata par «piedauzību» pseidozinātnes
aizsegā.
•
1921. – 1935.gados: atrodas ASV. Kļūst par
Pasaules seksuālo reformu līgas prezidentu.
•
1935.gadā Līga tiek izformēta, pamatojoties uz
apsūdzībām homoseksuālisma
propagandēšanā.
•
Uzskatāms, ka Elis uzlauza Viktorijas laikmeta
tabu un kļuva par 60-to gadu seksuālās
revolūcijas priekšvēstnesi.
angļu zinātnieks, ātsts
Haltona Institūta vadītājs (eigēnika)
Pasaules seksuālo reformu līgas prezidents
1960-tie gadi, ASV
• Džons Mani formulē «gendera», jeb
džendera, koncepciju, lai nošķirtu
cilvēka «sociālo dzimumu» no
«bioloģiskā dzimuma», ko deva
daba / Dievs.
• Saskaņā ar dženderteoriju, cilvēks,
piedzimstot, ir dženderneitrāls.
• Seksuāla piederība pie noteikta
dzimuma veidojas vecumposmā no
5 līdz 8 gadiem («mīlas kārts»).
• Ievieš jēdzienus «gendera loma»,
«genderidentitāte» u.c.
Džons Viljams Manī
Amerikāņu psihologs,
seksologs, pediatrijas profesors;
Specializējās seksuālās identitātes
problēmās
1950-tie gadi, ASV
•
1935 gadā Kinsijs publiskai
apspriešanai nodeva sava pētījuma
priekšmetu - seksoloģiju.
•
Apstrīdēja «plaši izplatītus maldīgus
priekšstatus par dzimumorgānu uzbūvi
un fizioloģiju» un izvirzīja pieņēmumu,
par to, ka «laulību novilcināšana» (t.i.,
pirmā dzimumakta attālināšana) no
psiholoģiskā viedokļa ir kaitīga.
•
Rokfellera fonds sniedza finansiālo
atbalstu Kinsija veiktajiem seksuālās
uzvedības pētījumiem, intervējot
tūkstošiem cilvēku (galvenokārt,
cietumos).
•
2032 bērnu tika pakļauti vardarbībai šo
seksuālo “pētījumu” labā.
Alfrēds Čarlzs Kinsijs
Entomoloģijas un zooloģijas
profesors
1964.g. ASV
• Alfrēda Kinsija sekotāji Merijas
Kalderones vadībā rada
amerikāņu seksuālās
informācijas un izglītības
Padomi
Merija Kаldеrоnе
SEICUS
Ārste, sabiedriskā aktivīste
seksuālās “izglītības”
aizstāvēja
1957 -1975 gadi, Karš Vjetnamā
• Partizāņu karš
Dienvidvjetnamā
(1957. — 1964.).
• ASV militārā
intervence (1965. —
1973.).
• Karadarbības
noslēdzošais etaps
(1973. – 1975.).
1967.gads. Jauniešu protesta
kustība «Hipi»
Kustības kulminācija
«Gājiens uz
Pentagonu»
Uz Vašingtonu ieradās ap 100 tūkstošiem
jauniešu, kuri protestēja pret karu.
«Hipi» kustības transformācija 60
- 70 gados
• Sākotnēji hipiji bija pret
protestantu baznīcas
puritānisma morāli.
• Aicināja atgriezties pie
dabas tīrības caur
mīlestību un pacifismu.
«Make love, not war!»
kas nozīmē: «Nodarbojaties ar mīlestību, nevis karu!».
1969.g., ASV - LGBT izveide
• Feministes, balstoties uz dženderteoriju uzsāk cīņu pret
vīriešu varu nevis no bioloģiskās identitātes, bet
«sociālā» aspekta. Dzimums tiek vērtēts kā sociālā
parādība, atkarīga no audzināšanas.
• ASV tika nodibināts Homoseksuālistu atbrīvošanas
fronte.
• Stounvolas nemieri 1969 g. kļūst par saliedētas LGBT
kopienas (lesbietes, homoseksuālisti, biseksuāļi,
transgenderi) sacelšanās atskaites punktu.
• LGBT – jauns jēdziens. Tagad viņi tiek definēti kā
īpašas pašapziņas un jaunas subkultūras nesēji.
1972.gads, ASV
Ievieš jēdzienu «homofobija».
Homofobija - negatīva reakcija
uz homoseksualitātes
izpausmi.
• Diskreditē tos, kuri kritizē vai nepieņem
šo anomālo parādību.
• Apsvērta tikumiska nostāja tiek vērtēta
kā «neracionālas bailes».
Džordžs Vainbergs
Amerikāņu psihiatrs,
rakstnieks
• Šobrīd homofobija tiek pielīdzināta
rasismam, ksenofobijai,
antisemītismam u.c.
1972.gads, ASV
• H.Milks 1972.g. pārceļas no
Ņujorkas uz San-Francisko,
Kastro rajonu, kas ir populārs
homoseksuāļu vidū.
• 1977 gadā H.Milks tika
ievēlēts par municipālās
novērošanas padomes
locekli.
Harvijs Milks
«Moceklis par geju tiesībām»
• Pateicoties viņam, pieņems
pilsētas mēroga likums, kas
aizsargā seksuālo minoritāšu
tiesības.
1978.gads, ASV
• Izgāzās mēģinājums
pieņemt diskriminējošus
labojumus Kalifornijas
štata likumam («Brigsa
iniciatīva»).
• 1978. gada 27. novembrī
D.Uaits nošauj Harviju
Milku un San – Francisko
mēru.
Dens Uaits
Pilsētas padomes loceklis
2009.gads, ASV
• Žurnāls «Time» iekļauj
Harviju Milku «XX gadsimta
100 varoņu» sarakstā.
• 2002. gadā Milku atzina par
«vispopulārāko un nozīmīgāko
LGBT politiķi, no jebkad
ievēlētajiem ASV».
ASV Prezidenta Brīvības
medaļa
• 2009.g. 30.jūlijā ASV
prezidents Baraks Obama
apbalvo Harviju Milku ar
Prezidenta Brīvības medaļu
pēc nāves.
1973.gads. Trīspusēja komisija
• Bilderberga klubs iniciēja izveidot Starptautisko komisiju
miera un labklājības jautājumos.
• 1973.gadā tika izveidota trīspusēja komisija.
• 1975.gadā, pēc komisijas pieprasījuma S.Hantingtons,
М.Krozje un Dz.Vatanuki sagatavoja ziņojumu
«Demokrātijas krīze».
• Komisija apgalvo, ka pārāk liels demokrātijas apjoms
vājina valsti un padara to par nespējīgu operatīvi rīkoties
krīzes situācijā.
1973.gads. Trīspusēja komisija
Barijs Golduoters
Senators-republikānis
«Patiesībā trīspusēja
komisija vēlas izveidot
vispasaules ekonomisko
spēku, kas būtu pārāks
par jebkuras savienības
dalībvalsts valdību un kā
šīs sistēmas vadītāji, viņi
valdīs pār pasauli».
1973.gads, ASV
• Amerikas psihiatru asociācija (АPА), pretstatus zinātniski
medicīniskai pieejai, pārstāja dēvēt homoseksuālismu
par garīga rakstura saslimstību.
• Psihiatri, lielākoties, iebilda pret šādu lēmumu, uzskatot
to par politisku.
• Diagnoze «homoseksuālis» tomēr tika atzīta par
diskriminējošu un to vairs neapsprieda zinātniskās
konferencēs.
ASV, 1980-to gadu beigas
•
Terēza De Lauretis ievieš terminu «kviridentitāte» (no vārda queer – savāds).
Notiek pāreja no feministiskās teorijas –
pie džendera teorijas.
• Feministes-lesbietes izveidoja kvirkustību tiem, kas «nav tādi kā
pārējie».
• Parādās arī «kvir-teoloģija».
•
Terēza De Lauretis
Kalifornijas universitātes
profesore, lesbiete
•
Kvir-teoloģija izskata jautājumu par to,
vai reliģiskām tradīcijām jābūt
«homofobām».
«Mēs liekam viņiem šaubīties, ka viņi arī
ir Dieva bērni, un tas ir jāpielīdzina Dieva
zaimošanai», - Desmonds Tutu,
Keiptaunas arhibīskaps, Nobela prēmijas
laureāts
1990.gads, ASV
• Tiek izveidota vairāku
pakāpju shēma, ar mērķi amorāli nepieņemamu
parādību ieviešanai
sabiedrībā.
• Dž. Overtons piedāvāja
«Overtona logs» modeli
(kā iznīcināt jebkuru
kultūras institūtu).
Džozefs Overtons
Overtona logs
neiedomājami – radikāli – pieņemami –
saprātīgi – populāri – politiskā norma
1990.gada 17.maijs
Politiskā spiediena rezultātā,
orientējoties uz APA, Pasaules
veselības organizācija izslēdza
homoseksuālismu no Starptautiskā
slimību klasifikātora.
• Šo dienu LGBT apvienība atzīmē kā Starptautisko cīņas
dienu pret homofobiju.
«Homofobija – tas ir noziegums pret cilvēci un ir tik pat netaisnīga kā
aparteids», - Desmonds Tutu.
1990.gads. Džendera teorija.
• Judith Butler darbs «Gendera nemiers»
visbeidzot nošķir jēdzienus «bioloģiskais» un
«sociālais» dzimums (genders).
• Dženders nav atkarīgs no dzimuma, bet gan
no cilvēka izvēles.
• Jaunā dženderu koncepcija (kvir-teorijas
auglis) iestājas par nenoteiktu dzimumu
(angliski «it»).
• Heteroseksualitāte kļūst par vienu no
iespējamiem uzvedības modeļiem.
Pasaules seksuālās revolūcijas projekts
ir vērsts uz cilvēka dzimuma
«atsavināšanu».
Džudita Batlere
Ph.d filosofijā
Kalifornijas universitāte
1993.gads, ANO
• LGBT apvienība formē ietekmīgus lobijus starptautiskās
organizācijās.
• Starptautisko homoseksuāļu un lesbiešu asociāciju
iekļauj ANO akreditēto organizāciju skaitā.
1995.gadā ANO atzīst seksuālo
minoritāšu tiesību pārkāpumu par
cilvēka pamattiesību pārkāpumu.
1990-tie gadi
• 1993.g. Krievija. Atcelta
sodīšana par vīrieša
kopošanos ar vīrieti.
•
1994.g. Kaira un 1995.g. Pekina.
Notiek starptautiskās konferences
par homoseksuālo laulību
atzīšanu un medicīniska rakstura
pakalpojumu paplašināšanu.
• 1994.g. 8. februāris. Eiroparlaments izdod rezolūciju, kurā pieprasa pielikt
punktu aizliegumam homoseksuāļiem veidot ģimenes. Rekomendē atļaut
reģistrēt homoseksuāļu partnerattiecības, kā arī adoptēt un audzināt
bērnus.
• 1997.g. Amsterdamas vienošanās. Pirmo reizi juridiskos dokumentos
atklāti tiek minēts termins «seksuālā orientācija».
• 2000.g. ES hartā tiek nostiprināts diskriminācijas aizliegums, pamatojoties
uz seksuālo orientāciju.
2006.g. Eiropas Savienība
• Eiroparlaments pieņem rezolūciju
«Homofobija Eiropā». Izvirtuļu neatzīšana «ir
tādi paši aizspriedumi kā rasisms, ksenofobija,
antisemītisms un seksisms». Par homofobijas
izpausmēm tiek atzīti izsmiekli un mutiski
apvainojumi.
• Rezolūcija rekomendē valstīm pieņemt jaunus mērus viendzimuma
savienību legalizēšanai, kā arī aicina veikt izmaiņas visā
likumdošanā, ar mērķi – padarīt to «draudzīgāku»
homoseksuālistiem un vērsties pret tām valstīm, kuras necīnās pret
dažāda rakstura uzbrukumiem šai parādībai.
2007.gads, ES.
• Lansarote, 2007.g. 25.oktobris
• «Eiropas Padomes konvencija
par bērnu aizsardzību pret
seksuālo izmantošanu un
seksuālo vardarbību», pieņemta
2007.gadā.
• Konvencija paredz bērniem
tiesības uz seksuālo orientāciju,
uzliek par pienākumu ieviest
seksuālo izglītību pamatskolā un
vidusskolā, veicina bērnu
līdzdalību seksuālās izglītības
programmu attīstībā.
2008. – 2011.gadi
«Džendera identitāte» starptautiskā likumdošanā
• Pirmo reizi vēsturē pēc Francijas, Nīderlandes un veselas virknes
citu valstu iniciatīvas Ģenerālās asamblejas 63. sesijā tika pieņemta
Cilvēktiesību deklarācija seksuālās orientācijas un dzimuma
identitātes jomā.
• Uz šodienu to ir parakstījušas 68 valstis (tostarp Latvija)
• 2010.gadā EP pieņem rezolūciju «Diskriminācija pēc seksuālās
orientācijas un džender identitātes».
• 2011.g. ANO Padomes Cilvēktiesību rezolūcija № 17/19. Cilvēki ir
vienlīdzīgi «neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas vai džender
identitātes».
Legalizētas viendzimuma
laulības
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spānija
Nīderlande (2001.g)
Beļģija (2003.g)
Kanādа
DienvidāfrikaНорвегия
Šveice
Portugālija
Islande
Argentīna
Dānija
Daži ASV un Meksikas štati
2013.gadā šim sarakstam pievienojās Urugvaja un Jaunzēlande,
18.maijā – Francija un Anglija.
Pedofīlijas popularizēšana
2011.gadā Kanādas Parlaments. Divi «eksperti» (Hubert van Gidzhseghem
and Vernon Quincy) aicina atturēties no bargākiem sodiem par
pedofīliju. Argumenti:
•
Pedofīli – nav noziedznieki, bet gan cilvēki, kuriem nepieciešama
palīdzība. «To ieslodzīšana ir barbarisms».
•
Pedofīlija – nav bīstama saslimstība, bet gan īpašs seksuālās
orientācijas paveids.
Kanādas parlaments noraida priekšlikumu.
•
•
•
•
2011.gada 17. augustā psihologu organizācija B4U-АСТ sponsorē
konferenci Baltimorā, kas veltīta pieaugušo seksuālās vardarbības pret
bērniem atbalstam.
Konferencē piedalās:
Džona Hopkina Universitāte
Alberta Einšteina Medicīnas koledža
Hārvardas ekonomikas un politisko zinātņu medicīnas skola.
B4U-АСТ konferences
secinājumi
www.b4uact.org
17.08.2013.
•
•
•
•
Pedofīli lielākoties ir pieklājīgi un racionāli.
Pedofīli sabiedrībā «tiek netaisnīgi nicināti un demonizēti».
Nav mūsu pienākums iejaukties vai ierobežot bērna seksualitāti.
Bērniem pašiem jāpieņem lēmums par dzimumattiecībām ar
pieaugušiem.
• Mūsu sabiedrībā pārāk liela loma ir morālei, kas neveicina indivīda
brīvību.
Tika pieņemts kopējs lēmums - vērsties APA, ar mērķi
izslēgt pedofīliju no personības garīgo traucējumu
saraksta.
2012.gads, ASV
2012.g. psihisko slimību Diagnostikas rokasgrāmatā
(APA), parādās jauna pedofīlu definīcija- «cilvēki ar
tieksmi uz bērniem»
2012.gads ASV, Norvēģija
• Pēc Nacionālā dienesta bērnu jautājumos datiem, ASV krasi
pieauga ziņojumu skaits par uzmākšanos bērniem. 12 mēnešu laikā
reģistrēti vairāk nekā 3 miljoni šādi gadījumi, bet pēc Childhelp
organizācijas datiem, to ir divas reizes vairāk.
• Pēc oficiāliem datiem KRIPOS (Norvēģijas Kriminālpolicija), Šodien
Norvēģijā dzīvo ap 40 tūkstošiem pedofīlu (pieaugušo skaits valstī ir
3,8 miljoni).
• 2012. gada 9. novembrī viena no lielākām norvēģu avīzēm – VG netieši apliecināja, ka Norvēģijā, attiecībā uz krievu mātēm,
tiek piemērota piespiedu psihiatrija pēc viltus diagnozes.
Saskaņā ar šo informāciju, tikai vienā Telemark provinces
psihiatriskajā slimnīcā, tika uzstādītas 116 viltus diagnozes.
2012.gads, Latvija
Ilze Viņķele
Labklājības ministre
• Labklājības ministrija bērnudārzos
izplata grāmatas «Diena, kad Kārlis
bija Karlīna » un « Diena, kad Rūta
bija Rihards», kā arī metodisko
materiālu «Bērnudārzi, kuros ir vieta
PepijPrinčiem un PirātPrincesēm»,
kurā stāstīts par atteikšanos no
iesīkstējušajiem priekšstatiem par
meiteņu un zēnu spējām, prasmēm,
dzimumam piedienīgu uzvedību.
• Pēc I. Viņķeles domām, sabiedrības
negatīva reakcija uz šiem
materiāliem sakņojas ne vien
viduslaikos, bet arī padomju laikos.
Mūsdienas, ASV
• Amerikāņu padome seksuālās
informācijas un izglītības jautājumos
(SIECUS) izveido seksa programmas
priekš ANO bērnu fonda – UNICEF.
Mūsdienas, ASV
• Sadarbībā ar Pasaules
Veselības organizāciju (WHO)
un ANO iedzīvotāju fondu
(UNFPA), UNICEF virza
seksuālās izglītības
programmas, bērnu
aizsardzības no vecāku
vardarbības programmas,
izveido sociālo dienestu tīklu,
kam piešķir plašas tiesības atņemt bērnus no to
bioloģiskiem vecākiem.
2013.gads, Eiropa
• Vecuma cenzs seksa piekrišanai Spānijā –
13 gadi; Vācijā, Austrijā, Bulgārijā, Itālijā,
Portugālē, Serbijā, Makedonija, Horvātija,
Melnkalne, Bosnijā un Hercegovinā,
Albānijā, Ungārijā, Igaunijā – 14 gadi;
pārējā Eiropā – 15-16 gadi. Šo slieksni,
pēc A.Kinsija sekotāju viedokļa, varētu vēl
pazemināt vai atcelt vispār.
2013.gads, ASV
Baraks Obama
ASV prezidents
• Savā inaugurācijas
uzrunā 2013.gada
janvārī, Baraks Obama
par jaunā etapa galveno
mērķi pasludināja
sodomītu tiesību
aizstāvību: «Mūsu darbs
nebūs paveikts tik ilgi,
kamēr mūsu brāļiem un
māsām gejiem un
lesbietēm nebūs tādas
pašas tiesības, kādas ir
visiem pārējiem
pilsoņiem».
2013.gads, ASV
• Pēdējo 3 gadu laikā fotogrāfs
un divu bērnu māte, 47 gadus
veca Lindseja Morris,
dokumentē 4 nedēļu ilgstošas
nometnes ikdienu «zēniem,
kuri nav izšķīrušies par savu
dzimumu».
• Nometnes nosaukums, kā arī
atrašanās vieta tiek turētas
slepenībā, lai aizsargātu
vecākus, kuri kropļo savus
bērnus, no uzbrukumiem.
•
• «Tu esi - tu» (visdrīzāk tā ir
nometne Aranu’tiq «zēniem transgenderiem»).
2013.gads, ASV
•
•
Rezultātā, šodien, saskaņā ar
Williams Institute (Kalifornijas
universitātes Juridiskās fakultātes
pētniecības centra,UCLA Law
School) datiem, apmēram 700 000
amerikāņi ir pārvērsti par
transseksuāļiem un sodomītiem
un šis cipars turpina augt – tai
skaitā pateicoties šādām
«nometnēm».
Parasto amerikāņu deģenerācija
tiek veicināta valsts līmenī.
Speciāli tika izveidots Nacionālais
transgenderu vienlīdzības centrs
(National Center for Transgender
Equality).
Mūsdienas, Francija
• Francijas Izglītības ministrs - «valsts un morāles mērķis
– « izraut» bērnus no visa ierastā», Tieslietu ministrs –
«mūsu vērtības – bērnus jāskolo, lai «atraut» tos no
sociālām un reliģiskām determinismiem un padarīt tos
par brīviem pilsoņiem!».
Mūsdienas, Vācija
• Likumdošana aizliedz atteikties
no seksuālās izglītības
nodarbībām. Par šo normatīvo
aktu neievērošanu, sākotnēji tiek
piespriests naudas sods, vēlāk
var piespriest arī cietumsodu.
Sociālie dienesti var izņemt bērnu
no ģimenes par vecāku
tradicionālo skatījumu uz
izglītības politiku.
Vācijas ģimenes lietu ministrija
• Informatīvā bukletā, ministrija aicina vecākus taisīt
bērniem vecumā no1-3 gadiem seksuālās masāžas.
Bukletā ir teikts sekojošais:
• «Tēvi nepievērš pienācīgu uzmanību meitu klitoram un
makstij. Tanī pat laikā, tas ir vienīgais veids kā meitenes
var attīstīt lepnuma sajūtu par to, ka viņas ir meitenes»
• «Bērns pieskaras visām ķermeņa daļām, dažkārt
uzbudinot tēvu un tēvam jādara tas pats»
2013.dads, Ukraina
• N. Koroļevska izvirzīja ministrijai
uzdevumu «izdarīt visu, lai praksē
realizēt mehānismus, kas ļautu
garantēt dženderu vienlīdzības
principa ievērošanu».
• Šī mērķa īstenošanai, tiek virzīts
likumprojekts, kura mērķis ir nodrošināt kvotas 30% apmērā
sievietēm politiskajā un
ekonomiskajā sfērās.
• Šo kvotu ieviešana nozīmēs to,
ka jebkurā firmā, organizācijā
u.tt., neatkarīgi no darbības
sfēras 30% no darbinieku skaita
Natālija Koroļevska
– būs sievietes
Ukrainas Sociālās politikas ministre
2013.gads, Ukraina
•
No kurienes radīsies šīs sievietesdeputāti – skaidrs: no femenistiskām,
lesbiskām u.c. līdzīgām
organizācijām. Tāpēc būs
ieinteresētas taisīt karjeru, nevis
palīdzēt Ukrainas mātēm.
• Ukrainas Grieķu katoļu baznīcas
Svētā sinode raksta, ka tas būs vēl
viens trieciens ģimenes institūtam un
demogrāfijai, kā arī novedīs pie
nācijas genocīda.
•
Priesteri ziņo, ka N. Koroļevska lobē
šādu likumprojektu starptautisko
organizāciju, t.sk. ASV Nacionālā
demokrātiskā institūta (NDI)
spiediena rezultātā.
2013.gada pavasaris, vasara
• Februāris - marts. Brazīlija, Katmandu, Parīze.
Cilvēktiesību, seksuālās orientācijas un džender
identitātes konference. Mērķis – koordinēt 3
kontinentus.
• 15-16.aprīlis, Oslo. Starptautiskā konferencē
piedalās 200 dalībnieki no 86 pasaules valstīm.
Apkopoti rezultāti, nosprausti jauni uzdevumi
LGBT-apvienības pozīciju stiprināšanai.
• Jūnijs. Kolumbija. Geju treniņi - jauna Obamas
administrācijas un USAID projekta ietvaros.
Mērķis – starptautiskās lobistu armijas apmācība USAID – Starptautiskās
attīstības aģentūra
attiecīgo likumprojektu bīdīšanai, t.sk.
Viendzimuma «laulību» legalizēšana un bērnu
adoptēšana.
ES Ārlietu ministru Padomes
direktīva
2013. gada 24. jūnijs
• «…kultūras, tradicionālas vai
reliģiskās vērtības nevar
neattaisno jebkura veida
diskrimināciju, tostarp LGBT
apvienības diskrimināciju».
• ES savā ārlietu politikā paredz
«aktīvi veicināt un aizstāvēt
LGBT tiesības, iedarbinot šim
nolūkam visus iespējamos
mehānismus, t.sk. arī
finansiālos».
Par ko tas liecina?
1. Tas ir nopietns solis tradicionālo
vērtību aizliegšanai.
2. Tiek attīstīta soda mēru
piemēšanas sistēma pret tiem,
kas iestājas par tradicionālām
vērtībām.
3. Diskriminācija tiek interpretēta ļoti
plaši un patvaļīgi.
4. Jebkura vērtību sistēma, kas
neatzīst perversijas, tiek atzīta
par nepieņemamu, tāpēc ir
noraidāma.
2013 г. Парламентская Ассамблея
Совета Европы (ПАСЕ)
• С 24 по 28 июня 2013 г.
проводится очередная,
летняя сессия ПАСЕ,
• Основная тема: «Борьба
против дискриминации по
признаку сексуальной
ориентации и гендерной
идентичности».
• Ассамблея подтверждает
актуальность Резолюции №
1728 2010 года и продолжает
её линию.
http://www.assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=19779&lang=EN
2013 г., Резолюция ПАСЕ № 1728
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ассамблея призывает:
принять без промедлений гражданское законодательство, защищающее ЛГБТ
от дискриминации (6.3);
разработать и принять национальные планы действий по защите ЛГБТ (6.4.);
чётко регламентировать действия государственных служб по отношению к
ЛГБТ (6.5);
создать условия для ЛГБТ-сообщества для участия в политике и
законотворческой деятельности (6.6.);
ввести уголовную ответственность за преступления против ЛГБТ (6.7.);
создать обязательные нормы для исполнительной власти по своевременному
и эффективному судебному разбирательству дел, связанных с дискриминацией
ЛГБТ (6.8.)
создавать базу данных о преступлениях против ЛГБТ (6.9.);
организовывать общественные кампании за права ЛГБТ и против гомофобии
(6.10.);
реализовывать проекты по обучению равенству ЛГБТ и против гомофобии в
школах для учащихся, учителей и школьного персонала (6.11.);
обучать сотрудников полиции, судебных органов и администрации борьбе с
гоомофобией и дискриминацией ЛГБТ (6.12.);
создавать «горячие линии» и специализированные социальные службы для
ЛГБТ-жертв дискриминации (6.13.).
Резолюция ПАСЕ № 1728
• Ассамблея призывает Россию не принимать новые законы (6.18.)
и отменить принятые законы о запрете пропаганды
гомосексуализма (6.19.).
• Ассамблея предлагает публичным деятелям, парламентариям,
политикам и иным лицам, находящимся у власти
– установить взаимоотношения в виде диалога и на основе доверия с
ЛГБТ-сообществом, в частности, принимая личное участие в гейпарадах и подобных мероприятиях (6.20.);
– не осуждать ЛГБТ публично и не вести гомофобных дискуссий (6.21.).
• Ассамблея заявляет о намерении организовать мероприятия по
обучению парламентариев по вопросам предотвращения
гомофобии и трансфобии, а также поощрению стандартов
Совета Европы в области недискриминации по признаку
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (6.22.).
Резолюция ПАСЕ № 1728
Ассамблея выражает озабоченность невозможностью ЛГБТ-сообщества проводить свои
шествия везде, оценивает как очевидную неудачу принятие законов о запрете
пропаганды гомосексуализма (3); стремится к тому, чтобы одни и те же стандарты
отношения к ЛГБТ применялись во всех государствах-членах Совета Европы (4).
Рекомендации Комитету Министров:
•
•
•
•
•
•
обеспечить систематическое исполнение Рекомендаций 2010 г. по борьбе с
дискриминацией на основе сексуальной ориентации и гендерной индентичности
и взять их под свой контроль (5.1.);
актуализировать среди молодёжи вопрос о недискриминации (5.2.) и против
дискриминации ЛГБТ в образовании и спорте (5.3.);
создать модель он-лайн подготовки по вопросам гомофобии для сотрудников
полиции, прокуратуры и судебных органов с последующей подготовкой
национальной модели (5.4.);
включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в качестве
запрещенных оснований для дискриминации во всех его будущих соглашениях
(5.5.);
начать совместную деятельность с Агентством Европейского союза по
основным правам (FRA) для обеспечения сбора данных и информации,
сопоставимых с данными и информацией по Совету Европы, касающихся
ситуации с ЛГБТ-сообществом (5.6.);
обеспечить незамедлительное исполнение решений ЕСПЧ о дискриминации
ЛГБТ (5.7.).
США, 7-ое августа 2013 г.
• “(У меня) нет терпимости к
странам, которые пытаются
обращаться с геями,
лесбиянками и
трансгендерами такими
способами, которые
унижают их или вредят им.
Я всегда выражался ясно в
том, что касается всеобщих
прав и основных свобод
людей”, — сказал Обама в
передаче The Tonight Show
на канале NBC.
Барак Обама
Президент США
2013.gads, ASV
•
•
•
Kris Kristijs
Ņūdžersijas gubernators
Kris Kristijs parakstīja likumprojektu,
kurš aizliegs reparatīvo terapiju LGBTjauniešiem.
Kris Kristijs — katolis, atzīmēja, ka
viņš tic, ka cilvēki piedzimst par gejiem
un lesbietēm, bet homoseksualitāte
nav grēks. Reparatīvās terapijas
aizliegums ir nepieciešams tādēļ, ka
šāda ārstēšana ir bīstama bērnu
psihei.
Ņūdžersija ir 2. štats ASV (pēc
Kalifornijas), kur tiks aizliegta
nepilngadīgo geju seksuālas
orientācijas korekcija uz
geteroseksuālo. Jūnijā par
likumprojektu nobalsoja Senāts un
štata Ģenerālā asambleja. To
atbalstīja gan demokrāti, gan
republikāņi.
Ko homoseksuālistiem nozīmē «normāla
dzimuma» reģenerācijas aizliegums?
Būtībā runa ir par uzskatu
brīvības ierobežošanu un
jauniešiem uzspiesto
vienpusējo
homoseksuālo skatījumu
uz orientācijas
jautājumiem.
Oficiālie speciālisti tikai apliecinās, ka šīs izjūtas ir
labas un normālas. Tas ir bīstami un absurdi.
2013.gads, ASV
• Jau sesto gadu pēc kārtas 26.
augustā ASV notiek «Go
Topless» pasākums
(Nacionālā topless diena).
• Gājiena ideja – pierādīt
sieviešu tiesības publiski
atkailināt ķermeņa augšdaļu
līdzīgi kā to dara vīrieši.
Mūsdienas, Šveice
• Bērnudārzos —
plīša rotaļlietas,
kas imitē
dzimumorgānus
un erotiskā
stimulācija.
2013.gads, Nīderlande
• Nīderlandē «Martein
biedrība» virza ideju par
sabiedrības atbalstu
pedofīlijai un seksuālo
attiecību starp bērniem un
pieaugušiem legalizēšanu.
Organizāciju vairākkārtēji
centās slēgt, taču 2013.gadā
tiesa apstiprināja tās
pastāvēsanas tiesības.
2013.gads, Vācija
•
•
•
S.Agiuss organizācijā ILGA atbild
par sadomitu «ģimenēm»;
«transdženderu tiesībām» un
sadomitu propogandu emigrantu,
lielākoties musulmaņu vidū.
Viņam ir maģistra diploms
«cilvēktiesību un demokratizācijas
jomā», kā arī pabeigti «Seksuālās
orientācijas» likumdošanas kursi
Amsterdamas universitātē.
Nākamā stadija – par t.s.
«transhumānistiem» kuri dotajā
brīdī īsteno dzimumu kā tādu
likvidācijas programmas, kuru
mērķis – audzēt cilvēkus mākslīgā
veidā.
Евросоюз, 1-ое октября 2013 г.
•
•
•
Международные нормы защищают право
России на ограждение детей от пропаганды
нетрадиционной сексуальной ориентации,
заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин,
выступая в ПАСЕ во вторник.
“Да, действительно, российское общество в
своих убеждениях отчасти консервативно, оно
сохраняет свои нравственные ценности,
христианские, православные, в том числе и
традиционные семейные ценности. Это
допустимо, это соответствует
фундаментальным международным
документам”, — сказал Нарышкин.
Так, в частности, Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод
(статья 10) допускает ограничение пропаганды,
отметил он. Конвенция ООН о правах ребенка
провозглашает принцип учета традиции и
культурно-нравственных ценностей каждого
государства при обеспечении гармоничного
развития детей.
Сергей Нарышкин
Спикер госдумы РФ
Латвия, 2013 г.
• 8 октября
• Общество "Sargāsim mūsu bērnus" ("Защитим наших детей")
выступило с инициативой о проведении всенародного
референдума по запрету пропаганды гомосексуализма.
Владимир Линдерман
Каспарс Димитерс
Латвия, 2013 г.
9 октября
•
к
Уголовному закону, направленные на особую защиту
«некоторых групп населения». Они сетуют на то, что в
Общество ЛГБТ "Мозаика" разрабатывает предложения
наших законах нет наказания за враждебное отношение к ЛГБТ.
• Итоги доклада "Мозаика" представит в 2015 году.
• Проект финансирует Латвийское государство,
Европейский финансовый инструмент экономической зоны, а
также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Общие затраты
составят 43 727 латов.
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/132177/sak-apjomigu-projektu-apvienibas-mozaika-atbalstam
Латвия, 2013 г.
10 октября
Эйнарс Целинскис:
«’Мозаике’ следует поставить
памятник Линдерману и
Димитерсу, так как нет
никаких сомнений в том, что
большинство латвийцев
теперь поддержат
однополые браки».
Эйнарс Целинскис
депутат Саэймы ЛР
Латвия, 2013 г.
• 9 октября во время визита в
США Солвита Аболтиня
заявила, что одним из
приоритетов Латвии
является защита прав
женщин:
• Латвия осуществляет
интегрированный подход
равноправия полов в
политике, законах и в
процессах планирования и
принятия решений.
Солвита Аболтиня
Спикер Саеймы ЛР
Латвия, 2013
•
•
•
17 октября 2013
Кристине Гарина, председатель
правления общества Mozaika
Среди русскоязычных Латвии
существует представление о том, что
"Мозаика" — организация с
националистической наклонностью. На
самом же деле мы даже не знаем, какой
именно национальности те 16 человек,
которые создали эту организацию.
Мы не спрашиваем национальность тех,
кто хочет стать членом "Мозаики" или
приходит на наши мероприятия, но
всегда выступаем за права ЛГБТ любого
этнического происхождения. Мы
отвечаем людям на том языке, на
котором к нам обращаются. В нашей
библиотеке есть книги на русском,
латышском, английском, французском,
немецком и шведском языках. Членскую
анкету можно заполнить на полатышски, по-русски или по-английски.
«Мозаика», 17 октября 2013
• «Среди латышей распространен миф о том, что русскоязычные
чаще других настроены против борьбы за права ЛГБТ. Однако
социологические исследования доказывают обратное — у
гомофобии нет национальности».
• «Гомофобия — это иррациональный страх и неприятие иного,
которое рождается скорее из-за недостаточной
информированности или, наоборот, из-за дезинформации.
Например, считается, что гомосексуальность возможно
воспитать. Однако в результате многолетних исследований и
сбора данных ученые пришли к выводу, что гомосексуальность,
во-первых, не болезнь и, во-вторых, врожденная. То есть
никакая пропаганда или популяризация не может никого
заставить "выбрать" однополые отношения».
Норвегия, 18 октября 2013 г.
• Правительство Норвегии успешно внедряет идеологию
«сексразнообразия» в детские сады и ясли. В связи с новой
идеологической «гейустановкой» во все детсады Норвегии были
направлены буклеты с инструкциями для сотрудников детсадов
с предостережением избегать традиционных сказок и игр,
содержащих «устаревшие стереотипы».
• Первоначально правительством Норвегии был запущен пакет
детской литературы из 1500 экземпляров новых гейсказок для
малышей. Правительство сочло проект очень актуальным и
дополнительно выделило на поддержку гейлитературы для
яслей и детсадов ещё 150 000 норвежских крон в дополнение к
четырём миллионам крон, которые разработчики реформы
детских сказок получают ежегодно, передаёт пресс-служба
международного движения «Русские матери». Новая коллекция
гейлитературы для детей в Норвегии является проектом
Минобразования Норвегии в рамках «Плана действий по
обеспечению гендерного равенства в детсадах в 2008–2010 гг.».
Италия, 19-ое октября 2013 г.
• Детский театр по-итальянски: спящая красавица – лесбиянка,
которую пробуждает трансексуал
• Как было заявлено дирекцией театра, «Красавица роза
шиповника» в постановке Эммы Данте, спектакль,
«рекомендованный для просмотра детям в возрасте от 7 лет»,
имеет целью «культурно обогатить» подрастающее поколение,
представив на сцене «носителя культурного разнообразия»
• В пресс-релизе театра отмечается, что «мы оказываем городу
большую услугу, предложив высококачественное и
высокохудожественное произведение, способное в утонченной и
лингвистически-изысканной манере затронуть чувствительную
тематику».
Муниципальный советник от партии Берлускони
«Народ свободы» Валентина Касталдини:
– Деткам, которым от роду 7 лет, представляют
спящую красавицу, которая, проснувшись после
долгого сна, влюбляется в принца своего пола.
Džendera absurds
Tik aktīvi paplašinot LGBT apvienības
tiesības, rodas jautājumi –
• Pēc cik ilga laika cilvēki ar tradicionālo
orientāciju jutīsies neomulīgi?
• Pēc cik ilga laika mums nāksies cīnīties
par tiesībām saukties par «mammu» un
«tēti», nevis «vecāks №1» un «vecāks
№2»?
• Kad sievišķības audzināšana meitenē un
vīrišķības - zēnā tiks uzskatīta par
noziegumu?
• Kāpēc LGBT gājieni tiek saukti par
«parādi», kas ir kara terminoloģija?
• Kāpēc viņi saka «mēs uzvarēsim», kaut
gan neviens ar viņiem necīnās?
Kas un kad pieteica mums karu?
Un kāpēc mēs nezinām, ka pret mums karo?
LGBT kristieši, Ukraina
• 2011. 01. 12. Ukrainas Tieslietu
ministrija reģistrēja LGBT kristiešu
sabiedrisko organizāciju.
• 2011.02. 20. Doneckā atklāja
templi šai pseido baznīcai.
LGBT – kristieši, Eiropa
• Eiropas LGBT kristiešu forums
vērsās pie Pāvesta Benedikta XVI
ar prasību atbalstīt LGBT tiesības.
• Eiropas LGBT kristiešu forumu
veido 44 LGBT kristiešu apvienības
no 23 Eiropas valstīm.
• 2011.gadā no 1. līdz 12. jūnijam
Romā notiek Eiroparāde
(Europride), kurā notiek virkne
pasākumu, kas veltīti tēmai “Cerība un homoseksuālisms”.
Уместными окажутся
слова Спасителя:
«Ваш отец диавол; и вы
хотите исполнять
похоти отца вашего. Он
был человекоубийца от
начала и не устоял в
истине, ибо нет в нем
истины»
(Иоанн 8:44).
«Не мир, но меч».
• Вместе с тем можно
напомнить и христианскую
точку зрения, согласно
которой массовое
распространение
сексуальных извращений
рассматриваются как
последняя ступень к
воцарению Антихриста.
• А затем временем
Страшного Суда и
воцарению Царства
Правды.
• А мы не должны впадать в
уныние и забывать, что и
нам был принесен «не мир,
но меч».
Dženderpolitikas mērķi
1. Pasaulē jābūt mazāk cilvēku, bet vairāk seksuālo
izpriecu.
jāsamazina esošās atšķirības starp sievietēm un
vīriešiem, kā arī jānoniecina maternitātes institūts.
2. Lai seksuālās izpriecas neveicinātu dzimstību,
nepieciešams propagandēt abortus, kontracepciju,
kā arī viendzimuma izvirtības, ka rezultātā neiestājas
grūtniecība.
Dženderpolitikas mērķi
3. Pusaudžu seksuāla izglītība
priekš tā nepieciešams ierobežot vecāku tiesības
(juvenālās justīcijas institūts). Kopš dzimšanas bērns
mērķtiecīgi tiek audzināts par seksa un patēriņa objektu.
4. Cilvēka identitātes iznīcināšana.
5. Reliģijas jāpakļauj izsmieklam un jālikvidē, ja tās
negrib virzīties džendervirzienā (Gender Mainstream).
Liberālisma doktrīna
«Liberālisms – apslēpta reliģiozā doktrīna,
kas cenšas iznīcināt
jebkuru Kristus pieminēšanu, izdzēst
Dieva klātbūtnes pēdas».
Olga Četvirikova
•
Cilvēktiesības = kolektīvo tiesību noliegšana.
•
Minoritāšu tiesības = vairākuma tiesību noliegšana.
•
Homoseksuālo attiecību un sieviešu aizstāvēšana = ģimenes likvidācija.
•
anti-rasisms = pamatiedzīvotāju tiesību priekšrocību liegums.
•
Privātie plašsaziņas līdzekļi = ekskluzīvas tiesības uz sabiedriskās domas
veidošanu.
•
Demokrātija = minoritāšu tiesības.
Par ko grib pataisīt mūsu bērnus?
Galvenais mūsdienu pasaules virziens – dzimstības
samazināšana, likvidējot ģimenes institūtu.
США, 1960-е
Питирим Сорокин
Питирим Сорокин:
«Поскольку беспорядочная сексуальная
жизнь подрывает физическое и
психическое здоровье, мораль и
творческие возможности ее
приверженцев, то такое же
воздействие она оказывает на
общество, значительную часть
которого составляют развратные
люди. И чем больше их число и чем
более развратно поведение, тем
тяжелее последствия этого для всего
общества. И если сексуальные
анархисты составляют значительную
часть его членов, то в конце концов
они разрушают само общество».
1931-1959 гг. - профессор
Гарвардского университета
1965-1968 гг. - президент Американской социологической ассоциации
«Сексуальная анархия и анархия политическая
и социальная – демоны-близнецы»
Питирим Сорокин:
• «Когда правящая группа и
общество в целом ослабляют
строгость законов, то обычно в
течение трёх поколений
происходит упадок культуры,
как это было на последних
стадиях вавилонской,
персидской, македонской,
монгольской, греческой и
римской цивилизаций, а также
в конце Древнего и Среднего
царств, Новой империи и
эпохи Птолемеев в Египте».
«Сексуальная анархия и анархия политическая
и социальная – демоны-близнецы»
• «Так как разумная, продолжительная и успешная
экономическая деятельность возможна только в условиях
стабильного общественного порядка, безопасности,
внутреннего мира и законопослушного населения, – писал он, –
то условия беспорядка и другие последствия поражения
общества сексом (курсив наш. – И.М., Т.Ш.) чрезвычайно
неблагоприятны для успешного экономического развития. Как
правило, в итоге материальный уровень жизни в периоды
беспорядка снижается, экономическое развитие замедляется, а
экономическая активность ослабевает. Когда беспорядки
начинают распространяться хронически, на революционное
общество обрушиваются несчастья, бедность и голод. Они
прекращаются только тогда, когда общество и его правящая
группа отрезвляются от своего опьянения и исправляют свой
неверный образ жизни, поведения и мысли».
Informācijas resursi
•
•
•
•
•
www.rod.lv
www.antijujuagency.org
www.bernutiesibas.lv
www.nezavisroditeli.ucoz.ru
www.youtube.com:
– Olga Četvirikova (videolekcijas)
– Gaļina Carjova (dokumentālās filmas)
Скачать